STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

Svenska Tennisförbundet Norrs styrelse, vald vid årsmötet 2022:

Ordförande

Pär Svärdfeldt, Östersund 070-6512165

Ledamöter

Anneli Thunberg, vice ordförande, Härnösand 076-8051593
Ingemar Kallin, kassör , Övik  070-2056573
Marie Fredriksson, Umeå  070-6026128
Anna Skarin, Sundsvall 070-5365848
Andreas Oscarsson, Piteå 070-2921496
Sofia Fallgren, Ljusdal 073-2444405

VALBEREDNING

Urban Lundqvist, ordförande, Sundsvall 070-2200645
Anna Eman, Härnösand 072-7165663
David Ögren, Övik 076-1028008