STYRELSE OCH VALBEREDNING

STYRELSE OCH VALBEREDNING

Johan Engwall, Erik Högdahl, Anneli Thunberg, Pär Svärdfeldt, Andreas Oscarsson, Amanda Häggblom, Anna Skarin

STYRELSE

Svenska Tennisförbundet Norrs styrelse, vald vid årsmötet 2024:

Ordförande

Pär Svärdfeldt, Östersund 070-6512165

Ledamöter

Anneli Thunberg, vice ordförande, Härnösand 076-8051593
Johan Engwall, kassör , Övik  070-3455345
Erik Högdahl, Umeå  070-3688761
Anna Skarin, Sundsvall 070-5365848
Andreas Oscarsson, Piteå 070-2921496
Amanda Häggblom, Hudiksvall 070-8888749

VALBEREDNING

Urban Lundqvist, ordförande, Sundsvall 070-2200645
Eva Lindbäck, Älvsbyn 070-6612626
Hans Jansson, Övik 070-6861916