Svenska Tennisförbundet förstärker inom området klubbutveckling och välkomnar från den 1 september två nya medarbetare: Michaela Karlsson och Emma Ernlund.

Michaela Karlsson kommer senast från ett uppdrag hos Svenska Bordtennisförbundet där hon arbetat med att digitalisera och modernisera tränarutbildningen. Hennes idrottsliga bakgrund är också från bordtennisen, både som utövare och ledare på högsta nationella nivå. Hon har en kandidatexamen i idrottsvetenskap och en magister i idrottspsykologi och särskilt intresse och kunskap inom karriär- och talangutveckling samt prestationspsykologi.

Som tennisförbundets utbildningsansvarig kommer Michaela att arbeta med att bredda dagens kursutbud, digitalisera vissa delar av utbildningen och utreda möjligheterna för införandet av en tränarlicens.
– Jag ser fram emot min nya roll och att använda mina kunskaper och erfarenheter för att vidareutveckla utbildningsprogrammet och göra det mer lättillgängligt. Jag är verkligen taggad att komma igång och lära känna mina nya kollegor och tennis-Sverige i stort, säger Michaela.

Emma Ernlund är utbildad på Coaching och Sports Management i Växjö och har verkat inom föreningslivet i olika roller under hela sitt liv, både på och utanför banan. Under senare tid har hon arbetat för Svenska Fotbollförbundet i syfte att bredda idrotten för äldre målgrupper.

I sin nya roll på tennisförbundet kommer Emma dels att fokusera på jämställdhet med inriktning på ledare och förtroendevalda. Hon kommer också att arbeta med idrott för äldre med inriktning på medlemstillväxt.
– Jag står för att alla ska kunna idrotta på sina villkor. Idrotten står inför utmaningar – det är jättebra att tennisen väljer att följa med i utvecklingen, lyssna till forskningen och att vi tar vårt ansvar som idrott. Det känns verkligen roligt att vara med och bidra till att fler får bättre förutsättningar att utöva tennis, säger Emma.

Michaela Karlsson och Emma Ernlund kommer att ingå i Svenska Tennisförbundets nybildade klubbutvecklingsblock och arbeta nära regionerna. Anställningarna är inledningsvis begränsade i såväl tid som omfattning och finansieras delvis genom öronmärkta bidrag från Riksidrottsförbundet samt klubbarnas medlemsavgifter.
– Jag är jätteglad över att vi rekryterat Michaela och Emma. Jag ser fram emot att ytterligare lyfta vårt stöd till klubbarna tillsammans med dem och övriga medarbetare på förbundet och våra regioner. Vi ser en fördel att båda kommer in med friska ögon från andra idrotter. Men de kommer naturligtvis att omges med tenniskompetens i alla dess former då de inledningsvis behöver stöd för att lära känna tennisen i Sverige fullt ut, säger generalsekreterare Christer Sjöö.