På grund av coronaläget har alla nationella och internationella tävlingar ställts in sedan en tid tillbaka. Utbildningar och landslagsläger är också inställda tills vidare.
Effekterna kan kortsiktig ge en positiv ekonomisk effekt men SvTF behöver redan nu ta höjd för eventuella långsiktiga effekterna, inte minst avseende marknadssidan.

Alla kostnader har setts över och som en naturlig följd av de inställda aktiviteterna och tävlingarna vidtas nu åtgärder även inom personalen. Förhandlingarna med Unionen/Tillväxtverket är klara och SvTF:s ansökan om korttidsarbete är beviljad vilket innebär permittering på 20 % för hela personalen under perioden 18 maj – 3 juli.
– Vi har ett gemensamt ansvar att nyttja tennisens resurser på bästa sätt. Det är aldrig roligt att behöva ta sådana här beslut och jag vill därför tacka personalen som visat på stor förståelse. Vår förhoppning är att vi trots åtgärden ska kunna upprätthålla en god servicenivå, även om det såklart kommer påverka en del, säger Christer Sjöö, generalsekreterare på Svenska Tennisförbundet.