Södra Sandby Tennisklubb (SSTK) i Skåne har funnits sedan i slutet av 1960-talet, men först nu – 50 år senare – står tennishallen färdig.

Många klubbar runt om i landet renoverar sina hallar – eller bygget nytt, som Södra Sandby Tennisklubb. På torsdagskvällen invigdes den efterlängtade tennishallen. Den har kostat elva miljoner kronor där Allmänna arvsfonden har bekostat nästan hälften av kostnaderna. Riksidrottsförbundet sköt till en miljon och lokala sponsorer 700 000 kronor. Återstående pengar har medlemmarna ställt upp med, 5 000 kronor per medlem eller familj.

Klubben har också fått låna fyra miljoner av Sparbanken Skåne.
– Utan fondens stöd hade projektet aldrig gått att genomföra, konstaterar Magnus Selin i en intervju i Skånska Dagbladet.

Foto: Södra Sandby Tennisklubb

Det är han som har varit klubbens projektledare i satsningen och bygget av hallen som alltså bekostats utan hjälp av kommunen.
– Detta är en stor dag – den största i klubbens historia. Vi gör en stor samhällsnytta. Vi tar hand de unga och ger dem en bra fritidssysselsättning, säger Magnus Selin, som nu ser ljust på klubbens framtid.

Målet är att fördubbla barn- och ungdomsverksamheten på två år. Bara under sommaren har 40 nya barn och ungdomar anmält intresse.

– Vi vill skapa lite fritidsgårdskänsla, att de kan komma hit på eftermiddagen och spela lite, säger Magnus Selin till tidningen.