Att vara kursledare inom tennisen är ett ärofyllt uppdrag. Det ger dig en fantastisk möjlighet att möta många nya människor med ett intresse för tennis, att utvecklas som person och att skapa minnen för livet. Dessutom får du möjlighet att vara en del av andra människors utveckling och bidra till att fler vill ta ledaruppdrag inom tennisen

Kursledaren har en viktig roll för att göra kursen så bra som möjligt och ge bästa förutsättningar för lärande. För att du ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och känna dig trygg i ditt uppdrag vill vi självklart utgöra ett stöd för dig. Vi genomför därför en kursledarutbildning som ger dig de verktyg som du behöver för att lyckas i ditt uppdrag.

Sista anmälningsdag är den 8 september, du anmäler dig via den här länken.

Omfattning

Utbildningen består av egenstudier via utbildningswebb och digitalt klassrum som omfattar ca 12 timmar. Förutom detta kommer vi också genomföra två digitala träffar på 3 timmar vardera innan den fysiska träffen. Därefter avslutas kursen med 3 fysiska dagar på Djursholms Tennisklubb, Stockholm.

Antagning till kursen

SvTF förbehåller sig rätten att anta deltagare till kursen. Detta sker efter anmälningstiden till kursen utgått. En förutsättning för att bli antagen är att du uppfyller kriterierna nedan och är medlem i en tennisförening som är ansluten till SvTF.

Tennisutbildning:

 • Kursledare i Bastränarutbildning ska ha fullgjort minst TGU 1 eller motsvarande med godkänt resultat.

Övrig utbildning och erfarenheter

 • Vi ser gärna att kursledaren har en högskoleexamen av något slag.
 • Har erfarenhet som anställd i tennisklubb med ett större ansvar.

Andra kompetenser:

 • Grundläggande spelkompetens, administrationsfärdigheter, presentationsfärdigheter, hög etisk kompetens, pedagogisk, empatisk och kapabel till självreflektion/utvärdering.
Efter fullgjord utbildning med godkänt resultat kommer du att:
 • Kunna utbilda tränare i Bastränarutbildningen på uppdrag av SvTF och våra regioner.
 • Ha en ökad kännedom om din egen utbildarfilosofi.
 • Förstå och praktiskt kunna tillämpa nyckelfaktorer för lärande.
 • Ha en ökad kunskap om hur du får kursmål och syfte att hänga ihop med dina metoder i undervisning och examinationer.
Exempel på innehåll:
 • Självkännedom i en lärande situation och hur din utbildarfilosofi och utbildarstil ser ut idag.
 • Hur du skapar förutsättningar för lärande.
 • Praktiskt kunna utforma Bastränarutbildningen där mål, syfte, metod och examination hänger ihop.
För att bli godkänd behöver du:
 • Ha full närvaro och vara aktiv i diskussioner.
 • Genomföra och bli godkänd på uppgifterna.

För att bibehålla din licens som kursledare ska du:

 • Medverka på kursledarforum 1 gång/år.
 • Genomföra minst 1 kurs/vartannat år.
 • Kursledare rekommenderas att en gång vartannat år vara med som observatör på en kurs.
Kostnadsbeskrivning

Hela kostnaden (4500 kr/deltagare) inkl. mat och logi subventioneras av SvTF förutsatt att deltagaren fullgjort utbildningen med ett godkänt resultat.

Avbokningsregler: Anmälan är bindande. Vid återbud efter sista anmälningsdag utgår full avgift.