Folkhälsomyndigheten har uppdaterat sina allmänna råd riktade till idrotten. Nytt är att barn och ungdomar till och med 18 år (födda 2002 och senare) kan spela matcher, under vissa förutsättningar.

De allmänna råd som Folkhälsomyndigheten sedan tidigare presenterat står fast:

  1. Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
  2. Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
  3. Skjuta upp matcher, träningsmatcher, tävlingar och cuper
  4. Begränsa antalet åskådare och undvik trängsel
  5. Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Nytt i Folkhälsomyndighetens uppdaterade råd är att utövare under 18 år undantagna punkt 3. Det innebär att tävlingsverksamhet för barn och ungdomar kan genomföras under vissa förutsättningar. Arrangörer och deltagare behöver ta hänsyn till övriga råd samt de rekommendationer och förbud som gäller.

Som en följd av denna uppdatering undantas barn- och ungdomstävlingar Svenska Tennisförbundets starka rekommendation att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet som omfattar spelare från mer än den egna klubben. Matcher och tävlingar bör begränsas till deltagare i närområdet där restiden kan hållas nere till ett minimum och inte innefatta övernattning.

Alla nationella tävlingar och aktiviteter är inställda t.o.m. 12 maj. Beslut om aktiviteter efter detta datum fattas vid Svenska Tennisförbundets styrelsemöte den 29 april.

Ytterligare information riktad till utövare och föreningar finns publicerad på vår samlingssida om coronaviruset.