Träffen är obligatorisk för de klubbar som söker sanktion för en tävling 2023 i region Stockholm. Detta gäller både nationella tävlingar som SO Tour.

  TILL ANMÄLAN

  Fortbildning och information till alla utbildade tävlingsledare och organisationsansvariga i klubbarna.

  Träffen hålls både digitalt. 

  För alla som kommer att arrangera en SO Tour och/eller sanktionerad tävling under 2023 är det obligatoriskt för klubben att skicka minst en representant till ovanstående träff. Representanten ska vara den som är ansvarig tävlingsledare för tävlingarna i klubben. Fler är välkomna från varje klubb.

  Klubbarna ansvarar för att sina förbundstävlingsledare och tävlingsledare anmäler sig till träffen.

  Datum      Onsdag den 14 december 2022

  Plats        Digitalt via TEAMS

  Tid            Kl 09.00 – ca 12.00

  PROGRAM:  

  • SO TOUR 2023
  • Trygg Tennis i tävling
  • STL – Seriespel
  • Tävling Online – TP – Tournament Planner
  • Sanktionsansökningsprocessen
  • Utbildningar för funktionärer

  Varmt välkomna!