“Jag tror att man nu ännu tydligare än tidigare kommer förstå hur alla delar samverkar samtidigt”. Nu knyts banden mellan förbund, regioner och klubbar ytterligare.

I samband med årsmötet i Göteborg i april lanserade Svenska Tennisförbundet nya tennis.se som bygger på en helt ny grafisk profil. Syftet och bakgrunden är att synliggöra tennisen ännu mer och det var också något av de som klubbarna lyfte fram som viktigt i klubbenkäten som genomfördes under 2018. Nästa steg – och där är vi nu – är att regionerna också övergår till samma profil och logotyp som ett led i en tydligare koppling till förbundet.

Till exempel kommer Tennis Väst i fortsättningen heta Svenska Tennisförbundet Väst.
– Jag tycker att den nya grafiska profilen är snygg och bra. Regionerna har alltid varit Svenskas ”förlängda arm”, men nu blir det än mer tydligare än förut vilket kan skapa mer förtroende för det arbete som förbundet gör, säger Peter Lindgren, ansvarig på SvTF Väst.

I grannregionen SvTF Göteborg är man också positiva till förändringen.
– Den nya grafiska profilen är jättebra. Den är både snygg och modern och passar verkligen tennisen. Det kändes självklart för oss i Göteborg att ta del av den, säger ansvariga Helena Thornadsson och fortsätter:
– De nya enhetliga namnen som regionerna nu får tycker jag verkligen speglar det nära arbete som hela tiden sker mellan förbundet och regionerna. Jag tror att man nu ännu tydligare än tidigare kommer förstå hur alla delar samverkar samtidigt som det i all kommunikation utåt sätt blir enklare att förstå vår verksamhet, säger hon.

Ett intensivt arbete pågår för att knyta ihop regionerna med förbundet och gemensamt använda resurserna på bästa sätt.
– Det känns otroligt kul att vi har tagit det här steget, vilket kommer förena oss och göra oss till en ännu bättre stödorganisation för klubbarna och svensk tennis, säger Christer Sjöö, generalsekreterare på Svenska Tennisförbundet.

Fotnot. Det är designbyrån Sensibar som tagit fram den nya grafiska profilen “We are all hereos”. Byrån jobbar sedan tidigare med bland annat Svenska Orienteringsförbundet.