Vid Svenska Tennisförbundets årsmöte på tisdagen delades en rad utmärkelser ut. Samtidigt valdes avgående ordföranden Thomas Wallén till hedersordförande i SvTF. 

Här är alla utmärkelser: 

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb: Lidingö TK (2461 medlemmar). Priset delas ut i samband med invigningen av klubbens tillbyggda hall. 

Smedslättens LTK prisades.

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb: Fair Play TK (2846 medlemmar). Priset kommer preliminärt att delas ut i samband med invigningen av klubbens utebanor. 

Marcus Wallenbergs vandringspris tilldelas bästa klubben i SM 2019: KLTK. 

Mackes Trofé tilldelas en tennisklubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete: Smedslättens LTK.
Motiveringen: “Smedslätten har med ackuratess visat att de bedriver en trygg tennis både sportsligt och på ett hälsofrämjande sätt. Det är en svår balansgång att skapa en god mix mellan god basverksamhet och en framgångsrik tävlingsverksamhet. Detta sker helt naturligt i Smedslätten. Det schablonmässiga uttrycket “att gå i tennisskolan” stämmer inte in på Smedslättens dagliga verksamhet utan här hänger man och alla spelar mycket tennis!”.

Silverplaketten tilldelas en person som under en lång följd av år medverkat till en utveckling av tennissporten som är av extraordinär betydelse.

Bo Hemborg fick Silverplaketten.

Silverplaketten går till Bo Hemborg.
Motiveringen: ”Bo Hemborg har under många år verkat för och varit aktiv inom svensk tennis och i synnerhet svensk veterantennis. Förutom att han själv deltar i nationella veterantävlingar, veteran-SM, mästerskap och andra internationella tävlingar är han en aktiv deltagare utanför banan med sitt sociala engagemang. Många gånger med kameran och pennan i högsta hugg.
Bo har under många år varit engagerad som styrelseledamot i Sveriges Tennisveteraner och i Svenska Tennisförbundets veterankommitté. Framför allt känner många honom för hans engagemang, intresse och brinnande passion som redaktör för Sveriges Tennisveteraners hemsida under 20 års tid. Många är de som uppskattat och väntat på hans dagliga rapporter, fotografier, intervjuer och nyhetsbrev under tävlingar.
Än i dag är Bo ett värdefullt bollplank för tennisförbundets veterankommitté. Han fortsätter att sprida intresset för veterantennisen med uppdateringar om svenska framgångar i sociala medier”.

Mötesordförande vid årsmötet var Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson.