STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE

Svenska Tennisförbundet Syds styrelse, vald vid årsmötet:

Ordförande

Ola Svantesson

Ledamöter

Lena Widing, vice ordförande
Lars-Göran Persson, kassör/sekreterare
Malin Allgurin
Petra Alwén
Marcus Carlsson
Michael Henriksson
Calle Pihlblad
Veronica Vidarsson

Styrelsens arbetsfördelning

Verkställande utskott
Styrelsen har tillsatt ett verkställande utskott som förbereder vissa frågor inför styrelsemöten.

VU består av:
Ola Svantesson, sammankallande
Lars-Göran Persson
Calle Pihlblad
Lena Widing

Klubbstöd
Calle Pihlblad, sammankallande
Petra Alwén
Marcus Carlsson
Michael Henriksson
Lena Widing

Utbildning
Veronica Vidarsson, sammankallande
Malin Allgurin

Styrelseprotokoll

VALBEREDNING

Ordförande Marie Andreasson, Svedala

Elise Brodén, Karlskrona

Anders Lindström, Västervik

Magnus Martinelle, Båstad