73 tennisföreningar sökte kompensationsstöd för corona från regeringens krispaket som Riksidrottsförbundet (RF) fördelar.

Under perioden 1–15 maj hade idrottsföreningar och specialidrottsförbund möjlighet att ansöka om kompensationsstöd för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen. Totalt sökte 49 specialidrottsförbund och 4 064 idrottsföreningar, varav 73 tennisföreningar stödet som fördelas av RF.
– Nu väntar ett gediget och svårt arbete med att hantera ansökningarna och sedan arbeta för att Riksidrottsstyrelsen ska kunna ta beslut om fördelning av stöd den 11 juni. Hur stort behovet av stöd är i ansökta kronor totalt sett får vi återkomma till eftersom inte alla ansökningar handlagts ännu, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet till RF:s hemsida.

Se en översikt över flest ansökande föreningar per idrott här!