STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE

Svenska Tennisförbundet Syds styrelse 2024

Styrelse

 • Carsten Svantesson, ordförande
 • Lena Widing, vice ordförande
 • Lars-Göran Persson, kassör/sekreterare
 • Malin Allgurin, ledamot
 • Petra Alwén, ledamot
 • Marcus Carlsson, ledamot
 • Calle Pihlblad, ledamot
 • Veronica Vidarsson, ledamot
 • Erik Noltorp, ledamot
 • Therese Gustafsson, suppleant
 • Patrik Larsson, suppleant

Styrelsens arbetsfördelning

Verkställande utskott, VU

Styrelsen har tillsatt ett verkställande utskott som förbereder vissa frågor inför styrelsemöten. VU består av:

 • Carsten Svantesson, sammankallande
 • Lars-Göran Persson
 • Calle Pihlblad
 • Lena Widing
Styrelseprotokoll

VALBEREDNING

 • Ordförande Marie Andreasson
 • Linnéa Ardfelt
 • Anders Lindström, Västervik
 • Magnus Martinelle, Båstad