I helgen 19-21 april genomfördes strategikonferens samt förbunds årsmöte i Uppsala.
Fantastiska dagar där tennis Sverige samlades och det rådde en stark VI känsla.
Christer Sjöö presenterade nuläget med Game Change 2030 samt vad fokus kommer vara under närmsta året framåt.

Stockholm var på plats med 12 delegater. Från styrelsen representerade Håkan Arfwedson, Charlotte Friis Curatola, Rolf Ödmark, Sophie Linghag, Robert Roos och Madeleine Kjessler. Övriga delegater representerades av PG Jönsson Lidingö LTK, Ander Jansson Solna TK, Anders Francke Järfälla TS, Jenny Lindström SALK, Lars Myhrman KLTK och Johan Eklöw KLTK.

På plats fanns även Per Henricsson och Lena Kubicska.

Stort tack till SvTf för väl genomförda dagar och stort tack till alla delegater som representerade Stockholm