UTBILDNING

UTBILDNING

Fler och mer utbildade ledare är en av Tennissveriges viktigaste framtidsnycklar. Svenska Tennisförbundet utökar och utvecklar därför utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, inte minst genom digitalisering.

Regionens uppgift är att genomföra vissa delar av utbildningsprogrammet och att ge stöd åt klubbarna i deras arbete med att utveckla sina tränare, funktionärer och ledare.

UTBILDNING FÖR TRÄNAREN

Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram – Tennisens grundtränarutbildning – är kvalitetsgranskat och certifierat på silvernivån av Internationella Tennisförbundet.

Länk till SvTF hemsida där all information finns för utbildning till tennistränare.

Nedanstående kurser arrangeras av region i Stockholm:

SVTF BASTRÄNARUTBILDNING

Tidigare Tennisens Plattform och TGU 1 – lansering 2022.

Anmälan kurs:

Utbildningen passar dig som vill påbörja din karriär som tränare. Rekommenderad yngsta ålder är 15 år. Utbildningen passar även dig som är tränare men intresserad av att lära dig mer. Innehållet på utbildningen ger dig kunskap i att organisera och genomföra träningar för yngre barn och nybörjare i alla åldrar. Efter genomgången utbildning får du ett intyg som Bastränare.

Utbildningen består av en digital utbildningswebb och en praktisk del. Utbildningswebben tar ca sex timmar att genomföra. Efter det ska du genomgå en praktisk del som totalt omfattar 32 timmar, 4 dagar på fysiska träffar.

Efter att ha genomfört SvTF Bastränarutbildning kan du arbeta med nybörjare i alla åldrar. Tyngdpunkten ligger i att skapa träningar där alla spelare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Du kommer att ha kunskap i grundläggande spelsituationer (serve, retur, baslinjespel och nätspel), taktiska intentioner (stanna kvar i poängen, skapa övertag, slå en vinnare) och relevanta tekniska instruktioner som du kan förmedla till spelaren.

Du kommer även kunna använda och lära ut grundläggande regler, räkning och fair play, och använda rätt material och banstorlek och försäkra dig om att samtliga spelare kan spela och räkna från första kontakten med tennis. Slutligen får du grundläggande verktyg för att skapa en miljö som attraherar och bibehåller spelares motivation till tennis.

MULTI SKILLZ TENNIS

Tidigare Multi SkillZ.

Anmälan kurs:

  • 26–27 augusti Stockholm

Detta är en kompletterande utbildning som ingår i utbildningsprogrammet för tränare. Utbildningen passar dig som är ny i rollen som tränare.

Utbildningens innehåll är anpassat för barn och fokuserar på att utveckla allmänna motoriska färdigheter som är användbara i tennis. Under utbildningen får du tillgång till en digital plattform med träningspass och övningar som stöd och inspiration för att skapa roliga och lärorika träningar.

Kursen omfattar två digitala träffar à 1,5 h och 2 praktiska heldagar.

UTBILDNING FÖR FUNKTIONÄRER

Länk till SvTF hemsida där all information finns för utbildning till tävlingsfunktionär.

Nedanstående kurser arrangeras av region i Stockholm:

För klubben att tänka på:

Vid varje tävling ska det finnas en ansvarig och aktiv förbundstävlingsledare i klubben som söker sanktionen och är med i genomförandet av tävlingen. Övriga som arbetar under tävlingen ska som minst vara utbildade till Grundläggande Tävlingsledarutbildning. Tillsammans med tävlingsledarna ska det även finnas matchövervakare/matchledare som övervakar matcherna. Domare från semifinal.

Alla som har sökt sanktion och som kommer att arrangera en tävling behöver se över vilka utbildade och återlegitimerade aktiva funktionärer som finns i klubben. Om ni inte har tillräckligt med utbildningar har ni chansen att anmäla er nu. Planera i tid så att ni inte missar någon sanktion framöver.

Det är ett hårt tryck ute på tävlingarna och alla funktionärer behöver därför ha både kunskap och erfarenhet för att kunna bemöta de frågor och eventuella problem de kan ställas inför när en tävling arrangeras.

Innan du anmäler dig till steg 2, det vill säga Förbundstävlingsledarutbildning, behöver du arbeta som biträdande tävlingsledare och få erfarenhet för att sedan gå till nästa steg.

Passar inte datumen i Stockholm finns det även möjlighet att anmäla sig till kurser i övriga Sverige/regioner.

MATCHLEDARE

I många tävlingar genomförs matcher utan domare. Det ska då finnas en matchledare som har ansvaret för genomförandet på ett begränsat antal banor.

GRUNDLÄGGANDE TÄVLINGSLEDARE GTLU

Anmälan kurs:

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna fungera som assisterande tävlingsledare i sanktionerade tävlingar i kategori 2–5. Att kunna fungera som matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som tävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet eller Region. Minimiålder är 16 år.

Utbildningen består av självstudier men innehåller också en träff för diskussion och övningar. De teoriavsnitt som behandlas är Tävlingsformer och förutsättningar, Förberedelser inför tävling, Anmälningshantering och lottning, Matchplanering och Problem på banan. Utbildningen inriktar sig inte mot datorlottningsprogram utan man får lära sig teorin bakom, t ex att göra en lottning för hand. Vi använder en kategori 3 tävling med frilottning som övningsexempel från planering till lottning och genomförande.

FÖRBUNDSTÄVLINGSLEDARE

Anmälan kurs:

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara ansvarig tävlingsledare i samtliga typer av sanktionerade tävlingar i Sverige samt Elitserien/Div 1. Du ska även kunna utbilda klubbfunktionärer med hjälp av det utbildningsmateriel som finns. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som förbundstävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet. Minimiålder är 18 år.

Man går djupare in på de teoriavsnitt som behandlas i Grundläggande tävlingsledarutbildning samt att även förfaranden vid sign-in tillkommer. Vi ser till tävlingens helhet och hur vi kan göra ett bra arrangemang för alla: spelare, funktionärer och arrangörsklubben. Att kunna utbilda klubbens funktionärer och hur man jobbar mot pressen är viktiga delar i arrangörskapet. Här används en sommartourtävling i kategori 2 som övningsexempel. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline. Välj Svenska Tennisförbundet som specialidrottsförbund.