ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

Svenska Tennisförbundet Syds årsmöte äger rum före utgången av mars. Kallelse till mötet publiceras på denna hemsida samt skickas till anslutna föreningar senast fyra veckor före mötet.