KLUBBSTÖD

KLUBBSTÖD

TENNIS STOCKHOLM – VI FÖRENAR STOCKHOLMS TENNISKLUBBAR!

Klubbarna är hjärtat i svensk tennis.

Vi i Tennis Stockholm arbetar aktivt med att hjälpa din klubb med att utveckla din verksamhet genom att vara ett stöd och ”bollplank” för styrelse, kommittéer och personal. Vår målsättning är att vi skall kunna vägleda dig i ditt arbete klubben och förenkla ditt vardagliga arbete. Vi är tre personer som arbetar på Tennis Stockholm kansli:

  • Anders Heimklo, regionchef: Ansvarig för regionens verksamhet
  • Per Henricsson, regiontränare: Ansvarig för NIU, Team Stockholm, Next Generation, elitträning, Play and Stay, uttagningar av spelare, sanktioner etc.
  • Lena Kubicska, administration: Ekonomifrågor, administration, sanktionering av tävlingar, personal, IdrottOnline etc.

Inom ramen för våra resurser är vår målsättning att under året vara i kontakt med er i klubb i något ärende.

Ni är välkomna att kontakta oss för rådfrågning eller ett möte.

Kontakta gärna vårt kansli på 076-006 5409 eller maila kansli@tennisstockholm.se.

Vår samarbetspartner i vårt arbete med att hjälpa alla klubbar är StockholmsIdrotten.

MÖTESPLATS STOCKHOLM

Under verksamhetsåret planerar vi in diverse träffar för tränare, klubbchefer, styrelse och övrig personal i klubbarna.

Viktigt att ni håller era funktioner uppdaterade i Idrottonline (IOL) för anställda och styrelse. Det är därifrån som vi hämtar upp era mailadresser för utskick till diverse träffar.

ORDFÖRANDETRÄFFAR

Nätverksträff under Stockholm Open.

I SAMARBETE MED RF SISU STOCKHOLM

RF-SISU Stockholm är en stödorganisation under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. 

Vårt grundläggande uppdrag är att utveckla, stödja, utbilda och bilda idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund i vårt distrikt.

Vi arbetar gemensamt med Tennis Stockholm (specialdistriktsförbund) för att stödja och utveckla våra föreningar.

Aktuella medel att söka för projekt i din klubb

Föreningens dag
Genomförande av aktiviteter under en dag som inte har med träning och tävling att göra. Syfte att behålla fler aktiva och öka föreningskänslan.

Budget: 5 000–10 000 kr.

Ledarcoach
Med uppdraget att coacha övriga ledare i föreningen för ett utvecklat ledarskap som ökar viljan hos fler aktiva att stanna kvar längre.

Budget: 10 000 kr

Värdegrundscoach
Med uppdraget att förankra föreningens värdegrund i utvalda målgrupper (aktiva, ledare, föräldrar) så att miljön i föreningen blir bättre. Syfte att utveckla och bibehålla en trygg tennismiljö.

Budget: 10 000–20 000 kr

Inkluderingscoach
Med uppdraget att vara en relationsskapare mellan den nya målgruppen och föreningens ledare med önskad effekt att målgruppen känner sig välkomnad och väljer att bli medlem i föreningen.

Budget: 10 000–20 000 kr

Fifty/Fifty 
Utbildningsinsats där ledare och styrelse genomgår en utbildning inom jämställdhet, följt av handlingsplan för önskat nyläge. Fifty/Fifty är en online-utbildning som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. I sex digitala lektioner mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad du och din förening skulle vinna på att bli mer jämställda.

Budget: 5 000 – 10 000 kr

Utbildningscoach
En utbildningscoach är en person i klubben som får ersättning (projektstöd) från klubben för att planera, organisera, fokusera och administrera en utbildningsplan tillsammans med RF-SISU Stockholm.

Budget: 5 000 – 10 000kr

Kontakta Sandra Ohlsson för uppstart av ditt projekt.

Vad kan din klubb få hjälp med?

RF-SISU Stockholm stöttar, utvecklar och utbildar idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

Föreningen kan få hjälp med en mängd olika saker som rör utveckling och utbildning med föreningens behov som utgånspunkt.

Det kan handla om föreläsare till utbildningskvällar för ledare eller föräldrar eller processledare till processdagar med styrelsen. Det kan också handla om ekonomiskt stöd för viss verksamhet för barn och ungdomar.

Vårt stöd handlar oftast om:

  • Löpande dialog och bollande
  • Utbildning och bildning av ledare, föräldrar och aktiva
  • Utbildning och processledning för styrelse
  • Projektstöd för förändringsarbete inom barn och ungdomsidrott
  • Projektstöd för inkludering av nya målgrupper

Det absolut viktigaste för vårt stöd är dialogen där föreningens behov är grunden för vilket stöd som passar bäst.

Vårt stöd till tennisföreningar är något som sker löpande över en längre tid. När arbetet är i gång med olika insatser är vår ambition att fortsätta detta över tid, så att det blir en naturlig del av föreningens verksamhet. I den bästa av världar är vårt stöd något vi planerar genom årliga utvecklingsplaner och långsiktiga förändringsprocesser för att över tid få en verksamhet där alla i föreningen får ta del av det stöd som finns tillgängligt.