Den 10 maj går startskottet för vår utbildningsserie med utgångspunkt i Riksidrottsförbundets riktlinjer för barn- och ungdomsidrott. Under våren och hösten 2023 kommer vi att erbjuda fem föreläsningar med olika föreläsare.

Anmälan sker via länkarna nedan. Om du vill medverka på samtliga 5 träffar behöver du göra 5 anmälningar. Vid frågor, kontakta Mikaela Lecomte Seger mikaela.lecomte.seger@tennis.se.

Dessutom kommer ytterligare en mötesplats om inkludering och paratennis att hållas den 23 maj, se mer info längst ned.

Träff 1
RIKTLINJE 1 – TRYGGHET: Skapa trygga och välkomnande miljöer

Datum: 10 maj 11:30-13:00 (digitalt via Teams)
Målgrupp: Föreningsledare/ Tränare/Styrelse
Anmälan: Klicka här för anmälan, senast 9 maj
Föreläsare: Maria Persson (Sakkunnig Friends)

Träff 2
RIKTLINJE 2 – DELAKTIGHET: Erbjud delaktighet och inflytande

Datum: 7 juni 11:30-13:00 (digitalt via Teams)
Målgrupp: Föreningsledare/ Tränare/Styrelse
Anmälan: Klicka här för anmälan, senast 6 juni
Föreläsare: Helen Alpstig (Idrottsombud för barn- och ungdomsidrott, trygg idrott och värdegrund RF-SISU Stockholm)

Träff 3
RIKTLINJE 3 – GLÄDJE: Främja inre drivkraft och långsiktig utveckling

Datum: 7 september 11:30-13:00 (digitalt via Teams)
Målgrupp: Föreningsledare/ Tränare/Styrelse
Anmälan: Klicka här för anmälan, senast 6 september
Föreläsare: Sanna Nordin-Bates (Högskolelektor i idrott, inriktning idrottspsykologi Gymnastik och Idrottshögskolan)

Träff 4
RIKTLINJE 4 – ALLSIDIGHET: Möjliggör allsidigt och lekfullt idrottande

Datum: 10 oktober 11:30-13:00 (digitalt via Teams)
Målgrupp: Föreningsledare/ Tränare/Styrelse
Anmälan: Klicka här för anmälan, senast 9 oktober
Föreläsare: TBA

Träff 5
RIKTLINJE 5 – HÄLSA: Bidra till hälsa och välbefinnande över tid

Datum: 7 november 11:30-13:00 (digitalt via Teams)
Målgrupp: Föreningsledare/ Tränare/Styrelse
Anmälan: Klicka här för anmälan, senast 7 november
Föreläsare: Jonas Stier (Professor i socialt arbete Mälardalens universitet)

Inkludering och paratennis
Träna spelare med NPF och intellektuell funktionsnedsättning

Datum: 23 maj 10:00-12:30  (digitalt via Teams)
Anmälan: Klicka här för anmälan, senast 22 maj
Mötesplatsen bjuder på inspirerande samtal, erfarenhetsutbyte, tips och panelsamtal. De frågor vi kommer att beröra är:

  • Ökad kunskap om intellektuell funktionsnedsättning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom ADHD.
  • Hur du gör träningen enklare och mer fokuserad med ett tydligare ledarskap och bemötande

Vid frågor rörande serien om riktlinjer för barn- och ungdomsidrott eller om inkludering och paratennis, kontakta Mikaela Lecomte Seger, mikaela.lecomte.seger@tennis.se.