STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

Styrelsen för Tennis Stockholm, valda vid årsmötet mars 2023:

Ordförande

Dan Rastland

Ledamöter

Håkan Arfwedson, vice ordförande
Sophie Linghag
Robert Roos
Madeleine Kjessler
Erik Carlbom
Rolf Ödmark
Charlotte Friis Curatola

VALBEREDNING

Johan Eklöw, sammankallande
Manfred Löfvenhaft
Åsa Nes