TRYGG TENNIS

TRYGG TENNIS

Trygg tennis handlar om att skapa och bibehålla en trygg och utvecklande idrottsmiljö som utgår från barnkonventionen och alltid har ett barnrättsperspektiv.

I praktiken innebär det att idrott för barn och ungdomar ska vara lekfull, allsidig och ta hänsyn till individens utvecklingstakt samt bedrivas i en kamratlig och trygg social miljö där deltagarna får vara delaktiga.

Läs mer vad Trygg Tennis är här.

Järfälla Tennis först ut med Trygg Tennis-märkning

Läs mer här.