Ett återstartsstöd ska bidra till att idrottsrörelsen fortsatt står stark efter pandemin. Tennisen har tilldelats 5,4 miljoner som föreningar inom kort kan ansöka om att ta del av.

Riksidrottsförbundet har totalt fördelat 220 miljoner till de olika medlemsförbunden. Stödet ska säkerställa att förbunden ges möjlighet till att få tillbaka barn, ungdomar, vuxna och äldre till idrottsrörelsen, både som utövare och som ledare.

Svenska Tennisförbundets styrelse har identifierat att pengarna gör bäst nytta på föreningsnivå. Tre områden har identifierats som särskilt viktiga att förstärka i tennisens återstart: klubbarna kommer att kunna ansöka om stöd för insatser riktade till tävlingsverksamhet, medlemsrekrytering samt ledarrekrytering- och utbildning.
– Klubbarna har tagit stort ansvar och hanterat den svåra situationen väl under hela pandemin. Det känns jättebra att de genom det här stödet får extra kraft i uppstarten, säger Christer Sjöö, generalsekreterare.

Detaljer för hur stödet kommer att fördelas och ansökningsprocesser kommer att kommuniceras under andra halvan av september månad.