WORLD TENNIS NUMBER

Från och med 1 maj 2024 övergår Svensk Tennisrating till Internationella Tennisförbundets ratingsystem World Tennis Number.

BAKGRUND

1991 publicerades den första svenska tennisrankingen. Då införde svensk tennis ett rankingsystem kallat Tennispoäng. Efter nästan 30 års användning av Tennispoäng infördes år 2019 Svensk Tennisrating som låg till grund för ratingtabeller och seedning i tävlingar i drygt sju år.

Från och med den 1 maj 2024 införs World Tennis Number (WTN) som Svenska Tennisförbundets officiella ratingsystem. WTN ersätter därmed det tidigare ratingsystemet Svensk Tennisrating. WTN är internationella Tennisförbundets (ITF) ratingsystem, som innehåller spelare och ratinggrundande matcher från över 160 tennisnationer.

VAD ÄR WORLD TENNIS NUMBER?

World Tennis Number (WTN) är Internationella Tennisförbundets (ITF) globala ratingsystem där spelare från över 160 anslutna tennisnationer erhåller en rating som bygger på respektive spelares alla matcher, vare sig det är av nationell eller internationell karaktär.

WTN är snarlikt vårt tidigare ratingsystem Svensk Tennisrating. Båda systemen är Head-to-Head system, vilket innebär att man erhåller poäng beroende på vilken motståndare man möter och om spelaren vinner eller förlorar sin match, oavsett vilken tävling eller omgång det är. För dig som spelare gäller alltså samma princip som tidigare (med Svensk Tennisrating) för hur du kan förbättra eller försämra din rating.

WTN baseras på en ratingskala mellan 40 och 1, där 40 är för nybörjare och 1 är för den absoluta världseliten. WTN är inte avsedd att vara en ”ranking” i den mening att spelarna placeras i en exakt spelstyrkesordning utan ska istället läsas som spelarens spelnivå utifrån sina gjorda resultat. Ratingen kommer att visas med heltal och en decimal för samtliga spelare. Flera spelare kan alltså ha samma WTN.

Det finns en separat WTN för både singel och dubbel. Det innebär att resultat gjorda i ratinggrundande singelmatcher ligger till grunden för spelarnas WTN i singel och på samma sätt ligger resultat gjorda i dubbel- och i mixedklasser till grund för spelarnas WTN i dubbel.

ITF och Svenska Tennisförbundet vill göra det enklare än någonsin för alla tennisspelare oavsett ålder, kön eller förmåga att spela och tävla i tennis. Från och med 1 maj 2024 blir WTN Svenska Tennisförbundets officiella ratingsystem.

VAD ANVÄNDS WTN TILL?

För ITF används WTN som grund för sortering av anmälningslistor för ITF World Tennis Tour junior-tävlingar. Det innebär att spelare utan WTN sorteras efter spelare med WTN. I framtiden kan det även bli aktuellt att andra ITF-tävlingar använder sig av WTN för anmälningslistor och seedning.

Från och med 1 maj 2024, när WTN blir Sveriges officiella ratingsystem, kommer systemet att ligga till grund för bland annat seedning i tävlingar, spelordning i serielag och rangordning i anmälningslistor för tävlingar med sign in.

UPPDATERING OCH PRESENTATION

En spelares WTN gäller från och med det år spelaren fyller 13 år och uppdateras liksom tidigare en gång i veckan (onsdagar).

En spelares WTN kan ses på Tävling Online. samt på Worldtennisnumber.com. Matcher från seriespel blir synliga under respektive spelarprofil på Worldtennisnumber.com dagen efter att matchen registreras på Tävling Online, men själva beräkningen av matchen sker nästkommande onsdag.

Tävlingar som lottar sin tävling innan den 1:e maj, lottar liksom tidigare enligt Svensk Tennisrating. Tävlingar som lottar sin tävling efter den 1:e maj lottar istället enligt WTN.

Efter den 1:e maj kommer veckoratinglistorna som presenteras på Tävling Online att baseras på spelarnas WTN istället för Svensk Tennisrating.

Liksom tidigare, så kommer spelarnas WTN att uppdateras en gång i veckan (onsdagar), och alla ratinggrundande resultat kommer att finnas under respektive spelares spelarprofil på Worldtennisnumber.com. Det kommer att finnas en direktlänk från respektive spelares spelarprofil på Tävling Online till spelarens profil på Worldtennisnumber.com.

Svenska Tennisförbundet har rapporterat alla ratinggrundande resultat från 2016 och framåt till Internationella Tennisförbundet (ITF) för beräkning av World Tennis Number (WTN). Över 160 länder och tennisnationer har gjort likadant. Din WTN kan alltså även innefatta resultat gjorda i internationella tävlingar såsom ITF och Tennis Europe, men också från collegetennis, seriespel och tävlingar i andra länder. Alla matcher berräknas på samma sätt, oavsett var matchen har spelats.

ITF har tagit fram en uträkningsalgoritm som beräknar en spelares WTN. Uträkningsalgoritmen är ett tillförlitligt, testat och objektivt matematiskt beräkningssystem som ägs och beräknas av Internationella Tennisförbundet. Algoritmens beräkningsgrunder är inte officiella och tillgängliga för allmänheten.

Om du inte hittar dig själv och dina resultat på Worldtennisnumber.com så kan det bero på följande;

  • Att synkningen mellan ditt svenska licensnummer från Tävling Online inte har synkats korrekt mot ITF:s databas som hanterar din WTN. Hör i så fall av dig till Svenska Tennisförbundet på tavling@tennis.se, så ser vi till så att synkningen blir gjord.
  • Att du tidigare valt att dölja din information på Worldtennisnumber.com.
  • Endast de svenska spelare som är 13 år och äldre (från och med det år man fyller 13) visas på Worldtennisnumber.com.

WTN och tidigare Svensk Tennisrating är två snarlika system. Båda är så kallade Head-to-Head-system och fungerar ungefär på samma sätt. Det går relativt fort att både förbättra eller försämra sin rating beroende på de resultat som spelaren gör.

En stor skillnad mellan systemen är beräkningen av internationella resultat. Beräkningen av WTN görs på samma premisser oavsett i vilket land matchen spelas. Spelare som spelat många internationella matcher (ex. ITF och Tennis Europe) kan uppleva en större förändring mellan de båda systemen än spelare som endast spelat nationella matcher. Spelare som spelat många nationella matcher i ett annat land, kan också uppleva en förändring då dessa matcher tidigare inte varit ratinggrundande i Svensk Tennisrating.

Du kan se tidigare veckoratinglistor som sparats tre gånger per år. Första veckoratinglistan i januari, maj och september, dvs de listorna som tidigare legat till grunden för skapandet av Tennisratingen.

Klicka här för att komma till de tidigare veckoratinglistorna.

Reglerna för WTN finns här.

FRÅGOR OCH SVAR

ITF:s World Tennis Number (WTN) är ett globalt ratingsystem för tennisspelare. Det är en 40-1-skala, där 40 är en nybörjares rating och 1 är ratingen hos världselitens proffsspelare. Denna skala är för alla spelare, oavsett ålder, kön eller förmåga. Spelare har en separat WTN för singel och en för dubbel.

Sverige använder från och med 1 maj 2024 WTN som sitt officiella ratingsystem.

Confidence Level är ett mått på hur tillförlitlig ditt World Tennis Number (WTN) är. En blå bock till höger om ditt WTN indikerar en hög nivå för din ratings noggrannhet och anses därför vara verifierat. En grå bock till höger om din WTN indikerar en lägre nivå för din ratings noggrannhet.

För att öka din Confidence Level måste du spela fler matcher. En spelare med liten eller ingen resultathistorik uppnår ett verifierat WTN om de tävlar i fem eller fler matcher under en period på fem veckor i följd.

Spelar man en match varannan vecka, kommer Confidence Level inte att minska.

Game zONe är det WTN-intervall där du kan förvänta dig jämna matcher. Detta WTN-intervall inkluderar spelare med något högre och något lägre WTN än just din egen. Uträkningsalgoritmen förutspår att sannolikheten för vinst inom din Game zONe är 35%–65%.

Spelare med ett WTN i singel som är lägre än 10 har ingen Game zONe. Det finns heller ingen Game zONe i dubbel. En spelares Game zONe kan ses under respektive spelares profil på https://worldtennisnumber.com.

World Tennis Number (WTN) är ett dynamiskt system som uppdateras veckovis (varje onsdag). Samtliga resultat, både svenska och internationella, skickas ständigt upp till ITF:s databas, och beräknas nästkommande onsdag.

Algoritmen för World Tennis Number (WTN) använder ratinggrundande matchresultat från 2016 och framåt för att beräkna en spelares rating.  När två spelare möts analyserar algoritmen båda spelarnas rating före matchen och förutspår matchresultatet.

Beroende på matchresultat och hur det jämförs med algoritmens förutsägelser erhåller spelarna en matchpoäng. Därefter uppdateras spelarens WTN.

Ju fler resultat som algoritmen kan räkna in, desto bättre kommer den att förstå en spelares nivå och därigenom öka spelarens “Confidence Level”.

Algoritmen analyserar varje match på setnivå. Det innebär att algoritmen tar hänsyn till varje set som ett enskilt resultat.

Reglerna för WTN finns här.

En uppgiven match, där ett set eller mer har spelats tillräknas en spelares World Tennis Number (WTN). W.O.-matcher beräknas inte för World Tennis Number.

World Tennis Number analyserar varje match på setnivå. Det innebär att din World Tennis Number kan bli olika beroende om du vinner/förlorar i två eller tre set.

Om en spelare inte tävlar under en längre period förblir World Tennis Number oförändrat, men Confidence Level kommer att minska.

World Tennis Numbers uträkningsalgoritm kommer att reagera starkare på de resultat som en spelare gör när dess Confidence Level är lägre.

Ratingskalan

World Tennis har en skala från 1 och 40, där nybörjare startar på 40.

Game zONe

Din Game zONe hittar spelare åt dig med samma spelstyrka.

Fördelar

• En rating för singel och en rating för dubbel
• Statistik för att kunna mäta din utveckling
• Och mycket mer…

Vad händer härnäst?

Fler länder ansluter sig kontinuerligt till World Tennis Number och bidrar till en bättre upplevelse.