VÅRT UPPDRAG

VÅRT UPPDRAG

DET HÄR ÄR SVENSKA TENNISFÖRBUNDET NORR

Svenska Tennisförbundet Norr bildades 2008. Förbundet är ett av Svenska Tennisförbundets sju regionala organ med uppgift att, med stöd av SvTF, bedriva tennisverksamhet på regional nivå.

Vår roll är att vara det naturliga bollplanket till klubbarna inom regionen och aktivt jobba för att höja kvalitet och kunnande i klubbarna. Vi ska tillsammans med klubbarna utbilda spelare på alla nivåer och verka för ökat samarbete mellan klubbar inom regionen. Vi har ansvar för att strukturera den regionala tävlingskalendern i syfte att öka tävlingsdeltagandet.

SvTF Norr består av drygt 4 300 medlemmar placerade i 31 tennisklubbar som är geografiskt placerade i Norrbotten, Västerbotten, Ångermanland, Jämtland/Härjedalen, Medelpad och Hälsingland. Inom regionen finns ett elitidrottsgymnasium (NIU) i Umeå, ett tennisgymnasium (LIU) i Sundsvall, samt en tennisprofil på Ådalsskolans gymnasium i Kramfors. Vår vision är att öka attraktionskraften för tennisen i Norrland och på så sätt rekrytera och behålla fler spelare.