VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2019

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2019

VÄLKOMMEN!

Välkommen till vår verksamhetsberättelse! Som du redan har märkt är den i år helt digital. Det är ett naturligt steg för oss i linje med svensk tennis framtidsstrategi att vara moderna och engagerande, samtidigt som vi framför allt vill göra vår miljö en tjänst. Du läser den genom att scrolla ner på sidan eller bläddra mellan avsnitten genom att använda menyknapparna till höger.

För bästa läsupplevelse rekommenderar vi att du läser den i din dator. Trivs du ändå bättre med att läsa den i pappersformat kan du istället ladda ner publikationen som pdf.

STYRELSENS BERÄTTELSE

2019 utgjorde det tredje året av arbete för att uppfylla Färdriktning 2020. Styrelsen tillsammans med den operativa organisationen har utöver kärnverksamheten arbetat målmedvetet med färdriktningens fyra målområden.

En stor förändring 2019 var introduktionen av Svensk Tennisrating där vi efter många år lämnade vårt tidigare rankingsystem till förmån för ett snabbare, enklare och engagerande ratingsystem. 2019 lanserades singelratingen och förberedelser gjordes för 2020 års lansering av dubbelratingen.

Utvecklingen av de administrativa hjälpmedlen för tävlingsarrangörerna fortsatte under året genom uppdateringar i Tävling Online. Kopplat till Tävling Online introducerades också svensk tennis tävlingsapp för att enklare kunna följa pågående tävlingar i realtid. Därtill utvecklas möjlighet för arrangörerna att visa spelschemat på storbild, även det kopplat till Tävling Online.

Med målet att öka antalet spelare i tennisskolorna som kommer i kontakt med matchmomentet testades under hösten ett nytt koncept, Player School i 26 klubbar. Konceptet, som på tennisanpassat sätt kan jämföras med golfens gröna kort, är till 2020 tänkt som ett syskon till Elite Hotels Next Generation.

En annan stor förändring var det nya formatet för junior-SM 14, 16 och 18 utomhus där ett så kallat race infördes med flertalet tävlingar runt om i landet, vilket ledde fram till ett slutspel i Båstad. Det spelades med ett gruppspel följt av finalrundor där de svenska mästarna korades.

Arbetet med att stärka klubbarnas tennisskolor fortsatte under 2019. Den praktiska och konkreta Workshopen ”Tennis för barn” besökte 13 klubbar och totalt utbildades 204 tränare. Projektet Multi SkillZ genomfördes för fjärde året och sammantaget har nu 140 tränare i 62 klubbar fått ökad kunskap om motorisk träning kopplat till tennis för spelare på röd, orange och grön nivå.

2019 genomfördes i samarbete med Tennis Stockholm den första nationella barn- och ungdomskonferensen i Tumba TK:s nyöppnade anläggning. Förutom att tillföra ny kunskap inom det alltid aktuella området syftade konferensen till att sprida goda klubbexempel, något det finns gott om i tennis-Sverige. Den nationella konferensen följdes också upp med en mindre konferens på samma tema för klubbarna i Norrland.

Sportsligt blev 2019 ett bra år, i synnerhet för spelarna på seniornivå, men även flertalet juniorer visade att de blir att räkna med framöver. Mikael Ymer tog sig som första svensk efter Robin Söderling in på ATP-rankingens topp 100 och Rebecca Peterson tog steget ännu högre då hon i slutet av året bröt vallen till topp 50 på WTA-touren. På juniorsidan fortsatte Caijsa Henneman att visa att hon tillhör en av de absolut bästa juniorerna i världen efter att bland annat ha tagit sig till kvartsfinal i Franska Öppna juniortävling. I Paris fick hon dessutom sällskap Kevin Chahoud och Gustaf Ström.

Fed Cup-laget gjorde en fin insats och vann sin tuffa grupp i Fed Cup men ställes sedan mot övermäktigt motstånd i form av Ryssland i Group 1-finalen. För herrarna blev det förlust mot Colombia på bortaplan i Davis Cup Qualifiers. Laget lyckades dock revanschera sig och genom vinst mot Israel på hemmaplan i Kungl. Tennishallen säkra fortsatt kontrakt i den högre divisionen.

Antalet medlemmar i svensk tennis är att anse som stabilt. Under de senaste 10 åren har tillväxten varit cirka 6%. År 2019 utgjorde inget undantag då medlemsantalet uppgick till 111 203, att jämföra med 111 121 år 2018.

I Färdriktningen ska år 2017-2020 fokuseras på att på olika sätt göra tennisen bättre för de befintliga medlemmarna och därigenom skapa fler ambassadörer för tennissporten, vilket sedan ska leda till tillväxt. Utöver detta finns ett tillväxtmål – att fånga in de som idag spelar tennis regelbundet men som inte är medlemmar i en tennisklubb. Utifrån detta bildades 2018 en arbetsgrupp som på förbundsmötet 2019 redovisade sitt arbete. En av gruppens slutsatser var att det krävs ett dedikerat arbete och en person som verkligen äger och driver frågan. Detta har också betonats av regionerna och förbundsstyrelsen hoppas kunna prioritera det i Färdplan 2020.

Banden mellan regioner och förbundet har blivit tätare på många olika plan under året. Strategiskt har regelbundna ordförandemöten genomförts och på operativ nivå har ett så kallat VU inrättats med träffar varannan månad. Regionerna har också bytt namn till Svenska Tennisförbundet Mitt, Öst, Norr, Syd, Göteborg och Väst (Stockholm heter fortsatt Tennis Stockholm). Därtill används samma grafiska profil, allt för att visuellt visa att förbundet och regionerna är en gemensam organisation som finns till för stöd och ledning för klubbarna. Under året har även administrativa samordningsmöjlighet initierats i syfte att effektivisera och skapa utrymme för mer ”racket och boll”.

I klubbenkäten 2018 påtalade klubbarna vikten att synliggöra tennisen ännu mer. Som ett led i detta har SvTF bytt till en mer modern och tidsenlig grafisk profil. Denna profil märks inte minst på nya Tennis.se som i april såg dagens ljus. En enklare och mer användarvänlig hemsida som hoppas locka både dagens och morgondagens tennisspelare. På sidan finns många nya funktioner och tjänster såsom ”Hitta din bana” och ”Svenska Tennispodden”.

Partnerfamiljen har under året vuxit med flera officiella leverantörer och racketsponsorn Head. Därtill har både Gjensidige och Tretorn (Adidas tenniskläder) valt att förlänga sina avtal. Förbundsstyrelsen vill speciellt tacka huvudsponsorn Elite Hotels samt alla övriga sponsorer för ert engagemang och delaktighet i svensk tennis.

För fjärde året i rad visar SvTF ett mindre plusresultat, vilket till stora drag är i linje med budget. Omsättningen uppgick till drygt 33 miljoner och det egna kapitalet summeras till 5,4 miljoner. Ekonomiavdelningen har arbetat vidare med att digitalisera det administrativa arbetet genom att bland annat byta till ett molnbaserat ekonomisystem.

SvTF har aktivt medverkat i Riksidrottsförbundets arbete med att skapa nya ramar och principer för fördelningen av de statliga stöden till idrotten. Det nya stödet, som initialt ser ut att vara positivt för tennisen, kommer att vara tydligare kopplat till Strategi 2025, svensk idrotts övergripande vägvisare. SvTF har även fördjupat samarbetet och därmed ökat stöden från Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Parasportförbundet, Tennis Europe och Internationella tennisförbundet (ITF).

Sveriges internationella engagemang har fortsatt varit stort. Inom ITF har Thomas Wallén har varit ledamot i Men’s Circuit Committee och Ingrid Bentzer ledamot av dess Fed Cup Committee. Per Renström har varit ledamot av Sport Science and Medicine Commission, Lars Graff och Stefan Fransson ledamöter av Technical Commisson, Thomas Johansson ledamot av Athletes Commission och Anders Hård ledamot i Wheelchair Tennis Player Council.

Inom Tennis Europe har Anders Wennberg varit representant i Officiating Taskforce och därtill operativt arbetat som regional officiating officer. Kenneth Bergbom har fortsatt som ledamot i Junior Committee.

Thomas Wallén och Christer Sjöö representerade Sverige på ITF:s årsmöte i Lissabon och Kenneth Bergbom på Tennis Europes årsmöte i Valetta. Michael Rudin representerade SvTF på SOK:s årsmöte och Åsa Hedin, Christer Sjöö, Niklas Fjeldstad och Lars-Göran Persson var representanter på Riksidrottsmötet.

Förbundsstyrelsen vill avsluta med att tacka alla personer, såväl förtroendevalda som anställda, för det fantastiska arbete som dagligen utförs för att utveckla och flytta fram svensk tennis positioner. Tackas ska också alla tennisklubbar och dess medlemmar som utgör kärnan i att förverkliga vår vision: Tennis – en levande idrott, för livet, hela livet.

EN LEVANDE IDROTT, FÖR LIVET, HELA LIVET

Svensk Tennis 2020

OM FÖRBUNDET

Svenska Tennisförbundet arbetar dagligen för tennisens utveckling i Sverige. Förbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Svenska Tennisförbundet är uppdelat i sju regioner och består av de föreningar som upptagits som medlemmar i förbundet. 404 föreningar är anslutna till SvTF och i dessa finns sammanlagt 111 203 medlemmar.

Hedersordförande

Stefan Dahlbo

Hedersledamöter

Hans Berg
Margareta Bönström
Jan Carlzon
Anders Rydberg
Bo Victor
Björn Waxegård
Lars Ölander

Styrelsen, ordinarie ledamöter

Ordförande Thomas Wallén, Särö
Vice ordf. Kenneth Bergbom, Sollentuna
Marianne Marescotti, Saltsjö-Boo
Martin Claesson, Jönköping
Ann-Christine Ekqvist, Norrköping
Åsa Hedin, Saltsjöbaden
Henrik Mitelman, Ystad

Revisorer

Mats Angslycke, PwC
Daniel Jansson, suppleant

Valberedning

Ordförande, Petra Tedroff, Göteborg
Henrik Bergman, Stockholm
Mats Pettersson, Uppsala
Emma Ståhl, Malmö

Veterankommittén

Martin Lager, Ordförande
Louise Björkhager
Anna Gunnarsson
Per Johansson
Johan Sturén
Lina Westberg

Juridiska nämnden

Peter Enander, Ordförande
Stefan Alvén
Catarina Lewin
Maria Nisell
Niklas Trosell

Tekniska rådet

Robert Roos

Elitrådet

Föreningen Svensk Elittennis (ordförande Johan Porsborn)

Medicinska rådet

Niklas Fjeldstad, sammankallande
Per Renström
Tönu Saartok

Serieutskottet

Bert Chyssler, ordförande
Nils Idström
Sophie Linghag
Lage Nilsson
Martin Stigh

Kansli 2019

Administration
Generalsekreterare: Christer Sjöö
Ekonomiansvarig: Michael Rudin
Koordinator: Tove Kjeller
Informationsansvarig: Johanna Jonsson (föräldraledig fr.o.m. 1/3), Torbjörn Dencker (fr.o.m. 1/3)

Sport och utveckling
Landslagsansvarig: Niklas Fjeldstad
Davis Cup-kapten: Johan Hedsberg*
Förbundskapten pojkar 18 / Davis Cup-tränare: Jonas Svensson*
Fed Cup-kapten / förbundskapten flickor 18: Mattias Arvidsson*
Förbundskapten flickor & pojkar 14/16: Fredrik Hörnell*
Förbundskapten rullstolstennis: Niclas Rodhborn*
Tränarteam-ansvarig: Maria Strandlund Tomsvik*

Klubb
Barn- och ungdomsansvarig: Ola Mårtensson

Tävling
Tävlingsansvarig: Henrik Odervall
Tävlingsadministration och it: Bengt Helmersson
Ranking och seriespel: Fredrik Palm
Internationella tävlingar: Anders Wennberg*
Funktionärer: Johan Carlsson*

*deltidstjänster

Officiellt organ
Tennis.se

Under året har utmärkelser delats ut enligt nedanstående. Vi vill sända en uppmaning till klubbar och Förbundets specialdistrikts­förbund (SDF) att uppmärksamma sina trotjänare med en utmärkelse. Bestämmelser och ansökningshandlingar för våra utmärkelser finns att hämta på tennis.se.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke tilldelas person som varit verksam inom svensk tennisorganisation under minst tio år och gjort betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling och som tidigare erhållit SDF:s eller DF:s motsvarande utmärkelse.

Ingen mottagare 2019

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans tilldelas person som tidigare erhållit Förtjänstmärket och som varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling. För båda utmärkelserna gäller att personen fortfarande ska vara aktiv inom tennissporten.

Mottagare 2019: Jarl Wallefors (Halmstad Garnisons IF)

Silverplaketten

Silverplaketten, som är Svenska Tennisförbundets högsta utmärkelse, tilldelas person som under en lång följd av år medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse.Beslut om tilldelning fattas av Årsmötet på förslag från Styrelsen.

Mottagare 2019: Urban Nordquist

Marcus Wallenbergs vandringspris

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM tilldelas KLTK.

Mackes Trofé

Mackes Trofé utdelas till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete.

Smedslättens LTK tilldelas trofén för år 2019

Peter Wallenbergs Sportsmanship Award

Utmärkelsen tilldelas den svenska juniorspelare som genom sitt uppträdande på och utanför tennis-banorna utgör ett föredöme för svensk juniortennis. Utmärkelsen delas ut i samabete mellan Svenska Tennisförbundet och International Lawn Tennis Club of Sweden (IC).

John Hallquist Lithén (GLTK) erhöll utmärkelsen och därtill hörande stipendium

Största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb tilldelas Fair Play TK.

Näst största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb tilldelas Lidingö TK.

Stefan Edbergs Stipendium

F14: Lisen Rinman, Smedslättens LTK
P14: Albert Saar, Lidingö TK
F16: Klara Milicevic, KLTK
P16: Måns Dahlberg, Påvelunds TBK

Donationsfonderna

Svenska Tennisförbundet har delat ut stipendier ur Donationsfonderna:
Mackes Minnesfond 109.000 kr
Pirres dubbelfond  51.000 kr

ANSLUTNA FÖRENINGAR

23 föreningar
Angereds Tennisklubb
Brottkärrs Tennisförening
Föreningen Partille Tennis
Föreningen Team Sportarenan
Gothia Tennisklubb
Göteborgs Lawn Tennisklubb
Hindås Tennisklubb
Hisingens Tennisklubb
Högsbohöjds Tennisklubb
Hönö Tennissällskap
Idrottssällskapet Gothia
Knippla Idrottsklubb
Kungälvs Tennisklubb
Landvetter Tennisklubb 1974
Lerums Tennisklubb
Marstrands Tennisklubb
Mölndals Tennisklubb
Pixbo Tennisklubb
Påvelunds Tennis o Badmintonklubb
Särö Lawn Tennisklubb
Team Åkered Tennisklubb
Torslanda Tennisklubb
Ullevi Tennisklubb
Åsens Tennisklubb
53 föreningar
Alunda Tennisklubb
Arboga Tennisklubb
Avesta Tennisklubb
Be The Best Tennis Club
Björbo Idrottsförening
Borlänge Tennisklubb
Bålsta Tennisklubb
Domnarvets Tennisklubb
Enköpings Tennisklubb
Falu Tennisklubb
Ferneboo Tennisklubb
Gagnefs Idrottsförening
Gefle Tennisklubb
Grisslehamns Tennisklubb
Gustafs Tennisklubb
Hallstahammars Tennisklubb
Hallstaviks Tennisklubb
Idrottsklubben Segro
IFK Mockfjärd
IK Heros Tennisklubb
Insjöns Tennisklubb
Köpings Tennisklubb
Leksands Tennisklubb
Ludvika Tennisklubb
Långtora Tennisklubb
Malungs Tennisklubb
Marma Sportklubb
Mora Tennisklubb
Norbergs Tennisklubb
Norrtälje Tennisklubb
Ockelbo Tennisklubb
Rimbo Tennisklubb
Rosersbergs Tennisklubb
Rättviks Tennisklubb
Sala Tennisklubb
Salbohed Tennisklubb
Sandvikens Tennisklubb
Sigtuna Tennisklubb
Skutskärs Tennisklubb
Sportklubben Iron
Sävja Tennisklubb
Söderfors Tennisklubb
Tennisklubben Aros Västerås
Upsala Studenters IF
Upsala Tennisklubb
Valbo Allmänna Idrottsförening
Väddö Tennissällskap
Västanfors Tennisklubb
Västerås Tennisklubb
Älvkarleby Idrottsklubb
Öregrunds Tennissällskap
Österby Tennisklubb
Östhammars Sportklubb
32 föreningar
Alfta Tennissällskap
Bodens Tennisklubb
Bollnäs Tennisklubb
Gammelgårdens Idrottsförening
Gällivare Tennisklubb
Haparanda Tennisklubb
Holmsunds Tennisklubb
Hudiksvalls Tennisklubb
Kiruna Tennisklubb
Korpförening Åre Sport och Tennisklubb
Kramfors Tennis
Ljusdals Tennisklubb
Luleå Tennisklubb
Norrfällsvikens Tennisklubb
Norrmjöle Tennisklubb
Piteå Tennisklubb
SCA Fritidsförening
Skellefteå Tennisklubb
Sköns Tennisklubb
Strömsunds Tennisklubb
Stubbsands Tennisklubb
Sundsvalls Tennisklubb
Söderhamns Tennissällskap
Tennisgymnasiet Kramfors TC
Timrå Tennisklubb
Umeå Tennisklubb
Vindelns Tennisklubb
Vå-Rö Tennisklubb
Älvsby Tennisklubb
Östersund-Frösö Tennisklubb
Överkalix Idrottsförening
Öviks Tennisklubb
61 föreningar
Boo KFUM IA
Botvid Tennisklubb
Dalarö Tennisklubb
Danderyds Tennisklubb
Djursholms Tennisklubb
Edsvikens Tennisklubb
Ekerö Tennisklubb
Ellagårds Tennisklubb
Enebybergs Idrottsförening
Enskede Lawn Tennisklubb
Farsta Tennisklubb
Global Tennis Partner Tennissällskap
Gustavsbergs Tennisklubb
Handelsbankens Idrottsförening
Haninge Tennisklubb
Hellas Tennisklubb
Huddinge Kommuns PF
Huddinge Tennisklubb
Huvudsta Tennisklubb
Idrottsföreningen Triangeln
Internationa Lawn TC OF Sweden
Jordbro Idrottsförening
Järfälla Tennissällskap
KLTK Junior- och Tävlingsförening
Kungl. Lawn Tennis Klubben
Kungsängens Tennisklubb
Lidingö Tennisklubb
Mälarhöjdens IK Tennisklubb
Nynäshamns Tennisklubb
Näsbyparks Tennisklubb
Rotebro Tennisklubb
Rönninge Tennisklubb
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb
Saltsjöbadens Lawn Tennisklubb
Skönstaholms Tennisklubb
Smedslättens Lawn Tennis Klubb
Sollentuna Tennisklubb
Solna Tennisklubb
Spånga Tennis o Bordtennisklubb
Spårvägens Tennisklubb
Stenhamra Tennisklubb
Stockholms Allmänna Lawn TK
Stockholms Rullstolstennisklubb
Stockholms Tennisklubb
Stora Wäsby Tennisklubb
Sundbybergs Tennisklubb
Sveriges Tennisveteraner
Sörskogens Idrottsförening
Tennischool Club
Trollbäckens Tennisklubb
TSK Malmen
Tullinge Tennisklubb
Tumba Tennisklubb
Täby Tennisklubb
Vallentuna Tennisklubb
Vaxholms Tennisklubb
Viggbyholms Tennisklubb
Västerhaninge Tennisklubb
Åkersberga Tennisklubb
Älta Tennisklubb
Ängby Tennisklubb
133 föreningar
Allmänna Tennisklubb Lund
Alstermo Idrottsförening
Alvesta Tennisklubb
Anderstorps Tennisklubb
Aneby Tennisklubb
Annebergs Gymnastik o Idrottsförening
Arilds Tennisklubb
Backa Tennisklubb
Bankeryds Tennisklubb
Beddingestrands Tennisklubb
Berga Tennisklubb
Bjuvs Tennisklubb
Bodafors Tennisklubb
Borgholms Tennisklubb
Broby Tennisklubb
Båstad Tennissällskap
Dalby Tennisklubb
Eksjö Tennisförening
Eslövs Tennisklubb
Fair Play Tennisklubb
Falkenbergs Tennisklubb
Forserums Tennisklubb
Färjestadens Tennisklubb
Förslövs Tennisklubb
Gamleby Tennisklubb
Genarps Tennisklubb
Getinge Tennisklubb
Gislaveds Tennisklubb
Gottskärs Tennisklubb
Habo Tennisförening 2016
Hagafors Tennisklubb
Halmstad Garnisons Idrottsförening
Helsingborgs Tennisklubb
Hillerstorps Tennisklubb
Hovmantorps Tennisklubb
Hyllinge Tennisklubb
Hyltebruks Tennisklubb
Hässleholms Tennisklubb
Höllvikens Tennisklubb
Hörby-Höör Tennisklubb
Idrottssällskapet Göta
Jönköpings Tennisklubb
Kalmar Tennisklubb
Karlshamns Tennisklubb
Karlskrona Tennisklubb
Klavreströms Tennisklubb
Kristianstads Tennisklubb
Kronprinsens Tennisklubb
Kullabygdens Tennissällskap
Kungsbacka Tennisklubb
Lagans Tennisklubb
Laholms Tennisklubb
Lammhult Tigers Tennisklubb
Landskrona Tennisklubb
Ljungby Tennisklubb
Ljungbyheds Tennisklubb
Ljungvalla Tennisklubb
Lomma Tennisförening
Lomma-Bjärreds Tennisklubb
Lugi Tennisförening
Malmö Tennisklubb
Markaryds Tennisklubb
Munka-Ljungby Tennisklubb
Mölle Tennisklubb
Mörbylånga Tennisförening
Mörlunda Tennisklubb
Nybrostrands Tennisklubb
Nässjö Tennisklubb
Nättraby Tennisklubb
Olofströms Tennisklubb
Osby Tennisklubb
Oskarshamns Tennisklubb
Polus Tennis Club
Qviinge Tennisklubb
Ramlösa Tennisklubb
Reftele Tennisklubb
Ronneby Tennisklubb
Rosendals Tennisklubb
Rottne Tennisklubb
Ryds Tennisklubb
Scandinavian Lawn and Clay Tennis Club
Simrishamns Tennisklubb
Skanör-Falsterbo Tennisklubb
Skillingaryds Tennisklubb
Skruvs Idrottsförening
Skummeslövs Tennisklubb
Slöinge Tennisklubb
Smedby Tennisklubb
Smålandsstenars Tennisklubb
Sonarps Tennisklubb
Staffanstorps Tennisklubb
Star Academy Tennisklubb
Stranda Tennisklubb
Svedala Tennisklubb
Södra Sandby Tennisklubb
Söndrums Tennisklubb
Tabergsdalens Tennisklubb
Tallbackens Tennisklubb
Tennis Linnéa Ideell Förening
Tennisklubben 77
Tingsryds Tennissällskap
Tomelilla Tennisklubb
Tranås Lawn Tennisklubb
Trelleborgs Tennisklubb
Tröingebergs Tennisklubb
Tyringe Tennisklubb
Vaggeryds Tennisklubb
Vallda Tennisklubb
Varbergs Tennisklubb
Veberöds Tennisklubb
Vejbystrands Tennisklubb
Vellinge Tennisklubb
Vetlanda Racketklubb
Vikens Tennisklubb
Vimmerby Tennisklubb
Virserums Tennisklubb
Vissefjärda Gymnastik o Idrottsförening
Våxtorps Tennisklubb
Värnamo Tennisklubb
Växjö Tennissällskap
Westerviks Tennisklubb
Wä Tennisklubb
Ystads Tennisklubb
Åhus Tennisklubb
Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Åseda Tennisklubb
Åsenhöga Tennisklubb
Åstorps Tennisklubb
Älmhults Tennisklubb
Ängelholms Tennisklubb
Ödåkra Tennisklubb
Öjaby Tennisklubb
Örkelljunga Tennisklubb
60 föreningar
Alingsås Tennisklubb
Arvika Tennisklubb
Billeruds Tennisklubb
Bofors Tennisklubb
Borås Lawn Tennis Klubb
Dalsjöfors Tennisklubb
Falköpings Tennisklubb
Filipstads Tennisklubb
Fiskebäckskils Tennisklubb
Forshaga Tennisklubb
Fristads Tennisklubb
Föreningen Elfsborg Tennis ( 2012 )
Föreningen Gullmarens Centre Court
Gillberga Tennisklubb
Grebbestads Idrottsförening
Grums Tennisklubb
Grästorps Tennisklubb
Götene Tennisklubb
Hamburgsunds Idrottsförening
Hammarö Tennisklubb
Herrljunga Tennisklubb
Hjo Tennisklubb
Hunnebostrands Tennisklubb
Härna Lawn Tennisklubb
Högsäters Tennisklubb
Karlstads Tennisklubb
Kils Tennisklubb
Kristinehamns Tennisklubb
Kvänums Tennisklubb
Lidköpings Tennisklubb
Lilla Edets Tennisklubb
Ljungskile Tennisförening
Lysekil Tennisklubb & Racketcenter
Mariestads Tennisklubb
Marks Tennisklubb
Nösunds Tennisklubb
Sandareds Tennisklubb
Skara Tennisklubb
Skultorps Tennisklubb
Skövde Tennisförening
Smögens Tennisklubb
Sommarro Tennisklubb
Stenungsunds Tennisklubb
Strömstads Tennisklubb
Sunne Tennisklubb
Tibro Tennisklubb
Tidaholms Tennisklubb
Torsby Tennisklubb
Tranemo Tennisklubb
Trollhättans Tennisklubb
Töreboda Tennisklubb
Uddeholms Tennisklubb
Uddevalla Tennisklubb
Ulricehamns Tennisklubb
Vara Tennisförening
Vårgårda Tennisklubb
Vänersborgs Tennisklubb
Åmåls nya Tennisklubb
Årjängs Idrottsförening
Östra Stadsgränsen Tennisklubb
41 föreningar
Askhögens Idrottsförening
FFV Tennisklubb
Finspångs AIK Tennisklubb
Frövi Tennisklubb
Föreningen Katrineholms Tennisakademi
Gnesta Tennisklubb
Hallsbergs Tennisklubb
Holmens Tennisklubb
Kisa Tennisklubb
Kumla Tennisklubb
Laxå Tennisklubb
Lillån Tennisklubb
Lindesbergs Tennisklubb
Lindö Tennisklubb
Linköpings Tennisklubb
Ljungsbro Tennisklubb
Malmköpings Tennisklubb
Mariefreds Tennisklubb
Mjölby Tennisklubb
Motala Tennisklubb
Nora Lawntennisklubb
Norrköpings Tennisklubb
Nykvarns Tennisklubb
Nyköpings Tennisklubb
Oxelösunds Tennisklubb
Simon Sportklubb
Strängnäs Tennisklubb
Sturefors Nya Tennisklubb
Söderköpings Tennisklubb
Södermalms Tennisklubb
Södertälje Padel- & Tennisklubb
Tennisklubben Hobby
Tennisklubben SAAB
Torshälla Tennisklubb
Trosa-Vagnhärads Tennisklubb
Valdemarsviks Idrottsförening
Vingåkers Tennisklubb
Visby Tennisklubb
Åby Tennisklubb
Åtvidabergs Tennisklubb
Örebro Tennisklubb

SPORTÅRET

Sportåret 2019 bjöd på många höjdpunkter. Vår högst rankade singelspelare Rebecca Peterson tog sig in bland de 50 bästa på WTA-världsrankingen, och på herrsidan blev Mikael Ymer ny topp 100-spelare på ATP-listan efter en mycket framgångsrik tävlingsperiod under sommaren och hösten. Mikael kvalificerade sig också för ATP:s ungdomsslutspel “Next Gen”.

Davis Cup-laget förlorade höghöjdsmatchen mot Colombia på bortaplan i Davis Cup Qualifiers, men säkrade en ny chans att nå världsslutspelet 2020 genom att besegra Israel i Kungl. Tennishallen i septemberomgången.

Fed Cup-laget svarade för en fin insats i det tuffa Europa/Afrika-gruppspelet, men föll på mållinjen mot ett välmeriterat Ryssland.

Caijsa Hennemanns JEM-silver i flicksingel 18 i Klosters, Schweiz var det stora utropstecknet på ungdomssidan.

Fed Cup-kaptenen Mattias Arvidsson kunde mönstra starkast möjliga lag inför årets spel i Europa/Afrikazonens grupp 1, som avgjordes i Zielona Gora i Polen. Rebecca Peterson, Johanna Larsson, Mirjam Björklund, Cornelia Lister och Caijsa Hennemann utgjorde det svenska laget.

I Sveriges pool lottades Ukraina, Estland och Bulgarien. I öppningsmatchen besegrades topprankade Ukraina efter segrar av Rebecca Peterson i singel och av Peterson/Larsson efter en tuff tresetsmatch i den avgörande dubbelmatchen.

Det svenska laget slog inte av på takten och slutade efter segrar mot Estland och Bulgarien som etta i poolen. Noterbart är att för Estland spelade högt rankade Anett Kontaveit. Mirjam Björklund gjorde Fed Cup-debut mot Bulgarien och vann sin singel i två raka set efter en mycket stark insats.

Sverige var därmed klart för uppflyttningsmatch, och där väntade Ryssland – en stormakt inom damtennisen som egentligen kunde förväntas ligga högre upp i divisionerna. Svårast möjliga motstånd med andra ord och en riktig utmaning för Arvidssons lag. Efter ryska segrar i båda singelmatcherna var matchen avgjord och därmed spelar Sverige i Europa/Afrika-zonens grupp 1 även 2020.

Fed Cup-spelare 2019
Spelare Singel Dubbel
Mirjam Björklund, SALK 1-0 1-0
Johanna Larsson, Helsingborgs TK 2-2 2-0
Cornelia Lister, Fair Play TK 1-0
Rebecca Peterson, SALK 1-2 2-0
Ledarstab

Fed Cup-kapten: Mattias Arvidsson
Fed Cup-tränare: Magnus Ennerberg
Fysioterapeut: Anne Weibull

Davis Cup-året bjöd som många gånger förr på dramatik i olika former på och utanför tennisbanan. Efter två mycket framgångsrika år med sex raka vinster under DC-kaptenen Johan Hedsbergs ledning, var Sverige klart för spel i det så kallade Davis Cup Qualifiers – en direkt avgörande kvalmatch till det nya världsslutspelet i Madrid.

Sverige lottades mot Colombia, och eftersom lagen aldrig tidigare mötts lottades även rätten till hemmaplan. Colombia vann den lottdragningen och skaffade sig därmed ett avsevärt förbättrat utgångsläge inför matchen. Spelorten skulle nämligen bli Bogotá, på 2 640 meters höjd över havet. Att spela på sådana höjder skulle bli en riktig utmaning för det svenska laget både fysiologiskt och tennismässigt.
Oroligheter i Colombia skapade också fokus på arrangemangen runt själva matchen. Ett omfattande förberedelsearbete utfördes med hjälp av Sveriges ambassad i Colombia och svensk polis i Sydamerika. KLTK bidrog också genom att säkra träningsarena för det svenska laget hos KLTK:s vänförening i Bogotá. Sveriges Olympiska Kommitté bidrog med råd om höghöjdsanpassning och höghöjdsvistelse.
Minutiösa förberedelser till trots kunde ingenting stoppa colombianerna, som var överlägsna svenskarna under de ovanliga och svårhanterliga spelförutsättningarna. 4-0 till hemmalaget innebar Sveriges första förlust i en landskamp under Johan Hedsbergs ledning.

I septemberomgången ställdes det svenska laget mot Israel, ett lag som stått på andra sidan nätet ett flertal gånger under den senaste 10-årsperioden. Många minns oroligheterna i samband med matchen mot Israel i Malmö 2009, och det stod klart att även denna match skulle kräva förberedelser utöver det vanliga.
Efter mycket diskussioner med många intressenter om lämplig spelort föll valet än en gång på Kungl. Tennishallen i Stockholm. Säkerhetsarrangemangen var omfattande och krävde god samverkan med polismyndigheterna.
Matchen kunde genomföras utan störande incidenter och fokus kunde glädjande nog denna gång ligga på det sportsliga. Johan Hedsberg nominerade Mikael Ymer, Elias Ymer, Markus Eriksson, André Göransson och debutanten Gustav Hansson. Elias Ymer rehabtränade för armbågsskada och hade förhoppningar om att bli klar för spel, men fick ersättas av Jonathan Mridha.
Sverige fick en drömstart genom segrar i fredagens båda singelmatcher av Mikael Ymer och Markus Eriksson. Erikssons seger mot veteranen Dudi Sela var en skräll och nyckelmatch för hela landskampen.
Israelerna reducerade med en övertygande vinst i lördagens dubbelmatch, men ingen kunde stoppa Sverigeettan Mikael Ymer, som ännu en gång avgjorde en DC-match i Sveriges favör. 3-1 för hemmalaget och därmed kommer en ny chans att spela om en plats i världsslutspelet 2020.

Johan Hedsberg valde att kliva av sitt uppdrag som Davis Cup-kapten vid årsskiftet. Med statistiken 7-1 i landskamper på tre år skriver han in sig i historieböckerna som en mycket framgångsrik kapten. Vid Johans tillträde 2017 spelade Sverige i Europa/Afrikazonens grupp 2 och har alltså klättrat två nivåer sedan dess. Vi tackar Johan Hedsberg för tre framgångsrika och minnesvärda år.

Davis Cup-laget 2019
Spelare
Singel Dubbel
Markus Eriksson, GLTK 1-0 0-2
André Göransson, Fair Play TK 0-1
Robert Lindstedt 0-1
Elias Ymer, SALK 0-2
Mikael Ymer, SALK 2-1
Ledarstab

Davis Cup-kapten: Johan Hedsberg
Davis Cup-tränare: Jonas Svensson
Fysioterapeut: Niclas Lantz

Winter- och Summer Cups

Vi ställde upp med fyra lag i Tennis Europe Winter Cups (”Lag-EM”) samt sex lag i Summer Cups. Inomhus nådde pojkar 16-laget slutspel. Inget lag nådde slutspel utomhus.

Europamästerskap för juniorer

Caijsa Hennemann, Ullevi TK spelade hem en silvermedalj i flicksingel 18 på Junior-EM i Klosters, Schweiz. En imponerande insats av Caijsa som tog silver även som 16-åring. Albert Saar, Lidingö TK och Arvid Hallgren, Ullevi TK nådde fjärde omgången i pojksingel 14.

Gustaf Ström, Kevin Chahoud, Caijsa Hennemann och Maria Petrovic tillsammans med ledarna Jonas Svensson och Mattias Arvidsson under junior-EM (U18) i Klosters.

Nordisk juniorlandskamp

Fyrnationsturneringen Nordisk juniorlandskamp spelas som U13-tävling med fem flickor och fem pojkar i varje lag under perioden 2018-2021.

2019 års upplaga avgjordes i månadsskiftet juli-augusti i Farum, Danmark. Sveriges segersvit i juniorlandskampen håller i sig efter klara segrar mot i tur och ordning Finland, Norge och Danmark.

Sveriges lag NJL – flickor

Bella Bergkvist Larsson, Åmåls Nya TK
Edit Cosmo, Fair Play TK
Tilda Hessleryd, Helsingborgs TK
Tilda Larsson, Sandareds TK
Isabella Svahn, KLTK

Sveriges lag NJL – pojkar

Daniel Iliyaich, Smedslättens LTK
Bruno Johansson, Kristinehamns TK
Emil Kindhult, Smedslättens LTK
Filip Söderqvist, Norrtälje TK
Albert Widell, Helsingborgs TK

Ledarstab Nordisk juniorlandskamp

Fredrik Hörnell
Samuel Ekberg
Mervana Jugic-Salkic

Årets nordiska mästerskap i rullstolstennis gick av stapeln i Oslo, Norge. Damklassen slutade med svenskt högst upp på prispallen sedan Sanna Klindt segrat över landsmaninnan Alicia Edison. På herrsidan lyckades Hampus Linder Olofsson säkra ett silver till Sverige efter en rafflande finalmatch mot finländaren Taneli Tenhunen. Niclas Rodhborn ordnade brons i herrsingel. De båda medaljvinnarna på herrsidan vann guld i opendubbeln efter en helsvensk final mot Jan Boström/Lars Jernberg.

De svenska landslagsspelarna samlades för tre läger under året, i Växjö, Tumba och Sardinien.

Sverige deltog inte vid årets World Team Cup (lag-VM).

Sverigeettan Rebecca Peterson hade ett framgångsrikt 2019 och slutade året som topp 50-spelare. Rebecca vann sin första WTA-titel i Nanchang, Kina i september och följde upp det med att vinna ytterligare en titel i Tianjin i samma land i oktober. Rebecca nådde andra omgången i tre av årets Grand Slam-turneringar.

Rebecca Peterson.
Foto: Bildbyrån

2019 blev Mikael Ymers stora genombrottsår där han passerade topp 100-strecket i oktober. Mikael spelade hem hela fyra Challenger-titlar under året och stod som slutsegrare i Noumea (Nya Kaledonien), Tammerfors, Orléans samt Mouilleron-le-Captif. Säsongen avslutades med spel i ATP:s uppmärksammade ungdomsslutspel “Next Gen” i Milano, där Mikael besegrade Ugo Humbert, Frankrike men föll mot Jannik Sinner, Italien och Francis Tiafoe, USA.

Johanna Larssons största framgång under 2019 var en semifinalplats i Franska Öppnas damdubbelklass. Elias Ymer hade ett skadedrabbat 2019. Finalplatsen på Challenger-nivå i Lyon blev bästa resultatet.

Sverigetreorna Mirjam Björklund och Markus Eriksson hade båda framgångsrika säsonger och klättrade mer än 100 placeringar på världsrankingen.

På juniorsidan nådde Caijsa Hennemann, Gustaf Ström och Kevin Chahoud Grand Slam-spel på juniorsidan. Bästa resultat blev Caijsa Hennemanns kvartsfinal i Paris.

Vår stjärna inom rullstolstennisen, Stefan Olsson, stod på nytt för flera Grand Slam-framgångar. Året rivstartade med dubbla finalplatser i Australian Open – förlust i singelfinalen mot Gustavo Fernandez, Argentina, och seger i dubbelfinalen (mot fransk-australiska paret Houdet/Weekes) tillsammans med Joachim Gerard. Olsson och Gerard fick fira ytterligare en Grand Slam-titel under året, i Wimbledon, efter seger mot hemmahoppen Reid/Hewett. Under året blev Stefan Olsson förhandsuttagen till Paralympics i Tokyo 2020.

Stefan Olsson befäste sin position bland världens tio främst rankade i singel och dubbel. Sverige har ytterligare två topp 50-rankade spelare i Rebecka Sternisa Bellander och Anders Hård (quad).

Högst rankade damer singel (WTA-ranking 30 dec 2019)

44 Rebecca Peterson (f. 1995)
217 Johanna Larsson (f. 1988)
318 Mirjam Björklund (f. 1998)
498 Fanny Östlund (f. 1997)
518 Marina Yudanov (f. 1989)

Högst rankade herrar singel (ATP-ranking 30 dec 2019)

74 Mikael Ymer (f. 1998)
176 Elias Ymer (f. 1996)
293 Markus Eriksson (f. 1989)
349 Christian Lindell (f. 1991)
551 Jonathan Mridha (f. 1995)

Svenska Tennisförbundet kan bevilja stöd till internationellt tävlingsspel på följande nivåer: Tennis Europe kategori 1 (U14), ITF grade 3-5 (U16), samt ITF grade 2 eller högre (U18). Satsningen är ett sätt att uppmuntra samverkan samt underlätta för ledare och aktiva att komma ut i den internationella miljön.

Ett kontantstöd för att täcka ledarkostnaden utgår till arrangerande klubb (även gymnasium, akademi) i utbyte mot att plats upplåts åt ungdomar från andra träningsmiljöer. De som åker med på tävlingsresan kan ansöka om ett stipendium för att täcka en del av sina reskostnader.

12 tävlingsveckor genomfördes 2019.

Internationellt tävlingsspel med stöd av Svenska Tennisförbundet 2019
Målgrupp Tävling Kategori Arrangör
P18 Charleroi, Belgien ITF grade 1 RIG Båstad
U18 Berlin, Tyskland ITF grade 1 KLTK
P16 Bruchköbel, Tyskland ITF grade 4 Good to Great/SvTF
P16 Neunkirchen, Tyskland ITF grade 3 Good to Great/SvTF
U14 Velp, Nederländerna TE kategori 1 SALK
U14 Velp, Nederländerna TE kategori 1 Good to Great
P16 Poznan, Polen ITF grade 4 Danderyds TK
P16 Sobota, Polen ITF grade 3 Danderyds TK
P16 Sobota, Polen ITF grade 3 Åkersberga TK
P16 Krakow, Polen ITF grade 3 Åkersberga TK
P16 Krakow, Polen ITF grade 3 Good to Great
F18 Osaka, Japan ITF grade A KLTK
Fystester och träningsrådgivning

SvTF genomförde vid två tillfällen fystester och träningsrådgivning på Bosön, Lidingö i samverkan med Riksidrottsförbundet.

U13-satsningen

En nyhet för året var en riktad satsning på 13-åringar som erbjuds ca 20 träningsdagar i SvTF:s regi. Satsningen genomförs med stöd av Sveriges Olympiska Kommitté och fortsätter under 2020.

Individuellt stöd och kompletterande verksamhet

Vårt arbete på elitsidan präglas av en ambition att stödja och komplettera elitspelares befintliga satsningar. Vi har successivt utökat aktivitetsprogrammet under tidsperioden 2017-2019 som en följd av en ökad efterfrågan.

I det stöd som Svenska Tennisförbundet erbjuder ingår Folksams elitidrottsförsäkring, stödfunktioner via Riksidrottsförbundet (kost, idrottspsykologi, träningsrådgivning mm) samt i vissa fall ett ekonomiskt stöd. I fördelningen av ekonomiskt stöd har de yngre spelarna prioriterats. Kvalificerade är Fed Cup och Davis Cup-spelare, topp 400-spelare på WTA:s respektive ATP:s världsranking (year-end), samt topp 700-spelare t o m det kalenderår de fyller 23 år. Förstaårsseniorer kan bli kvalificerade för stöd baserat på juniorframgångar efter SvTF:s samråd med Föreningen Svensk Elittennis.

EN IDROTT FÖR LIVET, HELA LIVET

Tennis är en idrott för livet, hela livet, och engagerar såväl ung som gammal.

Under 2019 fortsatte vi på den inslagna vägen med barn- och ungdomsfrågor i centrum. Fokus har legat både på utövarna och på ledarna som dagligen arbetar med de yngsta utövarna ute i tennis-Sverige. (Du kan läsa mer om våra utbildningsinsatser för barn- och ungdomsledare under avsnittet “Utbildningsåret” längre fram verksamhetsberättelsen.)

Den positiva trenden för tränings- och tävlingsdeltagandet bland våra äldsta utövare fortsätter. 2019 blev ett rekordår sett till deltagande i SM-tävlingarna för veteraner – 609 respektive 630 deltagare i inomhus- och utomhus-SM. Dessutom skördade våra främsta veteraner flera medaljer i årets VM-tävlingar.

Tennis ska vara en okomplicerad idrott där lättsamhet och spelglädje är självklart från första stund. Med Tennis på Gatan öppnar vi dörren till tennisen för barn och unga som inte har den naturliga vägen in i vår idrott. Konceptet öppnar också nya dörrar för våra föreningar som genom satsningen nu når nya målgrupper.

Tennis på Gatan har under 2019 fått sitt riktiga genombrott genom ett stort antal nya spelplatser runtom i landet. Konceptet finns nu på elva orter. Sju av dessa har bedrivit kontinuerlig tränarledd verksamhet över hela året medan fyra har fokuserat på verksamhet under sommaren. Under vinterhalvåret spelas Tennis på Gatan i gymnastiksalar. Under 2019 har Tennis på Gatan bedrivits på följande platser: Malmö, Växjö, Linköping, Åkarp, Örebro, Karlstad, Växjö, Helsingborg, Göteborg, Västerås och Skellefteå.

Uppskattningsvis har 500 barn och ungdomar fått chansen att spela tennis genom satsningen som möjliggörs tack vare stöd från Framåtfonden, ett initiativ från Riksidrottsförbundet och Svenska Spel. 13 stipendier har delats ut för de extra intresserade deltagarna som tack vare stödet har börjat spela tennis i en ”traditionell” närliggande förening. Detta är en viktig del i projektet för att skapa en brygga till klubbarnas verksamheter och öka inkluderingen.

Vi vill särskilt lyfta fram Örebro och Vivalla där projektet genomförts på ett enastående sätt. Förankringen i området har bidragit till att ett stort antal barn och ungdomar fått upp ögonen för tennisen. Förutom en god förankring har ett gott samarbete med klubben Örebro TK bidragit till möjligheten att spela tennis på en riktig tennisbana. Simon SK, flergrensförening verksam i Vivalla, har utbildat 15 ledare i tränarutbildningen Tennisens Plattform och är på god väg att bygga en upp en god tennisförening i ett socioekonomiskt svagt område. Som pricken över i:et har också Fed Cup-spelaren tillika Tennis på Gatan-ambassadören Susanne Celik förgyllt träningstillfällen i hemmastaden Örebro.

I slutet av 2019 har verksamheterna i Stockholm och Göteborg dessvärre varit tvungna att pausas på grund av ledarbrist. Intresset av att bedriva konceptet är dock fortsatt stort i hela landet och under 2020 kommer tre nya orter att starta upp Tennis på Gatan.

Barn- och ungdomssatsningen Elite Hotels Next Generation länge vilat på två ben: en riksomfattande tävling och regional lägerverksamhet. Under hösten sjösattes testperioden för ett kompletterande projekt inom Next Generation-familjen: Player School. Player School är ett första och avdramatiserat insteg i tennisens fantastiska tjusning: matchspelet. Syftet med projektet är att minska tröskeln mellan träning och matchspel för de allra yngsta utövarna.

Beståndsdelarna i den lilla tennisskolan är bland annat tävlingsspelets grundläggande regler och första matchkvällen på hemmaplan: Elite Hotels Next Generation Club Cup, ett event med bara vinnare. Alla spelare belönas med tennisens gröna kort, Player Card. Cirka 1200 spelare och 26 testklubbar från olika delar av Sverige är med i utvecklingsfasen. Ambitionen är att Player School formellt ingår i Elite Hotels Next Generation-familjen sommaren 2020.

2019 var sista året för Riksidrottsförbundets bidragsmedel Idrottslyftet, ett stöd som de senaste åren varit starkt kopplat till åldersgruppen 7-12 år. Intresset för att skapa en bättre start för de yngre utövarna har varit stort bland tennisföreningarna och 2019 var året då Idrottslyftsansökningarna slog i taket – hela 281 projektansökningar (jämfört med 191 projektansökningar 2018). Ett resultat av en gedigen informationsinsats och fler mötesplatser kring barn- och ungdomsfrågor. Populärast bland ansökningarna var stöd till nya bollplank, materiallådor, dedikerade ytor för mini- och miditennis, mer spänningsfyllda tränings-och tävlingsformer samt trivsammare fysiska miljöer för alla barn och ungdomar.

Full aktivitet i Karlstads TK, en av föreningarna som tilldelades stöd 2019.

Inom svensk tennis finns ett stort intresse för veterantennis och ”återväxten” bland våra äldre utövare är god. Tävlingsspel är för många en naturlig del i utövandet. Under 2019 såg vi ett ökat tävlingsdeltagande i såväl nationella tävlingar som regionmästerskap, SM och internationella tävlingar. En mycket glädjande trend som vi hoppas fortsätter – och utvecklas – under 2020 och som i förlängningen förhoppningsvis bidrar till både godare hälsa och fler svenska framgångar.

Våra SM-tävlingar är stora höjdpunkter och omtyckta samlingspunkter för landets tävlingsveteraner från 35 till över 90 år. 609 deltagare deltog i inomhus-SM på SALK, där det i år även arrangerades en 90-årsklass. Utomhus-SM i Båstad slog rekord i antal deltagare: 630 stycken. Under mästerskapet i Båstad delades ett nytt hederspris ut till minne av Sveriges tennisveteraners f.d. ordförande Kenneth Johanssons tidiga bortgång. Årets pris gick till Peter Rejler.

Regionmästerskap för veteraner har spelats i samtliga sju regioner. Svenska Tennisförbundet veteranverksamhet, i huvudsak landslagsverksamheten, samordnas förtjänstfullt genom veterankommittén

Medaljregn över veteranerna 

Under året deltog Sverige med veteranlandslag i lag-VM för yngre veteraner (Miami), 50-60-klasserna (Lissabon) och äldre veteraner (Mallorca).

I Lissabon hade H50-laget siktet inställt på att försvara VM-guldet från i fjol. Efter hårda kamper och starka insatser slutade det med en fin bronspeng. H55 var nära en medalj men slutade på fjärde plats. Damerna och herrarna gjorde flera bra matcher och visade att Sverige är en stark veterantennisnation.

På Mallorca hade även H80-laget ett guld att försvara. Laget slutade fyra. H70 föll på mållinjen mot Danmark i kampen om guldet och fick nöja sig med en fin silverplats. Totalt hade Sverige åtta dam- och herrlag som alla stod för bra laginsatser.

De yngre seniorerna var sist ut under VM-året i den 36-gradiga hettan i Miami Beach. Alla lag stod för bra insatser från alla lag och bäst placering fick D40-laget. Damer 40/45 vann pris ”utanför banan” när de på banketten kom iklädda blågula folkdräkter och vann pris för bästa klädsel. Heja Sverige!

Svenskarna stod för många bra insatser även under de internationella världsmästerskapen. En rad bronsmedaljörer finner vi i Torsten Hansson (HS70), Rolf Westman (HS80 och HD80), Mikael Kirs (HD65), Anders Fransson (HS55) och Jan Hedman (MD50)

Individuella EM spelades i österrikiska. Seefeld. Medaljörer blev:

 • Guld: Henrik Holm (HS50), Margareta Meldahl (MD70) och Rolf Westman (HS80).
 • Silver: Robert Stig/Kristina Stig (MD70), Margareta Meldahl/Kristina Stig (DD70), Hans Eberstein (HS75) och Hans Eberstein/Rolf Westman (HD75).
 • Brons: Johan Christensson/Henrik Källen (HD55)

Nordiska mästerskapen spelades i Helsingfors och i en väl genomförd kamp mellan de nordiska länderna vann Sverige en klass. 2020 spelas NM i Sverige – då hoppas vi veteranerna gör om bragden från SALK då Sverige vann samtliga klasser.

Sist men inte minst ordnade Åkersberga TK:s H35-lag en silvermedalj Europeiska mästerskapen för klubblag i La Manga.

EN LEVANDE TÄVLINGSIDROTT

Under det intensiva tävlingsåret 2019 togs nästa steg mot bättre tävlingstennis genom lanseringen av ett nytt nivåbaserat ratingsystem: Svensk Tennisrating. Ambitionen med förändringen är att skapa förutsättningar för jämnare matcher, roligare tävlingar och möjlighet till nya spännande tävlingsformer.

593 sanktionerade tävlingar, varav 155 SO Tour-tävlingar, arrangerades 2019 på klubb-, region- och förbundsnivå. En svag ökning från 2018. Totalt spelades drygt 70 000 matcher i de sanktionerade tävlingarna.

Antalet licensierade spelare uppgick 2019 till totalt 12 019 och av dessa är:

 • 2 519 juniorer (13-18 år)
 • 4 289 seniorer (19- uppåt)
 • 3 772 yngre juniorer (upp till 12 år)
 • 31,2 procent kvinnor
 • 1 439 motionslicenser

En av svensk tennis gemensamma målsättningar 2020 är att fler ska tävla mer och att antalet tävlingsspelare ska öka. En av Svenska Tennisförbundets fem stora satsningar de senaste åren har därför varit att ta fram ett nytt ratingsystem med målet att förändra tävlandet så att spelare i högre grad än i dag tävlar mot jämbördiga motståndare. Det innebär roligare och jämnare matcher för alla – en bra grogrund för att öka antalet tävlingsspelare på alla nivåer och i alla kategorier.

Under året lanserades Svensk Tennisrating, som därmed ersatte den tidigare Tennispoängen som varit i bruk sedan början av 90-talet. Svensk Tennisrating bygger på ”head to head”-principen. Det betyder att det enda som påverkar tennisratingen är om spelaren vinner eller förlorar sin match, oavsett tävling eller omgång.

Det nya systemet möjliggör många nya roliga tävlingsformer. Vi ser fram emot att se en utveckling av själva tävlandet inom svensk tennis, något som kommer att ske i takt med att tävlingsarrangörer anammar det nya nivåbaserade systemet.

Övergången till Svensk Tennisrating blev förhållandevis smidig och i maj hade samtliga tävlingspelare fått sina Tennispoäng utbytta mot en Tennisrating.

Det internationella tävlingsprogrammet på hemmaplan omfattade totalt 27 internationella tävlingsveckor utöver Tennis Europe Winter Cups-kval och Davis Cup-hemmamatchen mot Israel.

De två ATP-tävlingarna i Sverige, Stockholm Open och Swedish Open Båstad behåller sitt grepp om den stora tennispubliken. I Båstad återkom damtävlingen på den nya nivån WTA125.

Vid årsskiftet gjorde Internationella tennisförbundet (ITF) om tävlingsstrukturen för internationell tävlingstennis. ITF Pro Circuit för seniorer och Junior Circuit ersattes av World Tennis Tour. Förändringarna var i början relativt stora, men återgick under året i flera avseende till tidigare modell. I Sverige arrangerades fem herrtävlingar och fem damtävlingar under World Tennis Tour-flagg. På juniorsidan (U18) arrangerades sex World Tennis Tour Juniors-tävlingar och för 14-åringar spelades sex Tennis Europe Tour-tävlingar.

För femte året genomfördes en tävling i den internationella ITF Wheelchair-touren, USIF Panthera Open, denna gång utomhus i juni. Förtjänstfullt arrangerat av alla inblandade med USIF i spetsen.

Tennis Europe Winter Cups-kvalet för flickor 16 år genomfördes i Karlskrona med Karlskrona TK som arrangörsklubb. Karlskrona TK arrangerande också framgångsrikt en uppgraderad internationell veterantävling.

Efter förlusten i Davis Cup Qualifiers mot Colombia på bortaplan spelade Sverige mot Israel i Kungl. Tennishallen i september. Ett lyckat arrangemang och en seger som banade vägen för en ny Davis Cup Qualifiers-match i mars 2020.

Damtennisen var glädjande tillbaka i Båstad med en WTA 125K Series-tävling.

I det omfattande nationella tävlingsprogrammet har elitserien och division 1, Sommartouren och Vintertouren stått i fokus på seniorsidan. Ett nytt grepp på juniorsidan var JSM Race där totalt 144 spelare kvalificerade sig till ett JSM-slutspel som genomfördes i Båstad sista helgen i augusti.

Elitserien och division 1

Elitserien och division 1 genomfördes för 29:e året enligt nuvarande upplägg. Damserien avslutades med finalspel i Malmö där Fair Play TK tog emot Upsala TK. Hemmalaget återtog titeln som svenska mästare. På herrsidan avgjordes finalen för första gången med ett avgörande matchtiebreak efter 3-3 vid ”full tid”. GLTK drog det längsta strået mot Fair Play TK och tog hem segerbucklan.

Sommar- och Vintertouren

Sommar- och Vintertouren utgör ett viktigt tävlingsutbud för elitspelarna som vill tävla på hemmaplan. Ett 50-tal tävlingar i hela landet med prispengar utgör en stomme i elitprogrammet.

Sommartouren Masters 2019 arrangerades av Näsbyparks TK.  Christian Samuelsson, GLTK besegrade Lucas Renard, Mälarhöjdens IK tennis i herrfinalen. På damsidan vann Anna Leijon, KLTK finalen mot Julita Saner, Upsala TK.

I Vintertouren stod Christian Samuelsson, GLTK som sammanlagd segrare och Anette Munozova, Näsbyparks TK stod åter överst på damernas prispall.

SM-tävlingar

Här spelades årets SM-tävlingar:

Inomhus:

 • 14, 16 år: Göteborg, GLTK
 • 18, 21: Falun, Falu TK
 • Dubbel: Växjö, Växjö TS
 • Veteran: Bromma, SALK
 • Rullstolstennis: Lidingö, Lidingö TK

Utomhus:

 • 14, 16, 18 (JSM Race-slutspel): Båstad, Svenska Tennisförbundet
 • Veteraner: Båstad, Båstad TS
 • Rullstolstennis: Ystad, Ystad TK

Lag SM-utomhus genomfördes i Örebro och lagmästare utomhus blev Fair Play TK både på herr- och damsidan. Herrfinalen vanns mot Örebro TK med 3-1 och damfinalen mot SALK med 4-0.

Elite Hotels Next Generation är vår stora barn- och ungdomssatsning som vilar på två ben: ett tävlingsevent samt lägerverksamhet i våra sju regioner (119 under 2019).

I år spelades den 50:e upplagan av den landsomfattande tävlingen som lockar till sig tusentals barn att delta i någon form av aktivitet. Den arrangeras både i klubbar, regioner och som Sverigefinal. Till Sverigefinalen, som spelades på Båstad Sportcenter, kvalificerade sig 96 spelare från våra sju regioner.

Pirres Pokal är lagtävlingen för pojkar 14 år där temat är ”Drömmen om Davis Cup”. Flickornas motsvarighet till Pirres Pokal är Sofias Cup, Sveriges eget ”mini-Fed Cup”, som är uppkallad efter tidigare Fed Cup-spelaren Sofia Arvidsson.  Årets regionspel avgjordes som ett gemensamt arrangemang med de båda tävlingarna.

I Pirres Pokal-finalen, som traditionsenligt avgjordes i samband med Stockholm Open, segrade Stockholm efter finalvinst mot Syd med 4-2. I Sofias Cup-finalen, som spelades under Stockholm Ladies i Näsbypark, möttes Stockholm och Syd i en final där Syd efter en synnerligen jämn finalmatch kunde vinna det avgörande matchtiebreaket och därmed hela lagmatchen med 4-3.

1949 började Svenska Tennisförbundet arrangera serier inomhus för herrar för de klubbar som då förfogade över inomhushallar. 2019 var det 70:e året i rad som seriespel inomhus arrangerades.

425 lag anmäldes i utomhusserierna och 730 lag i inomhusserierna inklusive Svenska Juniorcupen. Samtliga klasser avslutas med slutspel mellan segrarna i division 1.

Det regionala seriespelet omfattade totalt 760 lag.

Serieutskottet samordnar förtjänstfullt serierna under ordförande Bert Chysslers ledning.

UTBILDNINGSÅRET

Varje år utbildar Svenska Tennisförbundet tillsammans med regioner och klubbar såväl tränare som funktionärer och spelare. Under 2019 fortsatte arbetet med att stärka våra ledares kompetens genom våra tränarutbildningar, workshopen Tennis för barn och Multi SkillZ-projektet. Till årets höjdpunkter hör bland annat barn- och ungdomskonferensen i Tumba som lockade 118 deltagare från hela Sverige.

TGU 2

Vår näst högsta tränarutbildning TGU 2 genomförs som rikstäckande kurs med sju kursdagar fördelade på tre kurstillfällen. Praktikdag i regionernas lägerverksamhet, självstudier, quiz och hemuppgifter tillkommer. Kursen leds av Peter Rejmer och Johan Thorselius, som till sin hjälp har expertkompetens på flera områden.

TGU 3

TGU 3-upplagan 2018-2019 avslutades i februari på Bosön, Lidingö. TGU 3 består av totalt 10 kursdagar och några av kursens huvudområden är taktik (fördjupning), idrottspsykologi, klubbutveckling med ett särskilt fokus på tränarrollen. Vid sista kurstillfället medverkade Davis Cup-kaptenen Johan Hedsberg och Göran Kenttä, forskare i idrottspsykologi.

Följande deltagare genomförde årets utbildning:

Evgenji Obatnin
Tyra Asplund
Magnus Hardstedt
Mikael Vilhjálmsson
John Björksund
Viktor Björklund
Ervin Duratovic
Robin Ljunggren
Emil Rosell
Veronica Vidarsson
Niclas Berglund
Nicolás Leiva Martinez
Stellan Bardh
Mervana Jugic-Salkic
Michel Arvidsson
Sebastian Baehre
Peter Ullgren
Petter Milleding
Simon Öhman
Daniel Schalén

Svenska Tennisförbundets tränarteam lanserades 2018 och är en satsning med två syften: dels att utveckla ambitiösa och lovande tränare med sikte på internationell juniortennis, och dels att knyta ett antal tränare till Svenska Tennisförbundets egen läger- och tävlingsverksamhet.
Maria Strandlund Tomsvik var ansvarig ledare för teamet 2019. Programmet 2019 bestod av fortbildning på tennisakademin Good to Great, ledarskapsutbildning med Riksidrottsförbundet, samt medverkan på Internationella Tennisförbundets tränarkonferens i Bangkok, Thailand.
Utöver aktivitetsprogrammet har tränarna i teamet haft tillgång till mentorer, medverkat i Svenska Tennisförbundets lägerverksamhet samt varit kaptener på Winter Cups, Summer Cups och Junior-EM.
Tränarteamet 2019 bestod av:
Carl Ackered, SALK
Aftab Baig, KLTK
Karim Benturki, SALK
Erik Carlbom, Åkersberga TK
Damien Croisat, Ullevi TK
Robin Fahgen, Särö LTK
Joel Helmersson, Helsingborgs TK
Jens Jacobsson, Good to Great Academy
Mervana Jugic-Salkic, Fair Play TK
Ulf Persson, IS Göta
Sofia Tillström, Ekerö TK
Jonas Tydén, Smedslättens LTK
Martin Öhrman, Good to Great Academy

Under 2019 kulminerade workshopen Tennis för barn då den 51:a orten besöktes. Totalt har 74 föreningar deltagit under denna landsomfattande turné under två år.

Workshopen har resulterat i en välfylld idébank med goda och fungerande exempel om hur föreningarna arbetar med den vardagliga barn- och ungdomsverksamheten. Det har framkommit att det finns ett stort behov att ta del av exempel för hur föreningar kan bygga upp en hållbar och spänningsfylld basverksamhet som överlever i ur och skur. I framtiden ser vi fram emot liknande koncept med workshops i mer regional omfattning.

Succé för nytt koncept i Tumba

Barn- och ungdomskonferensen i Tumba den 12-13 april var den första i sitt slag – ett stort och viktigt slag för verksamheten för de yngsta utövarna inom svensk tennis.

118 personer från hela Sverige deltog i arrangemanget som tog plats i Tumba TK:s helt nybyggda tennishall. Särskilt glädjande var den jämna könsfördelningen och att en stor del av deltagarna var unga och förhållandevis nya tränare – framtidens ledare inom svensk tennis. Konferensen blev ett slags avstamp inom området klubbutvecklingsmetodik när 13 föreningar delade med sig av sina starka sidor och goda exempel från respektive verksamheter. Vi kan än en gång konstatera att det finns mängder av inspiration att hämta från föreningar ute i tennis-Sverige och vi är tacksamma över att klubbarnas välvilliga inställning till att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Vi tackar Tennis Stockholm och Tumba TK för det fina samarbetet och energirika engagemanget som resulterade i ett mycket lyckat arrangemang.

Regional konferens i norr

Barn- och ungdomskonferensen väckte mersmak. 10-11 augusti var Örnsköldsvik platsen för en regional konferens med syftet att stärka samarbetet Norrlandsklubbarna emellan och sortera ut lämpliga områden att fokusera på. I slutet av året genomförde Svenska Tennisförbundet en kompletterande stödinsats genom ytterligare en uppföljning. Därmed innehöll klubbutvecklingsspåret i region Norr en trestegsraket: såväl en nationell som regional barn- och ungdomskonferens samt avslutningsvis en uppföljningsresa. Ett koncept som vi gärna genomför i landets övriga sex regioner framöver.

Multi SkillZ har blivit en etablerad helhetsmetodik inom svensk tennis. Här kan tränarna söka stöd för hur ett lyhört ledarskap om lämpliga nivåanpassade barn- och ungdomsaktiviteter bör bedrivas – en nödvändig förståelse. Tanken om att erbjuda en schysst och allsidig ”skillsträning” för de yngre utövarna har med åren utvecklats till en hybrid mellan Multi SkillZ och tennis.

2019 var det sista året som utbildningen startades upp i sin nuvarande nationella omfattning. Målet är att framöver utveckla en kortare utbildning och samtidigt erbjuda ett bredare geografiskt utbud. Förhandlingarna om en uppgradering påbörjades med den belgiske upphovsmannen Kenneth Bastiaens samtidigt som delkurs 1 av 2 med 48 deltagare påbörjades den 29-30 november i Olympiahallen i Helsingborg.

Tillstånd att bedriva undervisning i ämnet specialidrott-tennis innehas av elva skolor, fördelat på två riksidrottsgymnasier (RIG) samt nio nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Riksidrottsgymnasierna är våra flaggskepp i gymnasiesystemet och de två skolorna är Akademi Båstad gymnasium och de la Gardiegymnasiet, Lidköping. Tränare på riksidrottsgymnasierna 2019 var Niklas Rosengren, Pontus Bergevi och Jonas Svensson i Båstad samt Lars Granath, Per-Erik Granath och Klemen Stanovnik i Lidköping

Våra nationellt godkända idrottsutbildningar:

 • Malmö idrottsgymnasium
 • Karlskrona kommunala gymnasier
 • Filbornaskolan Helsingborg
 • Procivitas gymnasium Växjö
 • Katrinelundsgymnasiet Göteborg
 • Stockholms idrottsgymnasium
 • Tibble gymnasium Täby
 • Celsiusskolan Uppsala
 • Umeå elitidrottsgymnasium

Under 2019 har Svenska Tennisförbundet arrangerat två förbundstävlingsledarutbildningar, en elitdomarutbildning och två förbundsdomarutbildningar. Dessutom har på regionnivå arrangerats två förbundstävlingsledarutbildningar och åtta tävlingsledarutbildningar.

Totalt har 124 funktionärer utbildats i dessa kurser. I det nationella registret finns nu:

 • 4 elittävlingsledare
 • 18 elitdomare
 • 298 förbundstävlingsledare
 • 45 förbundsdomare
 • 210 tävlingsledare har legitimation på första nivån

Arbetet med att centralt tillsätta funktionärer har varit inriktat på de internationella tävlingarna, Davis Cup samt elitserien.

Efter den årliga återcertifieringen har Sverige nu 15 internationella tävlingsfunktionärer. ITF, Grand Slam, ATP och WTA utbildar och certifierar gemensamt alla högre nivåer – Bronze, Silver och Gold Badge – medan ITF svarar för utbildning och licensiering på den första internationella nivån – White badge. Sverige har också 15 domare registrerade hos ITF som ”National Officials”

I december varje år samlas organisationerna för att gå igenom de nu 1 453 funktionärernas verksamhet under året (matcher/tävlingar, utvärderingar, syntester, regelkontroller, etc).

Vid en Level 2 School i Georgien certifierades Jacob Kittel Mårtensson som White Badge Chair Umpire.

Louise Azémar Engzell, bosatt i Frankrike, är certifierad som Gold Badge Chair Umpire och Chief Umpire. Mohamed Lahyani, som bor i Spanien, är Gold Badge Chair Umpire. Louise ingår i ITF/Grand Slam-teamet av funktionärer, medan Mohamed arbetar för ATP.

Sverige har fyra Gold Badge Referees (tävlingsledare): Stefan Fransson, Chief Supervisor i ITF/Grand Slam Team, Lars Graff, ATP, nu bosatt i USA, Thomas Karlberg, ATP, och Anders Wennberg, som är engagerad av ITF som European Regional Officiating Officer, förutom arbete för bland annat Svenska Tennisförbundet. Johan Carlsson och Bengt Helmersson kompletterar listan som Silver Badge Referees. Johan är också Silver Badge Chief Umpire, samt verksam med funktionärsutveckling inom Svenska Tennisförbundet.

Miranda Nilhag (Bronze Badge Chair Umpire) har under året tillsammans med Carl Nostell och Mathias Ångström Duarte (båda White Badge Chair Umpires) ingått i det av ITF administrerade European Officiating Xchange Programme. Programmet innebär uppdrag utomlands, mot att Sverige ställer platser till förfogande för utbyte vid våra tävlingar. Dessutom har vi bilateralt utbyte av linjedomare med några europeiska länder, i det linjedomarinitiativ som skapats under Tennis Europe, samtidigt som några av våra linjedomare själva ordnar arbetstillfällen utomlands. Det internationella utbytet är väldigt viktigt i utvecklingen av nya funktionärer, som då får möjligheten att arbeta utanför sin invanda miljö och på andra tävlingstyper än vad vi kan erbjuda.

Utöver dessa har Sverige ett antal White Badge funktionärer som framgår av listan nedan.

Internationellt certifierade funktionärer inför 2020

Badgenivåer: Gold, Silver, Bronze (endast domare), White
Funktioner:
Chair Umpire (Huvuddomare), Chief Umpire (Domarledare), Referee (Tävlingsledare), RO: Review Official (vid Elektronisk linjedömning/HawkEye)

Louise Azemar Engzell, Frankrike: Gold/Chair Umpire, Gold/Chief Umpire
Mirza Beciragic, Enskede: White/Chair Umpire
Johan Carlsson, Norrköping: White/Chair Umpire, Silver/Chief Umpire, Silver/Referee
Josefin Dahlbäck, Göteborg: White/Chair Umpire
Stefan Fransson, Landskrona: Gold/Referee, Review Official
Bengt Helmersson, Ängelholm: Silver/Referee
Lars Graff, USA: Gold/Referee, Review Official
Thomas Karlberg, Karlstad: Gold/Referee
Mohamed Lahyani, Spanien: Gold/Chair Umpire, Review Official
Jacob Kittel Mårtensson, Malmö, White/Chair Umpire
Miranda Nilhag, Göteborg: Bronze/Chair Umpire, Review Official
Carl Nostell, Jonstorp: White/Chair Umpire
Bernd Priemer, Rönninge: White/Referee
Anders Wennberg, Helsingborg: Gold/Chief Umpire, Gold/Referee, Review Official
Mathias Ångström Duarte, Umeå: White/Chair Umpire, White/Referee

EKONOMI

Följande avsnitt innehåller förvaltningsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och budget. Du kan också ladda ner dessa delar via länkarna nedan.

Styrelsen för Svenska Tennisförbundet, SvTF, får härmed avge årsredovisning för Svenska Tennisförbundet avseende räkenskapsåret 2019.

Allmänt om verksamheten

Svenska Tennisförbundet har som uppdrag att verka för tennissportens utveckling i Sverige samt att handlägga för tennissporten gemensamma angelägenheter. Vi arbetar med samordning, utveckling och tillväxt för att skapa goda förutsättningar för tennissporten i Sverige. Vår gemensamma vision är; ”Tennis – en levande idrott, för livet, hela livet”.

Svenska Tennisförbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning upptagits som medlemmar i Förbundet. Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Interna­tio­nella Tennisförbundet (ITF) och Europeiska Tennis­förbundet (Tennis Europe). Förbundets beslutande organ är för­bundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundets regionala organ är sju spe­cial­distriktsförbund (SDF). Förbundet ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ har en jämställd sammansättning av kvinnor och män.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all verksamhet. Svenska Tennisförbundets verksamhet är även den av naturliga skäl exponerad för såväl generella omvärldsrisker som risker i form av politiska beslut, övergripande förändringar av regelverk med mera.

Främjande av förbundets ändamål

Visionen, Tennis – en levande idrott för livet, hela livet är tillsammans uppdraget i stadgarna vägledande för förbundets verksamhet. Tillsammans med regionerna och klubbarna verkar förbundet för utveckling av tennisen som idrott med huvudsyfte att göra tennislivet bättre för de redan initierade spelarna i kombination med att nya målgrupper exponeras och attraheras till tennisen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret.

Verksamheten har följt budget och det redovisade överskotten härrör till extra och ej budgeterade nationella och internationella stöd. Därtill hemmamatchen i Davis Cup som gav ett bättre resultat än budgeterat.

Riksidrottsmötet beslutade i maj om framtida ramar och principer för fördelningen av SF stödet. I kombination med de underlag och ansökningar som förbundet tillsänt RF kommer de nya ramarna och principerna innebära ett ökat stöd till 2020. Därmed råder det inte längre någon förhöjd risk avseende RF stödet perioden 2020-2021.

Svenska Tennisförbundets ekonomiska utveckling samt viktiga nyckeltal (tkr)
2019 2018 2017 2016 2015
Intäkter 33 321 34 395 30 983 30 003 30 633
RF-bidrag 14 321 14 639 14 346 12 682 10 887
Årets resultat 630 51 174 33 -823
Eget kapital 1) 5 387 4 757 4 706 4 532 4 499
Antal medlemmar 111 203 111 165 110 230 111 763 109 259
Antal föreningar 404 410 408 418 423
Antal licensierade spelare 11 459 11 501 10 837 11 546 11 404

1) eget kapital redovisas här som fritt eget kapital exklusive ändamålsbestämda medel och foder.

Förslag till disposition

Till årsmötets förfogande står följande medel (kr):

Balanserat överskott 4 756 864
Årets resultat 629 558
Summa 5 386 422

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 386 422 kr.

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr), där inget annat anges.

Resultaträkning (tkr) Not 2019 2018
Verksamhetens intäkter
Bidrag 3 15 071 15 009
Medlemsavgifter 3 499 3 496
Övriga verksamhetsintäkter 4 14 751 15 890
Summa verksamhetens intäkter 33 321 34 395
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -20 348 -22 053
Personalkostnader 6 -12 067 -12 024
Lämnade bidrag 7 -266 -275
Summa verksamhetens kostnader -32 681 -34 352
Verksamhetens resultat 640 43
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter / räntekostnader -10 8
Summa resultat från finansiella investeringar -10 8
Årets resultat 630 51
Balansräkning (tkr) Not 2019-12-31 2018-12-31
Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar 8 21 21
Långfristiga värdepappersinnehav 9 14 769 12 388
Summa finansiella anläggningstillgångar 14 790 12 409
Omsättningstillgångar
Varulager 12 7
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 225 626
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 331 442
Övriga kortfristiga fordringar 0 5
Summa kortfristiga fordringar 2 556 1 073
Kassa och bank 6 607 7 468
Summa omsättningstillgångar 9 175 8 548
Summa tillgångar 23 965 20 957
Eget kapital och skulder
Eget kapital 11
Ändamålsbestämda medel
Bundet kapital 13 492 11 305
Tillgängliga medel 1 527 1 083
Summa ändamålsbestämda medel 15 019 12 388
Balanserat kapital 4 757 4 706
Årets resultat 630 51
Summa balanserat kapital 5 387 4 757
Summa eget kapital 20 406 17 145
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 484 759
Övriga kortfristiga skulder 416 699
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 2 659 2 354
Summa kortfristiga skulder 3 559 3 812
Summa eget kapital och skulder 23 965 20 957
Förändring av ändamålsbestämda fondmedel
Eget kapital (tkr) Mackes Minnesfond Pirres Dubbelfond Marcus Wallenbergs fond Danewid stipendium för ungdom Summa
IB Bundet kapital, Fonder 4 767 3 571 2 835 130 11 305
Avkastning Bundet kapital (15%) 25 21 15 1 63
Värdeutveckling Fond 860 715 518 31 2 124
UB Bundet kapital, Fonder 5 653 4 308 3 369 162 13 491
IB Tillgängliga medel, Fonder 312 536 175 62 1 083
Avkastning fritt kapital (85%) 143 120 87 5 354
Årets nyttjande medel -109 -51 0 0 -160
UB Tillgängliga medel, Fonder 346 604 261 67 1 277
Ingående kapital, Fonder 5 079 4 107 3 010 192 12 388
Utgående kapital, Fonder 5 998 4 912 3 630 229 14 769

Förbundets styrelse äger bestämma angående placeringar av respektive fonds medel. Minst 15 % av respektive fonds årliga avkastning skall avsättas till bundet fondkapital inom ramen för ändamålsbestämda medel. För Danewids fond gäller 10 % .Övrig årlig avkastning tillförs tillgängliga medel vilka ska disponeras av förbundets styrelse för angivet ändamål.

Förändring övriga ändamålsbestämda medel 2019 2018
Ingående redovisat värde 0 0
Erhållna medel * 500 0
Förbrukade medel -250 0
Utgående redovisat värde 250 0

* Svenska Tennisförbundet har per 2019-09-12 erhållit 500 Tkr i gåva från Sveriges Tennisveteraner. Medlen är genom gåva villkorade och att anses som ändamålsbestämda medel.

Balanserat kapital Balanserat kapital Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 4 706 51 4 757
Disposition av föregående års resultat 51 -51
Årets resultat 630 630
Belopp vid årets utgång 4 757 630 5 387
Summa eget kapital 20 156

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Års-redovisning och koncernredovisning (K3)

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och Bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som föreningen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Varulager
Handelsvaror värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 12, vilket innebär att värdering sker till verkligt värde enligt 4 kap. 14a-14e §§ årsredovisningslagen. Föreningen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Förändringar i verkligt värde för värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i fond för verkligt värde inom ramen för Eget Kapital.

Finansiella instrument redovisas i balansräkningen när föreningen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Detta gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.

Föreningen prövar varje balansdag om tillgångar som klassificeras som kundfordringar och finansiella tillgångar behöver skrivas ned. Utdelningsintäkter från finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter när föreningens rätt att erhålla betalning har fastställts.

Fordringar
Fordringar med förfallodag senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som identifierats som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier enligt kapitel 12. Föreningen redovisar värdeförändringen i resultaträkningen. De ingår i anläggningstillgångar om föreningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar och redovisas med det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Övriga finansiella skulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnader eller ränteintäkter över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Skulder som förfaller inom 12 månader efter bokslutsdagen nuvärdesberäknas inte på grund av att diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.

Leasing
Förenings samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av årsredovisningen krävs att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs för redovisningsändamål. Dessa kan påverka såväl resultaträkning och balansräkning som tilläggsinformation som lämnas i de finansiella rapporterna. Dessutom görs bedömningar vid tillämpningen av aktuella redovisningsprinciper. Uppskattningar och bedömningar spelar en viktig roll bland annat vid:

Förekomsten av eventualförpliktelser
Svenska Tennisförbundet är avtalspart i ett flertal avtal av varierande karaktär. Avtalens komplexitet kan vara av varierande karaktär och förbundet är då, av naturliga skäl, exponerade för större risker som negativt kan påverka verksamheten. Förbundets ledning utför löpande uppskattningar och bedömningar avseende ingångna avtal för att bedöma sin riskexponering.

Not. 3 Bidrag 2019 2018
Ord. SF-stöd 7 010 7 010
SF stöd – utvecklingsstöd idrottslyftet 2 831 2 825
SF stöd – regionala idrottslyftsprojekt 1 400 1 400
RF – landslagsstöd 980 1 630
RF – stimulansstöd / Idrotten vill 1 550 1 275
RF – Framåtfonden “Tennis på Gatan” 550 499
SOK och Parasport stöd 750 370
Summa 15 071 15 009
Not. 4 Övriga verksamhetsintäkter 2019 2018
Sponsorintäkter 2 640 2 800
Tävlingsintäkter 6 928 9 163
Davis Cup och Fed Cup 3 768 1 775
Övrigt, utbildning, kansli 1 415 2 152
Summa 14 751 15 890
Not. 5 Övriga externa kostnader 2019 2018
Elit och landslag 4 299 4 197
Tävling 4 954 7 771
Davis Cup och Fed Cup, lag och arrangemang 3 320 2 401
Utbildnings-och verksamhetskostnader 7 775 7 684
Summa 20 348 22 053
Not. 6 Personalkostnader 2019 2018
Löner och ersättningar har uppgått till:
Löner fast anställda 6 042 6 629
Löner / arvoden extraanställda 1 899 1 434
Summa 7 941 8 063
Sociala avgifter enligt lag och avtal:
Pensionskostnader anställda 920 961
Traktamenten, bilersättning etc 277 284
Arbetsgivaravgifter och övrigt 2 929 2 716
Summa 4 126 3 961
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter enligt lag och avtal 12 067 12 024
Personal 2019 2018
Medelantal anställda 12 12
Varav män 90% 79%
Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 2019 2018
Styrelseledamöter, antal på balansdagen 7 7
Varav män 57% 71%
Generalsekreterare, antal på balansdagen 1 1
Varav män 100% 100%
Not. 7 Lämnade bidrag 2019 2018
Tennismuseum i Båstad 100 100
Ulla Hambergs stiftelse 50 50
RIG Båstad och Lidköping 2 X 50 Tkr 100 100
PWSA , etc 16 25
Summa 266 275
Not. 8 Långfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31
Ingående bokfört värde 21 21
Årets amortering 0 0
Utgående bokfört värde 21 21
Not. 9 Långfristiga värdepappersinnehav 2019-12-31 2018-12-31
Ingående redovisat värde 12 388 12 943
Årets förändring 2 381 -555
Utgående redovisat värde 14 769 12 388
Not. 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31
Semesterlöner 363 320
Sociala avgifter 200 229
Förutbetalda tävlingslicenser 1 064 1 385
Övriga poster, Upplupna kostnader 1 032 420
Summa 2 659 2 354
Not. 11 Eget Kapial – Fond för verkligt värde 2019-12-31 2018-12-31
Ingående kapital fonder 12 388 12 943
Värdeutveckling fonder 2 541 -352
Uttag ur fonder -160 -203
Utgående kapital fonder 14 769 12 388
Not. 12 Händelser efter balansdagen
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Till föreningsstämman i Svenska Tennisförbundet, org.nr 802003-4792

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för år 2019. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av verksamhetsberättelsen (men innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för år 2019.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping den 28 februari 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Mats Angslycke
Auktoriserad revisor

Intäkter Budget Utfall
Mkr 2020 2019
Bidrag 15,8 15,1
Sponsorintäkter 2,7 2,6
Tävlingsintäkter 6,6 6,9
Medlemsavgifter 4,0 3,5
Davis Cup & Fed Cup-arrangemang 3,8 3,8
Övriga verksamhetsintäkter 0,5 1,4
Summa intäkter 33,4 33,3
Kostnader Budget Utfall
Mkr 2020 2019
Landslag 4,3 4,9
Klubb- & tränarutveckling 4,3 4,3
Tävling 5,8 5,3
Kommunikation, marknad & kansli 3,9 4,1
Davis Cup & Fed Cup 2,8 3,3
Lönekostnader 12,3 10,8
Summa kostnader 33,4 32,7
Resultat före avskrivningar 0,0 0,6
Finansiella intäkt/kostnader 0,0 0,0
Resultat 0,0 0,6

TÄVLINGSRESULTAT
DAVIS CUP

Qualifiers, 1-2 februari i Bogota, Colombia
Sverige – Colombia 0-4
Elias Ymer – Santiago Giraldo 2-6, 4-6
Mikael Ymer – Daniel Galan 1-6, 2-6
Markus Eriksson/Robert Lindstedt – Juan-Sebastian Cabal/Robert Farah 3-6, 4-6
Elias Ymer – Alejandro Gonzalez 3-6, 3-6 

Group 1 Europe/Africa, 13-14 september i Stockholm (KLTK)
Sverige – Israel 3-1
Mikael Ymer – Edan Leshem 6-3, 7-5
Markus Eriksson – Dudi Sela 7-6, 6-0
Markus Eriksson/André Göransson – Daniel Cukierman/Jonathan Erlich 0-6, 2-6
Mikael Ymer – Daniel Cukierman 6-4, 6-3

FED CUP

Group 1 Europe/Africa Zone, Round Robin 6-9 februari i Zielona Gora, Polen
Sverige – Ukraina 2-1
Johanna Larsson – Dayana Yastremska 4-6, 2-6
Rebecca Peterson – Lesia Tsurenko 6-0, 6-2
Johanna Larsson/Rebecca Peterson – Nadiia Kichenok/Marta Kostyuk 2-6, 6-3, 7-5

Sverige – Estland 2-1
Johanna Larsson – Elena Malygina 6-2, 6-3
Rebecca Peterson – Anett Kontaveit 4-6, 4-6
Johanna Larsson/Rebecca Peterson – Anett Kontaveit/Saara Orav 2-6, 6-0, 6-1

Sverige – Bulgarien 3-0
Mirjam Björklund – Isabella Shinikova 6-3, 6-2
Johanna Larsson – Viktoriya Tomova 6-4, 6-4
Mirjam Björklund/Cornelia Lister – Petia Arshinkova/Gergana Topalova 6-2, 6-3

1) Sverige 2) Ukraina 3) Bulgarien 4) Estland

Promotional Play-Off
Sverige – Ryssland 0-2
Johanna Larsson – Natalia Vikhlyantseva 6-7, 2-6
Rebecca Peterson – Anastasia Pavlyuchenkova 3-6, 2-6

SWEDISH OPEN ATP

15-21 juli i Båstad
Finaler
HS: Nicolas Jarry (CHI) – Juan Ignacio Londero (ARG) 7-6, 6-4
HD: Sander Gille/Joran Vliegen (BEL)  – Federico Delbonis/Horacio Zeballos (ARG) 6-7, 7-5, 10-5

INTRUM STOCKHOLM OPEN ATP

14-20 oktober i Stockholm
Finaler
HS: Denis Shapovalov (CAN) – Filip Krajinovic (SRB) 6-4, 6-4
HD: Henri Kontinen (FIN)/Edouard Roger-Vasselin (FRA) – Mate Pavic (CRO)/Bruno Soares (BRA) 6-4, 6-2

SWEDISH OPEN WTA

8-13 juli i Båstad
Finaler
DS: Misaki Doi (JPN) – Danka Kovinic (MNE) 6-4, 6-4
DD: Misaki Doi (JPN)/Natalia Vikhlyantseva (RUS) – Alexa Guarachi (CHI)/Danka Kovinic (MNE) 7-5, 6-7, 10-7

ITF WORLD TENNIS  TOUR MEN’S & WOMEN’S

M15 KARLSKRONA, 6-12 maj i Karlskrona $ 15 000
Finaler
HS: Markus Eriksson (SWE) – Ronald Slobodchikov (RUS) 6-4, 3-6, 6-1
HD: Filip Bergevi/Markus Eriksson (SWE) – Justin Butsch (USA)/Simon Freund (SWE) 6-1, 6-3

M15 KALMAR, 13-19 maj i Kalmar $ 15 000
Finaler
HS: Markus Eriksson (SWE) – Dragos Nicolae Madaras (SWE) 6-2, 6-2
HD: Filip Bergevi/Markus Eriksson (SWE) – Justin Butsch (USA)/Simon Freund (SWE) 7-5, 6-2

M15 YSTAD, 5-11 augusti i Ystad $ 15 000
Finaler
HS: Gustav Hansson (SWE) – August Holmgren (DEN) 7-6, 6-1
HD: Karl Friberg/Sam Taylor (SWE) – Markus Eriksson/Simon Freund (SWE) 6-7, 7-5, 10-4 

M25 STOCKHOLM, 23-29 september i Stockholm (Catella Arena) $ 25 000
Finaler
HS: Kacper Zuk (POL) – Botic van de Zandschulp (NED) 4-6 6-4, 6-3
HD: Filip Bergevi (SWE)/Florian Lakat (FRA) – Jan Zielinski/Kacper Zuk (POL) 6-3, 7-6

M25 FALUN, 30 september–6 oktober i Falun $ 25 000
Finaler
HS: Martins Podzus (LAT) – Patrik Niklas-Salminen (FIN) 5-7 6-3, 6-2
HD: Florian Lakat (FRA)/Jan Zielinski (POL) – Janis Podzus/Martins Podzus (LAT) 7-6, 6-1

W15 PIXBO, 6-12 maj i Göteborg, $ 15 000
Finaler
DS: Aneta Laboutkova (CZE) – Caijsa Wilda Hennemann (SWE) 2-6, 7-6, 6-3
DD: Caijsa Wilda Hennemann/Melis Yasar (SWE) – Klara Hajkova/Aneta Loboutkova (CZE) 6-2, 6-3

W15 VARBERG, 13 – 19 maj i Varberg, $ 15 000
Finaler
DS: Marina Yudanov (SWE) – Ekaterina Makarova (RUS) 6-3, 7-5
DD: Caijsa Wilda Hennemann/Maria Petrovic (SWE) – Ekaterina Makarova (RUS/Sadafmoh Tolibova (BLR) 7-6, 6-3

W15 YSTAD, 17-23 juni i Ystad, $ 25 000
Finaler
DS: Danka Kovinic (MNE) – Richel Hogenkamp (NED) 2-6, 6-3, 6-3
DD: Emily Arbuthnott (GBR)/Anna Danilina (KAZ) – Lina Gjorcheska (MKD)/Anastasiya Komardina (RUS) 3-6, 6-2, 10-4

W15 STOCKHOLM, 21-27 oktober i Djursholm, $ 15 000
Finaler
DS: Julie Gervais (FRA) – Fanny Östlund (SWE) 6-1, 6-3
DD: Fanny Östlund (SWE)/Alina Silich (RUS) – Jacqueline Cabaj Awad (SWE)/Oona Orpana (FIN) 6-3, 6-2

W15 STOCKHOLM, 28 oktober-3 november i Täby, $ 15 000
Finaler
DS: Anastasia Kulikova (FIN) – Elena Malygina (EST) 7-5, 6-3
DD: Margarita Ignatjeva (LAT)/Ekaterina Kazionova (RUS) – Jacqueline Cabaj Awad (SWE)/Oona Orpana (FIN) 2-6, 7-6, 10-4

SVENSKA MÄSTERSKAPEN

Sommartouren Masters, 23-25 augusti i Täby
Finaler:
HS: Christian Samuelsson, GLTK – Lucas Renard, Mälarhöjdens IK 6-4, 7-5
DS: Anna Leijon, KLTK – Julita Saner, Upsala TK 2-6, 6-4, 6-4  

DUBBEL-SM

5-6 oktober i Växjö
Finaler
HD: Johan Finnhult/Pontus Norberg, Växjö TS – Daniel Svensson/Robin Thour, Växjö TS 5-7, 6-3, 10-3
DD: Victoria Carlsten, Helsingborgs TK/Caijsa Hennmann, Ullevi TK – Olivia Malm/Elin Vilén, Helsingborgs TK 6-3, 6-3

NORDISKA MÄSTERSKAPEN

15-17 november i Oslo, Norge
Finaler
HS: Taneli Tenhunen, Finland – Hampus Linder-Olofsson, Sverige 7-6, 6-4
DS: Segrare: Sanna Klindt, Sverige
OD: Hampus Linder-Olofsson/Niclas Rodhborn, Sverige – Jan Boström/Lars Jernberg, Sverige 6-3, 6-4

SVENSKA MÄSTERSKAPEN

Utomhusfinaler, 9-11 augusti i Ystad
HS: Henrik Härstedt, Ystads TK – Hampus Linder Olofsson, Växjö TS 6-0, 6-0
OD: Niclas Rodhborn, Solna TK/Hampus Linder Olofsson, Växjö TS – Jan Boström, Västerås TK/Eric Löf, Tabergsdalens TK 6-2, 3-6, 13-11

Inomhusfinaler, 6-8 december på Lidingö
HS: Stefan Olsson, Falu TK – Hampus Linder Olofsson, Växjö TS 6-0, 6-0
DS: Rebecka Sternisa Bellander, Oskarshamns TK – Sanna Klindt, USIF 6-2, 6-0
QS Segrare: Anders Hård, Solna TK
OD: Jan Boström, Västerås TK/Lars Jernberg, USIF – Eric Löf, Tabergsdalens TK/Isak Salomonsson, Westerviks TK 6-2, 3-6, 10-8

USIF PANTHERA TROPHY, ITF WHEELCHAIR

4-7  juli i Uppsala, USIF
Finaler
HS: Francisco Garcia Vena (ESP) – Yuriy Golovin (RUS) 6-4, 6-3
DS: Rebecka Bellander (SWE) – Olena Shyngaryova (UKR) 6-1, 6-1
QS Segrare: Anders Hård (SWE)
HD: Francisco Garcia Vena (ESP)/Yuriy Golovin (RUS) – Anto Joskic (CRO)/Taneli Tenhunen (FIN) 6-2, 7-6
DD segrare: Rebecka Bellander/Sanna Klindt (SWE)

EUROPEISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN INOMHUS, TE WINTER CUPS BY HEAD

Lag-EM Pojkar U16
Grupp
spel 1-3 februari i Kazan. Ryssland
Sveriges lag: Leo Borg, Isac Strömberg, Måns Dahlberg
Slutställning: 1) Ryssland 2) Sverige 3) Italien 4) Vitryssland 5) Estland 6) Österrike 7) Litauen 8) Rumänien

Finalspel 15-17 februari i Ronchin, Frankrike
Slutställning: 1) Ryssland 2) Frankrike 3) Tjeckien 4) Polen 5) Sverige 6) Tyskland 7) Bulgarien 8) Serbien

Lag-EM Pojkar U14
Gruppspel 1-3 februari i Zetrud-Lumay, Belgien
Sveriges lag: Arvid Hallgren, Noa Forste Dinell, Albert Saar
Slutställning: 1) Belgien 2) Storbritannien 3) Tjeckien 4) Bulgarien 5) Finland 6) Sverige 7) Cypern 8) Litauen

Lag-EM Flickor U16
Grupp
spel 1-3 februari i Karlskrona
Sveriges lag: Klara Milicevic, Johanna Ström, Emma Shasteen
Slutställning: 1) Nederländerna 2) Polen 3) Tjeckien 4) Norge 5) Sverige 6) Estland 7) Slovakien

Lag-EM Flickor U14
Grupp
spel 1-3 februari i Plovdiv, Bulgarien
Sveriges lag: June Björk, Stina Larsson, Lisen Rinman
Slutställning: 1) Rumänien 2) Serbien 3) Nederländerna 4) Sverige 5) Spanien 6) Bulgarien 7) Turkiet 8) Norge

EUROPEISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN UTOMHUS, EUROPEAN SUMMER CUPS

Lag-EM Pojkar U18
Grupp
spel 31 juli-2 augusti i Piestany, Slovakien
Sveriges lag: Kevin Chahoud, Gustaf Ström, John Hallquist Lithen
Slutställning: 1) Slovakien 2) Ryssland 3) Sverige/Serbien 5) Bosnien-Hercegovina

Lag-EM Pojkar U16
Gruppspel 31 juli-2 augusti i Constanta, Rumänien
Sveriges lag: Isac Strömberg, Måns Dahlberg, Timothy Carlsson Seger
Slutställning: 1) Bulgarien 2) Grekland  3) Ryssland 4) Rumänien 5) Sverige 6) Turkiet 7) Montenegro 8) Bosnien-Hercegovina

Lag-EM Pojkar U14
Grupp
spel 30 juni-2 juli i Royan, Frankrike
Sveriges lag: Albert Saar, Sebastian Eriksson, Noa Forste Dinell
Slutställning: 1) Kroatien 2) Frankrike 3) Italien 4) Estland 5) Sverige 6) Luxemburg  7) Ungern 8) Norge

Lag-EM Flickor U18
Grupp
spel 31 juli-2 augusti i Arad, Rumänien
Sveriges lag: Caijsa Hennemann, Vanessa Ersöz, Agnes Gustafsson
Slutställning: 1) Ryssland 2) Vitryssland 3) Turkiet 4) Bulgarien 5) Rumänien 6) Grekland 7) Sverige

Lag-EM Flickor U16
Grupp
spel 31 juli-2 augusti i Northumberland, Storbritannien
Sveriges lag: Klara Milicevic, Emma Shasteen, Agnes Mitteregger
Slutställning: 1) Italien 2) Kroatien 3) Sverige 4) Storbritannien 5) Polen  6) Portugal 7) Turkiet

Lag-EM Flickor U14
Grupp
spel 30 juni-2 juli i Rivne, Ukraina
Sveriges lag: June Björk, Stina Larsson, Lisen Rinman
Slutställning: 1) Grekland 2) Ukraina 3) Finland 4) Storbritannien 5) Vitryssland 6) Sverige 7) Lettland 8) Estland

INDIVIDUELLA EUROPEISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN, EUROPEAN JUNIOR CHAMPIONSHIPS

22-28 julI
Pojkar U18 i Klosters, Schweiz
PS: Kevin Chahoud förlorade i fjärde omgången mot Filip Misolic (AUT) med 3-6, 1-6
Gustaf Ström förlorade i tredje omgången mot Harold Mayot (FRA) med 4-6, 3-6
PD: Kevin Chahoud/Gustaf Ström förlorade i tredje omgången mot Raphael Collignon/Gauthier Onclin (BEL) med 1-6, 6-7

Pojkar U16 i Moskva, Ryssland
PS: Isac Strömberg förlorade i fjärde omgången mot Petr Nesterov (BUL) med 2-6, 2-4, uppg.
Leo Borg förlorade i tredje omgången mot Marko Andrejic (AUT) med 1-6, 4-6
PD: Leo Borg/Isac Strömberg lämnade WO i tredje omgången mot Miguel Gomes/Henrique Rocha (POR)

Pojkar U14 i Most, Tjeckien
PS: Albert Saar förlorade i fjärde omgången mot Dino Prizmic (CRO) med 2-6, 2-6
Arvid Hallgren förlorade i fjärde omgången mot Abel Forger (NED) med 6-3, 6-7, 1-6
PD: Albert Saar/Arvid Hallgren förlorade i sin första match mot Fryderyk Lechno-Wasiutynski/Goran Zgola (POL) med 6-4, 6-7, 6-10

Flickor U18 i Klosters, Schweiz
FS: Caijsa Wilda Hennemann förlorade i finalen mot Anna Kubareva (BLR) med 2-6, 6-7
Maria Petrovic förlorade i sin första match mot Sophie Luescher (SUI) med 3-6, 0-6
FD: Caijsa Wilda Hennemann/Maria Petrovic förlorade i kvartsfinal mot Viktoryia Kanapatskaya/Anna Kubareva (BLR) med 3-6, 3-6

Flickor U16 i Moskva, Ryssland
FS: Klara Milicevic förlorade i tredje omgången mot Polina Kudermetova (RUS) med 1-6, 1-6
Emma Shasteen förlorade i tredje omgången mot Sebastianna Scilipoti (SUI) med 4-6, 1-6
FD: Klara Milicevic/Emma Shasteen förlorade i andra omgången mot Polina Kudermetova/Diana Shnaider (RUS) med 6-3, 3-6, 10-12 

Flickor U14 i Most, Tjeckien
FS: Lisen Rinman förlorade i sin första match mot Federica Urgesi  (ITA) med 6-2, 1-6, 4-6
June Björk förlorade i andra omgången mot Celine Naef (SUI) med 1-6, 2-6
FD: June Björk/Lisen Rinman förlorade i sin första match mot Stella Remander/Sade Scharlin (FIN) med 6-7, 0-6

ITF WORLD TENNIS TOUR JUNIORS

J3 BROMMA, 2-6 januari i Stockholm (SALK)
Finaler
PS: Harry Wendelken (GBR) – Francisco Andreu Garcia (ESP) 6-4, 6-1
PD: Alexander Maggs/Finn Murgett (GBR) – Younes Djouder/Giovanni Mpetshi Perricard (FRA) 6-3, 4-6, 10-8
FS: Selena Janicljevic (FRA) – Linda Fruhvirtova (CZE) 6-2, 6-2
FD: Alina Lebedeva (RUS)/Amarissa Kiara Toth (HUN) – Daniella Medvedeva (RUS)/Darja Semenistaja (LAT) 6-3, 6-3

J4 MALMO, 7-12 januari i Malmö (Fair Play TK)
Finaler
PS: Francisco Andreu Garcia (ESP) – Aristarkh Saranov (RUS) 6-7, 6-4, 7-5
PD: Igor Kudriashov/Aleksandr Myagkov (RUS) – Måns Dahlberg/Arslanbek Temirhanov (SWE) 6-4, 6-4
FS: Klara Milicevic (SWE) – Sara Ziodato (ITA) 7-6, 6-4
FD: Nelly Mezan/Maria Petrovic (SWE) – Irina Dshandshgava (AUT)/Izabell Persson (SWE) 7-5, 6-3

J4 KRAMFORS, 4-9 mars i Kramfors
Finaler
PS: Biagio Gramaticopolo (ITA) – Oskar Brostrom Poulsen (DEN) 7-5, 6-3
PD: Biagio Gramaticopolo/Leonardo Malgaroli (ITA) – Marcello Serafini/Samuel Vincent Ruggeri (ITA) 6-3, 7-6
FS: Klara Milicevic (SWE) – Maria Petrovic (SWE) 6-3, 6-4
FD: Ottavia Massetti (ITA)/Leticia Temirhanova (SWE) – Maria Petrovic/Martina Petrovic  (SWE) 4-6, 6-1, 10-2

J4 KRAMFORS, 11-16 mars i Kramfors
Finaler
PS: Francesco Maestrelli (ITA) – Leonardo Malgaroli (ITA) 6-4, 6-7, 6-3
PD: Mattia Bernardi/Riccardo Trione (ITA) – Carl Emil Overbeck/Oskar Brostrom Poulsen (DEN) 6-3, 7-6
FS: Maria Petrovic (SWE) – Kristina Volgapkina (RUS) 6-4, 6-1
FD: Nelly Mezan/Maria Petrovic (SWE) – Johanna Bernhold/Ida Johansson (SWE) 6-1, 6-4 

J5 JÖNKÖPING, 20-25 maj i Jönköping
Finaler
PS: Linus Carlsson Halldin (SWE) – Adam Heinonen (SWE) 6-3, 6-2
PD: Markus Bolin/Hugo Regnér (SWE) – Liam Gavrielides/Jona Gitschel (GER) 7-5, 6-3
FS: Agnes Mitteregger (SWE) – Klara Nelander (SWE) 6-2, 6-1
FD: Klara Nelander/Emilia Valentinsson (SWE) – Smilla Kjaergaard/Angelina Melki (SWE) 3-6, 6-3, 10-8

J4 VARNAMO, 28 maj-2 juni i Värnamo
Finaler
PS: Carl Gustafsson (SWE) – Leo Borg (SWE) 4-6, 6-3, 6-4
PD: Leo Borg/Michael Minaysan (SWE) – Derrick Chen (GBR)/Alexander Kiefer (USA) 6-4, 6-2
FS: Nelly Knezkova (CZE) – Maria Petrovic (SWE) 6-1, 6-3
FD: Ida Johansson/Agnes Mitteregger (SWE) – Smilla Kjaergaard/Olivia Malm (SWE) 6-2, 6-2 

J5 KRAMFORS, 19-23 augusti i Kramfors
Finaler
PS: Karl Fredrik Utheim (SWE) – Alexander Watanabe Eriksson (SWE) 6-3, 6-4
PD: Jan Koupil/Anton Stendal (SWE) – Hannibal Borg/Robert Minasyan (SWE) 6-4, 3-6, 15-13
FS: Sarina Reinertsen (NOR) – June Björk (SWE) 6-1, 2-6, 6-1
FD: June Björk (SWE)/Rebecca Munk Mortensen (DEN) – Sara Salemyr/Tuva Wallin (SWE) 6-2, 6-3

TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR

QUALITY HOTEL OPEN, 12-18 januari i Vänersborg
Finaler
PS14: Andrea M´Chich (FRA) – Nicolas Trebuchet (FRA) 6-2, 6-3
PD14: Alfons Ridström/Filip Slavkovic (SWE) – Paul Barbier Gazey/Theo Papamalamis (FRA) 6-4, 3-6, 10-8
FS14: June Björk (SWE) – Amina Kadic (SWE) 6-1, 6-7, 6-2
FD14: June Björk/Amina Kadic (SWE) – Stina Larsson/Lisen Rinman (SWE) 6-3, 3-6, 10-6

JARFALLA TENNIS EUROPE, 16-22 februari i Stockholm, Järfälla
Finaler
PS14: Oliver Byskata (FIN) – Frederyk Lechno-Wasiutynski (POL) WO
PD14: Leo Cohen Bacrie/Andrea M´Chich (FRA) – Oliver Byskata/Lenni Loukkola (SIN) 6-3, 0-6, 12-10
FS14: Weronika Ewald (POL) – Talia Neilson Gatenby (GBR) 6-2, 7-6
FD14: Sade Scharlin (FIN)/Federica Urgesi (ITA) – Weronika Ewald (POL)/Vlada Kozak (GBR) 7-5, 6-4

KUNGENS KANNA & DROTTNINGENS PRIS, 23 februari-2 mars i Stockholm, KLTK
Finaler
PS14: Rashed Nawaf (QAT) – Yaroslav Demin (RUS) 6-1, 6-0
PD14: Oliver Byskata (FIN)/Oliver Ojakaar (EST) – Leo Cohen Bacrie/Gabriel Debru (FRA) 7-6, 3-6, 10-8
FS14: Brenda Fruhvirtova (CZE) – Anastasiia Gureva (RUS) 6-7, 6-4, 6-3
FD14: Anastasiia Gureva (RUS)/Hanna Tsitavets (BLR) – Karolina Kozakova/Celine Naef (SUI) 6-4, 7-6

14 YEARS SWE-FALKOPING-VASTERGOTLAND, 10-19 maj i Falköping
Finaler
PS14: Albert Saar (SWE) – Sebastian Eriksson (SWE) 6-4, 7-6
PD14: Samuel Börjeson/Max Dahlin (SWE) – Sebastian Eriksson/Rafael Ymer (SWE) 6-2, 2-6, 10-6
FS14: June Björk (SWE) – Zoe du Pasquier Jensen (DEN) 6-4, 4-6, 6-4
FD14: June Björk (SWE)/Rebecca Munk Mortensen (DEN) – Stina Larsson/Lisen Rinman (SWE) 6-2, 6-2

NORRKOPING ELITE HOTELS JUNIOR OPEN, 23-29 november i Norrköping
Finaler
PS14: Albert Saar (SWE) – Jakub Jedrzejczak (POL) 4-6, 6-0, 6-4
PD14: Erik Nordström/Filip Stidell (SWE) – Alfons Ridström/Albert Saar (SWE) 6-4, 6-2
FS14: Stina Larsson (SWE) – Mirthe Moens (BEL) 6-2, 2-6, 6-1
FD14: Bella Bergkvist Larsson/Tilda Larsson (SWE) – Maria Glowacka/Monika Stankiewicz (POL) 7-6, 6-3

GOTHENBURG OPEN, 30 november-8 december i Göteborg, GLTK
Finaler
PS14: Albert Saar (SWE) – Filip Slavkovic (SWE) 6-2, 6-3
PD14: Filip Gustafsson/Arvid Hallgren (SWE) – Max Dahlin/Albert Saar (SWE) 6-4, 6-4
FS14: Cornelia Kack (SWE) – Edit Cosmo (SWE) 6-3, 6-3
FD14: Bella Bergkvist Larsson/Tilda Larsson (SWE) – Edit Cosmo/Tilda Hessleryd (SWE) 6-3, 6-1

NORDISKA MÄSTERSKAPEN I LAG

29 juli-1 augusti i Farum, Danmark
Pojkar 13 år
Sveriges lag: Daniel Iliyaich, Bruno Johansson, Emil Kindhult, Filip Söderqvist, Albert Widell 

Flickor 13 år
Sveriges lag: Bella Bergkvist Larsson, Edit Cosmo, Tilda Hessleryd, Tilda Larsson, Isabella Svahn
Sverige-Norge 11-1
Sverige-Finland 10-2
Sverige-Danmark 9-2

Slutlig segrare: Sverige

ELITE HOTELS NEXT GENERATION

23-27 juni i Båstad
Finaler
PS15: Eldin Nokic (Öst) – Olle Noltorp (Syd) 4-0, 4-2, 4-0
PS13: Emil Kindhult (Stockholm) – Bruno Johansson (Väst) 4-2, 4-1, 4-0
PS11: Jesper Ekoff (Mitt) – Emil Becovic (Syd) 3-4, 4-2, 0-4, 4-2, 4-2
FS15: Ida Johansson (Stockholm) – Agnes Mitteregger (Stockholm) 4-0, 4-3, 4-3
FS13: Bella Bergkvist Larsson (Väst) – Edit Cosmo (Syd) 4-1, 4-0, 1-4, 4-0
FS11: Lea Nilsson (Stockholm) – Tiana Tian Deng (Mitt) 4-2, 0-4, 4-3, 4-3
PD15: Anton Häggberg/Jeiden Saidizand (Mitt) – Filip Gustafsson/Måns Rendmar (Göteborg) 10-8, 7-10, 10-4
PD13: Emil Kindhult/Patrik Munkhammar (Stockholm) – Daniel Iliyaich, Stockholm/William Rejchtman Vinciguerra (Syd) 10-3, 10-5
PD11: William Kaltenecker/Victor Ryden (Öst) – Rufus Alsterqvist/Filip Hesser (Stockholm) 10-8, 10-6
FD15: Ida Johansson (Stockholm)/Emma Lindh (Syd) – Stina Larsson/Elena Samuelsson (Öst) 10-5, 6-10, 10-1
FD13: Edit Cosmo/Tilda Hessleryd (Syd) – Bella Bergkvist Larsson/Tilda Larsson 15-13, 6-10, 10-4
FD11: Rebecca Malmström/Lea Nilsson (Stockholm) – Tyra Brito/Alma Kahriman (Syd) 10-7, 10-12, 10-3

SOFIAS CUP

2-3 november i Stockholm, Näsbypark
Final
Tennis Syd – Tennis Stockholm 4-3 (avgörande matchtiebreak)
D1: Edit Cosmo/Adelisa Kahriman  – June Björk/Hilma Sederlin 6-4, 3-6, 10-8
D2: Tilda Hessleryd/Emma Lindh – Isabella Svahn/Carla Wendt 6-0, 6-4
S1: Adelisa Kahriman – Hilma Sederlin 6-2, 5-7, 10-3
S2: Edit Cosmo – June Björk 2-6, 6-7
S3: Vanja Cado – Lisen Rinman 6-7, 6-2, 6-10
S4: Anastasia Pettersson – Vaida Matuseviciute 3-6, 6-7

PIRRES POKAL

19-20 oktober i Stockholm, KLTK
Final
Tennis Stockholm – Tennis Syd 4-2
S1: Albert Saar – Linus Olausson 6-0, 7-6
S2: Rafael Yemer – Fabian Anthin 6-1, 4-6, 10-6
S3: Sebastian Eriksson – Filip Slavkovic 6-3, 6-4
S4: Noa Forste Dinell – Max Dahlin 4-6, 6-3, 9-11
D1: Sebastian Eriksson/Albert Saar – Fabian Anthin/Max Dahlin 7-5, 6-3
D2: Emil Kindhult/Evin Nilsson – Samuel Börjesson/Victor Tauson 6-7, 6-3, 6-10 

SVENSKA JUNIORCUPEN, LAG-SM

6 april i Stockholm, KLTK
Final Pojkar 18
GLTK – KLTK 5-1
Johan Hallquist Lithen – Leo Borg 7-6, 6-3
Oliver Johansson – Linus Carlsson Halldin 6-1, 6-4
Juan M Nunez Marquisio – Jan Koupil 7-6, 3-6, 11-9
Boris Bojovic – Timothy Carlsson Seger 6-3, 6-7, 10-7
Johan Hallquist Lithen/Oliver Johansson – Leo Borg/Sebastian Abboud 6-2, 6-4
Juan M Nunez Marquisio/William Johnsson – Sven-Filip Låftman/Linus Carlsson Halldin 4-6, 2-6

5 april i Stockholm, KLTK
Final Flickor 18
SALK – KLTK 3-2 (avgörande matchtiebreak)
Smilla Kjaergaard – Anna Leijon 2-6, 3-6
Sara Salemyr- Alva Norberg 6-2, 6-2
Katja Jules Viberg – Alexandra Ristfeldt 6-2, 6-0
Sara Dahlström/Smilla Kjaergaard – Anna Leijon/Alva Norberg 3-6, 5-7

SVENSKA JUNIORMÄSTERSKAPEN INOMHUS

19-25 januari i Falun (18 år)
Finaler
PS18: John Hallquist Lithen, GLTK – Olle Wallin, Båstad TS 6-4, 6-4
PD18: Sebastian Abboud, KLTK/Adam Heinonen, Växjö TS – John Hallquist Lithen/Oliver Johansson, GLTK 6-3, 7-5
FS18: Anna Leijon, KLTK – Agnes Gustafsson, Helsingborgs TK 6-2, 6-1
FD18: Frida Bostrand, Fair Play TK/Agnes Gustafsson, Helsingborgs TK – Othilia Brodin, Jönköpings TK/Emilia Roslund, Allmänna TK Lund 6-3, 6-1

12-22 april i Göteborg, GLTK (14, 16 år)
Finaler
PS16: Leo Borg, KLTK – Måns Dahlberg, Påvelunds TBK 6-3, 6-4
PS14: Albert Saar, Lidingö TK – Noa Forste Dinell, SALK 6-4, 6-2
PD16: Leo Borg, KLTK/Michael Minasyan, Danderyds TK – Axel Eriksson, Elfsborg Tennis/Nadeem Kanani, Vänersborgs TK 6-3, 6-3
PD14: Noa Forste Dinell/Rafael Yemer, SALK – Max Dahlin, Kungsbacka TK/Filip Gustafsson, Ullevi TK 7-5, 5-7, 10-5
FS16: Klara Milicevic, KLTK – Alice Widell, Helsingborgs TK 6-2, 6-0
FS14: Stina Larsson, Lillån TK – June Björk, Trollbäckens TK 6-3, 2-6, 7-6
FD16: Edit Cosmo/Adelisa Kahriman, Fair Play TK – Stina Larsson, Lillån TK/Lisen Rinman, Smedslättens LTK 3-6, 6-3, 10-8
FD14: Ida Johansson, Mälarhöjdens IK/Klara Milicevic, KLTK – Johanna Bernhold, Helsingborgs TK/Nadia Mezan, Farsta TK 7-5, 6-2 

SVENSKA JUNIORMÄSTERSKAPEN UTOMHUS/JSM RACE SLUTSPEL

28 augusti-1 september i Båstad (18, 16, 14 år)
Finaler
PS18: John Hallquist Lithen, GLTK – Emil Westling, Allmänna TK Lund 6-7, 6-0, 6-3
PS16: Måns Dahlberg, Påvelunds TBK – Arslan Temirhanov, SALK 6-4, 6-2
PS14: Alfons Ridström, Åby TK – Albert Saar, Lidingö TK 6-3, 4-6, 6-4
PD18: Carl Gustafsson/Karl Fredrik Utheim, SALK – Erik Eliasson, Elfsborg Tennis/David Flisberg, SALK 10-3, 10-5
PD16: Timothy Carlsson Seger, KLTK/Isac Strömberg, Åkersberga TK – Måns Dahlberg, Påvelunds TBK/Arslan Temirhanov, SALK 10-7, 10-4
PD14: Sebastian Eriksson, KLTK/Albert Saar, Lidingö TK – Fabian Anthin, Varbergs TK/Max Dahlin, Kungsbacka TK 10-12, 10-6, 10-6
FS18: Vanessa Widell-Ersöz, GLTK – Olivia Malm, Helsingborgs TK 6-1, 7-5
FS16: Julia Lövqvist, Upsala TK – Klara Milicevic, KLTK 7-6, 3-2 uppg.
FS14: Lisen Rinman, Smedslättens LTK – Amina Kadic, Ullevi TK 1-6, 6-3, 6-3
FD18: Agnes Gustafsson, Helsingborgs TK/Isabella Mårtensson, Malmö TK – Olivia Malm, Helsingborgs TK/Klara Nelander, Skanör-Falsterbo TK 10-8, 10-7
FD16: Ida Johansson, Mälarhöjdens IK/Agnes Mitteregger, Djursholms TK – Tilde Jägare, Gefle TK/Rüya Laura Mavi, Mälarhöjdens IK 10-7, 10-7
FD14: Vanja Cado, Karlskrona TK/Amina Kadic, Ullevi TK – Bella Bergkvist Larsson, Åmåls TK/Tilda Larsson, Sandareds TK 10-4, 9-11, 10-4

INOFFICIELLA UNGDOMS-SM, U21

19-25 januari i Falun
Finaler
HS21: Arvid Nordquist, Södertälje TK – Nikola SLavic, Enskede LTK 6-1, 4-6, 6-2
HD21: Oliver Andersson/Nikola Slavic, Enskede LTK – Gustaf Nävarp, Falkenbergs TK/Anton Örnberg, KLTK 7-5, 7-6
DS21: Hilda Lundstedt, Lidköpings TK – Elin Vilén, Helsingborgs TK 6-3, 3-6, 7-6
DD21: Olivia Alfredsson/Vanessa Widell Ersöz, GLTK – Ida Ferding, Upsala TK/Hanna Schmidt Axelsson, Allmänna TK Lund 6-3, 6-4 

ITF SUPER-SENIORS WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS (LAG-VM ÄLDRE VETERANER)

15-21 september i Umag, Kroatien
H70: Silver
Sveriges lag: Torsten Hansson, Mats Lilja, Robert Stig, Kenneth Westin

ITF SENIORS WORLD TEAM CHAMPIONSHIPS (LAG-VM VETERANER)

4-10 augusti i Lissabon & Estoril, Portugal
H50: Brons
Sveriges lag: Jan Apell, Martin Persson, Fredrik Perman, Henrik Hobik

NORDISKA MÄSTERSKAPEN, LAG

4-6 oktober i Helsingfors, Finland
Herrar 40
Sveriges lag: Andreas Lindgren, Patrik Andreasson
Sverige-Danmark 2-1
Sverige-Finland 1-2
Slutställning: 1) Finland 2) Sverige 3) Danmark

Herrar 50
Sveriges lag: Henrik Klofsten, Johan Sturén
Sverige-Danmark 0-3
Sverige-Norge 2-1
Slutställning: 1) Danmark 2) Finland 3) Sverige 4) Norge

Herrar 60
Sveriges lag: Jan Rydegran, Dan Attlerud
Sverige-Norge 3-0
Sverige-Finland 1-2
Slutställning: 1) Finland 2) Sverige 3) Danmark 4) Norge

Herrar 70
Sveriges lag: Kenneth Westin, Per Jansse
Sverige-Danmark 0-3
Sverige-Norge 3-0
Slutställning: 1) Finland 2) Danmark 3) Sverige 4) Norge

Damer 40
Sveriges lag: Malin Wemner, Bogdana Moldovan, Jenny Mattar
Sverige-Danmark 2-1
Sverige-Finland 0-3
Slutställning: 1) Finland 2) Sverige 3) Danmark 4) Norge

Damer 50
Sveriges lag: Magdalena Sekkenes, Maria Seger, Anna Gunnarsson
Sverige-Finland 2-1
Sverige-Danmark 3-0
Slutställning: 1) Sverige 2) Danmark 3) Finland 4) Norge

Damer 60
Sveriges lag: Gunilla Berg, Alison Uvner, Eva Runius
Sverige-Norge 1-2
Sverige-Finland 2-1
Slutställning: 1) Norge 2) Danmark 3) Sverige 4) Finland

Damer 70
Sveriges lag: Anita Carlsson, Margareta Ljunggren
Sverige-Norge 2-1
Sverige-Finland 0-3
Slutställning: 1) Finland 2) Sverige 3) Danmark 4) Norge

ITF SENIORS TENNIS TOUR

KARLSKRONA INTERNATIONAL SENIOR TROPHY, 19-24 augusti i Karlskrona
Segrare
HS35: Nils Klemann (GER)
HS40: Jonas Nilsson (SWE)
HS45: Petr Hudecek (CZE)
HS50: Patrik Alemo (SWE)
HS55: Dirk Freund (GER)
HS60: Per Anders Lindeborg (SWE)
HS65: Mikael Kirs (SWE)
HS70: Mats Lilja (SWE)
HS75: Michel Leclercq (FRA)
HS80: Roul Per Gunnar Ohlsson (SWE)
HS85: Viggo Holm (DEN)
HD35: Joakim Ekberg (SWE/Nils Klemann (GER)
HD45: Patrik Blomqvist/Ulf Zacharias (SWE)
HD50: Patrik Alemo/Christian Kreuger (SWE)
HD60: Mats Eurenius/Per Anders Lindeborg (SWE)
HD65: Carlos Daniel Boidi/Omar Carminatti (ARG)
HD70: Robert Stig (SWE)/Per Tuft (DEN)
HD75: Michel Levlercq (FRA)/Anders Sjöblom (SWE)
HD80: Viggo Holm (DEN)/Horst Schmuetsch (GER)
DS35: Sofia Hallström (SWE)
DS45: Astrid Olbers (SWE)
DS50: Magdalena Sekkenes (SWE)
DS55: Petra Danzinger (AUT)
DS60: Vladimira Andersson (SWE)
DS65: Encarnacion Gomis Ruiz (ESP)
DS70: Anita Carlsson (SWE)
DD35: Sofia Hallström/Erika Otero (SWE)
DD50: Lena Ernberg/Ulrika Jonsson (SWE)
DD55: Lisbeth Andersson/Gunilla P Wictorin (SWE)
DD65: Gunilla Berg-Sangberg/Edith Rocha de Nordin (SWE)
MD35: Sofia Hallström (SWE)/Nils Klemann (GER)
MD45: Christina Thureson/Jokaim Ivarsson (SWE)
MD50: Magdalena Sekkenes/Jan Hedman  (SWE)
MD60: Lisbeth Andersson/Bert Chyssler (SWE)
MD65: Encarnacion Gomis Ruiz (ESP)/Per Johansson (SWE)
MD70: Kristina Stig/Robert Stig (SWE)

SVENSKA MÄSTERSKAPEN INOMHUS

22 februari-3 mars i Stockholm, SALK
Finaler
HS35: Michael Henriksson, Varbergs TK – Mikael Houlst, KLTK 6-3, 6-4
HS40: Jonas Nilsson, Åkersberga TK – Andreas Lindgren, Elfsborg Tennis 5-7, 6-1, 6-0
HS45: Anders Lindgren, Enebybergs IF – Martin Lager, Enebybergs IF 6-2, 6-4
HS50: Martin Persson, KLTK – Håkan Svensson, KLTK 6-3, 6-3
HS55: Henrik Blomberg, Ullevi TK – Jens Caap, Norrköpings TK 2-4, Uppg.
HS60: Ulf Pettersson, Allmänna TK Lund – Johan Sturén, KLTK 7-6, 6-4
HS65: Per Johansson, Järfälla TS – Peter Karlsson, Falköpings TK WO
HS70: Mats Lilja, Helsingborgs TK – Robert Stig, SALK 6-3, 6-1
HS75: Göran Nordenhök, Djursholms TK – Börje Skånberg, Näsbyparks TK 6-4, 6-3
HS80: Rolf Westman, Västerhaninge TK – Nils-Ivar Thorell, Gefle TK 6-1, 6-1
HS85: Bo Karlsson, Spårvägens TK – Stefan Pilewicz, Lidingö TK 6-1, 3-0 uppg.
HD35 Melker Ekberg/Michael Henriksson, Varbergs TK – Mikael Houlst/Ted Mellin Boyd, KLTK 7-6, 6-1
HD40: Martin Lager, Enebybergs IF/Jonas Nilsson, Åkersberga TK – Peter Hafverkorn, Enebybergs IF/Andreas Lindgren, Elfsborg Tennis 6-1 7-6
HD45: Lennart Ejlestam, Kungsängens TK/Jan Hedman, Västerås TK – Thomas Bengtsson/Martin Bülow, Brottkärrs TF 6-2, 6-2
HD50: Nicklas Johansson, Ullevi TK/Martin Persson, KLTK – Christopher Torstrand/Marcus Torstrand, SALK 6-4, 3-6, 10-6
HD55: Johan Christenson, Karlstads TK/Anders Fransson, Växjö TS – Per Dahlström, KLTK/Henrik Evers, SALK 6-2, 6-1
HD60: Bert Chyssler, Mölndals TK/Claes Lindbom, Hallstahammars TK – Anders Francke, Järfälla TS/Per Anders Lindeborg, Karlskrona TK 7-5, 6-1
HD65: Peter Karlsson, Falköpings TK/Göran Sundh, Stockholms TK – Anders Björklund/Göran Zwahlen, Näsbyparks TK 6-3, 6-4
HD70: Håkan Ellwe, Hammarö TK/Robert Stig, SALK – Björn Björkå/Göran Nordenhök, Djursholms TK 7-5, 6-0
HD75: Hans Eberstein, Upsala TK/Jan-Erik Friberg, Helsingborgs TK – Christer Holm, Båstad TS/Anders Strömberg, Ullev TK 7-6, 6-1
HD80: Witold Bajera/Rolf Westman, Västerhaninge TK – Gert Hansson, Lidingö TK/Nils-Ivar Thorell, Gefle TK 6-1, 6-0
DS35: Kim Andersson, Fair Play TK – Isabelle Björkman, Djursholms TK 6-0, 6-1
DS40: Lina Westberg, KLTK – Eva-Lena Daun, Strängnäs TK 6-7, 6-3, 6-0
DS45: Astrid Olbers, SALK – Kristina Ebenius, KLTK 6-4, 3-6, 6-3
DS50: Magdalena Sekkenes, Farsta TK – Anna Hatziharalambous, Älta TK 6-3, 6-2
DS55: Anna Gunnarsson, Älta TK – Karin Angenberg, Danderyds 6-0, 6-1
DS60: Anna-Carin Månsson, Lidingö TK – Elisabet Angenberg, Danderyds TK 6-0, 6-1
DS65: Edith Rocha De Nordin, SALK – Maria Låftman, SALK 6-3, 0-6, 6-1
DS70: Ann Bengtsander, Söndrums TK – Margareta Meldahl, KLTK 6-4, 6-3
DD35: Kim Andersson, Fair Play TK/Sophie Lindvall, Karlskrona TK – Maria Bronett, Saltsjöbadens LTK/Helena Hägglund, Lidingö TK 6-4, 1-6, 10-7
DD45: Astrid Olbers, SALK/Magdalena Sekkenes, Farsta TK – Maria Capistrano Björklund, SALK/Annika Sigfrid, KLTK 6-1, 6-3
DD50: Eva-Lena Daun, Strängnäs TK/Jenny Tielman Van Nunen, Linköpings TK – Anna Hatziharalambous, Älta TK/Ann-Sofie Sternås, Saltsjö-Duvnäs TK 6-4, 6-0
DD55: Anna Gunnarsson/Lena Widlund, Älta TK – Sofie Björling/Lotta Ekberg, SALK 5-7, 7-5, 10-8
DD60 Lisbeth Andersson/Anita Carlsson, SALK – Margareta Meldahl, KLTK/Cecilia Mild, SALK 6-2, 4-6, 10-2
DD65: Maria Låftman/Edith Rocha De Nordin, SALK – Ann Bengtsander, Söndrums TK/Margareta Ljunggren, Lidingö TK 6-2, 6-0
MD35: Sofia Höglund, Örebro TK/Melker Ekberg, Varbergs TK – Maria Capistrano Björklund/Johan Porsborn, SALK 6-1, 6-4
MD40: Lina Westberg, KLTK/Christian Eberstein, TSK Malmen – Linda Jansson/Karl Lindberg, TSK Malmen 6-3, 4-6, 13-11
MD45: Astrid Olbers, SALK/Björn Stenqvist, Järfälla TS – Kristina Ebenius, KLTK/Patrik Andreasson, Gustavsbergs TK 7-6, 3-6, 10-4
MD50: Magdalena Sekkenes, Farsta TK/Jan Hedman, Västerås TK – Anne Johansson, Älta TK/Håkan Sten, Karlstads TK 6-2, 6-1
MD55: Anna-Carin Månsson, Lidingö TK/Kenth Gustafsson, Helsingborgs TK – Lena Stannow, Lidingö TK/Stefan Mattsson, KLTK 6-3, 6-2
MD60: Elisabeth Angenberg, Danderyds TK/Anders Almqvist, Lidingö TK – Maria Låftman, SALK/Göran Klint, GLTK 7-5, 7-6
MD65: Edith Rocha De Nordin, SALK/Anders Björklund, Näsbyparks TK – Gunilla Berg Sangberg, SALK/Mikael Hellström, GLTK 6-4, 5-7, 10-8
MD70: Margareta Meldahl, KLTK/Per Schött, SALK – Anita Carlsson, SALK/Torald Svensson, Sora Wäsby TK 6-4, 6-0

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS

27 juli-3 augusti i Båstad
Finaler
HS35: Claes Lindholm, KLTK – Michael Henriksson, Varbergs TK 6-1, 6-1
HS40: Joakim Svedlund, Avesta TK – Andreas Lindgren, Kils TK 6-2, 5-7, 7-6
HS45: Anders Lindgren, Enebybergs IF – Martin Lager, Enebybergs IF 7-5, 6-4
HS50 segrare: Håkan Svensson, KLTK
HS55: Patrik Hirdbo, Åkarp-Burlövs TK – Jens Caap, Norrköpings TK 6-2, 6-3
HS60: Jan Rydegran, Saltsjö-Duvnäs TK – Anders Francke, Järfälla TS 6-4, 6-3
HS65: Carsten Svantesson, Allmänna TK Lund – Per Johansson, Järfälla TS 6-2, 2-6, 7-6
HS70: Mats Lilja, Helsingborgs TK – Torsten Hansson, Osby TK 1-6, 6-3, 10-3
HS75: Hans Eberstein, Upsala TK – Göran Nordenhök, Djursholms TK 4-6, 6-2, 10-8
HS80: Rolf Westman, Västerhaninge TK – Hans Hedlund, Elfsborg Tennis 6-0, 6-2
HS85 segrare: Morgan Berntsson, Varbergs TK
HD35: Magnus Augustinson/Jan Hammar, Åkersberga TK – Melker Ekberg/Michael Henriksson, Varbergs TK 6-2, 4-6, 10-8
HD40: Johan Alvén, Pixbo TK/Ola Jönsson, Danderyds TK – Magnus Alsterback, KLTK/Per Nordström, Danderyds TK 6-0, 6-0
HD45: Lennart Ejlestam, Kungsängens TK/Jan Hedman, Västerås TK – Martin Lager/Fredrik Perman, Enebybergs IF 6-3 uppg.  
HD50: Martin Persson/Håkan Svensson, KLTK – Ulf Persson, Näsbyparks TK/Fredrik Waern, Järfälla TS 6-0, 6-2
HD55: Henrik Blomberg/Hans Jönsson, Ullevi TK – Henrik Klofsten, Saltjös Duvnäs TK/Per-Olof Persson, Gustavsbergs TK 7-5, 6-2
HD60: Ronnie Båthman, Örebro TK/Kenneth Falk, Saltsjö-Duvnäs TK – Danne Attlerud, Jäfälla TS/Jan Rydegran, Saltsjö-Duvnäs TK 6-2, 7-6
HD65: Mikael Hellström, GLTK/Per Johansson, Järfälla TS – Jan Lundahl/Lars Svensson, KLTK 6-2, 6-3
HD70: Henrik Andrén, Söndrums TK/Coco Belfrage, Helsingborgs TK – Lennart Erikson/Hans Vennersten, Varbergs TK 6-1, 6-0
HD75: Jan-Erik Friberg, Helsingborgs TK/Evert Jönsson, Lugi TF – Hans Eberstein/Vilnis Vieglins, Upsala TK 6-2, 6-2
HD80: Tom Rune, KLTK/Rolf Westman, Västerhaninge TK – Erik von Bahr/Stig Von Bahr, SALK 6-3, 6-0
DS35: Kim Andersson, Fair Play TK – Kristina Ebenius, KLTK 6-0, 6-0
DS40: Lina Westberg, KLTK – Marie Martinsson Dahlman, Lidköpings TK 6-0, 3-0 uppg.
DS45: Pernilla Putnik, Mölle TK – Hanna Saxon Gransäter, KLTK 7-5, 6-1
DS50: Magdalena Sekkenes, SALK – Sara Schinzel, Lidingö TK 6-3, 6-3
DS55: Karin Angenberg, Danderyds TK – Anna Gunnarsson, Älta TK WO
DS60: Anna-Carin Månsson, Lidingö TK – Vladimira Andersson, Gnesta TK 6-4, 6-3
DS65: Edith Rocha De Nordin, SALK – Gunilla Berg Sangberg, SALK 6-3, 7-5
DS70: Anita Carlsson, SALK – Margareta Ljunggren, Lidingö TK 6-4, 7-6
DD40: Hanna Saxon Gransäter/Lina Westberg, KLTK – Maria Bronett, Saltsjöbadens LTK/Marie Martinsson Dahlman, Lidköpings TK 0-6, 6-0, 10-3
DD45: Karin Brännvall, Täby TK/Kristina Ebenius, KLTK – Anna Fäldt/Maria Kronblad, Elfsborg Tennis 6-2, 6-1
DD50: Sigrid Ivarsson/Anna Sundmark, Danderyds TK – Eva Fridlund/Cecilia Granath Essen, Allmänna TK Lund 6-4, 6-4
DD55: Karin Angenberg, Danderyds TK/Anna Gunnarsson, Älta TK – Elisabeth Lakso, Brottkärrs TF/Ann-Sofie Sternås, Saltsjö-Duvnäs TK 6-2, 7-6
DD60 segrare: Lisbeth Andersson/Gunilla Berg Sangberg, SALK
DD65: Maria Låftman/Edith Rocha De Nordin, SALK – Liliana Cronwall, Båstad TS/Marie Lundgren Allman, Lidingö TK 6-3, 6-3
MD35 segrare: Sofia Höglund, Örebro TK/Melker Ekberg, Varbergs TK
MD40: Anna Grant, Upsala TK/Christian Eberstein, TSK Malmen – Jennie Mattar, Näsbyparks TK/Joakim Svedlund, Avesta TK 5-3, 1-4, 10-8
MD45: Eva-Lena Daun, Strängnäs TK/Pasi Pannula, TK Hobby – Marie Norman, Sigtuna TK/Erik Almroth, Söderhamns TS 4-1, 5-4
MD50: Magdalena Sekkenes, SALK/Jan Hedman, Västerås TK – Anna Hatziharalambous, Älta TK/Sylvester Rowinski, Hallstahammars TK 4-2, 4-1
MD55: Eva-Karin Fridell, Avesta TK/Kenth Gustafsson, Helsingborgs TK – Ann-Sofie Sternås, Saltsjö-Duvnäs TK/Björn Stenqvist, Järfälla TS 4-2, 5-3
MD60: Anna-Carin Månsson, Lidingö TK/Per Anders Lindeborg, Karlskrona TK – Maria Låftman, SALK/Göran Klint, GLTK 4-1, 4-0
MD65: Gunilla Berg Sangberg, SALK/Mikael Hellström, GLTK – Edith Rocha De Nordin, SALK/Carl Engelberth, Hellas TK 2-4, 4-2, 10-7
MD70: Anita Carlsson, SALK/Lars-Evert Eskilsson, Tabergsdalens TK – Margareta Ljunggren, Lidingö TK/Hans Vennersten, Varbergs TK 4-1, 4-1

SLUTSPEL, INOMHUS

Segrare
Pojkar 15: Näsbyparks TK
Flickor 15: Sundsvalls TK
H35: Åkersberga TK
H45: Enebybergs IF
H55: KLTK
H65: Näsbyparks TK
H70: Varbergs TK
H75: Västerhaninge TK
D40: SALK
D50: Lidingö TK
D60: SALK
D65: SALK TK

SLUTSPEL, UTOMHUS

Segrare
H: Fair Play TK
D: Fair Play TK
H35: Varbergs TK
H45: Skanör Falsterbo TK
H55: Ullevi TK
H65: Växjö TS
H70: Varbergs TK
H75: Båstad TS
D40: Lidingö TK
D50: SALK
D65: SALK

SLUTTABELLER ELITSERIEN OCH DIVISION 1
Elitserien, herrar M V O F P
Fair Play TK 7 7 0 0 14
GLTK 7 6 0 1 12
Solna TK 7 5 0 2 10
SALK 7 3 0 4 6
KTLK 7 3 1 4 5
Upsala TK 7 2 0 5 4
Växjö TS 7 1 2 4 4
Elfsborg Tennis 7 0 1 6 1


Final

Fair Play TK–GLTK 3–4 (avgörande matchtiebreak)
GLTK Svenska mästare 2019

Elitserien, damer M V O F P
Fair Play TK 7 7 0 0 14
Upsala TK 7 5 0 2 10
Helsingborgs TK 7 5 0 2 10
SALK 7 4 0 3 8
GLTK 7 2 2 3 6
Enskede LTK 7 2 1 4 5
Näsbyparks TK 7 1 1 5 3
Tabergsdalens TK 7 0 0 7 0


Final
Fair Play TK – Upsala TK 6-0
Fair Play TK Svenska mästare 2019

Division 1 norra, herrar M V O F P
Lidingö TK 7 6 1 0 13
Örebro TK 7 5 0 2 10
Danderyds TK 7 5 0 2 10
Mälarhöjdens IK 7 3 3 1 9
Näsbyparks TK 7 3 0 4 6
Åkersberga TK 7 2 1 4 5
Lidköpings TK 7 1 1 5 3
Falu TK 7 0 0 7 0
Division 1 södra, herrar M V O F P
Tabergsdalens TK 7 6 1 0 13
Allmänna TK Lund 7 5 1 1 11
Båstad TS 7 4 1 2 9
Påvelunds TBK 7 3 3 1 9
Varbergs TK 7 2 1 4 5
Fair Play TK lag 2 7 2 0 5 4
Ullevi TK 7 1 1 5 3
Vimmerby TK 7 0 2 5 2
Division 1 norra, damer M V O F P
Lidköpings TK 7 5 2 0 12
Mälarhöjdens IK 7 5 2 0 12
Trollbäckens TK 7 3 2 2 8
KLTK 7 2 2 3 6
Lidingö TK 7 2 2 3 6
Kramfors Tennis 7 2 2 3 6
Jönköpings TK 7 0 4 3 4
Solna TK 7 0 2 5 2
Division 1 södra, damer M V O F P
Fair Play TK lag 2 6 5 1 0 11
Växjö TS 6 4 1 1 9
Malmö TK 6 4 1 1 9
Påvelunds TBK 6 2 1 3 5
Allmänna TK Lund 6 1 1 4 3
Elfsborg Tennis 6 1 1 4 3
Vetlanda RK 6 0 2 4 2