Svenska Tennisförbundet har startat en ny spelarfond med syftet att stötta lovande spelare i sina satsningar. Tre miljoner kronor utgör startkapital i fonden.

I linje med svensk tennis gemensamma plan Game Change 2030 (målområde 2, 4 och 12) har förbundsstyrelsen beslutat om att instifta en spelarfond för att skapa resurser för individuella tennissatsningar mot internationell toppnivå. Prispengar från de senaste årens Davis Cup-framgångar, totalt 3 miljoner kronor, utgör startkapital i fonden.

Fondens ändamål är att genom större ekonomiska stöd hjälpa lovande spelare med hög internationell juniornivå till hög internationell seniornivå, med målet att spela Grand Slam-tävlingar. Stöd kan ges till verksamhet eller kostnader kopplat till spelarens satsning. Svenska Tennisförbundets landslagsavdelning samt styrelse beslutar om tilldelning av medel ur fonden.

– Förbundsstyrelsens beslut känns både bra och viktigt. Vi har under de senaste åren haft en god ekonomisk tillväxt, vilket nu ger oss ytterligare möjligheter att investera i nästa generation, säger Christer Sjöö, generalsekreterare på Svenska Tennisförbundet.

Under 2022 har Svenska Tennisförbundet också presenterat ett förstärkt program för juniorer med ett ökat internationellt fokus. Därtill planeras ytterligare förstärkningar, personellt och aktivitetsmässigt, i satsningarna för att uppfylla målen i GC2030.