För att underlätta rekryteringen av ungdomsledare finns nu möjligheten för klubbar anslutna till Svenska Tennisförbundet att söka en särskild pott avsedd för ändamålet.
Under de senaste två veckorna har 14 klubbar sökt och fått beviljat stöd.
– På vår resa 2018 och 2019 genom Tennissverige med workshopen ”Tennis för barn” kunde vi konstatera att några klubbar stack ut med en väldigt god återväxt på ledarsidan. Gemensamt för dessa var att de hade ett enkelt, men återkommande program för nyrekryteringen av ungdomsledare. Man kunde alltså skönja att klubbarna tog hand om sina blivande ungdomsledare på ett mycket ansvarsfullt sätt. Allting låg inte i händerna på en enstaka tränarutbildning utan före och efter fanns nödvändig support. Främst då genom att köra ett antal handledda praktiktimmar samtidigt som klubbarna fokuserade på teambuilding för att skapa en positiv gemenskap kring ledarrollen, säger SvTF:s Barn- och ungdomsansvarige Ola Mårtensson.

Den rikstäckande kampanjen pågår under 2020-2021 och för klubbarna gäller att utforma ett program som berättar hur nyrekryteringen av ungdomsledarna kan se ut. Klubbarna som beviljas stödet tar också på sig att fortsätta arbetet även framöver.
Se mer information nedan, där instruktioner finns för hur ansökan ska utformas.
– Jag är helt säker på att när vi gör bokslut 2021 kring ledarfrågor, så har vi lätt nått upp till målet på 500 nya ungdomsledare om bara några fler klubbar utverkar ett tydligt och årligt återkommande ungdomsledarprogram. Ta efter och sök därför medel redan nu för att komma igång till hösten, säger Ola Mårtensson.

Information om hur du söker medel!

Mer information om idrottsbidrag här!