På grund av det pågående coronautbrottet påverkas landslagsaktiviteter, utbildningar samt ett antal tävlingsarrangemang som var planerade att genomföras under mars och april månad, däribland junior-SM inomhus som ställs in.

Spridningen av coronaviruset och sjukdomen Covid-19 har stor påverkan på vårt samhälle, så även idrottsrörelsen.

Förbundsstyrelsen har beslutat att ställa in alla planerade landslagsaktiviteter och nationella utbildningsaktiviteter under mars och april månad. Därtill ställs ett antal tävlingsarrangemang in, däribland junior-SM inomhus i Göteborg. Svenska Tennisförbundets medicinska råd har avrått från att genomföra arrangemanget och styrelsen har fattat beslutet att ställa in mästerskapet för att minska resandet och risken för smittspridning.

Styrelsen har också beslutat att senarelägga förbundsmötet 2020. Listan nedan redovisar vilka arrangemang som påverkas. Eventuella ytterligare förändringar och nya datum för senarelagda arrangemang kommuniceras så snart dessa är fastställda på vår samlingssida för information gällande coronaviruset.

Förbundsstyrelsen tar situationen på stort allvar, följer utvecklingen noga och är beredd att fatta snabba beslut utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regeringens beslut.

Arrangemang som påverkas – uppdaterad 16 mars 2020 (eventuella ytterligare förändringar publiceras på den här sidan)

Landslagsaktiviteter

 • 20–22 mars: Träningsläger U13, Jönköping (inställt)
 • 25–26 mars: Fysläger U16 Bosön, Lidingö (inställt)
 • 25-29 mars: World Team Cup (rullstolstennis), Italien (inställt av ITF)
 • 23-29 april: Träningsläger F18 & damer, Spanien (inställt)

Utbildningsaktiviteter

 • 14-15 mars: Förbundstävlingsledarutbildning, Växjö (inställt)
 • 26-28 mars: Multi SkillZ-utbildning, Helsingborg (senareläggs)
 • 17-18 april: Barn- och ungdomskonferens, Vänersborg, samarrangemang med Svenska Tennisförbundet Väst (inställt)

Övriga SvTF-aktiviteter

 • 24-25 april: Svenska Tennisförbundets årsmöte, Göteborg (senareläggs med ambitionen att genomföras före sommaren)

Tävlingar

 • 7-14 mars: WTT Juniors, Kramfors (inställt av ITF)
 • 3-13 april: Junior-SM inomhus, Göteborg (inställt)
 • Svenska Juniorcupen, semifinaler och finaler (senareläggs preliminärt till hösten)
 • Veteranklasserna i Svenska Tennisserien inne 19-20 (sista speldatum förlängs till 30 juni och slutspelen för dessa senareläggs preliminärt till september)
Landslagsaktiviteter Beslut
20–22 mars: Träningsläger U13, Jönköping Inställt
25–26 mars: Fysläger U16 Bosön, Lidingö Inställt
25–29 mars: World Team Cup (rullstolstennis), Italien Inställt av ITF
23-29 april: Träningsläger F18 & damer, Spanien Inställt
Utbildningsaktiviteter Beslut
14-15 mars: Förbundstävlingsledarutbildning, Växjö Inställt
26-28 mars: Multi SkillZ-utbildning, Helsingborg (senareläggs) Senareläggs
17-18 april: Barn- och ungdomskonferens, Vänersborg, samarrangemang med SvTF Väst Inställt
Övriga SvTF-aktiviteter Beslut
24-25 april: Svenska Tennisförbundets årsmöte, Göteborg Senareläggs med ambitionen att genomföras före sommaren
Tävlingar Beslut
7-14 mars: WTT Juniors, Kramfors Inställt av ITF
3-13 april: Junior-SM inomhus, Göteborg Inställt
Svenska Juniorcupen, semifinaler och finaler Senareläggs preliminärt till hösten
Veteranklasserna i Svenska Tennisserien inne 19-20 Sista speldatum förlängs till 30 juni och slutspelen senareläggs preliminärt till september