Järfälla Tennis har som första tennisklubb i Sverige kvalitetsmärkning för Trygg Tennis.
– Det betyder oerhört mycket för klubben att arbetet med att skapa en trygg tennismiljö för våra barn och medlemmar också blir kvalitetssäkrat. Vi är både stolta och ödmjuka inför uppgiften. I dagens samhälle tror vi att just trygghet och gemenskap där vår värdegrund går igenom verksamheten gör att flera söker sig till vår klubb. Förhoppningsvis kan detta också skapa ett intresse bland samarbetspartners att engagera sig i vår förening, säger Anders Francke, klubbchef i Järfälla TS.

Trygg Tennis är en kvalitetsmärkning av en klubb som syftar till att främja trygga och utvecklande tennismiljöer, att stötta klubbarna i att skapa och bibehålla trygga och utvecklande tennismiljöer och att både internt och externt visa att man arbetar med trygg tennis.
– Det krävs att hela klubben engagerar sig. Vi har skapat projektgrupper både inom styrelse, tränare, föräldrar och spelare som har fått säga sitt. Att man kommunicerar detta brett är oerhört viktigt och man inkluderar detta i verksamheten och skapar rutiner, säger Anders Francke.

Hur ser arbetet ut framöver när det gäller de här frågorna?
– Vi slår oss inte till ro! Nu gäller det att leva upp till detta i vardagen och fortsätta jobba hårt med samtliga checkpunkter inom Trygg Tennis även i framtiden.