UTBILDNING

UTBILDNING

Fler och mer utbildade ledare är en av Tennissveriges viktigaste framtidsnycklar. Svenska Tennisförbundet utökar och utvecklar därför utbildningsprogrammet samt dess flexibilitet och tillgänglighet, inte minst genom digitalisering.

Regionens uppgift är att genomföra vissa delar av utbildningsprogrammet och att ge stöd åt klubbarna i deras arbete med att utveckla sina tränare, funktionärer och ledare.

UTBILDNING FÖR TRÄNAREN

Svenska Tennisförbundets utbildningsprogram – Tennisens grundtränarutbildning – är kvalitetsgranskat och certifierat på silvernivån av Internationella Tennisförbundet.

På SvTF:s webbplats finns all information för utbildning till tennistränare.

Nedanstående kurser arrangeras av region i Stockholm.

SVTF BASTRÄNARUTBILDNING

Anmälan kurs:

Utbildningen passar dig som vill påbörja din karriär som tränare. Rekommenderad yngsta ålder är 15 år. Utbildningen passar även dig som är tränare men intresserad av att lära dig mer. Innehållet på utbildningen ger dig kunskap i att organisera och genomföra träningar för yngre barn och nybörjare i alla åldrar. Efter genomgången utbildning får du ett intyg som Bastränare.

Utbildningen består av en digital utbildningswebb och en praktisk del. Utbildningswebben tar ca sex timmar att genomföra. Efter det ska du genomgå en praktisk del som totalt omfattar 32 timmar, 4 dagar på fysiska träffar.

Efter att ha genomfört SvTF Bastränarutbildning kan du arbeta med nybörjare i alla åldrar. Tyngdpunkten ligger i att skapa träningar där alla spelare mår bra, har roligt och får möjlighet att utmanas och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov. Du kommer att ha kunskap i grundläggande spelsituationer (serve, retur, baslinjespel och nätspel), taktiska intentioner (stanna kvar i poängen, skapa övertag, slå en vinnare) och relevanta tekniska instruktioner som du kan förmedla till spelaren.

Du kommer även kunna använda och lära ut grundläggande regler, räkning och fair play, och använda rätt material och banstorlek och försäkra dig om att samtliga spelare kan spela och räkna från första kontakten med tennis. Slutligen får du grundläggande verktyg för att skapa en miljö som attraherar och bibehåller spelares motivation till tennis.

SVTF KLUBBTRÄNARUTBILDNING

SvTF Klubbtränarutbildning är det andra steget i utbildningsprogrammet för tränare. Kursen ersätter den tidigare utbildningen TGU 2 (Tennisens Grundtränarutbildning 2).

Efter att ha genomfört utbildningen kan du arbeta med att lära ut tennis till nybörjare- och fortsättningsspelare i alla åldrar, genomföra roliga och utvecklande träningar samt bidra till att skapa förutsättningar för en trygg och inkluderande lärandemiljö med utgångspunkt i ett holistiskt perspektiv.

Följande kurser är inplanerade:

  • Kursstart 25 januari, sista träff 12 maj
MULTI SKILLZ TENNIS

Anmälan kurs:

Detta är en kompletterande utbildning som ingår i utbildningsprogrammet för tränare.

Multi Skills Tennis

Detta är en kompletterande utbildning som ingår i utbildningsprogrammet för tränare. Utbildningen passar dig som är ny i rollen som tränare eller vill utveckla dig som tränare.

Vem kan gå denna utbildning?

Vänder sig till dig är från 15 år som hjälper till i klubben som hjälptränare och vill stimulera barn till utveckling på ett roligt lekfullt och stimulerande sätt. En perfekt utbildning där du lär dig kombinera lek med motorisk utveckling på ett lekfullt med hjälp av bollövningar och tennis utveckling. Många och härliga aha upplevelser samt en härlig idébank får du med dig under dessa dagar.

Omfattning
Kursen omfattar två digitala träffar á 1,5h och 2 praktiska heldagar. Det krävs 100% närvaro för att bli godkänd på kursen.

Mål med utbildningen
Utbildningens innehåll är anpassat för barn och fokuserar på både allmänna idrotts färdigheter och tennis specifika färdigheter. Utbildningen ger dig som tränare ett strukturerat, modernt och energifyllt tränings koncept för att skapa roliga och lärorika träningar.

UTBILDNING FÖR FUNKTIONÄRER

På SvTF:s webbplats finns all information för utbildning till tävlingsfunktionär.

Nedanstående kurser arrangeras av region i Stockholm:

För klubben att tänka på:

Vid varje tävling ska det finnas en ansvarig och aktiv Förbundstävlingsledare i klubben som söker sanktionen och är med i genomförandet av tävlingen, från början till slut. Övriga som arbetar under tävlingen ska som minst vara utbildade till Grundläggande Tävlingsledarutbildning. Tillsammans med tävlingsledarna ska det även finnas matchövervakare/matchledare som övervakar matcherna. Domare från final.

Alla som har sökt sanktion och som kommer att arrangera en tävling behöver se över vilka utbildade och återlegitimerade aktiva funktionärer som finns i klubben. Om ni inte har tillräckligt med utbildade funktionärer har ni chansen att anmäla er nu. Planera i tid så att ni inte missar någon sanktion framöver.

Det är ett hårt tryck ute på tävlingarna och alla funktionärer behöver därför ha både kunskap och erfarenhet för att kunna bemöta de frågor och eventuella problem de kan ställas inför när en tävling arrangeras.

Innan du anmäler dig till steg 2, det vill säga Förbundstävlingsledarutbildning, behöver du arbeta som biträdande tävlingsledare och få erfarenhet för att sedan gå till nästa steg.

Passar inte datumen i Stockholm finns det även möjlighet att anmäla sig till kurser i övriga Sverige/regioner.

MATCHLEDARE

I många tävlingar genomförs matcher utan domare. Det ska då finnas en matchledare som har ansvaret för genomförandet på ett begränsat antal banor.

GRUNDLÄGGANDE TÄVLINGSLEDARE GTLU

Anmälan kurs:

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna fungera som assisterande tävlingsledare i sanktionerade tävlingar i kategori 2–5. Att kunna fungera som matchledare i samtliga sanktionerade tävlingar i Sverige. Efter genomgången utbildning blir du licensierad som tävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet eller Region. Minimiålder är 16 år.

Utbildningen består av självstudier men innehåller också en träff för diskussion och övningar. De teoriavsnitt som behandlas är Tävlingsformer och förutsättningar, Förberedelser inför tävling, Anmälningshantering och lottning, Matchplanering och Problem på banan. Utbildningen inriktar sig inte mot datorlottningsprogram utan man får lära sig teorin bakom, t ex att göra en lottning för hand. Vi använder en kategori 3 tävling med frilottning som övningsexempel från planering till lottning och genomförande.

FÖRBUNDSTÄVLINGSLEDARE

Anmälan kurs:

Målsättning: Att efter genomgången utbildning kunna vara ansvarig tävlingsledare i samtliga typer av sanktionerade tävlingar i Sverige samt Elitserien/Div 1. Du ska även kunna utbilda klubbfunktionärer med hjälp av det utbildningsmateriel som finns. Efter godkänd utbildning blir du licensierad som förbundstävlingsledare.

Info: Utbildningen arrangeras av Svenska Tennisförbundet. Minimiålder är 18 år.

Man går djupare in på de teoriavsnitt som behandlas i Grundläggande tävlingsledarutbildning samt att även förfaranden vid sign-in tillkommer. Vi ser till tävlingens helhet och hur vi kan göra ett bra arrangemang för alla: spelare, funktionärer och arrangörsklubben. Att kunna utbilda klubbens funktionärer och hur man jobbar mot pressen är viktiga delar i arrangörskapet. Här används en sommartourtävling i kategori 2 som övningsexempel. Utbildningen avslutas med ett skriftligt prov.

AKTUELLA KURSER & ANMÄLAN

Anmälan till våra kurser och konferenser sker via IdrottOnline. Välj Svenska Tennisförbundet som specialidrottsförbund.