Stomkalender för 2024 klar och det blir ett fullspäckat program med många aktiviteter.
https://www.tennis.se/stockholm/stockholms-verksamhet/stockholm-stomkalender/