VÅR VERKSAMHET

VÅR VERKSAMHET

Tävlingsverksamhet

Läs mer om SvTF Norrs tävlingsverksamhet här!

Sportslig verksamhet

Vi bedriver sedan 2023 en satsning för spelare med ambition att spela nationell tävlingstennis: Team Norr.

Utbildning

Fler och mer utbildade är en av Tennissveriges viktigaste framtidsnycklar.

Aktivitetskalender

Klicka här för att ta del av vår kalender för 2024. Klickbara länkar uppdateras under årets gång.