SPELNIVÅER

Att dela in spelet i olika nivåer hjälper tränaren att prioritera vilka färdigheter som ska utvecklas, när de ska utvecklas och vad som är standard för respektive färdighet. På så sätt kan tränaren hjälpa spelaren att utvecklas från nybörjarnivå upp till avancerad nivå. Första spelnivån för nybörjare i tennis är golvet där större bollar används och där bollen rullar längs golvet vilket gör det enklare att spela spelet. Nästa spelnivå är spel med kompis över hinder där mjukare bollar används och där nätet kan vara allt ifrån en kon, en linje, en rockring eller ett lågt minitennisnät. Detta steg har sitt huvudsakliga syfte att underlätta att ta steget från att spela på golvet till att spela i luften över minitennisnät. Nästa steg är matchspel där spelytan nu utökas och näthöjden blir högre. Den sista spelnivån för nybörjare kallas spela ifrån motståndaren där spelaren vidareutvecklar sina taktiska och tekniska färdigheter.

För varje spelnivå finns en rekommenderad bana och material, se sammanfattningen nedan. Men kom ihåg att detta enbart är en rekommendation. För att spelaren ska utvecklas är det tränarens ansvar att anpassa banan och materialet till spelarens ålder och spelnivå.

Spelprogression Hjälpande miljö och material
Golvet Bollar:

 • Vita play and stay-bollar
 • Autografbollar

Miljö:

 • Mindre röd bana, singel- till singellinje. 
 • Spel längs golvet utan nät (skapa tunnlar)
 • Anpassa banans längd och bredd efter syfte
Spel med kompis över hinder Bollar:

 • Lila play and stay-bollar
 • Skumgummibollar
 • Röda filtbollar

Miljö:

 • Mindre röd bana, singel- till singellinje 
 • Anpassad banas längd och bredd efter syfte, exempelvis en fjärdedels röd bana 
 • Lågt minitennisnät 0-30 cm
 • Linjer, koner eller annat lämpligt hinder
Matchspel Bollar:

 • Lila play and stay-bollar
 • Skumgummibollar
 • Röda filtbollar

Miljö:

 • Röd bana, dubbel- till dubbellinje
 • Mindre röd bana, singel- till singellinje. 
 • Öka näthöjden successivt från 30 till 65 cm
Spela ifrån motståndaren Bollar:

 • Röda filtbollar
 • Orange bollar

Miljö:

 • Röd bana, dubbel- till dubbellinje
 • Mindre röd bana – singel till singellinje 
 • Anpassad näthöjd 60–65 cm

Reflektera över
 • På vilket sätt kan spelnivåerna hjälpa dig som tränare att utveckla spelarnas färdigheter?

Avsnitt i modulen “Hur vi lär ut tennis”:

Fyra principer som guidar dig
Spelnivåer
Banor och utrustning
Grundläggande taktik och teknik