Tennis Stockholm gratulerar Järfälla TS.

Järfälla TS är första klubb i Sverige att tilldelas SvTf´s kvalitetsmärke för Trygg Tennis.
Trygg Tennis är en kvalitetsmärkning av en klubb som syftar till att främja trygga och utvecklande tennismiljöer, att stötta klubbarna att skapa och bibehålla trygga och utvecklande tennismiljöer och att både internt och externt visa att man arbetar med trygg tennis.

Vi hoppas fler Stockholms klubbar följer Järfälla TS i detta arbete att inför Trygg Tennis i klubben.