KLUBBSTÖD

KLUBBSTÖD

En viktig del av regionens verksamhet är att ge stöd till medlemsklubbarna i deras arbete med att utveckla sin verksamhet.

Regionens roll är att initiera och delta i träffar, inspirera till utveckling av klubbar och att därefter vara ett stöd för respektive klubb i deras genomförande av sitt utvecklingsarbete.

AKTIVITETER

Underlaget för den här delen av verksamheten skapas genom exempelvis följande typer av aktiviteter:

 • Regionen genomför varje år ett stort antal klubbesök, för att få en uppfattning om vilka behov som finns och vilka insatser som krävs.
 • Regionen skapar och driver lokala/regionala klubbnätverk, där goda exempel hos klubbar lyfts fram och delas för att till exempel
  – utveckla fler klubbar som växer och utvecklas underifrån,
  – öka antalet licensierade spelare,
  – öka fortsättningsgraden i klubbarnas träningsverksamhet (”hur får man så många som möjligt att spela tennis så länge som möjligt?”).
 • Regionen identifierar och engagerar ambassadörsklubbar i olika delar av regionen och hjälper till med att starta upp lokala nätverk där samarbeten mellan dessa och andra klubbar sker.

Förutom ovanstående arrangerar Regionen följande aktiviteter inom området Klubbstöd:

 • En klubbledarträff arrangeras årligen i anslutning till Swedish Open i Båstad.
 • Två gånger per år genomförs mötesplatser för regionens heltidsanställda tränare (alternativt huvudansvariga tränare på deltid).

KONTAKT

För ytterligare information inom området Klubbstöd kontakta Johan Sjögren, johan@tennissyd.se, eller Lars-Anders Wahlgren, lars-anders@tennissyd.se.