VÅRT UPPDRAG

VÅRT UPPDRAG

DET HÄR ÄR SVENSKA TENNISFÖRBUNDET SYD

Svenska Tennisförbundet Syd bildades den 8 september 2007, då Svenska Tennisförbundet delade upp Tennissverige i 7 regioner i stället för som tidigare 23 distrikt. Regionen består av de tidigare distriktsförbunden i Blekinge, Halland, Skåne och Småland.

Regionen ska arbeta för och på uppdrag av våra klubbar och vara ett av Svenska Tennisförbundets regionala organ för att uppnå målen i strategidokumentet Game Change 2030.

REGIONENS FÄRDRIKTNING OCH FÄRDPLAN

Färdriktning och Färdplan grundas på Svenska Tennisförbundets strategidokument Game Change 2030.