På onsdagen meddelade tennisens internationella integritetsorganisation, ITIA, att Dragos Madaras stängs av under utredning.

Den misstänkta överträdelsen avser att Madaras inte tillmötesgått ett krav (paragraf F.3.b.i.1 i tennisens antikorruptionsprogram, TACP). I sin kommunikation uppger ITIA att Dragos Madaras har varit tillfälligt avstängd sedan 17 augusti. Madaras har överklagat beslutet om tillfällig avstängning, men överklagan avslogs och han kommer fortsatt att vara avstängd medan händelsen utreds.

Madaras var uttagen att representera Sverige i årets Davis Cup Finals men avsade sig platsen på grund av personliga skäl.

Det ligger i Svenska Tennisförbundet högsta intresse att värna sporten och motverka all form av fusk och korruption. Förbundet ser därför allvarligt på anklagelserna och välkomnar utredningen.

De senaste månaderna har två svenska spelare stängts av: Mikael Ymer (18 månader på grund av dopningsförseelse) och en kvinnlig tennisspelare (4,5 år på grund av matchfixning).