SPELARUTVECKLING

SPELARUTVECKLING

REGIONMATCHER

SvTF Göteborg och SvTF Väst brukar mötas i regionsmatch för äldre juniorer (15 år och äldre) i september.

Regionsmatchen 2021 vann Göteborg!

SVTF GÖTEBORGS JUNIORPROGRAM

Årets juniorprogram uppdateras.

Uttagningskriterier till aktiviteter inom juniorprogrammet 13 år och äldre

Svenska Tennisförbundet använder sig följande kriterier för uttagningar inom landslagsaktiviteterna: Inställning, Resultat, Mognad, Samarbetsförmåga, Potential, Fysisk status.

Detta är också kriterier som SvTF Göteborg använder sig av. Dock är huvudkriteriet resultat i sanktionerade tävlingar för SvTF Göteborg. Anledningen till att resultat används i första hand trots att barnen är relativt unga är för att övriga kriterier är subjektiva och vi har inte möjlighet att göra en ordentlig utvärdering om detta för alla tävlingsjuniorer i göteborgsregionen.

Sanktionerade tävlingar kan hittas på: Tävlingskalender Tävling Online

Göteborgstävlingar prioriteras i första hand med extra vikt på Junior-RM inomhus, Junior-RM utomhus och Elite Hotels Next Generation.

Uttagningskriterier till lägerverksamhet upp till 12 år

Barn i åldern 10-12 år, som tränar minst 3 gånger i veckan i sin klubb, samt tävlar regelbundet, bjuds in att delta i SvTF Göteborgs Elite Hotels Next Generation utbildningsläger. Att tävla regelbundet i detta sammanhang innebär ca 1 tävling i månaden eller 3-4 tävlingar per säsong (hösttermin, vårtermin, sommarsäsong). Dessutom ska spelaren vara ambitiös, träningsvillig och tennisintresserad.

SMÅ LIRARE

Små Lirare startades hösten 2012 i Göteborg av f.d. tennisproffset Magnus ”Gusten” Gustafsson, och ingår sedan 2017 i SvTF Göteborgs juniorprogram. Målsättningen när Gusten startade Små Lirare var att barnen på ett lekfullt sätt skulle ta sig an olika sportsliga utmaningar och tävlingsmoment både individuellt och i grupp. Syftet var också att föräldrarna skulle engagera sig ideellt tillsammans med sina barn. Alla skulle känna sig delaktiga och vara med och utveckla gruppen tillsammans. De föräldraledda träffarna genomsyras av glädje och lekfulla övningar där matchmomentet och utmaningen allt som oftast finns närvarande. Allt görs i lagform så att barnen känner att de vinner och förlorar som ett team.

I Små Lirare ger vi barnen chansen att i ett långsiktigt perspektiv i lugn och ro utvecklas utifrån egna förutsättningar i en så avspänd miljö som möjligt. Idrott och tennis ska bli som en livsstil för barnen oavsett hur man utvecklas sportsligt. För att klara av framtida utmaningar tror vi att samarbetet och kamratskapet mellan föräldrar är viktigt och att det gör att man når drömmar och förväntningar som man inte skulle lyckas med i en ensam miljö.

2020 gjordes en större översyn av grupperna i Göteborg där även sju nya grupper för barn födda 2008-2011 startade. P.g.a. pandemin kunde vi inte starta upp nya grupper för barn födda 2012 förrän våren 2022.

Alla intresseanmälningar till Små Lirare går via spelarens hemmaklubb.

Små Lirare vänder sig till dig som:

  • idrottar tre gånger i veckan, varav minst två gånger är tennis.
  • har tennislicens och spelar minst 12 tennismatcher per termin (hösttermin, vårtermin, sommar).
  • vid 11 års ålder deltar i SvTF Göteborgs regionala tävlingar.
  • har en förälder som kan hjälpa till vid olika aktiviteter som gruppen gör.
  • är medlem i en klubb ansluten till Svenska Tennisförbundet.

Under 2022 har Små Lirare och Klein Players (fortsättning för en del av de äldre Små Lirarna) sina aktiviteter samtidigt på GLTK. Tanken med upplägget är att äldre spelare från Klein Players ibland ska kunna prata och spela med de yngre spelarna som inspiration. Då kommer Klein Players och Små Lirare samsas om banorna på GLTK.

Utbyten mellan olika Små Lirare-grupper samt större samlingar brukar ske men under rådande pandeminläge är detta pausat för tillfället.

Läs mer om Små Lirare och Klein Players på www.kleinplayers.se.

RESE- OCH LÄGERPOLICY

Tennis Göteborg har tagit fram en policy som gäller för resor och läger med Tennis Göteborg. I policyn står det bland annat om tränarens/ledarens roll.