Kursdeltagarna på tränarutbildningen TGU2 har varit på Bosön under tre dagar och har haft biomekanik (tennisteknik) och fysisk träning på programmet.

En av dagarna spenderades i Kungliga Tennishallen för gemensam middag med TGU1-gänget och föreläsning om strategi.

14 deltagare på TGU2 och 26 på TGU1 (SvTF Stockholm).
Den tredje och sista träffen sker i november i Jönköping.