SVENSK TENNISRATING

1991 publicerades den första svenska tennisrankingen. Vi gick då från vårt ­tidigare manuella handicap-system och införde Tennispoäng, som bygger på ett automatiserat databeräknat system där resultat från svenska sanktionerade ­tävlingar matas in och behandlas i en databas. Efter nästan trettio års användning vänder vi nu blad och inför Svensk Tennisrating.

INFORMATION

Svensk Tennisrating publicerades den 1 maj 2019. Alla spelares Tennisrating och nivåer har presenterats. Matchpoäng visas för alla matcher som spelats i svenska tävlingar under perioden januari-april 2019.

Vi arbetar just nu med följande punkter:

 • Utökade topplistor för visning på Tävling Online.

Följande saker är klara:

 • Topplistor för respektive åldersklass baserade på Tennisrating (finns längre ner på denna sidan)
 • Tennisratingen är nu synlig för samtliga spelare födda 2006.
 • Korrigering av felaktiga beräkningar av Veckoratingen som  visas efter den 1 maj.
 • Visa information om hur matchpoäng för internationella tävlingar beräknas.

Vi kommer efterhand att informera om de justeringar som görs.

OBSERVERA

Veckoratingen, istället för Tennisratingen, kommer att användas för rangordning i anmälningslistor och seedning. Förändringen träder ikraft efterhand som tävlingsarrangörerna får tillgång till de nya funktionerna i Tournament Planner. Se mer här!

Svensk Tennisrating (Tävling Online)
Tennissök (historiska resultat och tennispoäng)

BAKGRUND

Svenska Tennisförbundets årsmöte 2017 har beslutat om att införa ett nytt system för beräkning av tennispoäng/rating/ranking. Med utgångspunkt från det som angivits i ”Färdriktning för Svensk Tennis 2020” och ”Färdplan 2017-2018” har ett nytt system tagits fram – Svensk Tennisrating. Systemet har presenterats och godkänts av Svenska Tennisförbundets styrelse.

Beslutad färdplan ger några direkta besked kring det nya systemet:

Rankingsystemet ska förändras (med andra ord inte vara snarlikt dagens system)

Spelare ska tilldelas en spelnivå utifrån resultat. Spelnivån blir vägledande i valet av tävlingar och möjliggör spel mellan olika åldrar och kön.

Tävlingsstrukturen behöver bli mer nivåbaserad och mindre åldersbaserad.

Ratingsystemets egentliga mål är att förändra tävlandet så att man i högre grad än i dag tävlar mot spelare som har en spelstyrka som motsvarar den man själv har. Det innebär roligare och jämnare matcher för alla. Vi ska inte gå ifrån åldersbaserade klasser, men på sikt ska tävlingsutbudet kunna vara jämbördigt mellan ålders- och nivåbaserade klasser. Att skapa jämnare matcher och därmed göra tävlandet roligare är en bra grogrund för att öka antalet tävlingspelare på alla nivåer och i alla kategorier.
Januari-april 2019 är en övergångsperiod. Då kommer alla parametrar som styr Svensk Tennisrating att fastställas. Fastställda bestämmelser för Svensk Tennisrating kommer att publiceras i god tid före den första nivåberäkningen i maj. Under övergångsperioden anmäler sig alla på sin Tennispoäng, januari 2019.
Svensk Tennisrating skiljer sig på några punkter mot det nuvarande poängsystemet.
 • Rörlighet: Svensk Tennisrating är ett mer snabbrörligt system än Tennispoängen. Det innebär att man efter en tävlingsperiod med goda resultat snabbt kan se en förändring. På samma sätt kommer också ratingen försämras vid mindre goda resultat.
 • Beräkningsgrunder: endast utfallet i den enskilda matchen påverkar vilken poäng/rating man får.
 • Publiceringsperioder: Nivåpublicering sker tre gånger per år (januari, maj, september). Därtill kommer man under året att kunna följa vilken riktning som spelaren är på väg, det vill säga hur matchresultaten påverkar sin egen rating. Frekvensen av denna ratinguppdatering ökar när systemet är i full drift. Januari-april blir övergångsperiod.
 • Förståelse/komplexitet: Svensk Tennisrating kommer att vara enklare att förstå.

BEGREPP

Nivå: Spelare delas in i sju olika nivåer där nivå 7 är startnivå och nivå 1 är Elit. En spelare med en rating 4,0000-4,9999 tillhör nivå 4 medan en spelare med rating 3,0000-3,9999 tillhör nivå 3 osv.

Tennisrating: Det tal som spelare får efter varje spelperiod (jan-april, maj-augusti, september-december), baserad på summan av tilldelade matchpoäng delat med antal tilldelade matchpoäng under perioden dock minst 8 matcher/period.

Veckorating: Det tal som spelaren får varje vecka, baserad på matchpoäng.

Head-to-head: En matchpoäng för respektive spelare i en match räknas ut. Matchpoängen baseras på spelarnas Veckorating och matchens utfall det vill säga vinst eller förlust.

Matchpoäng: Den poäng som spelarna tilldelas efter varje spelad singelmatch.

VAD ÄR SVENSK TENNISRATING?

Det nya systemet är ett nivåbaserat system som består av sju olika nivåer. Nivå sju (7) är första nivån och nivå ett (1) är där de professionella spelarna håller till.

Tennisratingen är ett Head-to-head system. Det innebär att vi går från en beräkning som i många delar har tagit stor hänsyn till hur långt man går i tävlingarna till ett system där spelaren får poäng för varje match man spelar. Det betyder att det enda som påverkar tennisratingen är om spelaren vinner eller förlorar sin match, oavsett vilken tävling eller omgång det är.

Svensk Tennisrating är ett snabbt system. Det går fort att förbättra sin rating eller nivå. Lika fort går det att försämra den. Allt beror på vilka resultat man gjort den senaste perioden. Det är viktigt att förstå vilka mekanismer som styr tennisratingen och varför spelarens rating förändras.

Tennisratingen är inte avsedd att vara en ”ranking” i den mening att spelarna placeras i en exakt spelstyrkeordning. Ratingen ska istället läsas som spelarens grupptillhörighet. Ratingen kommer att visas med heltal och decimaler på samtliga nivåer. Flera spelare kan alltså ha samma Tennisrating.

För de spelare som är intresserade av att mäta sig i spelstyrka mot andra spelare kommer våra ”race” att vara ett alternativ. ”Race” (eller tourer) är ett antal tävlingar som mynnar ut i en lista där man samlat poäng beroende på hur långt man går i tävlingen. Ett antal sådana race finns redan i form av Sommar- och Vintertouren och JSM Race 2019.

UPPDATERING OCH PRESENTATION

Tennisratingen gäller från det år spelaren fyller 13 år. Nivån och Tennisratingen för alla spelare med giltig tävlingslicens kommer att uppdateras tre gånger per år. I januari, maj och september. Därtill kommer spelaren under hela året att kunna följa sin resa genom veckovisa uppdateringar av sin rating, det vill säga Veckoratingen.

I slutet av 2018 räknas den sista Tennispoängen fram baserat på de resultat som gjorts under året. Tennisratingen i januari 2019 visar vilken startrating spelaren har när den nya Tennisratingen beräknas i maj 2019. För januari-april (period 1) 2019 används den framräknade Tennispoängen för januari 2019 för spelordning i seriespel, ”cut-off” och seedning. Konverteringen från Tennispoäng till Startratingen i januari bygger på tre fundament:
 • Ett antal spelare per nivå utifrån ett spelstyrkeförhållande. (se tabell 1)
 • Behålla den inbördes ordningen efter framräknad Tennispoäng januari 2019 inom respektive åldersgrupp.
 • Omräkning av veterangruppernas poäng så att spelstyrkenivån gentemot senior- och juniorgrupperna stämmer bättre överens med verkligheten. Omräkningsfaktorn beräknas på den del av spelarens Tennispoäng som överstiger 50,00 poäng. (se tabell 2)
I maj sker förändringen! Då beräknas resultat gjorda januari-april med hjälp av den startrating som man fått i januari och i maj presenteras den första framräknade Tennisratingen med nivåer. Under sommarperioden kommer tävlingar med nivåbaserade klasser att komma igång. Nivåer och ratingen i september 2019 kommer att bli en bra test på hur väl Tennisratingen fungerar. När vi använt systemet i ett år (januari 2020) kommer det att utvärderas och finjustera

HUR RÄKNAS NIVÅN OCH RATINGEN UT?

I ett Head-to-head system får man poäng beroende på vilken motståndare man möter. I Svensk Tennisrating utgår vi ifrån att man får motståndarens Veckorating -1 vid vinst och motståndarens Veckorating + 1 vid förlust. Notera att faktorn +/- 1 kan vara olika beroende på vilken nivå du spelar på men i nedanstående exempel utgår vi ifrån grundfaktorn +/-1. Läs mer om detta i bestämmelserna.

Inom varje nivå (7-1) får spelarna en Tennisrating bestående av ett heltal med decimaler. Denna rating ligger till grund för nedanstående exempel.

För varje spelperiod (januari-april, maj-augusti, september-december) beräknas spelarens resultat. Den nivå/spelarens Tennisrating som räknas fram gäller kommande spelperiod.

Detaljerade bestämmelser om beräkningsfaktorerna för Svensk Tennisrating finns i två filmer samt i ”Bestämmelser för Svensk Tennisrating”.

MATCHPOÄNG

Varje spelare får en matchpoäng för varje spelad match som grundar sig på:

Vinst = motståndarens Veckorating -1 (dock aldrig sämre än sin egen Tennisrating)

Förlust = motståndarens Veckorating +1 (dock aldrig bättre än sin egen Tennisrating)

Minsta antalet matcher per period ska vara åtta (8). Beräkningen grundar sig på summan av tilldelade matchpoäng dividerat med antalet tilldelade matchpoäng under perioden.

Se nedan beräkningsexempel för matchpoäng.

Spelare A (6,38) vinner mot Spelare B (5,66) =
 • Spelare A får för vinsten Spelare B:s Veckorating 5,66 – 1 = 4,66
 • Spelare B får för förlusten Spelare A:s Veckorating 6,38 + 1 = 7,38
Spelare C (5,66) vinner mot Spelare D (6,38) =
 • Spelare C får för vinsten Spelare D:s Veckorating 6,38 – 1 = 5,38
 • Spelare D får för förlusten Spelare C:s Veckorating 5,66 + 1 = 6,66
Spelare E (4,16) vinner mot Spelare F (5,55) =
 • När segrarens Veckorating är mer än 1,0000 bättre än förlorarens Veckorating, så uteblir Matchpoäng för matchen för såväl segrare som förlorare.

TOPPLISTOR – TENNISRATING 1 MAJ 2019

Här visas topplistor baserade på Tennisrating per den 1 maj 2019. Tennisratingen används för att avgöra inbördes spelordning i serielag. Observera att Veckoratingen från och med den 1 maj 2019 används för seedning och anmälningsordning i tävlingar. Alla spelares Veckorating hittar du på Tävling Online. Under sommaren kommer topplistor baserade på Veckorating att publiceras på Tävling Online.

OBS! Topplistorna nedan kan innehålla spelare utan betald licensavgift för 2019. Licensavgift måste betalas före spel.

Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
76212 Peterson Rebecca SALK 1,32 D 1995
46663 Larsson Johanna Helsingborgs TK 1,38 D 1988
23545 Björklund Mirjam SALK 1,553 D 1998
78300 Cabaj Awad Jacqueline Smedslättens LTK 1,6495 D 1996
76978 Lister Cornelia Fair Play TK 1,6547 D 1994
84278 Yudanov Marina GLTK 1,7125 D 1989
24597 Malmqvist Linnéa Enebybergs IF 1,7356 D 1998
89198 Celik Susanne SALK 1,7555 D 1994
23099 Östlund Fanny Upsala TK 1,8667 D 1997
23095 Jarlskog Ida Allmänna TK Lund 1,8858 D 1998
26889 Rosenqvist Julia Helsingborgs TK 1,9012 D 1998
28161 Zaar Lisa KLTK 1,9082 D 2000
12779 Brunskog Louise Helsingborgs TK 1,915 D 1993
21768 Rinaldo Persson Kajsa Fair Play TK 1,9194 D 1997
27806 Berlin Sydney Fair Play TK 1,946 D 2000
23795 Saner Julita Upsala TK 1,9463 D 1999
28285 Yasar Melis Helsingborgs TK 1,9465 D 2000
31584 Helgesson Molly SALK 1,9626 D 2000
29961 Filip Katerina Helsingborgs TK 1,9771 D 1999
32748 Nylander Altelius Jacquline Lidingö TK 2,0513 D 2000
27405 Viktorovitch Alexandra KLTK 2,0633 D 2000
27474 Hennemann Caijsa Ullevi TK 2,0895 D 2001
14371 Munozova Anette Näsbyparks TK 2,1667 D 1991
73358 Allgurin Ellen KLTK 2,1689 D 1994
10216 Milosavljevic Paulina Enskede LTK 2,2802 D 1991
82524 Njuki Brenda Oxelösunds TK 2,3132 D 1994
29481 Milicevic Klara KLTK 2,3551 D 2003
23469 Örtevall Sandra SALK 2,3998 D 1998
28605 Ekdahl Therese Fair Play TK 2,4092 D 2000
25234 Petrovic Maria Farsta TK 2,463 D 2002
10449 Leijon Anna KLTK 2,4898 D 2001
32232 Lövqvist Julia Upsala TK 2,6213 D 2003
31582 Radenkovic Maja Helsingborgs TK 2,6363 D 2002
29642 Bostrand Frida Fair Play TK 2,656 D 2002
25831 Keranovic Julia Kramfors Tennis 2,6568 D 1998
60405 Gustafsson Agnes Helsingborgs TK 2,6944 D 2001
27855 Widell-Ersöz Vanessa GLTK 2,7162 D 2002
23100 Jussi Jennifer Lidköpings TK 2,7182 D 1997
29219 Ehn Rebecca Lidköpings TK 2,7263 D 1999
29837 Temirhanova Leticia SALK 2,73 D 2001
23162 Örnberg Maja SALK 2,7562 D 1996
28800 Malm Olivia Helsingborgs TK 2,7722 D 2002
24841 Vilén Elin Helsingborgs TK 2,7884 D 1999
31768 Mezan Nelly Farsta TK 2,8208 D 2002
82065 Milicevic Emma Tabergsdalens TK 2,8372 D 1997
84994 Saari Byström Madeleine USIF 2,8392 D 1990
85575 Ek Emma SALK 2,8689 D 1996
28614 Ferding Ida TK Aros Västerås 2,873 D 2000
20724 Wulcan Paulina Lidköpings TK 2,8786 D 1996
24780 Thour Stephanie Växjö TS 2,8928 D 1998
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
76736 Ymer Elias SALK 1,4 H 1996
23815 Ymer Mikael SALK 1,44 H 1998
86670 Eriksson Markus GLTK 1,7076 H 1989
72116 Lindell Christian Lidköpings TK 1,7383 H 1991
18912 Bergevi Filip Fair Play TK 1,81 H 1994
31729 Madaras Dragos Nicolae Fair Play TK 1,825 H 1997
76846 Hansson Gustav Fair Play TK 1,8687 H 1995
24407 Friberg Karl SALK 1,8771 H 1999
80041 Samuelsson Christian GLTK 1,8774 H 1996
75403 Göransson André Fair Play TK 1,8829 H 1994
76445 Mridha Jonathan Solna TK 1,9383 H 1995
26130 Johansson Niklas Stockholms TK 1,9637 H 1998
89086 Frost Linus Fair Play TK 1,9667 H 1995
89779 Freund Simon KLTK 1,975 H 1996
89344 Johansson-Holm Jeppe Västerås-Fridnäs TK 1,975 H 1995
30853 Yitbarek Simon Södertälje Padel- & Tennisklubb 1,9764 H 2000
76012 Simonsson Fred KLTK 1,9861 H 1994
12466 Renard Lucas Upsala TK 1,9907 H 1992
11884 Brydolf Patrik SALK 1,9972 H 1991
80365 Amilon Jakob KLTK 2,018 H 1994
32427 Chahoud Kevin Fair Play TK 2,0349 H 2001
23168 Taylor Sam Elfsborg Tennis 2,035 H 1997
24862 Ström Gustaf Näsbyparks TK 2,0399 H 2001
73710 Solberg Christoffer Näsbyparks TK 2,0405 H 1994
21719 Ruzgas Marius Allmänna TK Lund 2,0436 H 1996
76752 Appelgren Daniel Elfsborg Tennis 2,056 H 1996
23008 Petrovic Stefan Påvelunds TBK 2,08 H 1999
27800 Eriksson Ziverts Jonas SALK 2,1123 H 1999
89908 Ahren Moonga Eric KLTK 2,1383 H 1995
85192 Sekulic Milos SALK 2,1568 H 1989
45483 Figueroa Pablo Fair Play TK 2,1624 H 1985
21133 Thour Robin Växjö TS 2,18 H 1994
89699 Söderlund Carl SALK 2,2499 H 1997
21761 Svensson Daniel Växjö TS 2,2508 H 1996
29572 Slavic Nikola Enskede LTK 2,2916 H 2000
27875 Klöv Nilsson Jesper KLTK 2,2973 H 2000
77692 Johansson Morgan Danderyds TK 2,3033 H 1994
83639 Stenberg Jonathan Tabergsdalens TK 2,3379 H 1989
77894 Schultz Markus SALK 2,347 H 1993
27397 Andersson Oliver Enskede LTK 2,3746 H 2000
33671 Evers Patrik Åkersberga TK 2,3788 H 1981
21738 Gamerov Joel Örebro TK 2,4011 H 1997
37726 Lindholm Claes Danderyds TK 2,4041 H 1981
13147 Arvidsson Isak Fair Play TK 2,4128 H 1992
33632 Adaktusson Jacob SALK 2,4278 H 1980
24173 Norfeldt David GLTK 2,4324 H 1998
26560 Grevelius Erik KLTK 2,453 H 2000
28449 Hallquist Lithen John GLTK 2,4736 H 2001
27308 Gustafsson Carl SALK 2,4983 H 2001
28523 Nordquist Arvid Södertälje Padel- & Tennisklubb 2,499 H 1998
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
27474 Hennemann Caijsa Ullevi TK 2,0895 D 2001
10449 Leijon Anna KLTK 2,4898 D 2001
60405 Gustafsson Agnes Helsingborgs TK 2,6944 D 2001
29837 Temirhanova Leticia SALK 2,73 D 2001
28682 Norin Fanny Trollbäckens TK 2,9019 D 2001
27887 Dahlström Sara SALK 3,0126 D 2001
26934 Mridha Jessica Solna TK 3,1436 D 2001
51010 Johansson Alma Mälarhöjdens IK Tennis 3,2673 D 2001
10121 Wallin Tuva Mälarhöjdens IK Tennis 3,3081 D 2001
29488 Brodin Othilia Jönköpings Tennisklubb 3,4661 D 2001
28421 Furst Frida Trollbäckens TK 3,6724 D 2001
27240 Litzell Valerie Båstad Tennissällskap 3,7132 D 2001
32810 Bergqvist Wilma Näsbyparks TK 3,732 D 2001
29645 Carlsten Victoria Helsingborgs TK 3,7447 D 2001
36002 Pezo Olivia Fair Play TK 3,7965 D 2001
28408 Titusson Evelina Vetlanda Racketklubb 3,802 D 2001
32605 Berggren Saga Helsingborgs TK 3,8847 D 2001
26848 Teterina Svetlana KLTK 3,9108 D 2001
51027 Hellbe Erica Näsbyparks TK 3,9401 D 2001
31195 Klasson Anna Sundsvalls TK 4,156 D 2001
27715 Salemyr Sara SALK 4,1675 D 2001
28477 Fröjd Alva Helsingborgs TK 4,1837 D 2001
27136 Leth Viktoria Ullevi TK 4,1948 D 2001
30010 Wallin Greta Elfsborg Tennis 4,2214 D 2001
30279 Lundgren Sofia Skanör-Falsterbo TK 4,2257 D 2001
36091 Jönsson Agnes Växjö TS 4,2645 D 2001
55174 Johansson Hanna Lidköpings TK 4,2785 D 2001
28328 Fagerberg Lisa Lerums TK 4,2887 D 2001
31955 Ala-Kojola Alice Upsala TK 4,3527 D 2001
29626 Wahlberg Alicia Järfälla TS 4,386 D 2001
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
25234 Petrovic Maria Farsta TK 2,463 D 2002
31582 Radenkovic Maja Helsingborgs TK 2,6363 D 2002
29642 Bostrand Frida Fair Play TK 2,656 D 2002
27855 Widell-Ersöz Vanessa GLTK 2,7162 D 2002
28800 Malm Olivia Helsingborgs TK 2,7722 D 2002
31768 Mezan Nelly Farsta TK 2,8208 D 2002
29111 Kjaergaard Smilla SALK 2,9726 D 2002
26969 Johansson Nathalie Stockholms TK 3,0404 D 2002
33683 Nelander Klara Skanör-Falsterbo TK 3,1855 D 2002
32904 Karlander Vilma Lerums TK 3,1946 D 2002
10900 Valentinsson Emilia Fair Play TK 3,2907 D 2002
32466 Mårtensson Isabella Malmö TK 3,3028 D 2002
32494 Morales Vazquez Maria Fernanda Luleå TK 3,3088 D 2002
29407 Roslund Emilia Allmänna TK Lund 3,568 D 2002
29386 Schmidt Axelsson Sissi Allmänna TK Lund 3,6156 D 2002
29170 Melki Angelina Mälarhöjdens IK Tennis 3,6504 D 2002
12502 Petri Bere Isabel Växjö TS 3,778 D 2002
28726 Condé Lovisa KLTK 3,8158 D 2002
10923 Schadewitz Stella Ullevi TK 3,9805 D 2002
29287 Forste Dinell Lea SALK 3,9849 D 2002
28606 Hennemann Ebba Ullevi TK 4,03 D 2002
30893 Windborg AnaTilde Växjö TS 4,1083 D 2002
52015 Zvirgzdauskaite Patricija Båstad Tennissällskap 4,1283 D 2002
25113 Jonason Viktoria GLTK 4,1934 D 2002
10793 Kadiri Amanda Mälarhöjdens IK Tennis 4,2375 D 2002
29269 Opitz Anna Malmö TK 4,248 D 2002
30655 Jansson Alexandra Lidköpings TK 4,295 D 2002
11441 Jeppsson Emma Växjö TS 4,3336 D 2002
32967 Abdel-Daim Felicia Bålsta TK 4,4084 D 2002
32969 Jonsson Klara Upsala TK 4,4345 D 2002
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
29481 Milicevic Klara KLTK 2,3551 D 2003
32232 Lövqvist Julia Upsala TK 2,6213 D 2003
29225 Persson Izabelle TK SAAB 2,9282 D 2003
32599 Shasteen Emma Lerums TK 2,9634 D 2003
32968 Ström Johanna Näsbyparks TK 3,1003 D 2003
56017 Wikander Louise IS GÖTA, tennis 3,1519 D 2003
31866 Widell Alice Helsingborgs TK 3,212 D 2003
52003 Petrovic Martina Farsta TK 3,314 D 2003
33050 Persson Emma Båstad Tennissällskap 3,7198 D 2003
52021 Jules Viberg Katja SALK 3,9095 D 2003
28361 Dervå Felicia Kalmar TK 3,9304 D 2003
10069 Koch Saga Näsbyparks TK 3,978 D 2003
33123 Gao Anna Järfälla TS 4,0112 D 2003
11231 Svärd Linn Lerums TK 4,1584 D 2003
14753 Billing Stella Helsingborgs TK 4,1605 D 2003
31336 Andersson Josefin Tabergsdalens TK 4,1679 D 2003
33023 Jönsson Elsa Jönköpings Tennisklubb 4,1805 D 2003
13177 Hegefeldt Sara Tidaholms TK 4,2741 D 2003
33829 Szirányi Sofia Ullevi TK 4,317 D 2003
29596 Vial Filippa Trollbäckens TK 4,4201 D 2003
32960 Menendez Thomasson Amanda Mälarhöjdens IK Tennis 4,4801 D 2003
11117 Lindström Lova Kramfors Tennis 4,5065 D 2003
27500 Norberg Alva KLTK 4,6109 D 2003
34018 Sandersson Evelina Elfsborg Tennis 4,7495 D 2003
11267 Larsson Filippa Lerums TK 4,7575 D 2003
12975 Åkesson Emilia Helsingborgs TK 4,7607 D 2003
10059 Ristfeldt Alexandra KLTK 4,7624 D 2003
14953 Widing Wilma Ängelholms TK 4,8 D 2003
16677 Bluhm Natasha Allmänna TK Lund 4,8115 D 2003
11670 Liedbeck Katarina Åkarp-Burlövs TK 4,859 D 2003
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
33128 Strömquist Tilde Sundsvalls TK 3,2011 D 2004
56042 Mitteregger Agnes Djursholms TK 3,2655 D 2004
33429 Mezan Nadia Farsta TK 3,5327 D 2004
31416 Johansson Ida Mälarhöjdens IK Tennis 3,7014 D 2004
11044 Lindestaf Olivia Helsingborgs TK 3,7486 D 2004
10773 Mavi Rüya Laura Mälarhöjdens IK Tennis 3,7784 D 2004
37005 Bernhold Johanna Helsingborgs TK 3,7943 D 2004
32666 Virdarson Ella Helsingborgs TK 3,9504 D 2004
13724 Westin Emelie Sundsvalls TK 4,1024 D 2004
14048 Klinteby Alice Kungsbacka TK 4,1432 D 2004
10200 Sundvall Isabella Ekerö TK 4,2834 D 2004
33169 Jagare Tilde Gefle TK 4,3495 D 2004
10688 Weijerman Frida Lerums TK 4,549 D 2004
31165 Johansson Ida Umeå TK 4,558 D 2004
10230 Stafström Liv Malmö TK 4,6179 D 2004
31341 Wide Fredrika Lillån TK 4,6987 D 2004
14969 Dapcevska Matea Malmö TK 4,8448 D 2004
32230 Danielsson Gabriella Kramfors Tennis 4,8471 D 2004
12049 Bergh Astrid Solna TK 5,1 D 2004
12194 Carlberg Molly Linköpings TK 5,2 D 2004
10163 Liljegren Emelie Svedala TK 5,2 D 2004
17450 Ljungström Lilia IS GÖTA, tennis 5,2 D 2004
13423 Nordén Alice GLTK 5,2 D 2004
30860 Strahl Ella Jönköpings Tennisklubb 5,2 D 2004
13627 Brodén Elise Karlskrona TK 5,3 D 2004
13783 Valentinsson Lovisa Fair Play TK 5,3 D 2004
13549 Wahlberg Nellie Järfälla TS 5,3 D 2004
13399 Tillström Clara Ekerö TK 5,4 D 2004
13454 Bergling Madeleine GLTK 5,5 D 2004
12129 Danielsson Thilda Åhus TK 5,5 D 2004
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
16247 Kahriman Adelisa Fair Play TK 4,7011 D 2005
14133 Kadic Amina Ullevi TK 4,7928 D 2005
10239 Björk June Trollbäckens TK 5,2 D 2005
11455 Larsson Stina Lillån TK 5,2 D 2005
13718 Lindh Emma Skanör-Falsterbo TK 5,3 D 2005
15052 Petkova Mustafa Melliz Visby TK 5,3 D 2005
14094 Himmer Sally Skövde TF 5,4 D 2005
16059 Kapidzic Ida Trollhättans TK 5,6 D 2005
12135 Knezevic Filipa Malmö TK 5,6 D 2005
13843 Cado Vanja Karlskrona TK 5,7 D 2005
16056 Käck Cornelia Sigtuna TK 5,7 D 2005
32718 Sederlin Hilma Mälarhöjdens IK Tennis 5,7 D 2005
18346 Bergström Fanny Ullevi TK 5,8 D 2005
12954 Erinson Jennifer Svedala TK 5,8 D 2005
11283 Rinman Lisen Smedslättens LTK 5,8 D 2005
16913 Söderberg Jonna Uddevalla TK 5,8 D 2005
14184 Wendt Carla Smedslättens LTK 5,8 D 2005
13541 Eriksson Sundling Linn Enköpings TK 5,9 D 2005
16832 Milosevic Sonja Partille Tennis 5,9 D 2005
12420 Sigfrid Ella KLTK 5,9 D 2005
10097 Svensson Nora Västerås-Fridnäs TK 5,9 D 2005
15176 Frölander Hedda Sundsvalls TK 6 D 2005
52037 Samuelsson Elena KLTK 6 D 2005
15220 Grandt Felicia Tabergsdalens TK 6,1 D 2005
14354 Jagare Thea Gefle TK 6,1 D 2005
14932 Nielsen Gulis Iris GLTK 6,1 D 2005
12060 Pierrou Tilde SALK 6,1 D 2005
33296 Tekleab Luwam Solna TK 6,1 D 2005
16396 Abraham Kayla TSK Malmen 6,2 D 2005
18405 Dahlqvist Siri GLTK 6,2 D 2005
15976 Jegatheesan Vaishna SALK 6,2 D 2005
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
13875 Bergkvist Larsson Bella Åmåls TK 5,2 D 2006
16086 Cosmo Edit Fair Play TK 5,5 D 2006
16563 Larsson Tilda Sandareds TK 5,5 D 2006
13566 Nylander Daniella Lidingö TK 6,1 D 2006
10534 Pettersson Anastasia Vetlanda Racketklubb 6,1 D 2006
17410 Ek Isabell Västerås-Fridnäs TK 6,2 D 2006
11673 Fredriksson Tuva Norrköpings TK 6,2 D 2006
14640 Jiserup Emy Allmänna TK Lund 6,2 D 2006
12377 Karmteg Felicia Smedslättens LTK 6,2 D 2006
12038 Lindqvist Alexandra SALK 6,2 D 2006
17444 Nilsson Clara Fair Play TK 6,2 D 2006
17125 Hessleryd Tilda Helsingborgs TK 6,3 D 2006
11962 Härdelin Elin Trosa-Vagnhärad TK 6,3 D 2006
17457 Kosmac Kaja Vetlanda Racketklubb 6,3 D 2006
14696 Magnusson Esther Helsingborgs TK 6,3 D 2006
12222 Svahn Isabella SALK 6,3 D 2006
14439 Åkers Nandipha Ekerö TK 6,3 D 2006
18474 Bengtsson Selma Ystads TK 6,4 D 2006
61894 Björnerud Filippa Team Åkered Tennisklubb 6,4 D 2006
19659 Finn Ida Pixbo TK 6,4 D 2006
19438 Svanberg Engla-Johanne VåRö TK 6,4 D 2006
14855 buskqvist britta Helsingborgs TK 6,5 D 2006
19386 Ivarsson Moa Varbergs TK 6,5 D 2006
13305 Johansson Jolanda Skövde TF 6,5 D 2006
18620 Kapcia Victoria Fair Play TK 6,5 D 2006
56225 Källeskog Filippa Saltsjöbadens LTK 6,5 D 2006
15881 Louko Nora SALK 6,5 D 2006
60752 Ramberg Ebba GLTK 6,5 D 2006
13396 Tillström Alva Ekerö TK 6,5 D 2006
16098 Öhrn Herraez Lisa KLTK 6,5 D 2006
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
32427 Chahoud Kevin Fair Play TK 2,0349 H 2001
24862 Ström Gustaf Näsbyparks TK 2,0399 H 2001
28449 Hallquist Lithen John GLTK 2,4736 H 2001
27308 Gustafsson Carl SALK 2,4983 H 2001
39068 Carnello Lancelot Södertälje Padel- & Tennisklubb 2,5972 H 2001
25491 Rååd Rikard SALK 2,6363 H 2001
27911 Wallin Olle Båstad Tennissällskap 2,7023 H 2001
11800 Johansson Oliver GLTK 2,8011 H 2001
51021 Utheim Karl Fredrik SALK 2,87 H 2001
30369 Eliasson Erik Elfsborg Tennis 2,9272 H 2001
26990 Regnér Hugo Smålandsstenars TK 2,9446 H 2001
27505 Arsov Viktor Örebro TK 2,956 H 2001
29248 Ivarsson Filip Elfsborg Tennis 3,0675 H 2001
29183 Westling Emil Allmänna TK Lund 3,122 H 2001
31635 Bolin Markus Upsala TK 3,1625 H 2001
27008 Nokic Edis Örebro TK 3,2614 H 2001
32404 Ekenros Albin Karlskrona TK 3,2925 H 2001
28774 Koupil Jan KLTK 3,4228 H 2001
29611 Särlvik Erik SALK 3,5032 H 2001
30009 Wallin Alfred Elfsborg Tennis 3,6425 H 2001
37004 Bojovic Boris GLTK 3,7296 H 2001
27585 Falck Johan Fair Play TK 3,7371 H 2001
29656 Låftman Sven-Filip KLTK 3,739 H 2001
27782 Botic Allen Helsingborgs TK 3,7631 H 2001
33713 Veikkolainen Jansson Samuel Trollbäckens TK 3,8674 H 2001
36035 Johansson Hampus Varbergs TK 3,9202 H 2001
28061 Danell Jacob Kalmar TK 3,9963 H 2001
31928 Borg Hannibal Solna TK 4,0425 H 2001
38078 Hallberg Lenny Fair Play TK 4,0489 H 2001
26926 Minasyan Robert Danderyds TK 4,0553 H 2001
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
39382 Heinonen Adam Växjö TS 2,5969 H 2002
31225 Weibull Ross Allmänna TK Lund 2,7027 H 2002
29160 Abboud Sebastian KLTK 2,7121 H 2002
29810 Carlsson Halldin Linus KLTK 2,7648 H 2002
31724 Karlsson Wistrand Jack TK Hobby 2,8657 H 2002
10116 Andersson Nils Höllvikens TK 3,6413 H 2002
32710 Mahoney Miles Åhus TK 3,6661 H 2002
10075 Altman Elliot KLTK 3,7945 H 2002
32979 Jonsson Sebastian KLTK 3,8257 H 2002
11054 Broberg Olsson Joel GLTK 3,8846 H 2002
27553 Tylehed Hannes SALK 3,9636 H 2002
10778 Bergdahl Axel Lidköpings TK 4,0738 H 2002
28940 Holgersson Johan SALK 4,1273 H 2002
11355 Selde Mattias Allmänna TK Lund 4,2681 H 2002
27654 Eriksson Hannes Örebro TK 4,3024 H 2002
30316 Rydström Marcus Fair Play TK 4,3039 H 2002
39349 Sonesson Lidholt Olle Fair Play TK 4,3141 H 2002
29933 Gerbino Sebastian Borlänge TK 4,3808 H 2002
27440 Hagejärd Alfred Lidköpings TK 4,415 H 2002
52000 Djuräng Arvid Smålandsstenars TK 4,4401 H 2002
31954 Hammarsten Nils Kungsbacka TK 4,4592 H 2002
33252 Wik Hampus Helsingborgs TK 4,4653 H 2002
31270 Lundquist Oscar Linköpings TK 4,547 H 2002
30109 Lindqvist Nilsson Gustaf Båstad Tennissällskap 4,5547 H 2002
29531 Danielsson Ludvig Åhus TK 4,5751 H 2002
29317 Turina Vincent Näsbyparks TK 4,5794 H 2002
31991 Almgren Simon GLTK 4,6137 H 2002
32210 Karlsten Sebastian Västerås-Fridnäs TK 4,6262 H 2002
29284 Brandt Hugo GLTK 4,6757 H 2002
11452 Hedlund Anton Påvelunds TBK 4,6876 H 2002
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
30768 Borg Leo KLTK 2,8291 H 2003
29270 Dahlberg Måns Påvelunds TBK 2,9073 H 2003
28452 Strömberg Isac Åkersberga TK 3,1059 H 2003
28070 Minasyan Michael Danderyds TK 3,2153 H 2003
31825 Temirhanov Arslan SALK 3,2337 H 2003
31369 Carlsson Seger Timothy KLTK 3,3727 H 2003
29568 Blot Ethan KLTK 3,7334 H 2003
30191 Hessle Teodor Svedala TK 3,8273 H 2003
30559 Gröndahl Viggo Båstad Tennissällskap 3,8294 H 2003
32980 Stendal Anton Örebro TK 3,8384 H 2003
30531 Lüddeckens Adrian Skanör-Falsterbo TK 3,8506 H 2003
11075 Watanabe Eriksson Alexander KLTK 4,0839 H 2003
31424 Simonsson Jan Spårvägens TK 4,1392 H 2003
10853 Hasslegren Gustav Näsbyparks TK 4,1928 H 2003
27382 Krueger Hagström Allan Upsala TK 4,2189 H 2003
51097 Gustafson August GLTK 4,2869 H 2003
32981 Videhult Linus Upsala TK 4,35 H 2003
10971 Eriksson Axel Elfsborg Tennis 4,3719 H 2003
29983 Alsterback William KLTK 4,4406 H 2003
33021 Magnusson Gidefjord John GLTK 4,451 H 2003
10905 Orensztajn Simon Helsingborgs TK 4,534 H 2003
30971 Radetinac Din Karlskrona TK 4,585 H 2003
29979 Ramér-Olofsson Lukas Lerums TK 4,6367 H 2003
30842 Robertson Max IS GÖTA, tennis 4,7098 H 2003
10988 Ratchoff Marco Skanör-Falsterbo TK 4,746 H 2003
11524 Gabelic John Linköpings TK 4,7587 H 2003
12984 Björkman Anton Svedala TK 4,7752 H 2003
13688 Nilsson David Partille Tennis 4,7818 H 2003
13578 Petrov Felix Karlstads TK 4,7892 H 2003
10850 Hansson Lukas TSK Malmen 4,7919 H 2003
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
30469 Bladelius Henrik GLTK 3,8507 H 2004
10861 Noltorp Olle Fair Play TK 4,1706 H 2004
30914 Saidizand Jeiden Upsala TK 4,2071 H 2004
11095 Jornert Gabriel Ullevi TK 4,2623 H 2004
10843 Gauffin Elwin Näsbyparks TK 4,3624 H 2004
38003 Häggberg Anton Upsala TK 4,3625 H 2004
30959 Nokic Eldin Åby TK 4,4149 H 2004
10126 Wallin Tobias Mälarhöjdens IK Tennis 4,5478 H 2004
32533 Zielkowski Emilio Norrköpings TK 4,557 H 2004
14269 Sjöström Victor Saltsjö-Duvnäs TK 4,6279 H 2004
39167 Green Albert Värnamo TK 4,6863 H 2004
56070 Jansson Albin Näsbyparks TK 4,6891 H 2004
31762 Kanani Nadeem Vänersborgs TK 4,7466 H 2004
31177 Fellinger Max Smedslättens LTK 4,7789 H 2004
10915 Gebremeskel Tsegai SALK 4,809 H 2004
33815 Rask Hugo Strömstads TK 4,8945 H 2004
11841 Nyström Theodor SALK 4,9106 H 2004
11131 Berner Gabriel KLTK 5 H 2004
10941 Nanobashvili Saba Allmänna TK Lund 5,1 H 2004
11103 Norlin Christopher KLTK 5,1 H 2004
10668 Hägglund Hampus Näsbyparks TK 5,2 H 2004
10797 Eriksson Elias Linköpings TK 5,3 H 2004
16054 Gunnarsson Milton Jönköpings Tennisklubb 5,3 H 2004
11113 Eriksson Max Växjö TS 5,4 H 2004
10649 Lundgren Jonathan Skanör-Falsterbo TK 5,4 H 2004
12833 Rovai Samuel Ullevi TK 5,4 H 2004
12327 Rönnberg Henry Åhus TK 5,4 H 2004
31999 Almgren Isak GLTK 5,5 H 2004
32106 Andersson Tim Linköpings TK 5,5 H 2004
31501 Jansson Anton Mariestads TK 5,5 H 2004
33168 Kindbom Noel Mariestads TK 5,5 H 2004
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
10937 Saar Albert Lidingö TK 5 H 2005
14667 Stidell Filip Sandareds TK 5,1 H 2005
11555 Forste Dinell Noa SALK 5,3 H 2005
11089 Slavkovic Filip Fair Play TK 5,3 H 2005
11787 Hallgren Arvid Ullevi TK 5,4 H 2005
11831 Rendmar Måns Ullevi TK 5,4 H 2005
15222 Ridström Alfons Åby TK 5,4 H 2005
33773 Olausson Linus Jönköpings Tennisklubb 5,5 H 2005
15207 Åberg David Södertälje Padel- & Tennisklubb 5,5 H 2005
12147 Eriksson Sebastian KLTK 5,6 H 2005
33629 Edengren Kevin Älta TK 5,7 H 2005
32886 Hermansson Benjamin Alingsås TK 5,7 H 2005
12140 Nilsson Evin SALK 5,7 H 2005
14288 Yemer Rafael SALK 5,7 H 2005
14019 Börjesson Samuel Kungsbacka TK 5,8 H 2005
12320 Dahlin Max Kungsbacka TK 5,8 H 2005
11565 Gustafsson Filip Ullevi TK 5,8 H 2005
13942 Nordström Erik Karlstads TK 5,8 H 2005
33206 Nyqvist Joel Tabergsdalens TK 5,8 H 2005
12058 Fraenkel Viktor SALK 5,9 H 2005
33515 Edberg Oskar Hellas Tennisklubb 6 H 2005
18390 Lund Oscar GLTK 6 H 2005
13506 Tauson Victor Skanör-Falsterbo TK 6 H 2005
12875 Almroth William Bankeryds TK 6,1 H 2005
52079 Bergelin Marcus KLTK 6,1 H 2005
12092 Edström Axel Saltsjö-Duvnäs TK 6,1 H 2005
22346 Holmius Erik Solna TK 6,1 H 2005
13277 Karnell Carl-Hampus Skövde TF 6,1 H 2005
17229 Misic Kristian Båstad Tennissällskap 6,1 H 2005
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
11617 Widell Albert Helsingborgs TK 5,6 H 2006
16713 Kallin Ludvig Öviks TK 5,8 H 2006
56222 Johansson Bruno Kristinehamns TK 5,9 H 2006
15467 Andersson Gustav Hjo TK 6,1 H 2006
11583 Margoulis Daniel Ullevi TK 6,1 H 2006
14777 Gidlund Alexander Öviks TK 6,2 H 2006
12121 Iliyaich Daniel SALK 6,2 H 2006
17549 Kaltenecker Ludwig Norrköpings TK 6,2 H 2006
13270 Krstevski Danijel Ödåkra TK 6,2 H 2006
18209 Kumar Melvin Östhammars Sportklubb 6,2 H 2006
14153 Munkhammar Simon Västerhaninge TK 6,2 H 2006
32042 Söderqvist Filip Norrtälje TK 6,2 H 2006
14950 Belltoft Wincent Kristianstads TK 6,3 H 2006
52034 Brywe Isak Särö LTK 6,3 H 2006
15761 Grahn Max Bofors TK 6,3 H 2006
33218 Kindhult Emil Smedslättens LTK 6,3 H 2006
10702 Svensson Liam Karlskrona TK 6,3 H 2006
16820 Andersson Elmer Tabergsdalens TK 6,4 H 2006
17916 Borgedahl Olle Saltsjöbadens LTK 6,4 H 2006
10234 Dalard Maxime Solna TK 6,4 H 2006
58361 Fagher Arvid Lomma-Bjärreds TK 6,4 H 2006
16542 Fredriksson Tom Umeå TK 6,4 H 2006
19715 Hjelmager Hugo Båstad Tennissällskap 6,4 H 2006
18040 Jacobsson Lucas Ystads TK 6,4 H 2006
14108 Oxelström Måns SALK 6,4 H 2006
58378 Tauson Oscar Fair Play TK 6,4 H 2006
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
58215 Borodulina Olga Påvelunds TBK 3,7457 D 1982
42786 Andersson Kim Fair Play TK 3,853 D 1983
43002 Brun Sofia Lerums TK 4,0354 D 1983
33617 Björkman Isabelle KLTK 4,6298 D 1980
10112 Lindvall Sophie Karlskrona TK 4,9126 D 1983
31015 Seger Mikaela SALK 4,9644 D 1984
62823 Hallbergson Therese Lidingö TK 5,8 D 1980
26410 Sonesson Alina USIF 5,8 D 1981
60045 Åberg Katja Lidingö TK 5,9 D 1980
39351 Hellqvist Martina Lidköpings TK 6,7 D 1982
62777 Ytterstad Emma Pixbo TK 6,7 D 1980
49248 Bergh Sofia Marks TK 6,9 D 1982
16325 Alvén Terese TSK Malmen 7 D 1982
62616 Persson Mia Ystads TK 7 D 1982
63194 Herolf Helena Vaxholms TK 7,1 D 1980
61612 Meunier-Lemoine Josephine Nyköpings TK 7,1 D 1984
62602 Berggren Maria SALK 7,2 D 1982
61442 Eileryd Rebecca Näsbyparks TK 7,2 D 1980
64603 Fischer Marika Hönö TS 7,2 D 1980
36843 Järkenstedt Edefell Kristina Söndrums TK 7,2 D 1983
57592 Lagerlöf Paula Djursholms TK 7,2 D 1980
64722 Lillvall Ellen Ullevi TK 7,2 D 1982
36944 Metso Anna Falköpings TK 7,2 D 1980
60339 Nilsson Malin Varbergs TK 7,2 D 1982
60663 Srndovic Aleksandra TSK Malmen 7,2 D 1982
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
20111 Martinsson Dahlman Marie Lidköpings TK 4,3564 D 1977
52002 Westberg Lina KLTK 4,5276 D 1979
79783 Wassgren Anna Danderyds TK 4,7706 D 1976
14485 Moldovan Bogdana Näsbyparks TK 4,8468 D 1977
31533 Bronett Maria Saltsjöbadens LTK 4,8595 D 1977
81703 Höglund Sofia Örebro TK 4,9738 D 1976
36051 Högset Victoria Sundbybergs TK 5,3 D 1975
22210 Lundqvist Caroline KLTK 5,4 D 1979
33787 Myrhage Annika Brottkärrs TF 5,5 D 1979
19174 Kulling Lotta Täby TK 5,7 D 1976
18102 Skatt Johanna Elfsborg Tennis 5,7 D 1975
33576 Rydman Therese Kungsängens TK 5,8 D 1979
22397 Zabrodsky Susanne SALK 5,8 D 1978
57877 Mattar Jennie Näsbyparks TK 5,9 D 1975
58642 Wemnér Malin Ystads TK 6 D 1975
60846 Herslow Louise Fair Play TK 6,1 D 1977
60870 Rosbecker Susanne Brottkärrs TF 6,1 D 1975
27144 Bertlin Elisabeth KLTK 6,4 D 1978
17696 Sandefeldt Lisa Djursholms TK 6,4 D 1975
89831 Isaksson Emelie Kungsbacka TK 6,5 D 1978
32010 Bjärneroth Magdalena Partille Tennis 6,6 D 1977
60738 Iribarren Solana KLTK 6,6 D 1976
58230 Lukes Kristina Brottkärrs TF 6,6 D 1977
61914 Palme Lisa Karlskrona TK 6,6 D 1978
31517 Nylen Jill Elfsborg Tennis 6,7 D 1977
81974 Wijkström Lena Saltsjöbadens LTK 6,7 D 1977
22357 Hanke Cornelia Västerhaninge TK 6,8 D 1976
58278 Persson Elisabeth Åkersberga TK 6,8 D 1976
22864 Wiesel Fredrika Djursholms TK 6,8 D 1977
22772 Wolfsberg Annakarin GLTK 6,8 D 1975
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
71961 Capistrano Björklund Maria SALK 3,47 D 1970
72747 Olbers Astrid SALK 3,9684 D 1970
75704 Fäldt Anna Elfsborg Tennis 4,4021 D 1972
77798 Ebenius Kristina KLTK 4,4394 D 1972
52018 Saxon Gransäter Hanna KLTK 4,45 D 1974
79380 Brännvall Karin Täby TK 4,7272 D 1974
32390 Ljungström Åsa Båstad Tennissällskap 4,8472 D 1971
28438 Nordlander Anna KLTK 4,8606 D 1972
27148 Norman Marie Sigtuna TK 4,9323 D 1970
24149 Hägglund Helena Lidingö TK 5 D 1971
26264 Björkryd Karin TK Hobby 5,1 D 1973
31940 Caracciolo Gabriella Sundbybergs TK 5,1 D 1970
73145 Jansson Carolina Kungsbacka TK 5,1 D 1970
77801 Poehler Charlotta Danderyds TK 5,2 D 1973
11961 Fredell Christina Sundbybergs TK 5,3 D 1971
30954 Karlsson Larissa Borlänge TK 5,4 D 1973
23679 Påhlsson Kerstin GLTK 5,4 D 1971
18791 Hoby Karin Saltsjö-Duvnäs TK 5,5 D 1972
51033 Neffler Linda Näsbyparks TK 5,5 D 1974
17274 Westerdahl Kajsa Enebybergs IF 5,5 D 1973
27518 Bertilsson Anna Varbergs TK 5,6 D 1970
29655 Kruth Elisabeth Gustavsbergs TK 5,6 D 1971
13972 Nilsson Maria Ramlösa TK 5,6 D 1972
18341 Helge Carina Sigtuna TK 5,7 D 1972
29573 Flink Emma Gustavsbergs TK 5,8 D 1973
18214 Selkirk Hanna Vallentuna TK 5,8 D 1971
74185 Ljungdahl Charlotta Fair Play TK 5,9 D 1973
10006 Steinmann Annika Ramlösa TK 5,9 D 1972
17713 Sundberg Lisa Djursholms TK 5,9 D 1972
18909 Thorén Anna Näsbyparks TK 5,9 D 1971
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
76435 Sekkenes Magdalena Farsta TK 3,6022 D 1966
71928 Marmolin Christina Lidingö TK 3,6155 D 1967
86509 Schinzel Sara Lidingö TK 4,0844 D 1965
22410 Seger Maria Näsbyparks TK 4,2091 D 1968
14580 Hatziharalambous Anna Älta TK 4,4256 D 1966
71929 Jönsson Hedlund Jeanette Farsta TK 4,5488 D 1967
25035 Granath Essen Cecilia Allmänna TK Lund 4,5751 D 1966
76507 Daun Eva-Lena Strängnäs TK 4,7453 D 1969
77923 Molin Götz Anette Huddinge TK 4,7677 D 1965
75014 Andreasson Marie Elfsborg Tennis 4,8854 D 1966
30935 Bengtsson Anna Farsta TK 4,9141 D 1969
24859 Alvaeus Sara Allmänna TK Lund 4,94 D 1968
15454 Johansson Helena TK Hobby 4,9984 D 1965
79131 Andersson Christina Varbergs TK 5,2 D 1966
75045 Bogestrand Christina GLTK 5,2 D 1966
13044 Martinsson Petra Ödåkra TK 5,2 D 1967
60147 Orlando Lundh Madeleine Näsbyparks TK 5,2 D 1969
89420 Persson Cecilia Munka-Ljungby TK 5,2 D 1967
22506 Petersson Görel Gustavsbergs TK 5,3 D 1966
28532 Ernberg Lena Kristianstads TK 5,4 D 1968
24077 Nilsson Gunilla Ramlösa TK 5,4 D 1965
25388 Ioanes Cristina Särö LTK 5,5 D 1967
30080 Leverin Birgitta Ödåkra TK 5,5 D 1965
79372 Lundberg Helene Huddinge TK 5,6 D 1966
75051 Zätestam Mona Näsbyparks TK 5,6 D 1968
15254 Dahlfors Clarissa Lidingö TK 5,7 D 1966
72309 Ivarsson Sigrid Danderyds TK 5,7 D 1966
15276 Nyfelt Ling Sigtuna TK 5,7 D 1968
29680 Ohlson Helena Åkarp-Burlövs TK 5,7 D 1967
26125 Sederlin Josefin Enskede LTK 5,7 D 1969
57792 Skeppar Sofia Danderyds TK 5,7 D 1967
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
81773 Gunnarsson Anna Älta TK 3,7392 D 1964
46356 Angenberg Karin Danderyds TK 3,9951 D 1963
39954 Björling Sofie SALK 4,2121 D 1962
20919 Prusakiewicz Wictorin Gunilla Saltsjö-Duvnäs TK 4,2526 D 1962
73872 Sundmark Anna Danderyds TK 4,2683 D 1964
45729 Sternås Ann-Sofie Saltsjö-Duvnäs TK 4,3927 D 1961
17877 Lakso Elisabeth Brottkärrs TF 4,3929 D 1961
89596 Fridlund Eva Allmänna TK Lund 4,4271 D 1961
76097 Ekberg Lotta SALK 4,5103 D 1964
80740 Olin Helena SALK 4,706 D 1964
17023 Dixon Maria Huddinge TK 4,8512 D 1964
21318 Stannow Lena Lidingö TK 4,8825 D 1963
76750 Rehme Sofi TK SAAB 4,8902 D 1963
12470 Hofvander Annette Järfälla TS 4,9065 D 1960
71436 Rendlert Bergholm Eva Sundbybergs TK 5 D 1960
77805 Björkhager Louise Sundbybergs TK 5,1 D 1964
26713 Windahl Christina Järfälla TS 5,1 D 1962
83859 Klingström Annika Gustavsbergs TK 5,2 D 1961
21910 Tellberg Beate Saltsjö-Duvnäs TK 5,2 D 1961
19209 Grepp Cecilia Järfälla TS 5,3 D 1961
22280 Håkanson Sofi Näsbyparks TK 5,3 D 1963
33625 Curatola Charlotte Sundbybergs TK 5,4 D 1961
71623 von Perner Anne SALK 5,5 D 1964
17906 Bakonyi Marina Norrköpings TK 5,6 D 1960
85381 Ojala Sofia Lerums TK 5,7 D 1964
36039 Bergander Eva Mälarhöjdens IK Tennis 5,8 D 1963
46861 Röhstö Sahlgren Catherine Enebybergs IF 5,8 D 1962
77755 Fridell Eva-Karin Avesta TK 5,9 D 1964
89258 Lewandowsky Rosie Enebybergs IF 5,9 D 1964
10274 Natt och Dag Louise Ödåkra TK 5,9 D 1961
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
76364 Månsson Anna-Carin Lidingö TK 4,2951 D 1959
29677 Huillier Wahlström Anne Allmänna TK Lund 4,89 D 1958
17814 Angenberg Elisabet Danderyds TK 5 D 1957
89775 Dahlin Hanna GLTK 5,1 D 1955
26579 Fritzell Marie Järfälla TS 5,5 D 1957
55237 Hillinge Maria Brottkärrs TF 5,8 D 1957
18853 Karlsson Anita Varbergs TK 5,8 D 1955
49253 Raileanu Delia Gustavsbergs TK 5,8 D 1958
29176 Rosberg Gunilla Dalby TK 5,8 D 1959
72062 Weihe Christina Sundbybergs TK 5,8 D 1958
26958 Mild Cecilia SALK 5,9 D 1957
82068 Swenson Carina GLTK 5,9 D 1959
89271 Bülow Karin Enebybergs IF 6 D 1959
80065 Jernbeck Christina KLTK 6,1 D 1955
21888 Stuifbergen Sidambah Christina Mälarhöjdens IK Tennis 6,1 D 1957
39042 Ilic Svetlana Mälarhöjdens IK Tennis 6,2 D 1956
47153 Appeltofft Annika Järfälla TS 6,4 D 1957
86425 Hessbom Beth Ramlösa TK 6,4 D 1957
21770 Blomqvist Annika Hellas Tennisklubb 6,5 D 1955
26524 Brereton Christina Hellas Tennisklubb 6,5 D 1959
10605 Jenner Suzanne Farsta TK 6,6 D 1957
83844 Mellgren Helén Djursholms TK 6,6 D 1958
24236 Rennblad Karin Varbergs TK 6,6 D 1957
32627 Andersson Lisbeth SALK 6,7 D 1959
16917 Alriksson Monika Karlskrona TK 6,8 D 1958
21666 Danielson Kathy Partille Tennis 6,8 D 1959
30428 Haga Håkansson Maria Lerums TK 6,9 D 1957
29807 Windahl Gunilla Ramlösa TK 6,9 D 1959
25020 Wranne Charlotte Djursholms TK 6,9 D 1955
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
46807 Rocha de Nordin Edith SALK 3,9128 D 1954
44992 Låftman Maria SALK 4,154 D 1953
76756 Berg Sangberg Gunilla SALK 4,5292 D 1954
36964 Cronwall Liliana Båstad Tennissällskap 5,1 D 1951
43659 Runius Eva Danderyds TK 5,2 D 1954
83121 Ström Granlund Agneta Huddinge TK 5,2 D 1953
79221 Uvner Alison Järfälla TS 5,5 D 1951
55010 Vestlund Ulla Farsta TK 5,6 D 1954
74130 Kjellberg Gunilla Danderyds TK 5,8 D 1951
74128 Rapp Anita Danderyds TK 5,9 D 1951
35082 Orring Britta Huddinge TK 6 D 1953
44307 Fredrikson Berit Järfälla TS 6,2 D 1952
45442 Lindgren Viviann Lidingö TK 6,2 D 1950
78123 Weibull Moberger Åsa Mölndals TK 6,3 D 1954
80529 Herlitz Gustafsson Lotta GLTK 6,4 D 1954
39027 Wahlund Maud Söndrums TK 6,5 D 1954
85679 Hemark Hallgren Anitha Särö LTK 6,6 D 1954
22670 Norberg Lena Farsta TK 6,6 D 1954
33883 Berggren Eva Djursholms TK 6,7 D 1953
61736 Friman Vanda Brottkärrs TF 6,8 D 1952
79958 Stråle Elisabeth Lidingö TK 6,8 D 1953
11949 Johansson Marianne GLTK 6,9 D 1951
81756 Udden Holst Anneli Farsta TK 6,9 D 1951
12820 Hallberg Maria Varbergs TK 7 D 1953
42411 Nielsen Monica Hittarps-Hallens TK 7 D 1951
64260 Schauman Elisabeth Djursholms TK 7 D 1952
61158 Stockenvall Ewa KLTK 7 D 1952
45547 Wang Ek Birgitta Huddinge TK 7 D 1953
32421 Öhlin Eva Stenungsunds TK 7 D 1950
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
71389 Bengtsander Ann Söndrums TK 4,5225 D 1947
76725 Meldahl Margareta KLTK 4,7531 D 1945
78740 Medhammar Ann-Christine Lidingö TK 5,2 D 1946
76727 Stig Kristina Saltsjö-Duvnäs TK 5,8 D 1949
76805 Ljunggren Margareta Lidingö TK 6 D 1946
18094 Herne Ann-Marie Söndrums TK 6,2 D 1945
76929 Hansson Ingrid Uddevalla TK 6,7 D 1947
30227 Björkman Brigitte Djursholms TK 6,8 D 1948
17082 Lundgren Allman Marie Lidingö TK 6,9 D 1949
28837 Rahnster Ebba Söndrums TK 6,9 D 1949
18775 Klemming Eva Järfälla TS 7 D 1947
85275 Lundberg Annelise Farsta TK 7 D 1948
18736 Grabe Gunilla Djursholms TK 7,1 D 1949
78496 herlitz kerstin Lerums TK 7,1 D 1945
10235 Skoglund Ingrid Huddinge TK 7,1 D 1948
78115 Calderón D.M. Teresa GLTK 7,2 D 1947
24161 Knutsson Marie-Louise Båstad Tennissällskap 7,2 D 1945
26921 Myhrman Christina KLTK 7,2 D 1948
60472 Rychlik Jeannine Varbergs TK 7,2 D 1947
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
73630 Carlsson Anita SALK 5,5 D 1942
71930 Borg Lotta Lidingö TK 6,4 D 1944
79663 Ahlstrand Barbro Stenungsunds TK 6,9 D 1944
79662 Bejvel Catarina Stenungsunds TK 7 D 1942
87532 Elmqvist Elisabeth SALK 7 D 1944
39313 Leijonhufvud Ebba Båstad Tennissällskap 7 D 1944
25546 Bengtsson Britt Söndrums TK 7,1 D 1944
24272 Ruf Anna Mölndals TK 7,1 D 1944
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
77264 Asker Birgitta KLTK 7,1 D 1935
19206 Dahlberg Gudrun Skövde TF 7,1 D 1937
36293 Wallin Margareta Västerås-Fridnäs TK 7,1 D 1936
36674 Ringström Birgitta Västerås-Fridnäs TK 7,2 D 1938
82033 Sundström Elsy SALK 7,2 D 1939
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
33671 Evers Patrik Åkersberga TK 2,3788 H 1981
37726 Lindholm Claes Danderyds TK 2,4041 H 1981
33632 Adaktusson Jacob SALK 2,4278 H 1980
37823 Holmström Rickard Lidköpings TK 2,5616 H 1981
38950 Henriksson Michael Varbergs TK 2,5687 H 1980
44310 Brage Robin Mälarhöjdens IK Tennis 2,6461 H 1983
44376 Borg Stefan Lidingö TK 2,7718 H 1983
35387 Söderlindh Fredrik KLTK 2,7771 H 1980
41196 Johansson Joachim SALK 2,8916 H 1982
40013 Siljeström Andreas KLTK 2,922 H 1981
10330 Brunström Johan Ullevi TK 2,9328 H 1980
35388 Ekström Joakim Täby TK 2,9897 H 1980
38374 Hartman Alexander Danderyds TK 3,0341 H 1980
41552 Augustinson Magnus Åkersberga TK 3,1696 H 1981
35431 Vinciguerra Andreas Ystads TK 3,2 H 1981
40948 Ciorascu Paul Sandareds TK 3,2845 H 1981
35408 Ekberg Melker Varbergs TK 3,31 H 1980
42873 Lohff Daniel Ystads TK 3,3316 H 1982
38412 Håkansson Anders Hellas Tennisklubb 3,3382 H 1981
41787 Flodin John KLTK 3,4341 H 1982
42136 Houlst Mikael KLTK 3,4607 H 1981
35402 Karlsson Magnus Varbergs TK 3,4646 H 1980
42401 Nylen David Hellas Tennisklubb 3,4681 H 1983
38266 Zenkevits Pavel Tullinge TK 3,4758 H 1980
43072 Johannesson Jan Uddevalla TK 3,4869 H 1983
42775 Lindhe Robert TSK Malmen 3,488 H 1982
19558 Hedengren David KLTK 3,5318 H 1981
44314 Holmström Adam TK Hobby 3,5605 H 1984
41793 Svensson Mattias Kronprinsens TK 3,585 H 1981
42995 Mattsson Gustaf Åkersberga TK 3,6029 H 1982
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
11193 Timfjord Nicklas GLTK 2,7418 H 1977
81661 Anden John Elfsborg Tennis 2,7938 H 1975
31888 Hammar Jan Åkersberga TK 2,9097 H 1978
79388 Mathisen Marcus TK Hobby 2,9404 H 1975
80854 Samuelsson Robert Påvelunds TBK 2,975 H 1975
32175 Nilsson Jonas Åkersberga TK 3,0954 H 1978
21359 Lantz Peter Hellas Tennisklubb 3,185 H 1977
31228 Svedlund Joakim Avesta TK 3,5715 H 1978
62748 Rehnquist Björn Ullevi TK 3,6108 H 1978
32340 Mattsson Waller Fredrik Stenungsunds TK 3,6567 H 1978
30649 Lindgren Andreas Elfsborg Tennis 3,7131 H 1977
32327 Lang Sebastian Kullabygdens Tennissällskap 3,8667 H 1979
45198 Gustavsson Daniel Hagafors TK 3,8776 H 1979
35446 Svedman Tomas Nynäshamns TK 3,9806 H 1979
22446 Mellin-Boyd Ted KLTK 3,9866 H 1975
40435 Vlassiouk Igor Fair Play TK 3,992 H 1978
30077 Friberg Erik Åkarp-Burlövs TK 3,9973 H 1978
32446 Skrzeczynski Peter Sundbybergs TK 4,0351 H 1978
32125 Pannula Petri TK Hobby 4,0542 H 1976
79508 Nordström Hans-Birger Upsala TK 4,0853 H 1976
30752 Lindskog Filip SALK 4,1004 H 1975
32310 Lindskog Michael Huddinge TK 4,1537 H 1978
33600 Jacobsson John-Richard Åkersberga TK 4,1842 H 1979
27052 Blom Richard Trosa-Vagnhärad TK 4,2632 H 1975
81267 Eberstein Christian TSK Malmen 4,3469 H 1975
34745 Ifvarsson Fredrik Ödåkra TK 4,3651 H 1979
31155 Ryden Simon Södertälje Padel- & Tennisklubb 4,3768 H 1977
33347 Nilsson Johan Umeå TK 4,4151 H 1978
31674 Bucht Gustav Lomma-Bjärreds TK 4,4516 H 1978
32768 Tolvhed Kristian Södra Sandby TK 4,4915 H 1976
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
70431 Lindgren Anders Enebybergs IF 2,9192 H 1971
78620 Hedlund Magnus Brottkärrs TF 2,9371 H 1974
80817 Lager Martin Enebybergs IF 3,1033 H 1974
79410 Årebjer Jimmy Upsala TK 3,2019 H 1974
30938 Pannula Pasi TK Hobby 3,2243 H 1973
74263 Fjällström Magnus Upsala TK 3,4089 H 1974
78142 Roos Rikard Fair Play TK 3,5421 H 1974
80696 Cederberg Fredrik Huddinge TK 3,6572 H 1973
74547 Gustafsson Ulrik KLTK 3,7136 H 1971
76603 Bengtsson Thomas Brottkärrs TF 3,792 H 1971
77769 Guren Kalle Spånga TBK 3,833 H 1973
21078 Strömberg Linus Sundbybergs TK 3,8979 H 1972
77498 Kristiansson Fredrik Söndrums TK 3,9248 H 1971
30742 Rinman Carl SALK 3,9324 H 1973
73188 Ejlestam Lennart Kungsängens TK 3,9653 H 1970
15256 Hjalmarsson Fogelström Magnus Sundbybergs TK 4,0226 H 1973
80211 Almroth Erik Söderhamns TS 4,0526 H 1972
80821 Fierro Pedro Enskede LTK 4,0611 H 1974
22604 Zacharias Ulf Näsbyparks TK 4,1069 H 1973
57573 Kallioniemi Marcus Enköpings TK 4,1248 H 1970
80090 Sticko Niklas Rättviks TK 4,1557 H 1972
77331 Edroth Rickard Malmö TK 4,2249 H 1973
74640 Blomqvist Patrik Åkersberga TK 4,4155 H 1971
24219 Kristensson Mats Sollentuna TK 4,4311 H 1972
41183 Bülow Martin Brottkärrs TF 4,4421 H 1970
27283 Gustafsson Daniel Borlänge TK 4,5104 H 1970
13689 Jakobsson Christian Tingsryds TS 4,5365 H 1974
33286 sandar sikandar Åkersberga TK 4,5648 H 1971
11837 Hansson Mikael Sundsvalls TK 4,5726 H 1970
31138 Billfalk Magnus Danderyds TK 4,5818 H 1973
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
70079 Persson Martin KLTK 3,0084 H 1967
74026 Waern Fredrik Järfälla TS 3,2283 H 1965
76860 Svensson Håkan KLTK 3,3484 H 1966
77116 Holm Henrik Båstad Tennissällskap 3,3521 H 1968
70147 Alemo Patrik Skanör-Falsterbo TK 3,3935 H 1967
75071 Häger Magnus Götene TK 3,4475 H 1967
26624 Hedman Jan Västerås-Fridnäs TK 3,4771 H 1967
71948 Andersson Tommy Stockholms TK 3,4817 H 1969
70454 Wihlborg Rickard Skanör-Falsterbo TK 3,5693 H 1966
89909 Broström Jonas Sollentuna TK 3,5831 H 1965
75379 Hobik Henrik Ullevi TK 3,6879 H 1969
23576 Andreasson Patrik Gustavsbergs TK 3,7791 H 1966
76087 Strandeus Johan Ullevi TK 3,8635 H 1966
75516 Wennberg Patrik Söndrums TK 3,8828 H 1969
75212 Rejler Peter Stockholms TK 3,9036 H 1966
70990 Rosberg Ulf Djursholms TK 3,9192 H 1965
70878 Ramel Claes Skanör-Falsterbo TK 3,9422 H 1965
76401 Rowinski Sylvester Örebro TK 3,9422 H 1966
33638 Johansson Nicklas Ullevi TK 3,9677 H 1968
72402 Zeile Magnus Upsala TK 4,0049 H 1969
29580 Malmberg Mats Söndrums TK 4,0053 H 1966
27976 Westerlind Johan Täby TK 4,0238 H 1968
75802 Perman Fredrik Enebybergs IF 4,0345 H 1968
27216 Thorstrand Marcus SALK 4,1172 H 1967
12829 Maravelias Christian Saltsjöbadens LTK 4,1611 H 1967
77756 Engström Stephan Ullevi TK 4,2176 H 1967
59908 Diedrichs Ben Sundbybergs TK 4,2952 H 1969
26150 Åkermark Anders TK Hobby 4,2959 H 1965
75705 Nilsson Kai-Anders Hellas Tennisklubb 4,3563 H 1966
75885 Svensson Niclas Falköpings TK 4,4226 H 1969
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
38462 Gustafsson Kenth Helsingborgs TK 3,3117 H 1964
75280 Blomberg Henrik Ullevi TK 3,6506 H 1964
20862 Fransson Anders Växjö TS 3,6897 H 1962
73845 Thor Kenneth Danderyds TK 3,7594 H 1963
77601 Caap Jens Norrköpings TK 3,7629 H 1963
73639 Dahlström Per KLTK 3,8947 H 1963
40099 Lundberg Christer Stockholms TK 3,9063 H 1960
41876 Kudinoff Michael Hallstahammars TK 3,9499 H 1964
77523 Källmarker Håkan Ullevi TK 3,9626 H 1961
72587 Mattsson Christer Sollentuna TK 3,965 H 1960
39972 Haglund Mats Norrköpings TK 3,9735 H 1960
36494 Hjertquist Per Stockholms TK 3,9743 H 1960
11066 Mattsson Stefan KLTK 3,9799 H 1962
73624 Evers Henrik SALK 3,9897 H 1964
70306 Larsson Ernst Helsingborgs TK 4,0217 H 1960
75093 Christenson Johan Karlstads TK 4,0909 H 1963
73448 Degerman Lars SALK 4,1037 H 1964
37420 Olzon Mats GLTK 4,1111 H 1962
70031 Jönsson Ronald Åkarp-Burlövs TK 4,1384 H 1963
26070 Jönsson Hans Ullevi TK 4,2141 H 1964
75164 Hellten Christian GLTK 4,2228 H 1963
78756 Sundberg Martin Saltsjö-Duvnäs TK 4,2846 H 1961
75006 Klofsten Henrik Saltsjö-Duvnäs TK 4,2927 H 1964
70687 Mäkiaho Petri Domnarvets TK 4,3709 H 1964
80009 Karlsson Tommy Falköpings TK 4,485 H 1963
70069 Bengtsson Per Gislaveds TK 4,4885 H 1961
75414 Vanemo Stefan Nässjö TK 4,5 H 1963
82319 Hirdbo Patrik Åkarp-Burlövs TK 4,5086 H 1964
75391 Wejshag Niclas Falköpings TK 4,52 H 1964
23243 Saari Hannu Saltsjö-Duvnäs TK 4,5484 H 1963
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
76348 Ljungman Mats Huddinge TK 3,5 H 1958
20022 Emmeford Tony Gislaveds TK 3,6179 H 1959
71119 Lindeborg Per Anders Karlskrona TK 3,7048 H 1959
12345 Pettersson Ulf Allmänna TK Lund 3,8865 H 1958
21339 Sturen Johan KLTK 3,9022 H 1959
76277 Falk Kenneth Saltsjö-Duvnäs TK 3,9249 H 1959
44256 Almqvist Anders Lidingö TK 4,0123 H 1958
36434 Rydegran Jan Saltsjö-Duvnäs TK 4,071 H 1957
16970 Lindbom Claes Hallstahammars TK 4,078 H 1956
74017 Båtman Ronnie Örebro TK 4,0941 H 1959
73391 Koppelman Hellgren Tomas Danderyds TK 4,1051 H 1959
43565 Bredberg Ulf Ullevi TK 4,1368 H 1959
13722 Johansson Kent TK Hobby 4,181 H 1956
77410 Francke Anders Järfälla TS 4,2467 H 1958
39306 Källén Henrik KLTK 4,2989 H 1958
35176 Attlerud Danne Järfälla TS 4,3541 H 1957
75489 Holmgren Roger Mölndals TK 4,3777 H 1956
14590 Lundqvist Freddie Sollentuna TK 4,4294 H 1958
12233 Sedvall Thomas Örebro TK 4,4872 H 1955
80572 Eurenius Mats Stockholms TK 4,5391 H 1956
76079 Chyssler Bert Mölndals TK 4,6199 H 1956
81218 Wedin Dag Gustavsbergs TK 4,6369 H 1957
77326 Klint Göran GLTK 4,6646 H 1955
34115 Olsson Jan Mölndals TK 4,667 H 1957
72808 Söderlund Stefan Saltsjö-Duvnäs TK 4,6944 H 1958
70149 Hochbergs Peter Allmänna TK Lund 4,7316 H 1957
71503 Brunstam Georg Skanör-Falsterbo TK 4,7408 H 1957
70535 Olovsson Lars Hellas Tennisklubb 4,7598 H 1958
70310 Svantesson Ola Allmänna TK Lund 4,7647 H 1959
80160 Hagander Johan Järfälla TS 4,8731 H 1958
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
74595 Kirs Mikael KLTK 3,791 H 1954
75038 Karlsson Peter Falköpings TK 3,9186 H 1954
15599 Johansson Per Järfälla TS 3,9209 H 1953
20934 Carlsson Per-Mats Växjö TS 4,1078 H 1952
72295 Kirs Peter Hallstahammars TK 4,3399 H 1951
74582 Zwahlen Göran Näsbyparks TK 4,4107 H 1952
70311 Svantesson Carsten Allmänna TK Lund 4,4395 H 1953
73359 Andersson Anders Varbergs TK 4,4634 H 1950
70198 Bergqvist Lennart Allmänna TK Lund 4,4669 H 1953
84443 Hellström Mikael GLTK 4,4764 H 1950
72475 Sundh Göran Stockholms TK 4,5563 H 1954
36357 Svensson Lars KLTK 4,5625 H 1953
74091 Halvarsson Mats Gefle TK 4,5896 H 1950
25405 Hjalmarsson Anders Ystads TK 4,5926 H 1952
72422 Björklund Anders Näsbyparks TK 4,6404 H 1950
32151 Hagberg Lars GLTK 4,6686 H 1951
47442 Löf Lennart GLTK 4,6708 H 1951
41604 Pedersen Ralf Spårvägens TK 4,7351 H 1950
74718 Samuelsson Bertil Hellas Tennisklubb 4,751 H 1950
43870 Johansson Lars Särö LTK 4,9226 H 1952
70200 Andren Sven Söndrums TK 4,9632 H 1950
76273 Enander Ulf Saltsjö-Duvnäs TK 5 H 1953
40175 Laurenius Dag Särö LTK 5 H 1953
27399 Löfveberg Anders Lidingö TK 5 H 1954
48614 Wallen Thomas Särö LTK 5 H 1954
75096 Anthin Bengt Varbergs TK 5,1 H 1953
70156 Lundblad Göran Lugi TF 5,1 H 1952
73526 Vitols Sigurd Hellas Tennisklubb 5,1 H 1953
49325 Winström Stefan Särö LTK 5,1 H 1953
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
71484 Hansson Torsten Osby TK 3,75 H 1948
70082 Lilja Mats Helsingborgs TK 3,8733 H 1949
70076 Andren Henrik Söndrums TK 4,2701 H 1945
76279 Stig Robert SALK 4,3884 H 1948
75005 Erikson Lennart Varbergs TK 4,5009 H 1948
37505 Wall Per-Thomas Helsingborgs TK 4,6273 H 1948
35294 Feldt Magnus Lugi TF 4,8867 H 1949
71477 Belfrage Coco Helsingborgs TK 5,1 H 1948
22249 Eidman Jan Sävja TK 5,1 H 1947
15189 Eriksson Thomas GLTK 5,1 H 1948
72724 Svensson Anders Näsbyparks TK 5,1 H 1948
41594 Bergelin Bengt Lomma-Bjärreds TK 5,2 H 1945
80164 Hässler Curt KLTK 5,2 H 1947
76082 Ekwurtzel Hans Båstad Tennissällskap 5,3 H 1948
34494 Ellwe Håkan Hammarö TK 5,3 H 1945
72362 Josefsson Anders TK SAAB 5,3 H 1949
57587 Odevall Christian Båstad Tennissällskap 5,3 H 1948
74748 Plate Gunnar Helsingborgs TK 5,3 H 1949
39267 Sjöborg Göran Lidingö TK 5,3 H 1948
42751 Engelberth Carl Hellas Tennisklubb 5,4 H 1949
46723 Eurén Björn GLTK 5,4 H 1946
16069 Palmqvist Kenneth Falköpings TK 5,4 H 1946
79552 Westin Kenneth Huddinge TK 5,4 H 1947
13301 Wickström Ulf Elfsborg Tennis 5,4 H 1947
73436 Björkå Björn Djursholms TK 5,5 H 1946
43540 Eklund Kjell Domnarvets TK 5,5 H 1949
72082 Forsen Björn SALK 5,5 H 1948
27899 Linden Gösta Vallentuna TK 5,5 H 1945
39405 Persson Rolf Vellinge TK 5,5 H 1946
21083 Silen Bo TK SAAB 5,5 H 1948
30086 Wallberg Hans Gefle TK 5,5 H 1948
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
15610 Jönsson Evert Lugi TF 4,6806 H 1943
36666 Nordenhök Göran Norrtälje TK 4,6824 H 1941
76807 Eberstein Hans Upsala TK 4,7593 H 1943
76893 Skånberg Börje Näsbyparks TK 5,1 H 1940
74729 Holm Christer Båstad Tennissällskap 5,4 H 1940
10081 Carlsson Tommy Karlskrona TK 5,5 H 1943
78769 Frölich Torbjörn Söndrums TK 5,5 H 1944
71292 Henge Rolf Kristianstads TK 5,5 H 1943
48422 Larsson Göran Tabergsdalens TK 5,5 H 1944
15305 Nilsson Sven-Åke Tullinge TK 5,5 H 1944
72888 Olofsson Kurt Gustavsbergs TK 5,5 H 1944
86423 Tillborg Lennart Vallentuna TK 5,5 H 1944
79797 Berg Hans SALK 5,6 H 1942
71564 Friberg Jan-Erik Helsingborgs TK 5,6 H 1944
15408 Landsberg Jan Rönninge TK 5,6 H 1941
70556 Sollin Cay Lomma-Bjärreds TK 5,6 H 1940
73395 Strömberg Anders Ullevi TK 5,6 H 1942
76890 Dahlqvist Jan Näsbyparks TK 5,7 H 1941
76342 de Faire Ulf KLTK 5,7 H 1942
78420 Flink Johan SALK 5,7 H 1941
81129 Håstad Torgny Upsala TK 5,7 H 1943
74426 Svensson Torald Stora Wäsby TK 5,7 H 1941
72601 Vieglins Vilnis Upsala TK 5,7 H 1942
21822 Goude Stig Vallentuna TK 5,8 H 1941
14730 Sjöblom Anders Kristianstads TK 5,8 H 1942
72937 Sule Rein Sundbybergs TK 5,9 H 1940
76045 Tobiasson Lennart Hammarö TK 5,9 H 1944
73115 Wingqvist Bengt Hellas Tennisklubb 5,9 H 1942
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
78468 Westman Rolf Västerhaninge TK 4,5961 H 1938
33769 Bajera Witold Västerhaninge TK 5,5 H 1938
34204 Thorell Nils-Ivar Gefle TK 5,6 H 1939
45470 Rohlsson Roul Lomma-Bjärreds TK 5,8 H 1936
20871 Löthberg Ulf Rönninge TK 6 H 1939
77019 Hansson Gert Lidingö TK 6,1 H 1938
72916 von Bahr Stig SALK 6,1 H 1939
77182 Ernström Ulf Stora Wäsby TK 6,2 H 1935
83046 Rune Tom KLTK 6,2 H 1937
27239 Fallai Pietro Gustavsbergs TK 6,4 H 1938
82116 Fenimore Randolph Hellas Tennisklubb 6,4 H 1936
12885 Ahlqvist Anders Lidingö TK 6,5 H 1939
55070 Johansson Göran Linköpings TK 6,5 H 1939
82062 Jonas Leif Enebybergs IF 6,5 H 1939
73173 Olsson Rolf Linköpings TK 6,5 H 1939
87965 Adolfsson Åke Strängnäs TK 6,6 H 1937
72852 Holmkvist Torsten Rönninge TK 6,6 H 1938
78191 Möllersten Björn Rönninge TK 6,6 H 1936
83901 Fagerström Bo Hjalmar Hjo TK 6,7 H 1938
15939 Hedlund Hans Elfsborg Tennis 6,7 H 1939
87480 Rosenlind Arne Älta TK 6,7 H 1936
36355 von Bahr Erik SALK 6,7 H 1936
75373 Andersson Bernt Avesta TK 6,8 H 1939
77003 Eriksson Örjan Lidingö TK 6,8 H 1937
80092 Kullingsjö Stig Skövde TF 6,8 H 1938
75187 Davidson Lars-Gunnar Ullevi TK 6,9 H 1939
49617 Gardeman Göran Vallentuna TK 6,9 H 1938
17502 Johansson Stig Linköpings TK 6,9 H 1935
31857 Rellmark Jan Alingsås TK 6,9 H 1937
77007 Ringström Lars Erik Västerås-Fridnäs TK 6,9 H 1938
34461 Åhsberg Bengt Allmänna TK Lund 6,9 H 1935
Licnr Efternamn Förnamn Klubb Tennisrating Kön Födelseår
81999 Karlsson Bo Spårvägens TK 6 H 1933
48122 Pilewicz Stefan Lidingö TK 6,7 H 1929
76493 Malm Lars Allmänna TK Lund 6,8 H 1934
70792 Pewe Sven Båstad Tennissällskap 6,8 H 1932
77014 Hemborg Bo Mälarhöjdens IK Tennis 6,9 H 1931
33440 Möllersten Lennart Västerhaninge TK 6,9 H 1929
77208 Svenshammar Pehr Sundbybergs TK 6,9 H 1924
36891 Ringqvist Ivar Hudiksvalls TK 7 H 1931
74660 Bjarnemark Uno Rönninge TK 7,1 H 1927
87065 Hammarlind Klas Båstad Tennissällskap 7,1 H 1928
83851 Nordqvist Leif Gustavsbergs TK 7,2 H 1934

FRÅGOR OCH SVAR

Ja, reglerna är fastställda och publicerade. Däremot kan det tas beslut om löpande justeringar av reglerna.
Ja! Det är svårt att förutse hur alla delar i Svensk Tennisrating kommer att utveckla sig. Utvärderingar och erfarenheter kommer att ligga till grund för eventuella förändringar.
Vi vill ha ett system som vi själva kontrollerar och kan utveckla. Andra system använder sig av formler och programkod som inte är öppna för allmänheten. Med externa system så har vi ingen möjlighet att påverka utvecklingen och göra eventuella förändringar. Andra faktorer som vi vill styra och kontrollera noga är våra databaser. I synnerhet efter att den nya GDPR-lagen har tagits i bruk. Vi behöver även tänka på att våra databaser och rankingsystem på ett effektivt sätt måste integreras med våra tävlingssystem. I dagsläget erbjuder inte alla externa system några integrationslösningar/tävlingssystem.
Svensk Tennisrating införs och beräknas för alla tävlingar från och med januari 2019. Brytpunkten för tävlingar som beräknas för perioden september-december är söndagen i vecka 48. Detta innebär att tävlingar som påbörjas eller avslutas senare än denna datumen tillhör perioden januari-april. Den första beräknade ratingen publiceras i början av maj.
Nej, vi har valt att ta Svensk Tennisrating i bruk från januari 2019 vilket är vid den tidpunkt som vi har informerat om det nya systemet. Att införa ett nytt system retroaktivt skulle innebära att spelare inte på förhand skulle vara medvetna om rådande förutsättningar för beräkning av Tennispoäng/Tennisrating.
Svensk Tennisrating får man från det år man fyller 13 år. Detta innebär att man får en rating ett år tidigare än i gamla systemet. Spelare får därmed en rating samma år som det blir möjligt att delta i internationella Tennis Europe-tävlingar för 14 år och yngre.
Rankinglistor för barn upp till 12 år skall inte finnas. Detta ligger i linje med Riksidrottsförbundets riktlinjer/anvisningar för barn- och ungdomsidrott.
Övergångsåret 2019 kommer att skilja sig i förhållande till 2020 och framåt. I januari 2019 så kommer samtliga spelare som fyller 13 och 14 år att starta på ingångsnivån 7. Från och med 2020 så kommer det endast vara spelare som fyller 13 år som startar på ingångsnivån 7.
Ratingen beräknas inte i matcher där någon av spelarna är 12 år och yngre. Detta innebär att det inte delas ut matchpoäng i en match mellan en 14-åring och en 12-åring. Däremot beräknas poäng som vanligt om en 14-åring möter en 13-åring.
Ja, samtliga spelare som blir 13 år startar på nivå 7. Vi är medvetna om att spelnivån och tävlingserfarenheten skiljer sig åt mellan olika spelare. Vi anser samtidigt att spelare fram till 13 års ålder inte skall rangordnas. Svensk Tennisrating innebär att spelare snabbare än tidigare kan förflytta sig i systemet. Spelarnas faktiska resultat kommer därmed att ha en mycket snabb påverkan på framtida rating.
Tennisratingen uppdateras precis som tidigare tre gånger per år. Uppdateringar görs 1 januari, 1 maj och 1 september. Tennisratingen används för spelordningen i serielag. Veckoratingen uppdateras varje vecka. Veckoratingen används för rangordning i anmälningslistor, seedning och är en indikation på hur Tennisratingen förändrar sig under spelperioden. Den nivå som spelaren har vid starten av spelperioden kommer att ligga till grund för anmälan till nivåbaserade klasser.
Spelarens nivå kommer att användas som riktlinje för vilka tävlingar man skall anmäla sig till. Eftersom spelarens nivå  är statisk under en fyramånadersperiod så blir det enklare att göra en bra tävlingsplanering och veta vilka tävlingar man kan anmäla sig till.
W.o.-matcher kommer att beräknas på samma sätt som om matchen hade spelats.
Fullständiga rankinglistor med placeringar för alla spelare kommer inte att publiceras. Däremot kommer vi inom det närmsta tiden publicera topplistor för de olika åldersklasserna. Vi kommer även att publicera klubblistor för att ni enklare skall kunna följa rangordning för lag och liknande. Vi fokuserar på att förmedla varje spelares nivå och Tennisrating kopplat till tävlingsdeltagandet. Ju fler nivåbaserade klasser som spelas, desto större chans att det blir jämnare och roligare tennismatcher.
Spelare som är inaktiva under en period kommer att höjas. Exempelvis kommer en spelare som har rating 5,60, efter en inaktiv fyramånadersperiod att få en högre rating, exempelvis 5,75.
Vi bedömer att sju nivåer är ett lämpligt antal nivåer – med det antal spelare som finns idag – för att skapa balans mellan antal spelare och spelstyrkenivå. Nivåerna skapar möjligheter för att spela nivåbaserade klasser.
Ja, vi tror att nivån mellan spelare, oavsett ålder, skall vara jämförbar. Vid införandet av Svensk Tennisrating så har veteranerna fått en generell sänkning av poäng, då gamla rankingsystemet haft inbyggda inflationseffekter för veteraner. För att få framtida stabila ratingnivåer för alla spelare, oavsett åldersgrupp, så är det viktigt att fler nivåbaserade klasser (utan ålderskrav) arrangeras. Det är förstås även viktigt att spelare från många olika åldersklasser deltar i kommande ratingklasser.
Flickor/damer och pojkar/herrar presenteras var för sig i rating från 7-1. Generellt sett, så kommer pojkar/herrar, på exempelvis nivå 2, att ha en högre spelstyrka än motsvarande flickor/damer på nivå 2. För att flickor/pojkar och damer/herrar skall kunna spela samma klasser så krävs det en omvandling av rating mellan könen. Exempelvis kan det vara så att en klass vänder sig till flickor/damer på nivå 3-2 och pojkar/herrar på nivå 4-3. Framtida utvärderingar skall göras för att hitta spelformer och omvandlingsnivåer.
Spelares lägsta Tennisrating kommer i Svensk Tennisrating att vara 1,00. Ingångsnivån, dvs. nivån för nya spelare som går in i Svensk Tennisrating är 7,00.
Ja, en spelare kan få en Tennisrating upp till 7,90. Även fortsättningsvis kommer ingångsnivån att vara 7,0 för alla nya spelare.
Minsta antalet matcher som beräknas under en period är åtta (8). Om en spelare har färre än åtta tilldelade matchpoäng under en spelperiod så används den Startrating som spelaren har vid ingången av spelperioden. Om antalet tilldelade matchpoäng är större än åtta så summerar man tilldelade matchpoäng och dividerar med antalet tilldelade matchpoäng.
Ett lägre minimikrav av antal matcher skulle kunna innebära att spelare med ett fåtal spelare matcher kan ta orealistiskt stora kliv genom nivåerna. Vi vill att förflyttningar i nivåer till stor del skall grunda sig på regelbundet tävlande och ett tillräckligt stort antal matchresultat.
Ungefärligt antal spelare per nivå finns angivet på vår hemsida, www.tennis.se/rating. Det exakta antalet spelare beror från år till år på antalet spelare per åldersgrupp och antal spelare med licenser. Det beror även på hur spelare förflyttar sig mellan nivåerna. Antalet spelare kommer i framtiden även bero på vilken typ av tävlingar och klasser som skall vara ratinggrundande.
Nej, på de lägre nivåerna (1-3) kommer en lägre matchpoäng att delas ut. Se detaljer kring detta i bestämmelserna.
Spelare som uppenbart har en avsevärt bättre spelstyrka än den nivå man befinner sig på kommer med automatik att justeras i Svensk Tennisrating. Med uppenbart felaktig spelstyrka menar vi spelare som förändrar sig med mer än 1,0 under en spelperiod. Exempelvis kan det handla om spelare som har gjort uppehåll i tävlingsspel eller väldigt spelstarka 13-åringar. Om det visar sig att en spelare har rating 7,0 men genom sina resultat hamnar på en avsevärt bättre rating (t ex 5,0) så kommer systemet i efterhand att räkna om alla resultat för den berörda spelaren som om spelaren från början haft rating 5,0. Denna funktion innebär att spelare som förlorar mot en uppenbart felplacerad motståndare inte får en orimlig matchpoäng.
Vi anser att den totala Tennispoängen, inklusive dubbelbonus, speglar en spelares nivå även i singel. Tennispoängen har historiskt varit grunden för spelares rangordning och seedning i alla singelklasser. Genom att ta hänsyn till dubbelbonusen under hela 2018 så har dubbelspelet fått en betydelse för ingångsnivån till Svensk Tennisrating. Vi planerar för att skapa en separat rating för dubbel med start 2020. Vi överväger att i den separata dubbelratingen ta hänsyn till alla dubbelresultat som görs från den 1 januari 2019.