NEXT GENERATION

NEXT GENERATION

Tennis Stockholms utbildnings- och utvecklingsprojekt för barn 9–11 år

Next Generation är en breddsatsning där alla klubbar i Stockholm som har barn- och ungdomsverksamhet erbjuds att deltaga i. Utbildnings- och utvecklingsprojektet bedrivs idag i Tumba Tennis & Padel som har 4 banor med konferens och service del samt SALK med 14 banor med konferens och service del.

Nyckelord för aktiviteten är glädje, teamwork, utveckling och tålamod.

I ett nära samarbete med klubbarna gör Tennis Stockholm en bred satsning för barn i 9–11-årsåldern. I Stockholm finns ett 40 tal klubbar med en aktiv tennisskola, många har tävlingsintresserade spelare. Dessa vill vi tillsammans med deras klubbtränare träffa och erbjuda en rolig, kvalitativ och utvecklande aktivitet. Förutom utbildning av spelare ingår också en föräldrautbildning som genomförs av vår samarbetspartner RF Sisu Stockholm. Sammantaget gör detta att vi samverkar och knyter klubbarna än närmare oss i vardagen.

Totalt genomgår ca 250 barn med sina föräldrar aktiviteten varje år.

9–10-åringarna

Klubbarnas 9-åringar bjuds in under hösten och 10-åringarna under våren. Vilket datum för träffen beror på klubbens geografiska läge, söder, city, norr. Plats, Tumba Tennis & Padel.

Under aktiviteten får spelarna, i närvaro av sin klubbtränare, utföra screening av slagteknik och rörelseförmåga på banan. Det är grundläggande check-points som varje spelare kollas igenom. Övrig tid på banan, arrangeras andra roliga aktiviteter som slagtest, minitennis, trick shots mm.

Föräldrautbildningen genomförs idag digitalt men kan komma att återgå till fysiska träffar i samband med barnen och tränarnas aktiviteter på plats.

Efter träffen får spelare/tränare/förälder enkla direktiv på hur de kan jobba vidare hemma i klubben. Alla spelare får en Next Generation T-shirt inför sin träff och denna bärs på under aktiviteten.

11-åringarna

Klubbarnas 11-åringar bjuds in under våren. En träff med samtliga spelare oavsett klubbens geografiska läge. Endast spelare deltager. Inriktning för träffen är att utbilda och utveckla spelarnas kunskaper i dubbelspelet, både genom teoretisk genomgång men framför allt praktiskt matchspel på bana. Plats, SALK.

Efter träffen är vår förhoppning att spelare gått igenom samtliga träffar 9, 10, 11 år och att Tennis Stockholm under denna tid kunnat vara stöttande och behjälplig i att sätta färdigheter (rörelse, slagteknik, dubbel) som är viktiga för spelarens fortsatta utveckling.

Alla spelare får en Next Generation t-shirt inför sin träff och denna bärs på under aktiviteten.

Information till tränare och föräldrar (pdf)

Next Generation Tennis Camp

Exklusiv inbjudan till Next Generation Tennis Camp skickas ut till barn som under närmsta året deltagit på någon av våra Next Generation träffar. Dessa camps arrangeras under sommaren och är väldigt populära.

Next Generation Tennis Camp 2024 (pdf)