RF SISU STOCKHOLM

RF SISU STOCKHOLM

I samarbete med RF SISU Stockholm

RF-SISU Stockholm är en stödorganisation under Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna.

Vårt grundläggande uppdrag är att utveckla, stödja, utbilda och bilda idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund i vårt distrikt.

Vi arbetar gemensamt med Tennis Stockholm (SDF, specialdistriktsförbund) och Svenska Tennisförbundet (SF, specialförbundet) för att stödja och utveckla våra föreningar.

Vi är en del av arbetet TRYGG TENNIS som leds av Svenska Tennisförbundet där din förening kan på märkningen Trygg Tennis.

JÄRFÄLLA TENNIS FÖRSTA TENNISKLUBB MED TRYGG TENNIS-MÄRKNING.

Aktuella medel att söka för projekt i din klubb

Information om projektstöd hos RF-SISU Stockholm.

RF SISU Stockholm har gjort en omorganisation och arbetar nu på ett annat sätt. Förut hade vi inom tennisen en person som kontakt. Nu är det uppdelat på olika kommuner för respektive person.

Hitta vem som är er kontakt hos RF-SISU Stockholm.

Föreningens dag

Genomförande av aktiviteter under en dag som inte har med träning och tävling att göra. Syfte att behålla fler aktiva och öka föreningskänslan.

Ledarcoach

Med uppdraget att coacha övriga ledare i föreningen för ett utvecklat ledarskap som ökar viljan hos fler aktiva att stanna kvar längre.

Värdegrundscoach

Med uppdraget att förankra föreningens värdegrund i utvalda målgrupper (aktiva, ledare, föräldrar) så att miljön i föreningen blir bättre. Syfte att utveckla och bibehålla en trygg tennismiljö.

Inkluderingscoach

Med uppdraget att vara en relationsskapare mellan den nya målgruppen och föreningens ledare med önskad effekt att målgruppen känner sig välkomnad och väljer att bli medlem i föreningen.

Fifty/Fifty

Utbildningsinsats där ledare och styrelse genomgår en utbildning inom jämställdhet, följt av handlingsplan för önskat nyläge. Fifty/Fifty är en online-utbildning som inspirerar och sprider kunskap om jämställdhet inom idrotten. I sex digitala lektioner mixas inspiration fakta, diskussion och reflektion med fokus på vad du och din förening skulle vinna på att bli mer jämställda.

Utbildningscoach

En utbildningscoach är en person i klubben som får ersättning (projektstöd) från klubben för att planera, organisera, fokusera och administrera en utbildningsplan tillsammans med RF-SISU Stockholm.

Kontakta Sandra Ohlsson för uppstart av ditt projekt.

Vad kan din klubb få hjälp med?

RF-SISU Stockholm stöttar, utvecklar och utbildar idrottsföreningarna i Stockholmsdistriktet.

Föreningen kan få hjälp med en mängd olika saker som rör utveckling och utbildning med föreningens behov som utgångspunkt.

Det kan handla om föreläsare till utbildningskvällar för ledare eller föräldrar eller processledare till processdagar med styrelsen. Det kan också handla om ekonomiskt stöd för viss verksamhet för barn och ungdomar.

Vårt stöd handlar oftast om:

  • Löpande dialog och bollande
  • Utbildning och bildning av ledare, föräldrar och aktiva
  • Utbildning och processledning för styrelse
  • Projektstöd för förändringsarbete inom barn och ungdomsidrott
  • Projektstöd för inkludering av nya målgrupper

Det absolut viktigaste för vårt stöd är dialogen där föreningens behov är grunden för vilket stöd som passar bäst.

Vårt stöd till tennisföreningar är något som sker löpande över en längre tid. När arbetet är i gång med olika insatser är vår ambition att fortsätta detta över tid, så att det blir en naturlig del av föreningens verksamhet. I den bästa av världar är vårt stöd något vi planerar genom årliga utvecklingsplaner och långsiktiga förändringsprocesser för att över tid få en verksamhet där alla i föreningen får ta del av det stöd som finns tillgängligt.