VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2020

VERKSAMHETS-
BERÄTTELSE 2020

VÄLKOMMEN!

Välkommen till vår verksamhetsberättelse! Som du redan har märkt är den helt digital. Du läser den genom att scrolla ner på sidan eller bläddra mellan avsnitten genom att använda menyknapparna till höger.

För bästa läsupplevelse rekommenderar vi att du läser den i din dator. Trivs du ändå bättre med att läsa den i pappersformat kan du istället ladda ner publikationen som pdf.

STYRELSENS BERÄTTELSE

2020 utgjorde det fjärde och sista året av arbete för att uppfylla Färdriktning 2020. Styrelsen, tillsammans med den operativa organisationen, har utöver kärnverksamheten arbetat målmedvetet med färdriktningens fyra målområden. Samtidigt låg stort fokus på att tillsammans med hela svensk tennis arbeta fram nästa färdriktning: Game Change 2030. 2020 går också till historien som ett annorlunda tennisår präglat av covid-19-pandemin.

Under året fortsatte utvecklingsarbetet med målet att skapa en mer levande tävlingsidrott och ökat tävlande i alla kategorier.

Förbund och regioner har under 2020 arbetat fram en gemensam modell för det regionala och nationella seriespelet i hela landet. 2021 kommer Svenska Tennisserierna, elitserien och division 1, Svenska Juniorcupen och flertalet av regionserierna slås ihop till ett seriespel med namnet Svenska Tennisligan (STL).

Att tävlingsspel är en viktig del av utövandet för många fick vi se under sommarmånaderna då restriktionerna i landet lättade. Många föreningarna vittnade om ett högt tryck och många tävlingssugna som sökte sig till klubbarnas tävlingar.

Sedan Färdriktning 2020 beslutades 2017 har en ökning märkts i andelen kvinnliga utövare med tävlingslicens – från 26,3 till 30,7 procent. Samma år som färdriktningen klubbades infördes en kostnadsfri motionslicens som kan användas för tävlingar utanför systemet för Svensk Tennisrating. Antalet motionslicenstagare har årligen ökat och siffran för 2020 var 2203 licenser.

Här är ytterligare några insatser som gjorts för att öka tävlandet i alla kategorier inom ramen för målsättningen:

 • Nya tävlingsformer för barn och unga
 • Tävlingssystemet Tävling Online
 • Tävlingsapp kopplad till Tävling Online
 • Nivåbaserade ratingsystemet Svensk Tennisrating
 • Player School –en enkel introduktion till tävlingstennis för de yngsta utövarna
 • JSM Race – nytt format för JSM utomhus

Våra ledare och tränarkår är nycklarna för vår framtid och vi ska utöka och utveckla den. 2020 växlade vi upp i satsningen på att utveckla tränar- och funktionärsutbildningarna.

1 september anställdes en ny utbildningsansvarig som arbetar med att revidera nuvarande utbildningsprogram samt inkludera olika karriärvägar för att inspirera till en fortsatt yrkeskarriär inom tennisen. Därtill kommer delar av kursutbudet att digitaliseras. Dels för att göra utbildningarna mer lättillgängliga och dels för att de fysiska träffarna ska bli ännu effektivare. Utbildningarna kommer att samlas på en ny digital utbildningsplattform där de första delarna kommer att publiceras i slutet av 2021. Två andra nyheter i utbudet är regelbundna digitala tematräffar och fysiska mötesplatser. Parallellt utreds införandet av en tränarlicens.

Som ett första steg mot den framtida tränarutbildningen kunde föreningar under 2020 ansöka om särskilt stöd (Projektstöd IF) för verksamhet med målet att få fler ungdomsledare till tennisen. 44 föreningar ansökte, av dessa deltog 37 föreningar och totalt 415 ungdomar i ett pilotprojekt med syfte att erbjuda blivande ledare en tillgänglig introduktion till en yrkeskarriär inom tennisen. Pilotprojektet, tillsammans med pilotföreningarnas erfarenheter, kommer att resultera i en komplett ungdomsledarutbildning på föreningsnivå.

Därtill har SvTF under året, via ett öronmärkt bidrag från Riksidrottsförbundet, projektanställt en jämställdhetsansvarig med målsättningen att öka antalet kvinnor som ledare, både på och utanför tennisbanan.

Under perioden för färdriktningen har flera insatser gjorts för att öka ledares status genom kompetens. Exempelvis:

 • Utbildningsprogrammet har certifierats av Internationella tennisförbundet på silvernivån, det vill säga det näst högsta nivån.
 • Införandet av nationella och regionala barn- och ungdomskonferenser
 • Praktiska workshopen ”Tennis för barn” har utbildat hundratals tränare i tennisklubbar med syfte att stärka klubbarnas tennisskolor
 • Multi SkillZ-utbildning med fokus på motorisk träning kopplat till tennis för spelare på röd, orange och grön nivå
 • Tränarteam inklusive mentorsprogram

Innan det internationella tävlandet sattes på paus fick vi uppleva årets självklara höjdpunkt på hemmaplan då Davis Cup-laget återtog sin plats i tennisens finrum. Under ledning av nya kaptenen Robin Söderling vann Sverige kampen om en plats i Davis Cup Finals när Chile besegrades på hemmaplan i Kungl. tennishallen. Slutspelet där världens främsta nationer samlas för att göra upp om titeln senarelades till 2021.

Sveriges Davis Cup-lag är nu på plats 14 på nationsrankingen, vilket innebär att topp 20-målet som angavs i Färdriktning 2020 är uppfyllt. I november 2016 var herrlandslaget rankat som 40:e nation.

Damlandslaget har gjort en fantastisk resa, även om den höga målsättningen inte riktigt nåddes. Sverige placerar sig på 24:e plats på nationsrankingen (41 i november 2016). Sverige fick i årets Group 1 klara sig utan skadade Sverigeettan Rebecca Peterson. Laget, lett av Fed Cup-kapten Mattias Arvidsson, nådde för andra året i rad final i gruppspelet men missade avancemang efter förlust mot Polen.

Sveriges världsstjärna i rullstolstennis, Stefan Olsson, hade siktet inställt på en efterlängtad singelmedalj i Paralympics i Tokyo. Men när spelen sköts upp tvekade Olsson om sin fortsatta elitsatsning. Vi är glada att han nu tagit ny sats mot de paralympiska spelen som avgörs 2021.

På juniorsidan avancerar Måns Dahlberg på världsrankingen. Under året vann svensken den stora kategori 1-turneringen i Prag.

Inför 2020 utökade Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) stödprogrammet Topp och Talang med ett dussin talanger, en av dem Caijsa Hennemann, som får värdefullt stöd i sin fortsatta satsning.

Vår offensiva ambition med medlemsmålet har inte uppnåtts. Dock fortsätter den stabila och positiva trenden för medlemsantalet. Sedan 2008 har medlemsantalet ökat varje år med ett enda undantag (2017).

Tennisåret 2020 summeras med en ökning på drygt 5 procent (+5280) och nu finns 116 483 medlemmar registrerade i landets klubbar – det högsta medlemsantalet på 25 år. Ökningen märks i alla regioner. Detta speciella år tror vi att nya utövare har hittat till tennisen samtidigt som befintliga utövare spelat ännu mer.

Tennisen är därtill ett av få undantag när idrottsrörelsen tappar bland unga. Under 2020 var golf (+2,9 procent), fotboll (0,5 procent) och tennis (0,5 procent) de enda av de 30 största idrotterna som noterade en ökning i föreningarna gällande barn- och ungdomsverksamheten, baserat på det lokala aktivitetsstödet (LOK). Övriga idrotter minskade i aktivitet bland unga.

Vi har i dag en stabil barn- och ungdomsverksamhet. Enligt en klubbenkät (2020) är det fullt i 7 av 10 tennisskolor och samtidigt märks en ökad tillväxt bland vuxna.

Under året genomfördes tre insatser för att exponera tennisen och därigenom presentera vår idrott för nya målgrupper:

 • Kvarterstennis: ”Syskonet” till Tennis på gatan var en ny satsning för året och genomfördes med stöd från Framåtfonden. Kvarterstennis innebar en månadslång turné i Östersund, Skellefteå, Örnsköldsvik och Hudiksvall och nådde över 500 deltagare. På respektive spelplats väckte våra ledare liv i förfallna tennisbanor och skapade en veckas lång kostnadsfri och energifylld tennisfest för barn och ungdomar på orten.
 • Tennis på gatan: Sedan 2018 tar vi genom Tennis på gatan vår idrott till områden som inte har någon etablerad tennishistoria och öppnar dörren för barn och unga som inte har den naturliga vägen in i tennisen. För varje år har Tennis på gatan vuxit. 2020 fanns konceptet på tolv orter och drygt 700 barn deltog i den tränarledda verksamheten.
 • Tennishjärta: Sedan hösten 2020 syns Tennishjärta i olika former i våra digitala kanaler, där en rad personer vittnar om vad tennisen betytt och betyder för dem. Med initiativet vill vi visa att tennis är en rolig, utvecklande och hälsofrämjande idrott för alla. Vi vill inspirera framtida utövare till att vilja slå sina första slag och få nuvarande utövare att känna sig stolta över att vara del av tennisfamiljen. I samarbete med Hjärt-Lungfonden driver vi även en insamling för att samla in pengar till forskning för ett längre och friskare liv.

Flera av regionerna har också aktivt arbetat med att stimulera klubbarna till att verka för fler medlemmar.

Ingen hade kunnat förutse tennisåret 2020 som på alla plan präglades av pandemin.

Folkhälsomyndighetens råd, lokala restriktioner och begränsningar för idrottslig verksamhet har införts, reviderats och lättats om vartannat – och ofta med kort varsel. Informationsflödet från förbund riktat till föreningar och utövare har därför inneburit hundratals uppdateringar på vår hemsida, i mejlutskick och därtill många samtal med föreningar.

Våra föreningar har tagit ett stort ansvar och lyckats bedriva sina verksamheter på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Träningsverksamhet har i stor utsträckning kunnat fortgå, medan tävlandet har sett till hela året blivit lidande. Men – med respekt för de undantag som finns – så har ändå tennisen klarat sig väldigt bra under 2020. Tennis är en idrott med naturliga avstånd och ett bra och säkert sätt att motionera på. Under pandemin har föreningarna märkt ökat tryck på sin strötidsbokning och ett större intresse för tävlingsverksamhet. RF fördelade det statliga kompensationsstödet för ekonomiska konsekvenser av coronakrisen i tre omgångar avseende 2020. 114 av 133 ansökningar från tennisklubbar beviljades.

Svenska Tennisförbundets har haft en tät dialog med Riksidrottsförbundet, som i sin tur representerat den samlade idrottsrörelsen i samråd med regeringen och Folkhälsomyndigheten. I en svårnavigerad situation har vi hela tiden verkat för att få ut så mycket tennis som möjligt, och försökt ställa om i stället för att ställa in.

På central nivå har pandemin främst inneburit begränsningar för tävlings- och landslagsverksamheten samt utbildningar/mötesplatser. Förbundsmötet senarelades och genomfördes digitalt i juni.

Banden mellan regioner och förbundet har blivit tätare under året. Strategiskt har regelbundna ordförandemöten genomförts. På operativ nivå har verksamhetsutskottet, generalsekreterare och regioncheferna, fortsatt att träffas 2020.

Under året har också det administrativa samarbetet inom ekonomi stärkts mellan regioner och förbund.

Samtliga regioner och SvTF har under året varit delaktiga och gemensamt format det nya seriespelet – Svenska Tennisligan. En omfattande och givande process som resulterat i att flertalet av regionserierna och Svenska Tennisserierna slås ihop 2021.

Att synliggöra och positionera tennisen är ovärderligt för att kunna attrahera utövare och skapa engagemang. Inte minst genom ökad digital närvaro kan vi profilera tennisen som ett attraktivt val för alla.

Vi har avsatt mer resurser för kommunikation och information och utökade under året till 1,5 heltidstjänster inom området.

Både förbundet och klubbarna har direktsänt mer livetennis än tidigare år. Davis Cup-matchen på hemmaplan, SM-deltävlingarna i Sommartouren och SM-finalerna i elitserien streamades alla via tennisförbundets kanaler. En positiv trend var också att många klubbar själva tog initiativ att sända matcher från både elitserien och Vintertouren. En för svensk tennis gemensam tv-plattform är ett möjligt nästa steg i utvecklingen för att stötta och underlätta för klubbarna.

Tio avsnitt av Svenska Tennispodden, SvTF:s egen podcast i både ljud och videoformat, utkom under året. Initiativet Tennishjärta syntes frekvent i förbundets digitala kanaler under hösten.

I början av året inleddes det omfattande arbetet med att ta fram svensk tennis verksamhetsinriktning på längre sikt: Game Change 2030. Planen ska vara vägledande i våra respektive verksamheter på lokal, regional och central nivå de kommande tio åren.

Vi har mött ett stort engagemang under hela processen. Strategiarbetet har involverat fler än 300 tennisledare och aktiva på lokal-, regional- och nationell nivå.

Första halvåret 2020 fokuserades arbetet kring att kartlägga svensk tennis nuläge. Det inleddes med en klubbenkät som besvarades av cirka 200 föreningar. I analysen ingick också nationella och internationella rapporter och en benchmark av framgångsrika nationer.

Under sommaren och inledningen av hösten genomfördes intervjuer med tennispersoner från näringslivet och media samt flera av våra före detta proffsspelare. I augusti-september genomfördes en månadslång klubbturné med 14 stopp från Piteå i norr till Malmö i söder där 175 klubbledare från ca 100 klubbar deltog. Syftet med dessa möten var att bena ut vilka områden som är viktigast att satsa på och investera i. Totalt inkom ca 375 förslag.

Under sista kvartalet 2020 bearbetades och paketerades det inkomna materialet. I början av 2021 kommer det första utkastet att presenteras för föreningarna innan planen beslutas vid förbundsmötet i april.

Svenska Tennisförbundet visar ett starkt resultat 2020, mycket tack vare att intäkter bibehållits samtidigt som kostnader minskat genom att delar av landslagsprogrammet och de internationella tävlingarna ställts in. Resultatet innebär goda förutsättningar för framtida satsningar inom ramen för bland annat Game Change 2030.

Under året har vi förbättrat möjligheterna för starka och långsiktiga partnersamarbeten genom att uppdatera förbundets partnerstruktur. Jonas Elmblad leder arbetet med att tydliggöra och bättre aktivera tennisförbundets partnerrättigheter. Under året har ett nytt sponsormaterial tagits fram och vidare förs flera intressanta dialoger med såväl nuvarande som potentiella partners.

Förbundsstyrelsen vill speciellt tacka huvudsponsorn Elite Hotels samt alla övriga sponsorer för ert engagemang och delaktighet i svensk tennis.

Sveriges internationella engagemang har fortsatt varit stort. Inom ITF har Sverige haft representation inom följande:

 • Gender Equality in Tennis Committee – Åsa Hedin
 • Seniors Committee – Martin Lager
 • Davis Cup Billie Jean Cup Taskforce (ITF President´s Taskforce) – Ingrid Löfdahl Bentzer
 • Technical Commisson– Stefan Fransson (representant ATP) och Lars Graff (representant Grand Slam)

Inom Tennis Europe:

 • Junior Committee – Kenneth Bergbom
 • Tennis Europe Officiating Taskforce – Anders Wennberg
 • Regional Officiating Officer for Europe (operativ tjänst) – Anders Wennberg

Inom ATP:

 • ATP Medical Service Committee – Per Renström

Åsa Hedin och Christer Sjöö representerade Sverige på ITF:s digitala årsmöte 20-21 november, Tennis Europes digitala årsmöte 23-24 oktober samt SOK:s digitala årsmöte 28 september. Åsa Hedin, Odd Swarting och Christer Sjöö var representanter vid RF:s digitala Riksidrottsforum 7-8 november.

Förbundsstyrelsen har haft sju protokollförda möten under året. Därtill har förbundet aktivt deltagit i arbetet med svensk idrotts gemensamma plan Strategi 2025.

Förbundsstyrelsen vill avsluta med att tacka alla personer, såväl förtroendevalda som anställda, för det fantastiska arbete som görs i svensk tennis på alla nivåer. Tack för att ni engagerar er för att alla våra 116 483 medlemmar ska få glädje av vår idrott!

EN LEVANDE IDROTT, FÖR LIVET, HELA LIVET

Svensk Tennis 2020

OM FÖRBUNDET

Svenska Tennisförbundet arbetar dagligen för tennisens utveckling i Sverige. Förbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Svenska Tennisförbundet är uppdelat i sju regioner och består av de föreningar som upptagits som medlemmar i förbundet. 394 föreningar är anslutna till SvTF och i dessa finns sammanlagt 116 483 medlemmar.

Hedersordföranden

Stefan Dahlbo
Thomas Wallén

Hedersledamöter

Hans Berg
Margareta Bönström
Jan Carlzon
Anders Rydberg
Bo Victor
Björn Waxegård
Lars Ölander (avliden 2020)

Styrelsen, ordinarie ledamöter

Ordförande:
Åsa Hedin, Saltsjöbaden
Ledamöter:
Kenneth Bergbom, vice ordförande, Sollentuna
Marie Hedberg, Växjö
Johanna Larsson, Helsingborg
Sophie Lindvall, Karlskrona
Henrik Mitelman, Ystad
Odd Swarting, Stockholm

Revisorer

Mats Angslycke, PwC
Daniel Jansson, suppleant

Valberedning

Ordförande, Petra Tedroff, Göteborg
Mats Pettersson, Uppsala
Johan Porsborn, Stockholm
Emma Ståhl, Båstad

Veterankommittén

Martin Lager, Ordförande
Louise Björkhager
Anna Gunnarsson
Per Johansson
Johan Sturén
Lina Westberg

Juridiska nämnden

Peter Enander, Ordförande
Stefan Alvén
Catarina Lewin
Maria Nisell
Niklas Trosell

Barn- och ungdomsrådet

Ola Mårtensson (sammankallande)
Helena Thornadsson
Jennifer Jussi
Eva-Lena Daun
Jonas Tydén
Marcus Lindberg
Fabian Jansson

Paratennisrådet

Petter Edström (sammankallande)
Emil Holmgren
Jens Nilsson
Kent Ring
Rickard Tuvesson (t.o.m. 14 september)
Annika Klingström (fr.o.m. 14 september)
Mikaela Lecomte Seger
Ola Mårtensson

Tekniska rådet

Robert Roos

Elitrådet

Föreningen Svensk Elittennis (ordförande Johan Porsborn)

Medicinska rådet

Niklas Fjeldstad, sammankallande
Per Renström
Tönu Saartok

Serieutskottet

Bert Chyssler, ordförande
Nils Idström
Magdalena Sekkenes
Martin Stigh

Kansli 2020

Administration
Generalsekreterare: Christer Sjöö
Ekonomiansvarig: Michael Rudin
Koordinator: Tove Kjeller
Informationsansvarig: Johanna Jonsson
Kommunikatör: Torbjörn Dencker*

Landslag
Landslagsansvarig: Niklas Fjeldstad
Davis Cup-kapten: Robin Söderling*
P18-ansvarig / Davis Cup-tränare: Jonas Svensson*
Fed Cup-kapten / F18-ansvarig: Mattias Arvidsson*
Ansvarig U14/16: Fredrik Hörnell*
Förbundskapten rullstolstennis: Niclas Rodhborn*

Klubbutveckling
Barn- och ungdomsansvarig: Ola Mårtensson
Utbildningsansvarig: Michaela Karlsson (fr.o.m. 1/9)*
Projektledare klubbutveckling/jämställdhet: Emma Ernlund (fr.o.m. 1/9)*

Tävling
Tävlingsansvarig: Henrik Odervall
Tävlingsadministration och it: Bengt Helmersson
Ranking och seriespel: Fredrik Palm
Internationella tävlingar: Anders Wennberg*
Funktionärer: Johan Carlsson*

*deltidstjänster

Officiellt organ
Tennis.se

Under året har utmärkelser delats ut enligt nedanstående. Vi vill sända en uppmaning till klubbar och Förbundets specialdistrikts­förbund (SDF) att uppmärksamma sina trotjänare med en utmärkelse. Bestämmelser och ansökningshandlingar för våra utmärkelser finns att hämta på tennis.se.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke tilldelas person som varit verksam inom svensk tennisorganisation under minst tio år och gjort betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling och som tidigare erhållit SDF:s eller DF:s motsvarande utmärkelse.

Ingen mottagare 2020.

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans

Svenska Tennisförbundets Förtjänstmärke med Bronskrans tilldelas person som tidigare erhållit Förtjänstmärket och som varit verksam inom svensk tennisorganisation under en lång följd av år och gjort synnerligen betydelsefulla insatser som bidragit till tennissportens framgång och utveckling. För båda utmärkelserna gäller att personen fortfarande ska vara aktiv inom tennissporten.

Ingen mottagare 2020.

Silverplaketten

Silverplaketten, som är Svenska Tennisförbundets högsta utmärkelse, tilldelas person som under en lång följd av år medverkat till en utveckling av tennissporten av extraordinär betydelse. Beslut om tilldelning fattas av Årsmötet på förslag från Styrelsen.

Mottagare 2020: Bo Hemborg.

Marcus Wallenbergs vandringspris

Marcus Wallenbergs vandringspris till Bästa klubb i SM tilldelas Fair Play TK.

Mackes Trofé

Mackes Trofé utdelas till klubb som varit särskilt framgångsrik i sitt ungdomsarbete.

Karlstads TK tilldelas trofén för år 2020.

Peter Wallenbergs Sportsmanship Award

Utmärkelsen tilldelas den svenska juniorspelare som genom sitt uppträdande på och utanför tennisbanorna utgör ett föredöme för svensk juniortennis. Utmärkelsen delas ut i samabete mellan Svenska Tennisförbundet och International Lawn Tennis Club of Sweden (IC).

Ingen mottagare 2020.

Största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges största tennisklubb tilldelas Fair Play TK.

Näst största klubb

Åke Erikssons vandringspris till Sveriges näst största tennisklubb tilldelas SALK.

Stefan Edbergs Stipendium

Ett resultatbaserat stipendium som delas ut av Stefan Edbergs stiftelse (ej av förbundet).

F14: Bella Bergkvist Larsson, Åmåls Nya Tennisklubb
P14: Emil Kindhult, Smedslättens LTK
F16: Agnes Mitteregger, Djursholms TK
P16: Henrik Bladelius, GLTK

Donationsfonderna

Svenska Tennisförbundet har inte delat ut några stipendier ur Donationsfonderna 2020.

ANSLUTNA FÖRENINGAR

25 föreningar
Angereds Tennisklubb
Brottkärrs Tennisförening
Föreningen Partille Tennis
Föreningen Team Sportarenan
Gothia Tennisklubb
Göteborgs Lawn Tennisklubb
Hindås Tennisklubb
Hisingens Tennisklubb
Högsbohöjds Tennisklubb
Hönö Tennissällskap
Idrottssällskapet Gothia
Knippla Idrottsklubb
Kungälvs Tennisklubb
Landvetter Tennisklubb 1974
Lerums Tennisklubb
Marstrands Tennisklubb
Mölndals Tennisklubb
Pixbo Tennisklubb
Påvelunds Tennis o Badmintonklubb
Särö Lawn Tennisklubb
Team Åkered Tennisklubb
Torslanda Tennisklubb
Ullevi Tennisklubb
Vallda Tennisklubb
Åsens Tennisklubb
52 föreningar
Arboga Tennisklubb
Avesta Tennisklubb
Björbo Idrottsförening
Borlänge Tennisklubb
Bålsta Tennisklubb
Domnarvets Tennisklubb
Enköpings Tennisklubb
Falu Tennisklubb
Ferneboo Tennisklubb
Gagnefs Idrottsförening
Gefle Tennisklubb
Grisslehamns Tennisklubb
Gustafs Tennisklubb
Hallstahammars Tennisklubb
Hallstaviks Tennisklubb
Idrottsklubben Segro
IFK Mockfjärd
IK Heros Tennisklubb
Insjöns Tennisklubb
Köpings Tennisklubb
Leksands Tennisklubb
Ludvika Tennisklubb
Långtora Tennisklubb
Malungs Tennisklubb
Marma Sportklubb
Mora Tennisklubb
Norbergs Tennisklubb
Norrtälje Tennisklubb
Ockelbo Tennisklubb
Rimbo Tennisklubb
Rosersbergs Tennisklubb
Rättviks Tennisklubb
Sala Tennisklubb
Salbohed Tennisklubb
Sandvikens Tennisklubb
Sigtuna Tennisklubb
Skutskärs Tennisklubb
Sportklubben Iron
Sävja Tennisklubb
Söderfors Tennisklubb
Temnarens Racketklubb
Tennisklubben Aros Västerås
Upsala Studenters IF
Upsala Tennisklubb
Valbo Allmänna Idrottsförening
Väddö Tennissällskap
Västanfors Tennisklubb
Västerås Tennisklubb
Älvkarleby Idrottsklubb
Öregrunds Tennissällskap
Österby Tennisklubb
Östhammars Sportklubb
31 föreningar
Alfta Tennissällskap
Bodens Tennisklubb
Bollnäs Tennisklubb
Gammelgårdens Idrottsförening
Gällivare Tennisklubb
Haparanda Tennisklubb
Holmsunds Tennisklubb
Hudiksvalls Tennisklubb
Kiruna Tennisklubb
Korpförening Åre Sport och Tennisklubb
Kramfors Tennis
Ljusdals Tennisklubb
Luleå Tennisklubb
Norrfällsvikens Tennisklubb
Norrmjöle Tennisklubb
Piteå Tennisklubb
SCA Fritidsförening
Skellefteå Tennisklubb
Sköns Tennisklubb
Strömsunds Tennisklubb
Sundsvalls Tennisklubb
Söderhamns Tennissällskap
Tennisgymnasiet Kramfors TC
Timrå Tennisklubb
Umeå Tennisklubb
Vindelns Tennisklubb
Vå-Rö Tennisklubb
Älvsby Tennisklubb
Östersund-Frösö Tennisklubb
Överkalix Idrottsförening
Öviks Tennisklubb
56 föreningar
Boo KFUM IA
Botvid Tennisklubb
Dalarö Tennisklubb
Danderyds Tennisklubb
Djursholms Tennisklubb
Edsvikens Tennisklubb
Ekerö Tennisklubb
Ellagårds Tennisklubb
Enebybergs Idrottsförening
Enskede Lawn Tennisklubb
Farsta Tennisklubb
Gustavsbergs Tennisklubb
Handelsbankens Idrottsförening
Haninge Tennisklubb
Hellas Tennisklubb
Huddinge Kommuns PF
Huddinge Tennisklubb
Huvudsta Tennisklubb
Idrottsföreningen Triangeln
Internationa Lawn TC OF Sweden
Järfälla Tennissällskap
KLTK Junior- och Tävlingsförening
Kungsängens Tennisklubb
Lidingö Tennisklubb
Mälarhöjdens IK Tennisklubb
Nynäshamns Tennisklubb
Näsbyparks Tennisklubb
Rotebro Tennisklubb
Rönninge Tennisklubb
Saltsjö-Duvnäs Tennisklubb
Saltsjöbadens Lawn Tennisklubb
Skönstaholms Tennisklubb
Smedslättens Lawn Tennis Klubb
Sollentuna Tennisklubb
Solna Tennisklubb
Spånga Tennis o Bordtennisklubb
Spårvägens Tennisklubb
Stenhamra Tennisklubb
Stockholms Allmänna Lawn TK
Stockholms Rullstolstennisklubb
Stockholms Tennisklubb
Stora Wäsby Tennisklubb
Sundbybergs Tennisklubb
Tennischool Club
Trollbäckens Tennisklubb
TSK Malmen
Tullinge Tennisklubb
Tumba Tennisklubb
Täby Tennisklubb
Vallentuna Tennisklubb
Vaxholms Tennisklubb
Viggbyholms Tennisklubb
Västerhaninge Tennisklubb
Åkersberga Tennisklubb
Älta Tennisklubb
Ängby Tennisklubb
131 föreningar
Allmänna Tennisklubb Lund
Alstermo Idrottsförening
Alvesta Tennisklubb
Anderstorps Tennisklubb
Aneby Tennisklubb
Annebergs Gymnastik o Idrottsförening
Arilds Tennisklubb
Backa Tennisklubb
Bankeryds Tennisklubb
Beddingestrands Tennisklubb
Berga Tennisklubb
Bjuvs Tennisklubb
Bodafors Tennisklubb
Borgholms Tennisklubb
Båstad Tennissällskap
Dalby Tennisklubb
Eksjö Tennisförening
Eslövs Tennisklubb
Fair Play Tennisklubb
Falkenbergs Tennisklubb
Forserums Tennisklubb
Färjestadens Tennisklubb
Förslövs Tennisklubb
Gamleby Tennisklubb
Genarps Tennisklubb
Getinge Tennisklubb
Gislaveds Tennisklubb
Gottskärs Tennisklubb
Habo Tennisförening 2016
Hagafors Tennisklubb
Halmstad Garnisons Idrottsförening
Helsingborgs Tennisklubb
Hillerstorps Tennisklubb
Hovmantorps Tennisklubb
Hyllinge Tennisklubb
Hyltebruks Tennisklubb
Hässleholms Tennisklubb
Höllvikens Tennisklubb
Hörby-Höör Tennisklubb
Idrottssällskapet Göta
Jönköpings Tennisklubb
Kalmar Tennisklubb
Karlshamns Tennisklubb
Karlskrona Tennisklubb
Klavreströms Tennisklubb
Kristianstads Tennisklubb
Kronprinsens Tennisklubb
Kullabygdens Tennissällskap
Kungsbacka Tennisklubb
Lagans Tennisklubb
Laholms Tennisklubb
Lammhult Tigers Tennisklubb
Landskrona Tennisklubb
Ljungby Tennisklubb
Ljungbyheds Tennisklubb
Ljungvalla Tennisklubb
Lomma Tennisförening
Lomma-Bjärreds Tennisklubb
Lugi Tennisförening
Malmö Tennisklubb
Markaryds Tennisklubb
Munka-Ljungby Tennisklubb
Mölle Tennisklubb
Mörbylånga Tennisförening
Mörlunda Tennisklubb
Nybrostrands Tennisklubb
Nässjö Tennisklubb
Nättraby Tennisklubb
Olofströms Tennisklubb
Osby Tennisklubb
Oskarshamns Tennisklubb
Polus Tennis Club
Qviinge Tennisklubb
Ramlösa Tennisklubb
Reftele Tennisklubb
Ronneby Tennisklubb
Rosendals Tennisklubb
Rottne Tennisklubb
Ryds Tennisklubb
Scandinavian Lawn and Clay Tennis Club
Simrishamns Tennisklubb
Skanör-Falsterbo Tennisklubb
Skillingaryds Tennisklubb
Skruvs Idrottsförening
Skummeslövs Tennisklubb
Slöinge Tennisklubb
Smedby Tennisklubb
Smålandsstenars Tennisklubb
Sofielunds Tennislubb
Sonarps Tennisklubb
Staffanstorps Tennisklubb
Star Academy Tennisklubb
Stranda Tennisklubb
Svedala Tennisklubb
Söderslätts Tennisklubb
Södra Sandby Tennisklubb
Söndrums Tennisklubb
Tabergsdalens Tennisklubb
Tallbackens Tennisklubb
Tennisklubben 77
Tingsryds Tennissällskap
Tomelilla Tennisklubb
Tranås Lawn Tennisklubb
Trelleborgs Tennisklubb
Tröingebergs Tennisklubb
Tyringe Tennisklubb
Vaggeryds Tennisklubb
Varbergs Tennisklubb
Veberöds Tennisklubb
Vejbystrands Tennisklubb
Vellinge Tennisklubb
Vetlanda Racketklubb
Vikens Tennisklubb
Vimmerby Tennisklubb
Virserums Tennisklubb
Vissefjärda Gymnastik o Idrottsförening
Våxtorps Tennisklubb
Värnamo Tennisklubb
Växjö Tennissällskap
Westerviks Tennisklubb
Wä Tennisklubb
Ystads Tennisklubb
Åhus Tennisklubb
Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Åsenhöga Tennisklubb
Åstorps Tennisklubb
Älmhults Tennisklubb
Ängelholms Tennisklubb
Ödåkra Tennisklubb
Öjaby Tennisklubb
Örkelljunga Tennisklubb
57 föreningar
Alingsås Tennisklubb
Arvika Tennisklubb
Billeruds Tennisklubb
Bofors Tennisklubb
Borås Lawn Tennis Klubb
Dalsjöfors Tennisklubb
Falköpings Tennisklubb
Filipstads Tennisklubb
Fiskebäckskils Tennisklubb
Forshaga Tennisklubb
Föreningen Elfsborg Tennis ( 2012 )
Föreningen Gullmarens Centre Court
Gillberga Tennisklubb
Grebbestads Idrottsförening
Grums Tennisklubb
Grästorps Tennisklubb
Götene Tennisklubb
Hamburgsunds Idrottsförening
Hammarö Tennisklubb
Herrljunga Tennisklubb
Hjo Tennisklubb
Hunnebostrands Tennisklubb
Härna Lawn Tennisklubb
Högsäters Tennisklubb
Karlstads Tennisklubb
Kils Tennisklubb
Kristinehamns Tennisklubb
Lidköpings Tennisklubb
Lilla Edets Tennisklubb
Ljungskile Tennisförening
Lysekil Tennisklubb & Racketcenter
Mariestads Tennisklubb
Marks Tennisklubb
Nösunds Tennisklubb
Sandareds Tennisklubb
Skara Tennisklubb
Skultorps Tennisklubb
Skövde Tennisförening
Smögens Tennisklubb
Sommarro Tennisklubb
Stenungsunds Tennisklubb
Strömstads Tennisklubb
Sunne Tennisklubb
Tibro Tennisklubb
Tidaholms Tennisklubb
Torsby Tennisklubb
Trollhättans Tennisklubb
Töreboda Tennisklubb
Uddeholms Tennisklubb
Uddevalla Tennisklubb
Ulricehamns Tennisklubb
Vara Tennisförening
Vårgårda Tennisklubb
Vänersborgs Tennisklubb
Åmåls nya Tennisklubb
Årjängs Idrottsförening
Östra Stadsgränsen Tennisklubb
42 föreningar
Askhögens Idrottsförening
FFV Tennisklubb
Finspångs AIK Tennisklubb
Frövi Tennisklubb
Föreningen Katrineholms Tennisakademi
Gnesta Tennisklubb
Hallsbergs Tennisklubb
Holmens Tennisklubb
Kisa Tennisklubb
Kumla Tennisklubb
Laxå Tennisklubb
Lillån Tennisklubb
Lindesbergs Tennisklubb
Lindö Tennisklubb
Linköpings Tennisklubb
Ljungsbro Tennisklubb
Malmköpings Tennisklubb
Mariefreds Tennisklubb
Mjölby Tennisklubb
Motala Tennisklubb
Nora Lawntennisklubb
Norrköpings Tennisklubb
Nykvarns Tennisklubb
Nyköpings Tennisklubb
Oxelösunds Tennisklubb
Simon Sportklubb
Snäck Tennissällskap
Strängnäs Tennisklubb
Sturefors Nya Tennisklubb
Söderköpings Tennisklubb
Södermalms Tennisklubb
Södertälje Padel- & Tennisklubb
Tennisklubben Hobby
Tennisklubben SAAB
Torshälla Tennisklubb
Trosa-Vagnhärads Tennisklubb
Valdemarsviks Idrottsförening
Vingåkers Tennisklubb
Visby Tennisklubb
Åby Tennisklubb
Åtvidabergs Tennisklubb
Örebro Tennisklubb

SPORTÅRET

Pandemin präglade sportåret 2020 precis som så mycket annat i samhället. Wimbledon – inställt. OS och Paralympics– uppskjutet. Franska öppna – spelades i oktober! 2020 blev ett år som inte liknade något annat.

Listan på inställd och uppskjuten verksamhet växte vecka för vecka under våren. En viss lättnad kom under sommaren då vi kunde genomföra en förstärkt upplaga av svenska Sommartouren – som samlade många av de svenska spelare som normalt spelar internationellt.

Dam- och herrlandslagen hann tävla 2020 innan pandemin slog till. Damerna klarade kontraktet i Europa/Afrika 1, och herrarna tog en historisk seger mot Chile som innebar att Sverige är klart för det nya världsslutspelet Davis Cup Finals. Slutspelet blev dock som så mycket annat detta år inställt.

För Fed Cup-laget väntade spel i Europa/Afrikazonens grupp 1 – en tuff nivå där små marginaler kan skilja mellan uppflyttning och nedflyttning. Rebecca Petersons återbud blev ett avbräck för det svenska laget. Kaptenen Mattias Arvidsson nominerade ett lag med två debutanter, båda från Uppsala – Fanny Östlund (f. 1997) och Julia Lövqvist (f. 2003). Johanna Larsson, Mirjam Björklund, Cornelia Lister fick stå för Fed Cup-rutinen i laget.

I gruppspel lottades Sverige i en trenationsgrupp med Serbien och hemmalaget Luxemburg. En vinst skulle räcka för att nå playoff-match för att gå vidare i jakten på uppflyttning. I matchen mot Luxemburg var det Mirjam Björklunds tur att stå för en stark singelinsats, varpå Johanna Larsson och Cornelia Lister säkrade seger i landskampen genom att ta hem den avgörande dubbeln. Serbien blev för svåra trots en övertygande singelseger av Johanna Larsson.

För motståndet i playoff-matchen väntade ett starkt Polen med två topp 50-spelare. Trots fina insatser av Mirjam Björklund och Johanna Larsson och jämna matcher i singlarna blev det stopp efter 0-2 i matcher.

Fortsatt spel på Europa/Afrika 1-nivån väntar för Sverige först 2022 på grund av uppskjutna spelomgångar 2020.

Fed Cup-tävlingen byter inför 2021 namn till Billie Jean King Cup.

Spelarfacit 2020
Spelare Singel Dubbel
Mirjam Björklund, SALK 1-2
Johanna Larsson, Helsingborgs TK 1-2 1-1
Cornelia Lister, Fair Play TK 1-1
Ledarstab

Fed Cup-kapten: Mattias Arvidsson
Fed Cup-tränare: Magnus Ennerberg
Fysioterapeut: Anne Weibull

I kvalmatchen för att nå världsslutspelet 2020 lottades Sverige mot Chile och med detta kom fördelen av hemmabana. Än en gång föll valet på Kungl. Tennishallen som varit värd för så många minnesvärda matcher i Davis Cup-historien.

Vår nya kapten Robin Söderling tog ut Mikael Ymer, Elias Ymer, Markus Eriksson, Carl Söderlund och Robert Lindstedt till matchen. Chile kom till spel utan sina toppspelare Cristian Garin (skadad) och Nicolas Jarry (dopningsavstängd) vilket gjorde att hemmalaget lite oväntat fick bära favoritskapet.

Sverigeettan Mikael Ymer rivstartade och gav Sverige ledningen genom seger mot Marcelo Tomas Barrios Vera i raka set. En formstark Alejandro Tabilo kvitterade sedan matchen genom att besegra Elias Ymer i raka set.

På lördagen spelade veteranerna Robert Lindstedt och Markus Eriksson ännu en fin Davis Cup-dubbel och gav Sverige ledningen med 2-1. Ännu en gång stod Mikael Ymer pall för trycket att avgöra en Davis Cup-match när han vände underläge mot Tabilo till seger med 3-6, 7-5, 6-3. Den femte matchen spelades inte, vilket innebar att landskampen slutade 3-1 i Sveriges favör. En historisk seger för Sverige och en biljett till världsslutspelet i Madrid, som skulle ha spelats i november 2020 men sedermera ställdes in pga pandemin. Nytt speldatum är 25 november – 5 december 2021.

Spelarfacit 2020
Spelare
Singel Dubbel
Markus Eriksson, GLTK 1-0
Robert Lindstedt 1-0
Elias Ymer, SALK 0-1
Mikael Ymer, SALK 2-0
Ledarstab

Davis Cup-kapten: Robin Söderling
Davis Cup-tränare: Jonas Svensson
Fysioterapeut: Jonas Leandersson

Vi ställde som tidigare år upp med lag i 14-års- och 16-årsklasserna i Tennis Europe Winter Cups. Tyvärr nådde inget lag slutspel. Bäst gick det för flickor 16-laget som slutade trea i sin kvalgrupp som spelades på hemmaplan i Karlskrona.

Summer Cups blev inställt, liksom junior-EM och nordisk juniorlandskamp.

Pandemin påverkade tennisen på alla nivåer, inklusive den allra högsta. Att Wimbledon helt ställdes in för första gången sedan andra världskriget säger något om det unika i situationen 2020. Det blev ett tennisår där ingen kunde få något riktigt “flyt” i tävlingsspelet.

Sverigeettan Rebecca Peterson, som gjorde ett starkt 2019 och blev topp 50-spelare, hade ett svårt 2020 med skador och sjukdom. En kvartsfinal i Monterey, Mexiko blev bästa resultatet.

Mikael Ymer, Sverigeetta på herrsidan och ny på topp 100-listan sedan 2019, hann med att försvara sin plats bland de 100 bästa, och som redan nämnts vara med och ta Sverige till Davis Cup-slutspel.

Sverigeettan i rullstolstennis, Stefan Olsson, blev på nytt svensk mästare under året men spelade bara två internationella tävlingar. Han vann ITF Series 2-tävlingen i Bolton i stor stil efter finalvinst mot Gordon Reid. Faluspelaren har länge haft siktet inställt på en singelmedalj i Tokyo och övervägde att avsluta sin karriär när Paralympics sköts upp. Lyckligtvis beslutade sig Olsson att ta nya tag mot spelen 2021.

2020 blev också året där en av våra största genom tiderna på damsidan valde att lägga racketen på hyllan. Johanna Larsson överraskade många med sitt besked om ett omedelbart avslut på karriären efter Fed Cup-spelet i Luxemburg.

Johanna kan dra sig tillbaka med en lång och framgångsrik karriär i bagaget. Hennes högsta rankingnoteringar blev nr 45 i singel och nr 20 i dubbel. Hon vann två WTA-titlar i singel och 14 dubbeltitlar. Semifinalist i damdubbel i Franska öppna 2019 och tvåa i WTA-slutspelet i dubbel 2017 är några ytterligare höjdpunkter.

Johanna Larsson har stått för stora insatser i Fed Cup-laget och tilldelades det prestigefyllda priset Fed Cup Commitment Award efter 40 spelade landskamper 2019. Efter hennes insatser 2019 och 2020 landade hon till slut på 48 spelade landskamper. Imponerande!

Högst rankade damer singel (WTA-ranking 28 dec 2020)

55 Rebecca Peterson (f. 1995)
314 Mirjam Björklund (f. 1998)
514 Fanny Östlund (f. 1997)
542 Marina Yudanov (f. 1989)
594 Jacqueline Cabaj Awad (f. 1996)

Högst rankade herrar singel (ATP-ranking 28 dec 2020)

94 Mikael Ymer (f. 1998)
205 Elias Ymer (f. 1996)
320 Christian Lindell (f. 1991)
332 Markus Eriksson (f. 1989)
557 Jonathan Mridha (f. 1995)

Pandemin har haft en avsevärd påverkan på vår verksamhet. Det har varit olämpligt att samla större grupper och mycket av det internationella utbytet har fått ställas in. Våra kaptener och landslagstränare har arbetat med besök och individuell träning ute i klubbmiljöerna. Under utomhussäsongen kunde vi genomföra ett antal samlingar och läger med mindre grupper.

Svenska Tennisförbundet har under 2020 erbjudit ett stöd till kvalificerade elitspelare bestående av medicinskt stöd, elitidrottsförsäkring, stödfunktioner via Riksidrottsförbundet (kost, idrottspsykologi, träningsrådgivning mm) samt ett ekonomiskt stöd i enlighet med ett kvalificeringssystem baserat på rankingnivåer i förhållande till ålder. Fed Cup- och Davis Cup-spelare erbjuds elitidrottsförsäkring och övriga stödfunktioner.

Den särskilda satsning på verksamhet för 13-åringar som inleddes 2019 var planerad att fortsätta på samma sätt under 2020. Satsningen går ut på att med läger, samlingar och klubbesök följa upp de bästa 13-åringarna och bidra till en stark träningsbas inför det tävlingsintensiva 14-årsåret. Verksamheten kunde genomföras till hälften under 2020 (tre av sex planerade läger). Tack till SOK för fortsatt stöd och samverkan i detta projekt.

Caijsa Hennemann blev 2020 uttagen till Talangprogrammet, som är olympiska kommitténs stödprogram för framtida olympier. SOK-stödet ger Caijsa förbättrade möjligheter att utvecklas och nå sina mål.

EN IDROTT FÖR LIVET, HELA LIVET

2020 satte Svenska Tennisförbundet klubbutveckling i fokus. Genom två nyrekryteringar till tjänstemannaorganisationen hanteras nu utbildnings-, jämställdhets-, medlemsrekryterings- samt barn- och ungdomsfrågor under samma avdelning.

Strategiska klubbstöd- och bidrag riktade mot barn- och ungdomsverksamhet, koncept kopplat till idrott för äldre (Tennis på studs) och jämställdhet (40 lika) och bildandet av paratennisrådet är några av 2020 års nyheter som tillsammans skapar förutsättningar för ännu bättre tennis ute i våra föreningar.

Pandemin innebar utmaningar för våra äldsta utövare att hålla sig i rörelse. I brist på vanliga mötesplatser och tävlingar har utövarna fått vara kreativa och hålla igång på egen hand och ladda batterierna inför 2021 som förhoppningsvis bjuder på ett tennisår med härliga träffar, matcher och välmående.

Tennis ska vara en okomplicerad idrott där lättsamhet och spelglädje är självklart från första stund. Med Tennis på Gatan öppnar vi dörren till tennisen för barn och unga som inte har den naturliga vägen in i vår idrott. Konceptet öppnar också nya dörrar för våra föreningar som genom satsningen nu når nya målgrupper.

Tennis på Gatan-konceptet fanns 2020 på tolv orter. Helsingborg utökade till året runt-verksamhet medan Kalmar, Strängnäs och Brokind välkomnades in som nya i Tennis på Gatan-familjen. Skellefteå och Härnösand fick dessvärre lägga ned sin verksamhet.

Drygt 700 barn och ungdomar, varav uppskattningsvis 300 nya deltagare, har under året fått chansen att spela tennis genom satsningen. Det totala deltagarantalet är en ökning med 200 deltagare från föregående år – en spännande siffra när vi talar om områden som inte har någon etablerad tennishistoria. 12 stipendier har delats ut för de extra intresserade deltagarna som tack vare stödet har börjat spela tennis i en ”traditionell” närliggande förening. Detta är en viktig del i projektet för att skapa en brygga till klubbarnas verksamheter och öka inkluderingen.

Första renodlade tennisklubben: Sofielunds TK

Anna Oehme var sju år när hon fick en tennisracket av sina morföräldrar. Det kan många i området Sofielund i Malmö tacka för, då Anna har fortsatt på tennisspåret. Den 10 november 2020 startade hon upp en ny tennisklubb i stadsdelen – Tennis på gatans första renodlade tennisklubb i ett område där tennisen inte tidigare har haft en naturlig väg in. Ett mycket stort ögonblick!

Ett annat stort tillfälle under 2020 var när Tennis på Gatan och Simon Sportklubb samlade ett 20-tal ungdomar i Örebros stadspark med ursprung från 17 olika nationaliteter.

Dino Ilecic och Anton Örnberg.

Med en skåpbil fylld av tennisartiklar, lekutrustning, verktyg och målarfärg begav sig ledarna Anton Örnberg och Dino Ilecic ut på en fyra veckor lång Norrlandsturné för att rusta upp förfallna asfaltsbanor i Skellefteå, Östersund, Örnsköldsvik och Hudiksvall. Projektet, som stöttas av Svenska Spels och Riksidrottsförbundets framåtfond, fick namnet Kvarterstennis.

När banorna stod klara bjöds det in till en veckas tennis- och rörelseglädje från morgon till kväll på respektive ort tillsammans med de lokala tennisföreningarna, kommunerna och idrottsrörelsen. Projektet blev en succé med sina 515 unika deltagare.

Kvarterstennis bygger på spontanitet, gemenskap, glädje och att under sommarlovet få möjligheten att lära sig de grundläggande färdigheterna utan yttre krav på prestation. Något som kan komma att bli en viktig del av vår folkrörelse framöver. 2021 fortsätter turnén med besök på fyra nya orter.

Lördagen den 22 augusti 2020 poppade en oväntat lyckad gemenskap upp i Tennissverige: Tennisens dag! Svenska Tennisförbundet bidrog med samordning och stöd till de 88 klubbar som stod för helhjärtade satsningar denna dag som blev en gemensam manifestation, från Luleå i norr till Ystad i söder, under exakt samma klockslag.

På programmet stod ett gratis familjeevent där besökarna fick prova på världens roligaste idrott och lära sig grunderna på ett enkelt och roligt sätt. På varje plats erbjöds flera aktiviteter och såklart fika och grillning för att mätta hungriga magar. Några evenemang hölls på offentliga platser medan de flesta valde att hålla hus på klubbens utomhusanläggning.

Svenska Tennisförbundet, genom styrelseledamöter och personal, fanns representerade på tio platser. Internationella tennisförbundets representant Thierry Ntwali besökte Åkersberga TK:s evenemang.

Efteråt gjordes en utvärdering med 44 klubbar. Av dessa tyckte 98 % att de gillade tanken med att manifestera samma dag. 87 % tyckte att två timmar var lagom lång tid medan 11 % av klubbarna önskade ett tre timmarspass i framtiden. Oavsett format bestämdes omgående att den 21:a augusti 2021 blir dagen för den andra upplagan av evenemanget.

Beståndsdelarna i den lilla tennisskolan Player School är bland annat tävlingsspelets grundläggande regler och första matchkvällen på hemmaplan. Alla spelare belönas med tennisens gröna kort, Player Card.

Player School utvärderades under hösten 2019 och i början av 2020 påbörjades finslipningen av konceptet. Tyvärr kunde detta arbete inte slutföras enligt de intentioner som fanns och uppstarten har blivit senarelagd till hösten 2021.

Kärt barn barn får många namn: bidragspotter, idrottsstödet, idrottsmedel, idrottsbidraget, idrottslyftet och slutligen projektstödet. Klart står i alla fall att svensk tennis numera ser Riksidrottsförbundets idrottsbidrag som ett viktigt medel för klubbutveckling. Bara under 2020 fick SvTF i genomsnitt 1-2 förfrågningar per dag om olika klubbutvecklingstips och hur dessa kan sjösättas med lite stöd.

Då Riksidrottsförbundet 2020 introducerade ett nytt bidragssystem under namnet Projektstöd IF gick samtidigt det gamla Idrottslyftet i graven. Den stora förändringen var att idrottsbidraget blev starkt kopplat till åldersgruppen 13-20 år. RF sände därmed tydliga signaler om att bidraget ska främja föreningarna som verkligen är villiga att förändra sin kultur och struktur för att få ungdomar att stanna kvar i den organiserade idrotten.

Det är vida känt att idrottsrörelsen har ett stort tapp i ungdomsåldern. RF:s Projektstöd IF har därför mejslats ner till SvTF:s bidragspotter som ska stimulera föreningarna att utveckla en hållbar långsiktig basverksamhet för barn- och ungdomar. Det innebar att svensk tennis på allvar påbörjade sin strategiska resa mot ett “behålla-perspektiv” under året. Detta är inte bara kopplat till utövarna, här finns också en ärlig baktanke om att tennisen även måste bli bättre på att slussa in fler ungdomar på ledar- och funktionärssidan innan de hinner sluta.

2020 var ett svårt år för all verksamhet och så även för Projektstöd IF. Totalt inkom 180 ansökningar, ett hundratal färre än succéåret 2019. Antalet ansökningar är dock fortfarande att betrakta som högt, då det åren innan 2019 har legat kring ett hundratal. Ett beröm till de föreningar som vågade satsa framåtsyftande under 2020 även om pandemin bidrog till osäkerhet. I föreningarnas återrapporter framgick att flera projekt fick omjusteras eller skjutas upp. Lyckligtvis införde RF en tvåårsperiod från och med 2020, så att reglementet blev mer elastiskt.

Under 2020-21 ska således 5 920 000 kr i idrottsmedel fördelas till föreningar som väljer att starta upp eller förfina sin verksamhet utifrån Svenska Tennisförbundets fyra strategiska bidragsområden:

 • Öppna prova på-aktiviteter
 • Fler ungdomsledare till tennisen
 • Nya tränings- och tävlingsformer
 • Paratennis ungdomar

91 ansökningar gällde Öppna prova på-aktiviteter. Ett talande exempel om hur viktigt klubbarna tycker att återkommande öppna inbjudningar till en första eller andra chans är. Just för att fler av invånarna i respektive kommun ska få testa på tennis utan några förpliktelser, men också för att klubbarna får visa upp sin verksamhet gentemot kommunen och lokala företag.

Vår idrott ska främja mångfald och våra verksamheter ska vara inkluderande och anpassa­de efter utövarnas förutsättningar. Efter ett beslut av förbundsstyrelsen bildades ett paratennisråd i syfte att tillsammans med SvTF:s operativa personal, regioner och klubbar verka för ökad utbredning och utvecklingen inom svensk paratennis.

Rådet representerar rullstolstennisspelare, stående spelare med rörelsenedsättning, samt spelare med intellektuell funktionsnedsättning. I rådet ingår även en ledamot med god inblick i svensk paraidrott. Varje gruppering har en ersättare som fungerar som bollplank och deltagare på mötena då de ordinarie ledamöterna inte kan delta.

Uppstartsmötet skedde i mars och under året har sex möten hållits. Utöver dessa, har respektive områdesrepresentanter träffats enskilt vid behov, för arbets- och planeringsmöten.

Rådet har 2020 fokuserat på klubbutvecklingsstöd, strategiskt arbete och kommunikation:

Tilldelning av stöd och aktiviteter har ramen för en avsatt budget beslutats av SvTF i dialog med rådet, som i sin tur haft dialog med föreningar. Under året har det fokuserats på pågående verksamhet inom rullstolstennis i dialog med andra delar inom paratennis. Medel som inte använts under året har hanterats av förbundet och bl. a gjorts tillgängliga för föreningar att söka som stöd för inköp av tennisrullstolar.

En strategisk, övergripande plan – ett strategiprogram – för svensk paratennis har tagits fram. Det har beslutats att detta strategiprogram ska testköras gentemot regionerna under 2021. Detta görs i samråd mellan paratennisrådet genom Mikaela Lecomte Seger, Ola Mårtensson, SvTF, samt Sophie Lindvall, paratennisrepresentant i förbundsstyrelsen.

Under året gjordes också ett stort arbete att samla, ena och uppdatera kommunikationen kring svensk paratennis. Detta arbete har berört sociala medie-kanaler, hemsida och en särskild kommunikationsinsats i form av en paratennisfolder.

Trenden med växande intresse för veterantennis fortsätter – men pandemiåret bjöd på utmaningar. Med restriktionerna som rådde under 2020 fick veteranerna framför allt spela tennis på egen hand och hitta kreativa lösningar för att hålla sig i rörelse.

Tävlingsmöjligheterna var mycket begränsande när seriespel liksom tävlingar ställdes in eller senarelades. SM-tävlingarna, landets tävlingsveteraner från 35 till över 90 år, blev årets höjdpunkter. De äldsta utövarna fick bara möjlighet att delta vid inomhusmästerskapen som gick av stapeln på GLTK före pandemin och lockade 450 deltagare. Hur skulle det bli med utomhusmästerskapen i Båstad? undrade sedan många tävlingssugna veteraner. Jo, de blev av! 70+- och mixedklasserna ströks men ändå deltog hela 482 spelare under ordnade former med strikta restriktioner och inställda sociala aktiviteter. I samband med VSM delade veterankommittén ut årets hederspris till minne av Kenneth Johansson till Edith Nordin, SALK.

Medaljregnen i VM, EM och NM uteblev på grund av inställda mästerskap. Innan pandemin bröt ut kunde vi glädjas åt Jan Hedmans, Djursholms TK, vinst i Grade 1-turneringen Vilnius Cup i början av året.

Tennis på studs!

Under hösten inledde SvTF tillsammans med Öviks TK arbetet med att forma konceptet Tennis på Studs – en landsomfattande satsning för att öka rekryteringen i målgruppen 65+ och få dessa utövare att börjar söka sig till hallarna under dagtid. Resultatet ska bli ett enkelt och självspelande koncept som på grund av pandemin fick sättas på paus. Ambitionen är att lansering sker under 2021.

På banan, bland svensk tennis utövare, är könsfördelningen relativt jämn. Men i ledande positioner dominerar männen. Åtta av tio klubbstyrelser består av fler män än kvinnor. I nio av tio är ordföranden en man. På tränarsidan märks samma trend. Andelen kvinnor på och utanför banan måste bli fler.

2020 inleddes arbetet med SvTF:s nya koncept 40 lika. Konceptet kommer att innehålla en intern jämställdhetsutbildning som riktar sig till samtliga verksamma på förbundsnivå, det vill säga personal och styrelser i förbund och regioner. Framöver kommer vi också presentera en digital utbildning för alla landets klubbar samt guider, inspiration och hjälpmedel.

Med 40 lika vill vi ta steg mot en mer jämställd tennis. Förhoppningen att få männen att stanna kvar, samtidigt som andelen kvinnor ökar. Fördel alla, helt enkelt.

EN LEVANDE TÄVLINGSIDROTT

Tävlingsverksamheten drabbades hårt av inställda eller uppskjutna tävlingar på grund av coronarestriktioner.

424 sanktionerade tävlingar (varav 126 SO Tour-tävlingar) arrangerades 2020 på klubb-, region- och förbundsnivå. 154 tävlingar ställdes in. Totalt spelades drygt 42 000 matcher i de sanktionerade tävlingarna och seriespelet jämfört med 70 000 föregående år. Den största nedgången kan hänföras till inställt seriespel.

Genom utveckling av de tävlingsadministrativa programmen och rutinerna kan vi nu följa antalet licensierade spelare på ett mer noggrant sätt.

Antalet licensierade spelare uppgick 2020 till totalt 12 975 och av dessa är:

 • 3 644 yngre juniorer (upp till 12 år)
 • 2 473 juniorer (13-18 år)
 • 910 seniorer (19-34)
 • 3 485 veteraner (35 år och äldre)
 • 2 203 motionslicenser
 • 30,7 procent kvinnor

2020 blev det andra året med Svensk Tennisrating. 2019 ersatte ratingen den tidigare Tennispoängen som varit i bruk sedan början av 90-talet. Svensk Tennisrating bygger på ”head to head”- principen. Det betyder att det enda som påverkar tennisratingen är om spelaren vinner eller förlorar sin match, oavsett tävling eller omgång.

Utöver några smärre finslipningar av systemet har en separat dubbelrating införts i början av 2020. Det nya systemet möjliggör nya nivåbaserade tävlingsformer och arbetet med att införa dessa fortsätter. Vi ser fram emot att se en utveckling av själva tävlandet inom svensk tennis, något som kommer att ske i takt med att tävlingsarrangörer anammar det nya nivåbaserade systemet.

Av det stora internationella tävlingsprogrammet på hemmaplan kunde endast ett fåtal genomföras på grund av covid-19-restriktioner.

Året inleddes med Tennis Europe Junior Tour-tävlingar i Vänersborg, Djursholm och följdes upp med kategori 1 tävlingen Kungens Kanna & Drottningens Pris med KLTK som arrangör. Tävlingarna i Norrköping och Göteborg ställdes in.

Davis Cup Qualifier Sverige-Chile var det sista som hände på det internationella planet i Sverige. Det blev vinst inför storpublik i Kungl. Tennishallen och kvalificering till världsfinalen.

ATP-tävlingarna i Båstad och Stockholm samt WTA-tävlingen i Båstad ställdes in, liksom samtliga WTT herr- och damtävlingar. De två WTT Juniors-veckorna i Kramfors fick hastigt avbrytas under andra veckan och tävlingarna i Jönköping och Värnamo genomfördes inte. De planerade ITF Wheelchair Tennis Tour-tävlingarna i Uppsala och ITF Seniors i Karlskrona genomfördes inte.

Tennis Europe Winter Cups-kvalet för flickor 16 år genomfördes i Karlskrona med KTK som på sedvanligt sätt skötte arrangemanget med bravur.

Det nationella tävlingsprogrammet genomfördes i mindre omfattning.

Sommar- och Vintertour

Caijsa Hennemann. Foto: Näsbyparks TK

Sommar- och Vintertouren utgör ett viktigt tävlingsutbud för elitspelarna som vill tävla på hemmaplan. Ett 50-tal tävlingar i hela landet med prispengar utgör en stomme i elitprogrammet.

Sommartouren genomfördes med lottningsstorlekar anpassade efter covid-19-situationen. En stor satsning på ökade prispengar och streaming gjordes eftersom det internationella tävlandet låg nere. Tre SM-deltävlingar genomfördes i Ystad, Falkenberg och Näsbypark. Svenska mästare utomhus blev Filip Bergevi, Fair Play TK och Caijsa Henneman, Ullevi TK.

Vintertouren genomfördes som enskilda tävlingar och korade ingen slutsegrare.

SM-tävlingar

Här spelades året SM-tävlingar:

Inomhus:

 • 18,21: Falun, Falu TK
 • Veteran: Göteborg, GLTK
 • Dubbel: Växjö, Växjö TS

Utomhus:

 • Veteran: Båstad, Båstad TS
 • Rullstolstennis: Karlstad, Karlstads TK

Junior-SM, inne och ute, ställdes in liksom SM i rullstolstennis inomhus.

Elite Hotels Next Generation

Årets Elite Hotels Next Generation ställdes in p.g.a. covid-19. Det planerade 50-årsjubileet genomförs 2021.

Pirres Pokal och Sofias Cup

Pirres Pokal är lagtävlingen för pojkar 14 år där temat är ”Drömmen om Davis Cup”. Flickornas motsvarighet till Pirres Pokal är Sofias Cup, Sveriges eget ”mini-Fed Cup”, som är uppkallad efter tidigare Fed Cup-spelaren Sofia Arvidsson.

Regionspelet och finalen av Pirres Pokal avgjordes i Norrköping. I finalen segrade region Syd efter finalvinst mot Göteborg med 4–2.

Sofias Cup i Vänersborg innebar många tuffa och spännande matcher där finallagen, liksom året innan, blev Syd och Stockholm. Liksom föregående år blev det en match som slutade 3-3. Slutsegraren korades i en dubbelmatch där endast avgörande matchtiebreak spelades. Syd gick segrande ur striden.

Elitserien och division 1

Elitserien genomfördes för 30:e året enligt nuvarande upplägg. Det blev nya mästare i såväl dam- som herrklasserna. Division 1 ställdes in.

Damserien avslutades med finalspel i Malmö där Fair Play TK tog emot överraskningen Enskede LTK. Stockholmslaget kunde ta hem sin första SM-titel genom 4-2 seger mot hemmalaget.

På herrsidan tog seriesegrande Fair Play TK emot Solna TK i finalen. Solna tog hem SM guldet efter en rafflande final. 4-2 blev slutresultatet.

Båda finalerna direktsändes av Svenska Tennisförbundet. Under året valde ett stort antal klubbar att sända sina lagmatcher vilket möjliggjorde för tennisintresserade att följa serien trots rådande publikförbud.

Svenska Tennisserierna

För första gången på mer än 70 år kunde seriespelet inte genomföras. Utomhusserien ställdes in medan höstens serier påbörjades innan dessa också ställdes in. Endast 15-års serien kunde genomföras, där slutspelet är uppskjutet och spelas under 2021.

Serieutskottet samordnar förtjänstfullt serierna under ordförande Bert Chysslers ledning.

UTBILDNINGSÅRET

Varje år utbildar Svenska Tennisförbundet tillsammans med regioner och klubbar såväl tränare som funktionärer och spelare. Under 2020 anställdes en ny utbildningsansvarig som ska leda arbetet med att revidera utbildningsprogrammet.

Utöver uppdateringen av utbildningsprogrammet innehåller satsningen också olika karriärvägar med syfte att inspirera till en yrkeskarriär inom tennisen: som funktionär, tränare eller klubbchef. Två andra nyheter i utbudet är regelbundna digitala tematräffar och fysiska mötesplatser.

Därtill kommer delar av kursutbudet att digitaliseras. Utbildningarna kommer att samlas på en ny digital utbildningsplattform där de första delarna kommer att publiceras i slutet av 2021. Under hösten genomfördes en digital träff med regioner och deras utbildare för att utbyta erfarenheter kring digitalisering av funktionärs- och tränarutbildningar till följd av pandemin. Överlag var gruppen positiv till digitalt lärande då kunskap blir mer lättillgänglig och erbjuder mer flexibilitet för kursdeltagaren. Ett viktigt steg som kommer påverka framtida utbildningar på många olika sätt.

Målsättningen är att samtliga delar i det nya utbildningsprogrammet ska vara på plats i slutet av 2023. Parallellt pågår utredandet av en framtida tränarlicens.

TGU 2

På grund av covid-19-pandemin kom årets TGU 2, det näst högsta steget i tränarutbildningen, igång först under hösten. Formatet anpassades också vilket innebar en vidareutveckling av den digitala undervisningen.

35 tränare från hela Sverige medverkade i uppstarten. Under hösten hölls regelbundna digitala träffar och 2021 avslutas kursen med fortsatt digital undervisning samt fysiska träffar. Kursledare är Peter Rejmer och Johan Thorselius, som till sin hjälp har Michaela Karlsson, SvTF, och andra expertkompetenser på flera områden.

Multi SkillZ har blivit en etablerad helhetsmetodik inom svensk tennis. Här kan tränarna söka stöd för hur ett lyhört ledarskap om lämpliga nivåanpassade barn- och ungdomsaktiviteter bör bedrivas – en nödvändig förståelse. Tanken om att erbjuda en allsidig ”skillsträning” för de yngre utövarna har med åren utvecklats till en hybrid mellan Multi SkillZ och tennis.

Under fyra år har 152 ledare deltagit i utbildningen. 47 av dessa hade inte möjlighet att slutföra den andra delkursen under 2020 på grund av pandemin och rådande restriktioner.

2020 skulle ha blivit starten för en ny Multi SkillZ-utbildning i SvTF:s regi. Framöver kommer tennisförbundet att driva utbildningen i komprimerat format och med egna förbundskursutbildare. Tyvärr gick det inte att samla dessa blivande kursutbildare till en tre dagars handledarutbildning med Multi SkillZ-grundaren Kenneth Bastiaens. Detta senarelades till 2021.

Tillstånd att bedriva undervisning i ämnet specialidrott-tennis innehas av elva skolor, fördelat på ett riksidrottsgymnasium (RIG) samt tio nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU).

Målet med vårt RIG i Båstad (Akademi Båstad gymnasium) är att erbjuda en komplett utvecklingsmiljö, med bra tennisträning, bra fysträning samt erforderliga stödfunktioner i form av exempelvis medicinskt stöd, idrottspsykologi och kostrådgivning. Tränare på RIG under året var Niklas Rosengren, Pontus Bergevi och Jonas Svensson.

Våra nationellt godkända idrottsutbildningar:

 • Malmö idrottsgymnasium
 • Karlskrona kommunala gymnasier
 • Filbornaskolan Helsingborg
 • de la Gardiegymnasiet, Lidköping
 • Procivitas gymnasium Växjö
 • Katrinelundsgymnasiet Göteborg
 • Stockholms idrottsgymnasium
 • Tibble gymnasium Täby
 • Celsiusskolan Uppsala
 • Umeå elitidrottsgymnasium

Efter den årliga återcertifieringen har Sverige nu 15 internationella tävlingsfunktionärer. ITF, Grand Slam, ATP Tour och WTA Tour utbildar och certifierar gemensamt alla högre nivåer – Bronze, Silver och Gold Badge – medan ITF svarar för utbildning och licensiering på den första internationella nivån (White badge). Sverige har också 16 funktionärer registrerade hos ITF som ”National Officials”.

I december varje år samlas organisationerna för att gå igenom de nu 1 428 funktionärernas verksamhet under året (matcher/tävlingar, utvärderingar, syntester, regelkontroller, etc.). 2020 skedde mötet digitalt och de vanliga kraven på årlig aktivitet implementerades inte eftersom så många arbetstillfällen gått förlorade i världen.

Louise Azémar Engzell, bosatt i Frankrike, är certifierad som Gold Badge Chair Umpire och Chief Umpire. Mohamed Lahyani, som bor i Spanien, är Gold Badge Chair Umpire. Louise ingår i ITF/Grand Slam-teamet av funktionärer, medan Mohamed arbetar för ATP.

Under 2020 har Sverige haft fyra Gold Badge Referees (tävlingsledare): Stefan Fransson, Chief Supervisor i ITF/Grand Slam Team, Lars Graff, ATP, nu bosatt i USA, Thomas Karlberg, ATP, och Anders Wennberg, som är engagerad av ITF som European Regional Officiating Officer, förutom arbete för bland annat Svenska Tennisförbundet. Johan Carlsson och Bengt Helmersson kompletterar listan som Silver Badge Referees. Johan är också Silver Badge Chief Umpire, samt verksam med funktionärsutveckling inom Svenska Tennisförbundet.

Miranda Nilhag (Bronze Badge Chair Umpire) har under året tillsammans med Carl Nostell och Mathias Ångström Duarte (båda White Badge Chair Umpires) ingått i det av ITF administrerade European Officiating Xchange Programme. Programmet innebär uppdrag utomlands, mot att Sverige ställer platser till förfogande för utbyte vid våra tävlingar. Dessutom har vi bilateralt utbyte av linjedomare med några europeiska länder, i det linjedomarinitiativ som skapats under Tennis Europe, samtidigt som några av våra linjedomare själva ordnar arbetstillfällen utomlands. Det internationella utbytet är väldigt viktigt i utvecklingen av nya funktionärer, som då får möjligheten att arbeta utanför sin invanda miljö och på andra tävlingstyper än vad vi kan erbjuda. Under 2020 har utbytesprogrammen varit extremt reducerade.

Utöver dessa har Sverige ett antal White Badge-funktionärer som framgår av listan nedan.

Internationellt certifierade funktionärer under 2020

Badgenivåer: Gold, Silver, Bronze (endast domare), White
Funktioner: Chair Umpire (Huvuddomare), Chief Umpire (Domarledare), Referee (Tävlingsledare), RO: Review Official (vid Elektronisk linjedömning/HawkEye)

Louise Azemar Engzell, Frankrike: Gold/Chair Umpire, Gold/Chief Umpire
Mirza Beciragic, Enskededalen: White/Chair Umpire,
Johan Carlsson, Norrköping: White/Chair Umpire, Silver/Chief Umpire, Silver/Referee
Josefin Dahlbäck, Göteborg: White/Chair Umpire
Stefan Fransson, Landskrona: Gold/Referee, Review Official
Bengt Helmersson, Ängelholm: Silver/Referee
Lars Graff, USA: Gold/Referee, Review Official
Thomas Karlberg, Karlstad: Gold/Referee
Mohamed Lahyani, Spanien: Gold/Chair Umpire, Review Official
Jacob Kittel Mårtensson, Malmö, White/Chair Umpire
Miranda Nilhag, Göteborg: Bronze/Chair Umpire, Review Official
Carl Nostell, Jonstorp: White/Chair Umpire
Bernd Priemer, Rönninge: White/Referee
Anders Wennberg, Helsingborg: Gold/Chief Umpire, Gold/Referee, Review Official
Mathias Ångström Duarte, Umeå: White/Chair Umpire, White/Referee

EKONOMI

Följande avsnitt innehåller förvaltningsberättelse, årsredovisning, revisionsberättelse och budget. Du kan också ladda ner dessa delar via länkarna nedan.

Styrelsen för Svenska Tennisförbundet, SvTF, får härmed avge årsredovisning för Svenska Tennisförbundet avseende räkenskapsåret 2020.

Allmänt om verksamheten

Svenska Tennisförbundet har som uppdrag att verka för tennissportens utveckling i Sverige samt att handlägga för tennissporten gemensamma angelägenheter. Vi arbetar med samordning, utveckling och tillväxt för att skapa goda förutsättningar för tennissporten i Sverige.

Svenska Tennisförbundet är en ideell förening och har sitt säte i Stockholm, med kontor i Stockholm och Båstad. Förbundet består av de föreningar som i vederbörlig ordning upptagits som medlemmar i Förbundet. Förbundet är anslutet till Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), Interna­tio­nella Tennisförbundet (ITF) och Europeiska Tennis­förbundet (Tennis Europe). Förbundets beslutande organ är för­bundsmötet, extra förbundsmöte och förbundsstyrelsen. Förbundets regionala organ är sju spe­cial­distriktsförbund (SDF). Förbundet ska verka för att styrelse, valberedning, kommittéer och andra organ har en jämställd sammansättning av kvinnor och män.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Osäkerhet om framtida utveckling och händelseförlopp är ett naturligt riskmoment i all verksamhet. Svenska Tennisförbundets verksamhet är även den av naturliga skäl exponerad för såväl generella omvärldsrisker som risker i form av politiska beslut, övergripande förändringar av regelverk med mera.

Rådande situation med Corona har medfört en ökad osäkerhetsfaktor under året och kommer att fortsätta vara det även under kommande år.

Riksidrottsstyrelsen fattar numera beslut om det ekonomiska stödet till idrottsförbunden med en framförhållning på två år. Det ger oss framförhållning. Stödet är satt för åren 2020-2021.

Främjande av förbundets ändamål

Visionen, Tennis – en levande idrott för livet, hela livet är tillsammans med uppdraget i stadgarna vägledande för förbundets verksamhet. Tillsammans med regionerna och klubbarna verkar förbundet för utveckling av tennisen som idrott med huvudsyfte att göra tennislivet bättre för de redan initierade spelarna i kombination med att nya målgrupper exponeras och attraheras till tennisen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2020 har Coronaviruset – covid-19 drabbat världen med full kraft, vilket har inneburit ett omtumlande år där Tennisförbundet navigerat sin verksamhet under ständigt förändrade villkor. Verksamheten löpte på enligt plan fram till hemmamatchen i Davis Cup 6-7 mars, sedan förändrades spelplanen. Internationella tävlingar som skulle genomföras i Sverige fick ställas in. Stora delar av landslagsprogrammet, och framförallt aktiviteter och internationella tävlingar för juniorer fick ställas in. Det redovisade överskotten härrör framförallt till budgeterade kostnader för landslagsverksamheten samt de internationella tävlingarna som fick ställas in.

Utvecklingen följs noggrant av generalsekreterare och styrelse och i den mån det krävs så är styrelsen redo att vidta ytterligare åtgärder för att anpassa verksamheten i syfte att minska påverkan på föreningen.

Svenska Tennisförbundets ekonomiska utveckling samt viktiga nyckeltal (tkr)
2020 2019 2018 2017 2016
Intäkter 34 864 33 321 34 395 30 983 30 003
RF-bidrag 15 265 14 521 14 639 14 346 12 682
Årets resultat 3 077 630 51 174 33
Eget kapital 1) 8 464 5 387 4 757 4 706 4 532
Antal medlemmar 116 483 111 203 111 165 110 230 111 763
Antal föreningar 394 404 410 408 418
Antal licensierade spelare 12 975 11 459 11 501 10 837 11 546

1) eget kapital redovisas här som fritt eget kapital exklusive ändamålsbestämda medel och fonder.

Förslag till disposition

Till årsmötets förfogande står följande medel (kr):

Balanserat överskott 5 386 422
Årets resultat 3 076 834
Summa 8 463 256

Styrelsen föreslår att medlen disponeras så att i ny räkning överförs 8 463 256 kr.

Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i tusentals kronor (tkr), där inget annat anges.

Resultaträkning (tkr) Not 2020 2019
Verksamhetens intäkter
Bidrag 3 18 449 15 071
Medlemsavgifter 4 106 3 499
Övriga verksamhetsintäkter 4 12 309 14 751
Summa verksamhetens intäkter 34 864 33 321
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader 5 -18 852 -20 348
Personalkostnader 6 -12 712 -12 067
Lämnade bidrag 7 -210 -266
Summa verksamhetens kostnader -31 774 -32 681
Verksamhetens resultat 3 090 640
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter / räntekostnader -13 -10
Summa resultat från finansiella investeringar -13 -10
Årets resultat 3 077 630
Balansräkning (tkr) Not 2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga fordringar 8 21 21
Långfristiga värdepappersinnehav 9 16 120 14 769
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 141 14 790
Omsättningstillgångar
Varulager 7 12
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 635 1 225
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 351 1 331
Övriga kortfristiga fordringar 0 0
Summa kortfristiga fordringar 1 986 2 556
Kassa och bank 11 664 6 607
Summa omsättningstillgångar 13 657 9 175
Summa tillgångar 29 798 23 965
Eget kapital och skulder
Eget kapital 12
Ändamålsbestämda medel
Bundet kapital 14 480 13 492
Tillgängliga medel 1 890 1 527
Summa ändamålsbestämda medel 16 370 15 019
Balanserat kapital 5 387 4 757
Årets resultat 3 077 630
Summa balanserat kapital 8 464 5 387
Summa eget kapital 24 834 20 406
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 738 484
Övriga kortfristiga skulder 938 416
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 10 750 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 2 538 2 659
Summa kortfristiga skulder 4 964 3 559
Summa eget kapital och skulder 29 798 23 965
Förändring av ändamålsbestämda fondmedel
Eget kapital (tkr) Mackes Minnesfond Pirres Dubbelfond Marcus Wallenbergs fond Danewid stipendium för ungdom Summa
IB Bundet kapital, Fonder 5 653 4 308 3 369 162 13 491
Avkastning Bundet kapital (15%) 26 22 16 1 64
Värdeutveckling Fond 373 313 226 13 925
UB Bundet kapital, Fonder 6 051 4 642 3 611 176 14 480
IB Tillgängliga medel, Fonder 346 604 261 67 1 277
Avkastning fritt kapital (85%) 147 123 89 5 363
Årets nyttjande medel 0 0 0 0 0
UB Tillgängliga medel, Fonder 492 726 350 72 1 640
Ingående kapital, Fonder 5 998 4 912 3 630 229 14 769
Utgående kapital, Fonder 6 544 5 368 3 960 248 16 120

Förbundets styrelse äger bestämma angående placeringar av respektive fonds medel. Minst 15 % av respektive fonds årliga avkastning skall avsättas till bundet fondkapital inom ramen för ändamålsbestämda medel. För Danewids fond gäller 10 %. Övrig årlig avkastning tillförs tillgängliga medel vilka ska disponeras av förbundets styrelse för angivet ändamål.

Förändring övriga ändamålsbestämda medel 2020 2019
Ingående redovisat värde* 250 250
Förbrukade medel 0 0
Utgående redovisat värde 250 250

* Svenska Tennisförbundet har per 2019-09-12 erhållit 500 Tkr i gåva från Sveriges Tennisveteraner. Medlen är genom gåva villkorade och att anses som ändamålsbestämda medel.

Balanserat kapital Balanserat kapital Årets resultat Totalt
Belopp vid årets ingång 4 757 630 5 387
Disposition av föregående års resultat 630 -630
Årets resultat 3 077 3 077
Belopp vid årets utgång 5 387 3 077 8 464
Summa eget kapital 24 834

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och Bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som föreningen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

Varulager
Handelsvaror värderas med tillämpning av först-in-först-ut-principen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 12, vilket innebär att värdering sker till verkligt värde enligt 4 kap. 14a-14e §§ årsredovisningslagen. Föreningen klassificerar sina finansiella tillgångar i följande kategorier: kundfordringar, finansiella tillgångar som kan säljas samt övriga finansiella skulder. Klassificeringen är beroende av för vilket syfte den finansiella tillgången förvärvades. Förändringar i verkligt värde för värdepapper klassificerade som finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i fond för verkligt värde inom ramen för Eget Kapital.

Finansiella instrument redovisas i balansräkningen när föreningen blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen. Finansiella tillgångar och skulder redovisas första gången till verkligt värde plus transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. Detta gäller alla finansiella tillgångar och skulder som inte redovisas till verkligt värde via resultaträkningen.

Finansiella tillgångar och skulder som redovisas till verkligt värde via resultaträkningen redovisas första gången till verkligt värde, medan hänförliga transaktionskostnader redovisas i resultaträkningen.

Föreningen prövar varje balansdag om tillgångar som klassificeras som kundfordringar och finansiella tillgångar behöver skrivas ned. Utdelningsintäkter från finansiella tillgångar som kan säljas redovisas i resultaträkningen under finansiella intäkter när föreningens rätt att erhålla betalning har fastställts.

Fordringar
Fordringar med förfallodag senare än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Finansiella tillgångar som kan säljas
Finansiella tillgångar som kan säljas är tillgångar som identifierats som att de kan säljas eller inte har klassificerats i någon av övriga kategorier enligt kapitel 12. Föreningen redovisar värdeförändringen i resultaträkningen. De ingår i anläggningstillgångar om föreningen inte har för avsikt att avyttra tillgången inom 12 månader efter rapportperiodens slut.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar och redovisas med det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Övriga finansiella skulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnader eller ränteintäkter över lånets löptid. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas. Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa efterskänkts. Alla transaktioner redovisas på likviddagen. Skulder som förfaller inom 12 månader efter bokslutsdagen nuvärdesberäknas inte på grund av att diskonteringseffekten inte är väsentlig.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.

Leasing
Förenings samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Vid upprättandet av årsredovisningen krävs att kvalificerade uppskattningar och bedömningar görs för redovisningsändamål. Dessa kan påverka såväl resultaträkning och balansräkning som tilläggsinformation som lämnas i de finansiella rapporterna. Dessutom görs bedömningar vid tillämpningen av aktuella redovisningsprinciper. Uppskattningar och bedömningar spelar en viktig roll bland annat vid:

Förekomsten av eventualförpliktelser
Svenska Tennisförbundet är avtalspart i ett flertal avtal av varierande karaktär. Avtalens komplexitet kan vara av varierande karaktär och förbundet är då, av naturliga skäl, exponerade för större risker som negativt kan påverka verksamheten. Förbundets ledning utför löpande uppskattningar och bedömningar avseende ingångna avtal för att bedöma sin riskexponering.

Not. 3 Bidrag                               2020                               2019
Riksidrottsförbundet-stöd 15 265 14 521
SOK-stöd 423 550
RF Extra stöd – corona 2 761 0
Summa 18 449 15 071
Not. 4 Övriga verksamhetsintäkter 2020 2019
Sponsorintäkter 1 993 2 640
Tävlingsintäkter 5 833 6 928
Davis Cup och Fed Cup 3 429 3 768
Övrigt, utbildning, kansli 1 054 1 415
Summa 12 309 14 751
Not. 5 Övriga externa kostnader 2020 2019
Elit och landslag 2 230 4 299
Tävling 4 841 4 954
Davis Cup och Fed Cup, lag och arrangemang 2 955 3 320
Utbildnings-och verksamhetskostnader 8 826 7 775
Summa 18 852 20 348
Not. 6 Personalkostnader 2020 2019
Löner och ersättningar har uppgått till:
Löner fast anställda 6 847 6 042
Löner / arvoden extraanställda 1 724 1 899
Summa 8 571 7 941
Sociala avgifter enligt lag och avtal:
Pensionskostnader anställda 979 920
Traktamenten, bilersättning etc 225 277
Arbetsgivaravgifter och övrigt 2 937 2 929
Summa 12 712 12 067
Totala löner, ersättningar och sociala avgifter enligt lag och avtal 12 712 12 067
Personal 2020 2019
Medelantal anställda 13 12
Varav män 75% 90%
Styrelseledamöter och övriga ledande befattningshavare 2020 2019
Styrelseledamöter, antal på balansdagen 7 7
Varav män 43% 71%
Generalsekreterare, antal på balansdagen 1 1
Varav män 100% 100%
Not. 7 Lämnade bidrag 2020 2019
Tennismuseum i Båstad 100 100
Stockholms Rullstolstennisklubb 60 50
RIG Båstad och Lidköping 2 X 25 Tkr 50 100
PWSA , etc 0 16
Summa 210 266
Not. 8 Långfristiga fordringar       2020-12-31       2019-12-31
Ingående bokfört värde 21 21
Årets amortering 0 0
Utgående bokfört värde 21 21
Not. 9 Långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31 2019-12-31
Ingående redovisat värde 14 769 12 388
Årets förändring 1 351 2 381
Utgående redovisat värde 16 120 14 769
Not. 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2020-12-31 2019-12-31
RF Bidrag Verksamhetsstöd Barn & Ungdom 150 0
RF Bidrag Verksamhetsstöd Paraidrott 125 0
RF Bidrag Verksamhetsstöd vuxenidrott 175 0
RF Bidrag Verksamhetsstöd jämställdhet 280 0
RF Bidrag Internationellt utvecklingsarbete 20 0
Summa 750 0
Not. 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31
Semesterlöner 531 363
Sociala avgifter 263 200
Förutbetalda tävlingslicenser 1 119 1 064
Övriga poster, Upplupna kostnader 625 1 032
Summa 2 538 2 659
Not. 12 Eget Kapial – Fond för verkligt värde        2020-12-31        2019-12-31
Ingående kapital fonder 14 769 12 388
Värdeutveckling fonder 1 351 2 541
Uttag ur fonder 0 -160
Utgående kapital fonder 16 120 14 769
Not. 13 Händelser efter balansdagen
Efter räkenskapsårets utgång har inga för föreningen väsentliga händelser inträffat som väsentligen påverkat föreningens ställning. Utvecklingen av den pågående pandemin följs noggrant av Generalsekreterare och styrelse och i den mån det krävs så är styrelsen redo att vidta ytterligare åtgärder för att anpassa verksamheten i syfte att minska påverkan på föreningen. Föreningen bedöms ha en finansiell ställning som kan stå emot en fortsatt betydande nedgång i verksamheten.

Till föreningsstämman i Svenska Tennisförbundet, org.nr 802003-4792

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Tennisförbundet för år 2020.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Den andra informationen består av verksamhetsberättelsen som vi inhämtade före datumet för denna revisionsberättelse. Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 • identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
 • skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
 • utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 • drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
 • utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för år 2020.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Jönköping den 28 februari 2021
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Mats Angslycke
Auktoriserad revisor

Intäkter Budget Utfall
Mkr 2021 2020
Bidrag 16,2 18,5
Sponsorintäkter 1,4 2,0
Tävlingsintäkter 7,0 5,8
Medlemsavgifter 4,5 4,1
Davis Cup & Fed Cup 3,0 3,4
Övriga verksamhetsintäkter 0,4 1,0
Summa intäkter 32,5 34,9
Kostnader Budget Utfall
Mkr 2021 2020
Landslag 4,1 2,6
Klubbutveckling & utbildning 5,3 6,2
Tävling 6,5 5,3
Kommunikation, marknad & kansli 3,5 3,3
Davis Cup & Fed Cup 0,4 3,2
Lönekostnader 12,9 11,3
Summa kostnader 32,5 31,8
Resultat före avskrivningar 0,0 3,1
Finansiella intäkt/kostnader 0,0 0,0
Resultat 0,0 3,1

TÄVLINGSRESULTAT
DAVIS CUP

Qualifiers
6-7 mars i Stockholm, Kungl. Tennishallen
Sverige–Chile 3–1
Mikael Ymer–Marcelo Tomas Barrios Vera 6-2, 3-6
Elias Ymer–Alejandro Tabilo 4-6, 3-6
Markus Eriksson/Robert Lindstedt–Marcelo Tomas Barrios Vera/Alejandro Tabilo 6-4, 6-4
Mikael Ymer–Alejandro Tabilo 3-6, 7-5, 6-3 

Finals
Madrid, Spanien
Uppskjuten till 2021 p.g.a. covid-19

FED CUP

Group 1 Europe/Africa Zone
Round Robin 5-8 februari i Luxemburg
Pool A
Sverige–Serbien 1-2
Mirjam Björklund–Aleksandra Krunic 2-6, 6-3, 3-6
Johanna Larsson–Nina Stojanovic 6-1, 6-0
Johanna Larsson/Cornelia Lister–Aleksandra Krunic/Nina Stojanovic 2-6, 1-6

Sverige–Luxemburg 2–1
Mirjam Björklund–Tiffany Cornelius 6-1, 6-3
Johanna Larsson–Eleonora Molinaro 6-0, 3-6, 1-6
Johanna Larsson/Cornelia Lister–Tiffany Cornelius/Eleonora Molinaro 6-4, 6-1

1) Serbien 2) Sverige 3) Luxemburg

Promotional Play-off
Sverige–Polen 0–2
Mirjam Björklund–Iga Swiatek 5-7, 6-4, 3-6
Johanna Larsson–Magda Linette 5-7, 4-6

DUBBEL SM

17-18 oktober i Växjö
Finaler
HD: Olle Thestrup/Robin Thour, Växjö TS–Oliver Andersson, Mälarhöjdens IK/Nikola Slavic, SALK 6-4, 2-6, 10-7
DD: Susanne Celik, Örebro TK/Kajsa Rinaldo Persson, Fair Play TK–Olivia Malm/Martha Matoula, Helsingborgs TK 6-4, 7-6

SVENSKA MÄSTERSKAPEN

Utomhusfinaler
7-9 augusti i Karlstad
HS: Stefan Olsson, Falu TK–Hampus Linder Olofsson, Växjö TS 6-1, 6-0
DS: Segrare: Rebecka Sternisa Bellander, Oskarshamns TK
OD: Henrik Härstedt, Ystads TK/Hampus Linder Olofsson, Växjö TS–Eric Löf, Tabergsdalens TK/Isak Samuelsson, Westerviks TK 6-0, 6-0

EUROPEISKA JUNIORMÄSTERSKAPEN INOMHUS, TE WINTER CUPS BY HEAD

Lag-EM Pojkar U16
Kvalspel 7-9 februari i Kiev. Ukraina
Sveriges lag: Henrik Bladelius, Emilio Zielkowski, Jeiden Saidizand
Slutställning: 1) Spanien 2) Turkiet 3) Slovakien 4) Serbien 5) Ukraina 6) Moldavien 7) Sverige 8) Ungern

Lag-EM Pojkar U14
Kvalspel 7-9 februari i Kazan, Ryssland
Sveriges lag: Albert Widell, Daniel Margoulis, Emil Kindhult
Slutställning: 1) Ryssland 2) Polen 3) Bulgarien 4) Sverige 5) Finland 6) Vitryssland 7) Lettland 8) Estland

Lag-EM Flickor U16
Kvalspel 7-9 februari i Karlskrona
Sveriges lag: June Björk, Agnes Mitteregger, Ida Johansson
Slutställning: 1) Tyskland 2) Nederländerna 3) Sverige 4) Ukraina 5) Belgien 6) Norge 7) Ungern 8) Cypern

Lag-EM Flickor U14
Kvalspel 7-9 februari i Plovdiv, Bulgarien
Sveriges lag: Bella Bergkvist Larsson, Tilda Larsson, Edit Cosmo
Slutställning: 1) Bulgarien 2) Ukraina 3) Ungern 4) Österrike 5) Italien 6) Turkiet 7) Sverige 8) Slovenien

ITF WORLD TENNIS TOUR JUNIORS

J3 BROMMA
1-5 januari i Stockholm (SALK)
Finaler
PS: Linus Halldin Carlsson (SWE)–Maks Kasnikowski (POL) 7-6, 6-1
PD: Pierre Yves Bailly (BEL)/Jesse De Jager (NED)–Måns Dahlberg (SWE)/Maks Kasnikowski (POL) 6-3, 6-4
FS: Weronika Baszak (POL)–Nikola Bartunkova (CZE) 6-4, 6-3
FD: Weronika Baszak (POL)/Klara Milicevic (SWE)–Amelia Bissett (GBR)/Alina SemenisGranwehrtaja (SUI) 7-6, 4-6, 10-6

J4 MALMO
6-11 januari i Malmö (Fair Play TK)
Finaler
PS: Gilles Arnaud Bailly (BEL)–Linus Carlsson Halldin (SWE) 6-1, 5-7, 6-4
PD: Isac Strömberg/Alexander Watanabe Eriksson (SWE)–Olaf Pieczkowski/Filip Pieczonka (POL) 6-4, 4-6, 10-5
FS: Ariana Geerlings (ESP) – Tilde Strömquist (SWE) 6-3, 1-6, 6-2
FD: Amelie-Christin Janssen (GER)/Hanne Vandewinkel (BEL)–Olga Golas (POL)/Izabelle Persson (SWE) 6-3, 6-4

J4 KRAMFORS
2-7 mars i Kramfors
Finaler
PS: Mark Lajal (EST)–Anton Stendal (SWE) 6-2, 6-1
PD: Charlelie Cosnet (FRA)/Mark Lajal (EST)–Maxim Dontsov (RUS)/Christian Kuehne (SUI) 2-6, 6-3, 10-7
FS: Maria Petrovic (SWE)–Johanna Ström (SWE) 6-0, 6-2
FD: Ella Haavisto (FIN)/Maria Petrovic(SWE)–June Björk (SWE)/Coco Bosman  (NED) 6-2, 6-1

J4 KRAMFORS
9-14 mars i Kramfors
Finaler
Semifinaler och finaler spelades ej p.g.a. covid-19.

TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR

VÄNERSBORG
11-17 januari i Vänersborg
Finaler
PS14: William Rejchtman Vinciguerra (SWE)–Patrik Munkhammar (SWE) 7-5, 3-0 uppg.
PD14: Sebastian Chodura/Maxim Mrva (CZE)–Bastien Danicher (FRA)/Alexander Nordal Clausen (DEN) 4-6, 6-3, 11-9
FS14: Tilda Larsson (SWE)–Amelia Ciesielczyk (POL) 7-6, 6-7, 6-4
FD14: Bella Bergkvist Larsson/Tilda Larsson (SWE)–Linea Bajraliu (SWE)/Cecilie Agerbek Fridthjof (DEN) 3-6, 7-5, 10-5

DJURSHOLMS JUNIORS
15-21 februari i Stockholm, Järfälla

Finaler
PS14: Viktor Frydrych (GBR)–Kai-Luca Ampaw (GBR) 6-4, 6-2
PD14: Amir Asylkozhaev (RUS)/Carl Holder (FRA)–Kai-Luca Ampaw/Viktor Frydrych (GBR) 4-6, 6-3, 10-7
FS14: Lana Preis (CRO)–Tilda Larsson (SWE) 6-2, 6-3
FD14: Bella Bergkvist Larsson/Tilda Larsson (SWE)–Fredrika Runström/Nellie Taraba Wallberg (SWE) 6-2, 6-3 

KUNGENS KANNA & DROTTNINGENS PRIS
22 februari-1 mars i Stockholm, KLTK
Finaler
PS14: Martin Landaluce (ESP)–Atakan Karahan (TUR) 6-1, 4-6, 7-5
PD14: Atakan Karahan (TUR)/Martin Landaluce (ESP)–Federico Cina/Andrea De Marchi (ITA) 6-2, 6-1
FS14: Brenda Fruhvirtova (CZE)–Daria Shadchneva (RUS) 7-6, 6-3
FD14: Mirra Andreeva/Alina Korneeva (RUS)–Hephzibah Oluwadare/Hannah Read (GBR) 6-2, 6-2

SOFIAS CUP

18-21 september i Vänersborg
Final
Syd –Stockholm 4-3 (avgörande matchtiebreak)
S1: Linea Bajraliu–Vaida Matuseviciute 6-4, 3-6, 10-7
S2: Tilda Hessleryd–Isabella Svahn 1-6, 6-7
S3: Anastasia Pettersson–Nora Louko 6-3, 6-2
S4: Esther Månsson–Filippa Källeskog 2-6, 5-7
D1: Tilda Hessleryd/Clara Nilsson –Vaida Matuseviciute/Isabella Svahn 4-6, 2-6
D2: Linea Bajraliu/Julia Orswall–Josefine Härdelin/Alexandra Lindqvist 6-7, 6-2, 10-8

PIRRES POKAL

18-21 september i Norrköping
Final
Syd –Göteborg 4-2
S1: Albert Widell–Ludvig Hede 6-3, 7-5
S2: Tim Malmqvist–Daniel Margoulis 3-6, 1-6
S3: Lukas Andersson–Maxwell Lindstedt 0-6, 2-6
S4: Tom Noltorp–Lukas Jonsson 6-0, 6-4
D1: Liam Svensson /Albert Widell–Isak Brywe/Ludvig Hede 6-3, 6-1
D2: Tim Malmqvist/Wille Sjödell–Oscar Andren/Daniel Margoulis 6-4, 6-1

SVENSKA JUNIORCUPEN, LAG-SM

26 september i Malmö, Fair Play TK
Final Pojkar 18
KLTK–FPTK 6-0
S1: Timothy Carlsson Seger–Ross Weibull 6-3, 4-6, 10-5
S2: Sebastian Abboud–Olle Noltorp 6-3, 6-4
S3: William Alsterback–Jonathan Sund Nordahl 6-4, 6-4
S4: Sebastian Eriksson–Filip Slavkovic 6-2, 6-0
D1: Linus Carlsson Halldin/Timothy Carlsson Seger–Olle Noltorp/Ross Weibull 6-0, 6-2
D2: Sebastian Abboud/Sebastian Jonsson–Filip Slavkovic/Jonathan Sund Nordahl 6-3, 6-0

26 september i Malmö, Fair Play TK
Final Flickor 18
FPTK–Näsbyparks TK  3-2 (avgörande matchtiebreak)
S1: Emilia Valentinsson–Johanna Ström 1-6, 2-6
S2: Adelisa Kahriman – Saga Koch 4-6, 6-1, 8-10
S3: Edit Cosmo–Jenny Larsson 6-1, 6-1
D1: Edit Cosmo/Tilda Larsson–Johanna Ström/Saga Koch 6-4, 6-3

SVENSKA JUNIORMÄSTERSKAPEN INOMHUS

Finaler
18-24 januari i Falun (18 år)

PS18: Linus Carlsson Halldin, KLTK–Adam Heinonen, Växjö TS 6-2, 6-1
PD18: Linus Carlsson Halldin/Timothy Carlsson Seger, KLTK–Elliot Altman/Alexander Watanabe Eriksson, KLTK 6-1, 6-1
FS18: Olivia Malm, Helsingborgs TK–Alice Widell, Helsingborgs TK 6-1, 6-4
FD18: Smilla Kjaergaard, SALK/Olivia Malm, Helsingborgs TK–Frida Bostrand, Fair Play TK/Johanna Ström, Näsbyparks TK 6-4, 6-2

INOFFICIELLA UNGDOMS-SM, U21

18-24 januari i Falun
HS21: Alfred Wallin, Elsborgs Tennis–Olle Wallin, GLTK 4-2 uppg.
HD21: Markus Bolin, Upsala TK/Hannibal Borg, Solna TK–David Flisberg/Erik Särlvik, SALK 6-2, 6-3
DS21: Greta Wallin, Elfsborg Tennis–Victoria Carlsten, Helsingborgs TK 4-6, 6-4, 7-6
DD21: Agnes Gustafsson, Helsingborgs TK/Sara Salemyr, SALK–Othilia Brodin, Lidköpings TK/Viktoria Leth, GLTK 6-1, 6-2

SVENSKA MÄSTERSKAPEN INOMHUS

6-12 februari i Göteborg, GLTK
Finaler
HS35: Nicklas Timfjord, GLTK–Erik Andersson, Slöinge TK 6-1, 6-2
HS40: Melker Ekberg, Varbergs TK–Michael Henriksson, Varbergs TK WO
HS45: Anders Lindgren, Enebybergs IF–Martin Lager, Enebybergs IF 6-4, 6-3
HS50: Håkan Svensson, KLTK–Patrik Alemo, Skanör-Falsterbo TK 6-2, 6-1
HS55: Johan Christenson, Karlstads TK–Stefan Vanemo, Nässjö TK 3-1, Uppg.
HS60: Ulf Pettersson, Allmänna TK Lund–Bert Chyssler, Mölndals TK 6-2, 6-4
HS65: Peter Karlsson, Falköpings TK–Thomas Sedvall, Örebro TK 6-3, 6-1
HS70: Mats Lilja, Helsingborgs TK–Anders Rydberg, Ullevi TK 6-4, 3-0 uppg.
HS75: Henrik Andren, Söndrums TK–Göran Nordenhök, Djursholms TK 6-1, 6-3
HS80: Christer Holm, Båstad TS–Börje Skånberg, Näsbyparks TK 6-3, 6-4
HS85: Morgan Berntsson, Varbergs TK–Stig Johansson, Linköpings TK 4-6, 6-3, 10-8
HD40: Melker Ekberg/Michael Henriksson, Varbergs TK–Fredrik Mattsson Waller, Hunnebostrands TK/Robert Samuelsson, Påvelunds TBK 2-6, 6-3, 10-8
HD45: Lennart Ejlestam, Kungsängens TK/Pasi Pannula, TK Hobby–Thomas Bengtsson/Federico Rovai, Brottkärrs TF 6-4, 5-7, 10-5
HD50: Johan STrandeus, Ullevi TK/Håkan Svensson, KLTK–Martin Bülow, Brottkärrs TF/Anders Rosen, Elfsborgs Tennis 6-3, 6-1
HD55: Johan Christenson/Jan Henrikson, Karlstads TK– Henrik Blomberg/Hans Jönsson, Ullevi TK 7-6, 7-6
HD60: Anders Ågård/Ulf Bredberg, Ullevi TK–Kenneth Falk/Jan Rydegran, Saltsjö-Duvnäs TK 5-7, 6-4, 10-8
HD65: Peter Karlsson, Falköpings TK/Thomas Sedvall, Örebro TK–Göran Lundblad/Lars Strand, Lugi TF 6-1, 6-0
HD70: Anders Björklund, Näsbyparks TK/Robert Stig, SALK–Magnus Feldt, Lugi TF/Gunnar Plate, Helsingborgs TK 6-0, 6-4
HD75: Håkan Ellwe/Lennart Tobiasson, Hammarö TK – Hans Eberstein/Vilnis Vieglins, Upsala TK WO
HD80: Börje Skånberg, Näsbyparks TK/Rolf Westman, Västerhaninge TK–Christer Holm, Båstad TS/Cay Sollin, Lomma-Bjärreds TK 7-5, 7-5
DS40: Lina Westberg, KLTK–Marie Martinsson Dahlman, Lidköpings TK 6-3, 6-3
DS45: Kristina Ebenius, KLTK–Malin Wemnér, Ystads TK 6-3, 6-0
DS50: Maria Seger, Näsbyparks TK – Magdalena Sekkenes, Farsta TK 7-6, 4-6, 6-4
DS55: Karin Angenberg, Danderyds – Anna Gunnarsson, Älta TK 6-2, 6-7, 6-4
DS60: Charlotte Holm Keller, Lidingö TK–Hanna Dahlin, GLTK 4-6, 6-0, 6-4
DS65: Gunilla Berg Sangberg, SALK–Maria Låftman, SALK 6-1, 7-5
DS70: Segrare: Anita Carlsson, SALK
DD40: Elin Kareld, Kungsbacka TK/Lina Westberg, KLTK–Maria Bronett, Saltsjöbadens LTK/Marie Martinsson Dahlman, Lidköpings TK 6-1, 6-4
DD45: Segrare: Marie Andreasson/Anna Fäldt, Elfsborgs Tennis
DD50: Christina Marmolin, Lidingö TK/Magdalena Sekkenes, Farsta TK–Sofi Håkanson/Maria Seger, Näsbyparks TK 6-3, 6-1
DD55: Anna Gunnarsson, Älta TK/Gunilla Prusakiewicz Wictorin, Saltsjö-Duvnäs TK–Elisabeth Angenberg/Karin Angenberg, Danderyds TK 7-5, 2-6, 10-2
DD60: Gunilla Berg Sangberg/Edith Rocha de Nordin, SALK- Charlotte Holm Keller/Anna- Carin Månsson, Lidingö TK WO
MD40: Helena Hägglund/Fredrik Mellin, Lidingö TK–Maria Bronett, Saltsjöbadens LTK/Mikael Vilhjálmsson, Nynäshamns TK 6-4, 6-4
MD45: Kristina Ebenius, KLTK/Tommy Andersson, TK hobby–Ulrika Bragg/Patrik Andreasson, Gustavsbergs TK 6-2, 2-6, 11-9
MD50: Malin Anjou/Lennart Ejlestam, Kungsängens TK –  Cecilia Persson, Munka Ljungby TK/Anders Sirkiä, Mölndals TK 5-7, 6-0, 10-1
MD55: Lena Stannow, Lidingö TK/Christer Mattsson, KLTK–Anna Gunnarsson, Älta TK/Kenth Gustafsson, Helsingborgs TK 6-3, 4-6, 10-6
MD60: Segrare: Carina Swenson, GLTK/Jan-Olof Westerberg, Falköpings TK
MD65: Gunilla Berg Sangberg, SALK/Mikael Hellström, GLTK – Edith Rocha De Nordin, SALK/Anders Björklund, Näsbyparks 6-4, 6-3
MD70: Margareta Meldahl, KLTK/Per Schött, SALK–Margareta Ljunggren, Lidingö TK/Hans Vennersten, Varbergs TK 6-1, 6-1

SVENSKA MÄSTERSKAPEN UTOMHUS

24 juli-2 augusti i Båstad
Finaler

HS35: Claes Lindholm, KLTK–David  Hedengren, KLTK 6-3, 6-4
HS40: Andreas Lindgren, Karlstads TK–Melker Ekberg, Varbergs TK 2-6, 6-0, 6-3
HS45: Martin Lager, Enebybergs IF – Anders Lindgren, Enebybergs IF 6-2, 6-4
HS50: Niclas Svensson, Götene TK–Martin Persson, KLTK 6-3, 7-5
HS55: Stefan Vanemo, Nässjö TK – Jens Caap, Norrköpings TK 6-1, 6-4
HS60: Johan Sturén, KLTK–Anders Sirkiä, Mölndals TK 2-6, 6-1, 7-5
HS65: Miakel Kirs, Järfälla TS–Torsten Hansson, Osby TK 6-2, 6-3
HD35: Magnus Augustinson/Jan Hammar, Åkersberga TK–David Hedengren, KLTK/Mikael Houlst, Lidingö TK 7-6, 6-2
HD40: Melker Ekberg/Michael Henriksson, Varbergs TK–Fredrik Mellin, Lidingö TK/Åkersberga TK 6-1, 1-0 uppg.
HD45: Ted Mellin-Boyd, Lidingö TK/Robert Samuelsson, Påvelunds TBK–Martin Lager/Fredrik Perman, Enebybergs IF 6-2, 7-5
HD50: Nicklas Johansson, Ullevi TK/Martin Persson, KLTK–Tommy Andersson, TK Hobby/Martin Bülow, Brottkärrs TF 7-5, 6-3
HD55: Johan Sturén, KLTK/Stefan Vanemo, Nässjö TK–Johan Brenner Larsson/Henrik Ryden, Saltsjöbadens LTK 6-3, 6-2
HD60: Per Anders Lindeborg, Karlskrona TK/Christer Lundberg, Stockholms TK – Ronnie Båtman, Örebro TK/Kenneth Falk, Saltsjö-Duvnäs TK 1-6, 6-3, 10-8
HD65: Lennart Bergqvist/carsten Svantesson, Allmänna TK Lund –  Göran Sundh, Stockholms TK/Göran Zwahlen, KLTK 7-5, 2-6, 10-5
DS35: Segrare: Alexandra Buttazzoni, Farsta TK
DS40: Lina Westberg, KLTK–Anna Grant, Upsala TK 6-1, 6-2
DS45: Pernilla Putnik, Mölle TK–Kristina Ebenius, KLTK 7-5, 6-3
DS50: Maria Seger, Näsbyparks TK – Magdalena Sekkenes, SALK 1-6, 6-4, 6-0
DS55: Sara Schinzel, Lidingö TK–Anna Gunnarsson, Älta TK 6-4, 6-3
DS60: Anna-Carin Månsson, Lidingö TK–Vladimira Andersson, Gnesta TK 7-6, 6-4
DS65: Edith Rocha De Nordin, SALK–Maria Låftman, SALK 6-4, 7-6
DD40: Anna Grant, Upsala TK/Lina Westberg, KLTK–Maria Bronett, Saltsjöbadens LTK/Rebecca Eileryd, Gustavsbergs TK 7-5, 7-6
DD45: Lotta Ekberg/Maria Löfqvist, SALK – Kristina Ebenius, KLTK/Malin Wemnér, Ystads TK 4-6, 6-3, 10-4
DD50: Eva-Lena Daun, Västerås-Fridnäs TK/Maria Seger, Näsbyparks TK–Christina Marmolin, Lidingö TK/Magdalena Sekkenes, SALK 6-1, 6-3
DD55: Anna Gunnarsson, Älta TK/Sofi Håkanson, Näsbyparks TK–Sofie Björling, SALK/Anna Sundmark, Danderyds TK 6-2, 6-3
DD60 segrare: Charlotte Holm Keller/Anna-Carin Månsson, Lidingö TK
DD65 Segrare: Maria Låftman/Edith Rocha De Nordin, SALK

SLUTSPEL, INOMHUS

Segrare
P15: Uppskjuten p.g.a. covid-19
F15: Uppskjuten p.g.a. covid-19
H35: Varbergs TK
H45: Enebybergs IF
H55: Saltsjö-Duvnäs TK
H65: Järfälla TS
H70: Inget slutspel p.g.a. covid-19
H75: Inget slutspel p.g.a. covid-19
D40: Danderyds TK
D50: Näsbyparks TK
D60: SALK
D70: Inget slutspel p.g.a. covid-19

SLUTTABELLER ELITSERIEN OCH DIVISION 1
Elitserien, herrar M V O F P
Fair Play TK 7 6 0 1 12
Solna TK 7 4 2 1 10
SALK 7 4 2 1 10
GLTK 7 4 1 2 9
Lidingö TK 7 3 3 1 9
KLTK 7 1 1 5 3
Tabergsdalens TK 7 1 1 5 3
Upsala TK 7 0 0 7 0


Final

Fair Play TK–Solna TK 2–4
Solna TK svenska mästare 2020

Elitserien, damer M V O F P
Fair Play TK 6 4 2 0 10
Enskede LTK 6 4 1 1 9
Upsala TK 6 3 2 1 8
Helsingborgs TK 6 2 3 1 7
SALK 6 1 2 3 4
GLTK 6 1 1 4 3
Lidköpings TK 6 0 1 5 1
Växjö TS 0 0 0 0 0


Final
Fair Play TK – Enskede LTK 2-4
Enskede LTK svenska mästare 2020

SENIORER
 • ATP: Nordea Open, Båstad
 • WTA 125K: Nordea Open, Båstad
 • ATP: Stockholm Open
 • ITF World Tennis Tour: M15 Lund, M15 Kalmar, M15 Ystad, M25 Stockholm M25 Falun, W15 Norrköping, W15 Varberg, W25 Ystad
 • Svenska Mästerskapen: Sommartouren Masters
RULLSTOLSTENNIS
 • USIF Swedish Open
 • USIF Panthera Trophy
 • Nordiska Mästerskapen
 • Svenska mästerskapen, inomhus
 • World Team Cup
JUNIORER
 • ITF World Tennis Tour Juniors: J5 Jönköping, J4 Värnamo, J5 Kramfors
 • Tennis Europe Junior Tour: Norrköping och Göteborg
 • Nordisk juniorlandskamp
 • Europeiska juniormästerskapen utomhus: European Summer Cups utomhus
 • Individuella europeiska juniormästerskapen utomhus: European Junior Championships utomhus
 • Elite Hotels Next Generation
VETERANER
 • ITF Seniors Tennis Tour: Karlskrona International Senior Trophy
 • ITF Super-Seniors World Team Championships
 • ITF Seniors World Team Championships
 • ITF Young-Seniors World Team Championships
 • Nordiska Mästerskapen
 • Veteran SM utomhus, 70 år och äldre samt mixed
SERIESPEL
 • Svenska Tennisserierna 2020, slutspel utomhus
 • Svenska Tennisserierna 20-21 inomhus inkl. division 1