STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

Styrelsen för Tennis Stockholm, valda vid årsmötet mars 2022:

Ordförande

Dan Rastland

Ledamöter

Håkan Arfwedson, vice ordförande
Sophie Linghag
Robert Roos
Madeleine Kjessler
Erik Carlbom
Rolf Ödmark

VALBEREDNING

Charlotte Curatola, sammankallande
Johan Eklöw
Martin Flink
Linda Jansson