Svenska Tennisförbundet (SvTF) och Arena Båstad arrangerade på måndagen en frukost för alla kvinnliga domare som arbetar med Nordea Open. Träffen leddes av Louise Azemar Engzell (chief Umpire Nordea Open) och Josefin Dahlbäck (Female Official Ambassador SvTF). Förutom dessa deltog tolv linjedomare och fyra huvuddomare,  svenska och utländska, som arbetar under ATP-veckan. Frukosten arrangerades för att lära känna varandra bättre och för att diskutera hur arrangörer, förbund och Internationella Tennisförbundet (ITF) kan hjälpa och stötta kvinnliga domare på ett bra sätt.
Träffen var inte planerad före tävlingen, utan snabbt sammankallad och väldigt informell. Den var dock väldigt uppskattad och alla inbjudna dök upp.
– Det var en uppskattad frukost där de kvinnliga domarna under tävlingen fick möjlighet att lära känna varandra bättre och dela erfarenheter. Vi har domare som representerar olika nationer med olika förutsättningar och det är otroligt viktigt att skapa forum där vi kan lära av varandra på ett lättsamt sätt, säger Josefin Dahlbäck.

ITF har ett projekt för att stötta kvinnliga funktionärer som kallas Advantage all. Som en del av det ska alla nationella förbund utse en Female Officiating Ambassador (Josefin Dahlbäck i Sverige).
En ny träff planeras under Stockholm Open. Då bjuder man in samtliga kvinnliga domare som jobbar under Stockholm Open och alla kvinnliga domare och tävlingsledare som finns i det svenska funktionärsregistret.