ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE

Svenska Tennisförbundet Syds årsmöte äger rum före utgången av mars. Kallelse till mötet publiceras på denna hemsida samt skickas till anslutna föreningar senast fyra veckor före mötet.

Åsmöteshandlingar

Tennisklubbar i SvTF Syd kallas till årsmöte tisdagen den 21 mars 2024. Mötet kommer att ske digitalt via Teams.

Årsredovisnings 2023

Valberedningens förslag 2024

Revisionsberättelsen 2023