Klubbarna håller på med sina nomineringar till höstens Next Generation träffar

    I september startar höstens Next Generation igång. En bredd aktivitet för klubbarnas 9-11 åringar där de tillsammans med sin klubbtränare och föräldrar får en rolig och utvecklande utbildningsdag med Tennis Stockholms coach team och RF Sisu Stockholm.

    Under hösten kommer träffarna gälla för klubbarnas 9 åringar medans våren är för 10-11 åringarna. Först ut blir det söderklubbarna den 25 september. Därefter följer cityklubbarna den 13 november och avslutas för norrklubbarna den 4 december.

    Information har under veckan skickats ut till söderklubbarna och kommer längre fram skickas ut även till city och norr klubbarna.

    Vi ser fram emot ett stort deltagande av klubbarna i Stockholm.

    Per Henricsson Regionstränare Stockholm