I samband med Kungens Kanna & Drottningens Pris i Kungl. Tennishallen i Stockholm passade vi på att prata med några av de svenska juniorerna i tävlingen.
Nedan finns fyra frågeställningar för spelarna att klura på.

VAD ÄR DITT MÅL MED DIN TENNIS?

 

HAR DU NÅGON SPECIELL RUTIN DU ALLTID GÖR INFÖR MATCH? 

 

PÅ VILKET SÄTT ÄR DU EN JUSTE SPELARE (FAIR PLAY)? 

 

HAR DU EN FÖREBILD INOM TENNISEN OCH I SÅ FALL VARFÖR?