Fyra miljoner kronor. Så mycket har delats ut via Idrottslyftet till svenska tennisklubbar 2019. Nu är pengarna slut för i år, men nya möjligheter öppnar sig nästa år när RF stöper om och döper om Idrottslyftet.

Varje år fördelar Svenska Tennisförbundet ut pengar från den pott som tilldelats av Idrottslyftet. I år är det totalt 243 föreningsprojekt som fått ekonomiskt bidrag, att jämföra med 191 stycken under 2018.
– Ökningen är främst kopplad till att vi har kört fler mötesplatser kring barn- och ungdomsfrågor totalt sett under 2019, som BoU-konferensen, Multi SkillZ och Tennis för barn. I nästa steg har kvaliteten, pricksäkerheten och antalet projektansökningar ökat, säger Ola Mårtensson, Barn- och Ungdomsansvarig på Svenska Tennisförbundet.

Hur mycket betyder pengarna för svensk tennis?
– Otroligt mycket, speciellt nu när vi har varit runt med workshopen Tennis för barn och sett vardagen i både små och större klubbar. Detta har inneburit att pricksäkerheten blivit betydligt större när bidragsfördelningen sker.

Full aktivitet i Karlstad.

Stödet har hittills syftat till att hjälpa föreningar som vill testa eller ta tag i projekt som kan få ytterligare fart på verksamheten. Vanligtvis brukar det röra sig om ekonomiskt stöd till materialinköp eller uppgraderingar av aktiviteter som skall gagna alla barn- och ungdomar i föreningen.
Stödet till föreningarna pendlar oftast mellan 10 000 och 20 000 kronor, men i vissa fall har bidraget landat på uppåt 60 000 kronor.
I till exempel Ljungskile Tennisförening, som fått 25 000 kronor under 2019, har man skapat fyra bollväggar på två av banorna, men även skapat ordning kring materialet som används på banorna.
– Alla projekt, även de minsta, gör en stor skillnad i vardagen. Att ha välfyllda och funktionella materiallådor på alla banor gör att vardagsträningen får ett helt annat flyt. Några har fått bidrag för att ha bollplank i hallen. Dessa växer upp som svampar igen efter ha fört en slumrande tillvaro i 30-40 år. Det gör att aktiviteterna ökar i hallarna. Fler och fler klubbar vågar göra hallarna och även utomhusanläggningarna lite mer tennisvänliga på barnens premisser. Det kan till exempel vara att man målar minitennislinjer på befintliga inomhusbanor men även att man avsätter nya ytor för minitennisspel. Detta kommer att skjuta fart i tennisen igen, det kan jag lova, säger Ola och tar ett par exempel:
– Falun, Kalmar, Växjö och Falkenberg var några av klubbarna som första veckan i november hade minitennis på sin ”att göra lista”.

I undantagsfall har även större satsningar genomförts för att hjälpa till när slumrande föreningar vill komma igång igen. Här har samverkan mellan förbundet och regionen varit mycket fruktsam för att just pricka rätt i prick med stödet.
Timrå TK och Karlstads TK är två klubbar som har fått ett större stöd, där Timrå fått ett större engångsstöd medan man i Karlstad ville lägga in en ny växel i föreningsarbetet och har därigenom fått flera små stöd under ett år.
Tittar man närmare på Karlstads Tennisklubb kan man snart konstatera att utvecklingen har gått i raketfart de senaste två-tre åren. Medlemsantalet har fördubblats.
– Vi har förstås jobbat på många plan, men ett exempel där vi tog stöd av Svenska Tennisförbundet centralt och sökte medel från idrottslyftet var projektet ”Öka andel tävlingsspelare & öka matchspel”. Målsättningen har varit att få fram fler tävlingsspelare, säger Jonas Wahrolin som är ordförande i klubben.

Ett av de tydliga mätbara målen i Karlstad har varit att 30 medlemmar under 2019 ska ha provat på spel i en sanktionerad tävling utanför hemmakommunen. Det är dubbelt så många som brukar tävla på distans.
– Genom flera aktiviteter som stimulerat matchspel på olika nivåer har 35 spelare deltagit i externa sanktionerade tävlingar. Det är ett stort steg att våga åka iväg till annan ort och spela skarpa matcher. Kul att många vågat ta steget i klubben, säger Jonas Wahrolin.

Timrå TK var på väg att dö ut helt när Sundsvalls TK tog klubben under sina armar i ett försök att få fart på verksamheten. Med hjälp av bland annat Idrottslyftet har man lyckats och i dag är verksamheten i full gång igen.

Det finns fler exempel än så, men en sak är säker: Att söka bidrag kan göra stor skillnad.

Fotnot. Från och med 2020 kommer Idrottslyftet att kallas för ”Projektstöd för barn- och ungdomsverksamhet”. Mer information kommer i januari.