PROJEKTGRUPPER

PROJEKTGRUPPER

SAMARBETE MED SVTF MITT

Charlie Petterson
Jan Trolle
Mirza Beciragic

ÅTERSTARTSSTÖD

Mirza Beciragic (sammankallande)
RF/SISU: Örebro, Sörmland, Östergötland
Klubbar: Nyköping, Åtvidaberg, Motala, Nora, Kumla, Åtvidaberg

TJEJSATSNING

Mirza Beciragic
Cornelia Lister

TENNIS PÅ GATAN

Mirza Beciragic

REGIONALA PARTNERS

Tennis-Point