Ett enat årsmöte stod bakom svensk tennis nya plan för hur vi gemensamt ska utveckla tennisen i Sverige de kommande tio åren.

Game Change 2030 – svensk tennis verksamhetsinriktning på längre sikt – antogs vid lördagens årsmöte som genomfördes digitalt. Den färdiga planen är resultatet av över ett års strategiarbete som involverat fler än 300 tennisledare och aktiva på lokal-, regional- och nationell nivå. I arbetet har också personer från näringslivet, media och tidigare tennisstjärnor bidragit med inspel.

I Game Change 2030 finns tolv målområden som beskriver de satsningar som ska inspirera och vägleda i arbetet med att uppfylla den nya visionen: Tennis – en ledande och framgångsrik idrott, för livet, hela livet. I planen inryms också svensk tennis nya värdegrund: roligt, öppet, utmanande och hållbart.

Åsa Hedin, ordförande.

– Förbundets viktigaste roll är att skapa en enande kraft bakom svensk tennis och vårda och utveckla den sport vi älskar. Ett bra samarbete mellan klubb, region och förbund är för oss fundamentalt för att vi ska lyckas. En grund till att bygga detta är Game Change 2030 där vi tillsammans skapat en gigantisk konversation om tennis. Det har varit vårt kanske mest omfattande arbete någonsin, och jag känner mig väldigt glad och ödmjuk över att vi mött ett så starkt engagemang och fått in så många bra idéer för hur vi kan utveckla vår verksamhet, säger Åsa Hedin, som fick fortsatt förtroende på ordförandeposten och omvaldes på ett år.
– Jag vill rikta ett stort tack till alla klubbar, regioner och förbundet för allt arbete. Framtiden för svensk tennis skapar vi tillsammans! avslutar Hedin.

Nu inleds arbetet med att prioritera målområdena i kortare tvåårsplaner. 2025, halvvägs mot målet, kommer Game Change 2030 att revideras.

Två nya styrelseledamöter

Styrelseledamoten Sophie Lindvall stod i tur för omval och valdes på två år. Johan Kristiansson och Mattias Ottermark valdes in som nya ledamöter medan Henrik Mitelman och Kenneth Bergbom lämnade sina uppdrag. Johanna Larsson, Marie Hedberg och Odd Swarting är sedan tidigare är valda till 2022.

Avgående styrelseledamoten Kenneth Bergbom utsågs till hedersledamot av årsmötet.

Årsmötet tilldelade Percy Rosberg Silverplaketten, som är Svenska Tennisförbundets högsta utmärkelse.

Utmärkelser delades också ut till: Karlstads TK (Mackes trofé, för särskilt framgångsrikt ungdomsarbete), Fair Play TK (bästa klubb i SM och Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb) och SALK (Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb).

Svenska Tennisförbundets styrelse 2021

Åsa Hedin, ordförande
Marie Hedberg
Johan Kristiansson
Johanna Larsson
Sophie Lindvall
Mattias Ottermark
Odd Swarting