En svensk kvinnlig tennisspelare har blivit avstängd för matchfixing. Överträdelserna, som inträffat i samband med hennes deltagande på den internationella ITF-touren, innebär en avstängning om 4,5 år från all idrott.

Svenska Tennisförbundets juridiska nämnd beslutade i mars 2023 att stänga av en tennisspelare för otillåten vadhållning samt manipulation. Spelaren, som varit avstängd under utredning sedan 18 maj 2022, överklagade beslutet till Riksidrottsnämnden (RIN).

RIN avslog överklagandet. SvTF:s Juridiska nämnds beslut om avstängning t.o.m. 17 november 2026 står därmed fast. Det betyder att spelaren är avstängd från all idrott, inkl. träning, tävling, uppvisning och att utöva uppdrag.

Spelaren har i lagakraftvunnen dom i Göteborgs tingsrätt även blivit dömd för tagande av muta i samband med sitt deltagande i internationella tävlingar.

Svenska Tennisförbundet ser mycket allvarligt på spelarens agerande som inneburit skada för svensk tennis och svensk idrott.