KLUBBSERVICE

KLUBBSERVICE

PARATENNIS

SvTF Öst vill göra tennis tillgänglig för ännu fler. Paratennis är tennis för personer med funktionsnedsättning. Inom paratennis finns följande inriktningar:

  • Personer med intellektuell funktionsnedsättning
  • Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
  • Personer med rörelsenedsättning

Utifrån målgrupp delas paratennis in i stående och sittande (rullstolstennis). Inom region Öst finns för tillfället en klubb som bedriver rullstolstennis. Vi ser fram emot att bidra till att öka den siffran och att fler ska engagera sig för att arrangera både rullstolstennis samt stående paratennis. Nedan finns de klubbar som idag bedriver rullstolstennis och har ett samarbete med SvTF Öst och Svenska Tennisförbundets paratennisråd.

Vill ni veta mer om paratennis eller har frågor som rör paratennis får ni gärna kontakta mirza@tennisost.se eller mikaela.lecomte.seger@tennis.se.

KLUBBKONFERENS

Varje höst organiseras en klubbkonferens för regionens klubbar. Klubbkonferens 2022 ägde rum i Stockholm under Stockholm Open.

RUNDRESA

Under vårterminen äger rundresan rum. Under mars-april reser regionens representanter till flertal platser för att diskutera och presentera aktuella ämnen i svensk Tennis. Under resan träffas även RF SISU:s representanter för de olika distrikten.

MÖTESPLATSER

En annan mötesplats regionen anordnar är “tränarträff digitalt” som äger rum varannan månad med olika teman.

TENNISLYFTET

Tennislyftet omfattar nästan allt som en klubb kan ha nytta av. Börja med att läsa del 1, som innehåller en presentation av samtliga delar. Del 4 innehåller exempel på en tennisklubbs olika processer och del 18 innehåller ett bildspel, som kan användas vid intern utbildning i klubben. Författare är Jan Trolle, vice ordförande i Tennis Öst, som också ansvarar för klubbutveckling i SvTF Öst.

Kontakta Jan Trolle för att ta del av materialet. Lycka till med Tennislyftet!

TJEJPROJEKTET

Inkluderingsresan tjejprojektet by Cornelia i Öst 2023 handlar om att inspirera tjejer i åldrarna 16-19 för att på sikt, förhoppningsvis, kunna ta en ledarroll i svensk tennis. Satsningen drivs i enlighet med 40 Lika som är ett av målen inom Game Change 2030.

REGIONALA PARTNERS

Tennis-Point