Under helgen genomfördes Svenska Tennisförbundets strategikonferens och förbundsmöte i Sundsvall.

De tre mötesdagarna inleddes med en strategikonferens med ett 30-tal anställda och förtroendevalda inom förbund och regioner. Deltagarna fick i presentationer och workshops djupdyka i det pågående och fortsatta arbetet med Game Change 2030, bland annat kopplat till spelar- och tränarutveckling, medlemmar, klubbservice, jämställdhet och partnerskap.

Strategikonferensen avslutades på lördagen på Sundsvalls TK nybyggda racket- och idrottsanläggning, Baldershallen. Samtidigt tog förbundsmötesdagarna vid. Ett 60-tal personer från hela tennis-Sverige samlades för lördagens konferens och söndagens årsmötesförhandlingar.

– Fantastiskt roligt att samlas, det har varit väldigt bra diskussioner och ett högt engagemang med stort fokus på racket och boll, både på och utanför banan. Vi har fått besöka den nya Baldershallen vilket varit väldigt inspirerande och fått höra hur man som klubb kan arbeta utifrån en större vision, säger Åsa Hedin, som fick fortsatt förtroende på ordförandeposten.

– Det är väldigt glädjande att se hur Game Change 2030 gått från ord till handling. Under det gångna året har det tagits stora steg på både nationell-, regional- och klubbnivå. Jag vill rikta ett stort tack för allt fantastiskt arbete som görs i landet, på alla nivåer, och till alla ideella krafter ute i tennis-Sverige – ni är ovärderliga.

– Tillsammans har vi lanserat de två första stegen i nya tränarutbildningen. Flera tränare har redan genomgått de nya kurserna vilket inneburit en ökning om hela 40 procent utbildningstimmar. Vi investerar också mer i junioreliten. Vi fortsätter att nå nya målgrupper med tennisen genom Tennis på gatan och Tennis på studs och vi verkar för fler kvinnor inom tennisen genom 40 lika-satsningen där vi nu bland annat har startat ett kvinnligt nätverk. Vi har genom aktivt arbete bidragit till tennisens ökade synlighet i media, summerar Åsa Hedin det gångna året.

Vid förbundsmötet klubbades bland annat Svenska Tennisförbundets färdplan 2023 igenom.

Förutom omvalet av Åsa Hedin omvaldes även styrelseledamöterna Johan Kristiansson och Mattias Ottermark på två år. Beatrice Cedermark valdes in som ny ledamot medan Sophie Lindvall lämnade sitt uppdrag på egen begäran då hon börjat arbeta inom förbundet. Emil Holmgren, Marie Hedberg och Odd Swarting är sedan tidigare valda till 2024.

Under årsmötet delades också en rad utmärkelser ut, läs mer om vilka som prisades här.