Den 1 maj går startskottet för Svensk Tennisrating. Som hjälp att förstå det nya Head-To-Head systemet kommer nu instruktionsfilm del 2.
– Även om vårt nya räknesystem I Svensk Tennisrating är lättare att förstå än tidigare tennispoängsystem, så är det en hel del saker man bör sätta sig in i, säger Henrik Odervall, tävlingsansvarig på Svenska Tennisförbundet.
Vad är syftet med Svensk Tennisrating?
– Svensk Tennisrating syftar till att möjliggöra nya roliga tävlingsformer där man tävlar mer på sin nivå än i sin åldersklass. Detta är ännu i sin linda men kommer att utvecklas i takt med att tävlingsarrangörer anammar det nya nivåbaserade tävlingsystemet, säger Henrik Odervall.