15 mötesplatser på en månad, från Piteå i norr till Malmö i söder. När arbetet med Färdriktning 2030 går in i nästa fas bjuder tennisförbundet och regionerna in alla Sveriges tennisklubbar till en framtidsdiskussion.

Arbetet är i full gång med att skapa den plan som ska vägleda svensk tennis på alla nivåer de kommande tio åren. I början av 2020 fick landets alla tennisklubbar möjlighet att fylla i en enkät med syfte att öka kunskapen om hur situationen ser ut i dag. Nu flyttas fokus från nutid till framtid.

Den 24 augusti i Piteå sker det första stoppet under klubbturnén, som vänder sig till personer med verksamhetsansvar (förtroendevald eller anställd) i sin förening. Sammanställningen av klubbenkäten, som besvarades av en stor andel av föreningarna, kommer att ligga till grund för diskussionerna tillsammans med inspel från omvärlden och samhällstrender.

Senare i höst kommer materialet från diskussionsgrupperna att sammanställas och leda fram till den gemensamma planen. Ambitionen är att Färdriktning 2030 även ska innehålla tydliga och enkla handlingsplaner för såväl klubbar, regioner som förbund.
– Därför är det viktigt att alla känner sig delaktiga i processen. Vi, förbundet och regionerna, hoppas träffa så många som möjligt av Sveriges tennisklubbar för att fånga upp deras tankar och åsikter. Vi uppmuntrar alla att delta, säger Christer Sjöö, generalsekreterare.

Med anledning av coronaviruset genomförs träffarna utifrån de råd och riktlinjer som gäller vid tidpunkten för arrangemangen.

Anmälan sker senast 20 augusti på IdrottOnline. Läs mer i inbjudan.

Mötesplatser

24/8     Piteå – Piteå Golfklubb
25/8     Sundsvall – Scandic Nord
26/8     Uppsala – Arenahotellet
27/8     Falun – Falu TK
2/9       Stockholm – Audi Studios (Hamngatan 17)
7/9       Karlstad – Karlstad racketcenter
8/9       Trollhättan – Folkets hus
9/9       Eskilstuna – TK Hobby
10/9     Norrköping – Racketstadion
14/9     Göteborg – Pixbo Tennis
15/9     Göteborg – GLTK
21/9     Kalmar – Kalmar TK
22/9     Jönköping – Racketcentrum
23/9     Falkenberg – Falkenbergs TK
24/9     Malmö – Fair Play Stadion